Kapittel 14 en verden i ubalanse
Download
1 / 11

Kapittel 14: En verden i ubalanse - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

BOKMÅL. Kapittel 14: En verden i ubalanse. Elevene skal kunne vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet – gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapittel 14: En verden i ubalanse' - brina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kapittel 14 en verden i ubalanse

BOKMÅL

Kapittel 14: En verden i ubalanse

Elevene skal kunne

vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

– gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn


Det tyske problemet

Det tyske problemet

«Diktatfreden» i Versailles ble en belastning for den demokratiske regjeringen i Tyskland som hadde undertegnet den.

Dolkestøtlegenden: politikerne måtte bære ansvaret for de militæres feilgrep.

Hitlers beste propagandanummer.

Seierherrene trakk opp nye grenser.

Mange av Tysklands naboland fikk tyske minoriteter.

Polen fikk store områder som før hadde tilhørt Tyskland.

- 3 millioner tyskere i Böhmen ble tsjekkiske statsborgere.


Det tyske problemet1

Det tyske problemet

 • Flertallet i det tysktalende Østerrike ønsket å bli en delstat i det nye demokratiske Tyskland.

 • Frankrike satte seg imot det.

 • Krigsskyldparagrafen ble senere enda et

 • propagandanummer for Hitler.

 • Krigsgjelden ble satt til 132 milliarder gullmark.


Nye nasjonalstater i europa

Nye nasjonalstater i Europa

Sluttfasen av verdenskrigen og freden ble oppfattet som gjennombruddet for de nasjonale bevegelsene i Europa.

I et område som Tyskland, Russland og Østerrike-Ungarn tidligere hadde delt mellom seg, ble det skapt en sammenhengende kjede av nye stater: Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Ungarn og Jugoslavia.

Problem: Prinsippet om nasjonal selvbestemmelsesrett lot seg ikke gjennomføre fullt ut. 

Nesten hver eneste grense som ble trukket i 1919, var utilfredsstillende for en eller annen stat eller folkegruppe.


D rlige vilk r for demokratiet

Dårlige vilkår for demokratiet

Mellomkrigstida ble preget av diktatur og autoritære regimer.

Det liberale demokratiet ble utfordret av to nye bevegelser: kommunismen og fascismen.

På slutten av og like etter krigen var demokratiene truet av kommunistiske opprør.

I 1920- og 1930-årene kom trusselen hovedsakelig fra autoritære, nasjonalistiske bevegelser.

Revolusjonen i Russland førte til en radikalisering på høyresiden.


Norden fra krig til fred

 • Danmark, Norge og Sverige erklærte seg som nøytrale stater da første verdenskrig begynte. 

 • Alle tre ble utsatt for krav og press fra de krigførende stormaktene.

 • Tyskland presset Danmark til å minelegge Øresund, Lillebælt og Storebælt.

 • Danskene greide likevel å opprettholde gode forbindelser til England.

 • Norge førte en probritisk nøytralitetspolitikk og er blitt kalt en «nøytral alliert».

 • I Sverige var kongehuset, regjeringen og det meste av den borgerlige opinionen tyskvennlige.

Norden fra krig til fred


Norden fra krig til fred1

 • De tre nordiske landene unngikk å bli krigsskueplass. da første verdenskrig begynte. 

 • Stormaktene hadde ikke styrke eller interesse nok til å utvide krigen til Norden.

 • I kjølvannet av krigen økte tallet på selvstendige nordiske stater fra tre til fem. 

 • De to nye var Finland (1917) og Island (1918).

 • Etter krigen fikk Danmark tilbake Nord-Schleswig (Sønderjyllands amt) fra Tyskland.

 • Norge fikk suverenitet over Svalbard (Spitsbergen).

Norden fra krig til fred


Maktbalansen i europa

 • Første verdenskrig ødela den tidligere maktbalansen i Europa.

 • Storbritannia snudde ryggen til Europa og fokuserte på imperiet.

 • Russland var utstøtt fra det gode selskap på grunn av revolusjonen.

 • Cordon sanitaire: belte av nye stater i øst som skulle hindre spredning av kommunismen.

 • USA trakk seg tilbake fra verdenspolitikken, ikke med i Folkeforbundet.

 • Tyskland var fortsatt en viktig sentralmakt, med store befolknings- og industriressurser.

Maktbalansen i Europa


Konsekvenser av f rste verdenskrig lilleasia og midt sten

 • Tyrkia Europa.bleskjøvetnestenheltutavEuropa.

 • Saudi-Arabia ble en selvstendig stat.

 • Frankrikesikretsegkontroll over Syria ogLibanon.

 • Britenetokstyringeni Transjordan (Jordan), IrakogPalestina. 

 • Formeltskulle de gamlekolonimaktenestyrepåvegneavFolkeforbundet.

 • Protektorater

 • Jødenefikkløfteom «et nasjonalthjem» iPalestina.

 • Mot sluttenavkrigenkrevde et egyptiskparti, Wafd, for første gang full uavhengighet.

 • Ettertreår med kamper (1919–1922) blebritenenødttil å omgjøresittprotektorattil et tilnærmetuavhengig Egypt.

Konsekvenser av første verdenskrig: Lilleasia og Midtøsten


De konomiske konsekvensene av krigen

 • Europa vant aldri tilbake sin dominerende posisjon fra før verdenskrigen.

 • Krigen hadde gått hardt utover de offentlige finansene. Hyperinflasjon i Tyskland.

 • - USA gikk ut av krigen som den ledende økonomiske stormakten i verden.

 • - Særlig den tyske økonomien ble langt på vei avhengig av kortsiktige amerikanske lån.

De økonomiske konsekvensene av krigen


Konomisk verdenskrise i 1930 rene

Økonomisk verdenskrise i 1930-årene verdenskrigen.

 • Børskrakket i New York i oktober 1929 rammet først USA.

 • - Krisen førte til at USA reduserte importen av varer fra andre land.

 • - Verdenshandelen krympet.

 • - Lånene som USA hadde gitt til vesteuropeiske banker og bedrifter, ble stanset over natten.

 • - Konsekvens: Stor arbeidsledighet.

 • - Tiltak mot krisen: New Deal i USA (Roosevelt) og opprustning i Tyskland (Hitler).