kapittel 8 middelalderen i europa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 8: Middelalderen i Europa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 8: Middelalderen i Europa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kapittel 8: Middelalderen i Europa - PowerPoint PPT Presentation


  • 1054 Views
  • Uploaded on

BOKMÅL. Kapittel 8: Middelalderen i Europa. Elevene skal kunne – gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kapittel 8: Middelalderen i Europa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapittel 8 middelalderen i europa

BOKMÅL

Kapittel 8: Middelalderen i Europa

Elevene skal kunne

– gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

– presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder

– gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

periodisering
Periodisering

Tidlig middelalder: fra år 500 til 1000

Europa på defensiven

Folketallet var lite.

Angrep fra mange kanter.

Små byer og lite handel.

periodisering1
Periodisering

Høymiddelalder: 1000–1300

Europa på offensiven

Handelen tiltar, og byene vokser.

Selvtilliten øker i takt med veksten på ulike områder i

samfunnet.

periodisering2
Periodisering

Senmiddelalder: 1300–1500

Periode preget av folketapet på grunn av svartedauden.

Renessansekunsten i Italia og Nederlandene blomstrer.

Folk flest får høyere levestandard.

tidlig middelalder fra r 500 til 1000
Tidlig middelalder: fra år 500 til 1000

Europa på defensiven

Folkevandringer

Hvem?

Første bølge: Germanske og slaviske stammer.

Andre bølge: Vikinger, madjarer og arabere.

tidlig middelalder fra r 500 til 10001
Tidlig middelalder: fra år 500 til 1000

Hvorfor?

– Romerriket ble gradvis svekket fra omkring 200 e.Kr., og

rikdommene virket som lokkemat på ytre krefter.

– Klimaendringer, krig, overbefolkning og sult.

tidlig middelalder fra r 500 til 10002
Tidlig middelalder: fra år 500 til 1000

Resultat

– Nedgangsperiode i europeisk historie.

– Byer mistet innbyggere og forsvant.

– Slutt på bruk av mynter i økonomien på grunn av politisk uro

og manglende vern for handelsmenn.

– Få kunne leve av bøndenes overskudd.

– De fleste levde i naturalhushold.

– Lite historisk kildemateriale fra perioden 500–800 e.Kr.

– Lese- og skriveferdighetene på retur.

tidlig middelalder fra r 500 til 10003
Tidlig middelalder: fra år 500 til 1000

Føydalsystemet

En modell som vi kan bruke til å forsøke å forklare

middelaldersamfunnet med.

tidlig middelalder fra r 500 til 10004
Tidlig middelalder: fra år 500 til 1000

Hvordan?

– Samfunnet var bygd opp hierarkisk, som en pyramide.

– Kongen på toppen. For å sikre seg lojalitet kunne han låne ut

jord til sine menn (feudum/len).

– De som lånte jord, ble kalt vasaller og var forpliktet til å

utstyre riddere og delta i forsvaret av kongen.

– Domenejord: Godsherrens egen jord, som han drev selv.

– Bøndene måtte forplikte seg til å arbeide et visst antall dager

på godset.

tidlig middelalder fra r 500 til 10005
Tidlig middelalder: fra år 500 til 1000

Hvorfor?

– Kongene manglet midler til å finansiere sin egen hær.

– Samfunnsordenen var innstiftet av Gud.

– Frankerne, under Karl den store, bygde opp dette systemet

først.

– Målet var å bygge en sterk statsmakt, med en konge på

toppen av føydalpyramiden.

h ymiddelalderen 1000 1300
Høymiddelalderen 1000–1300

Europa på offensiven

Hvorfor?

– Vendeplogen av jern gjorde flere områder dyrkbare, og jorda

var mindre utsatt for utpining.

– Utviklingen av bogtre, som hindret at hesten ble kvalt, gjorde

hesten til et viktig trekkdyr.

– Rotasjonssystem hindret utpining av jorda. Treskiftebruk.

h ymiddelalderen 1000 13001
Høymiddelalderen 1000–1300

Resultat

– Økt vareproduksjon.

– Befolkningsvekst.

– Flere kunne arbeide utenfor jordbruket.

– Byvekst og handel skjøt fart.

h ymiddelalderen 1000 13002
Høymiddelalderen 1000–1300

Maktkamp: Verdslig makt mot kirkemakt

– Paven: Ønsket full råderett over presteskapet og ville forfølge

brudd på kristen lov.

– Mente at kirken styrte i åndelige saker, mens kongen hadde

autoritet i verdslige saker.

– Frihet til å utnevne biskoper – investiturstriden.

– Kongen: Ønsket kontroll med presteskapet og ville selv

utnevne biskoper.

h ymiddelalderen 1000 13003
Høymiddelalderen 1000–1300

Byer

– Sentrum for handelsfolk og håndverkere som dannet

grunnlaget for framveksten av byborgerskapet.

– Selvstyre: Egne lover og skikker.

– Kunne en brødfø seg selv, fikk en friheten – forlokkende for

bønder.

h ymiddelalderen 1000 13004
Høymiddelalderen 1000–1300

Byer

– Høy dødelighet på grunn av manglende sanitær

tilrettelegging og lav bevissthet omkring hygiene.

– Sykdommer og parasitter florerte.

– Katedralskolene og universitetene i byene ble nye

kunnskapssentra fra 1100-tallet.

h ymiddelalderen 1000 13005
Høymiddelalderen 1000–1300

Handel

– Fra omkring 1000: handel med luksusvarer gjennom de

norditalienske byene Venezia og Genova.

– Utvikling av handel med forbruksvarer. På kryss og tvers over

kontinentet.

– Hanseatene i Nord-Europa bidro til å utvikle dette

handelsnettverket som mellomledd mellom de ulike

markedene.

– Bidro til byvekst og konsentrasjon av rikdom hos

byborgerskapet.

h ymiddelalderen 1000 13006
Høymiddelalderen 1000–1300

Svartedauden

– Byllepest fra Asia som hjemsøkte Europa 1346-1350

– Kom på toppen av en jordbrukskrise som hadde vokst siden

begynnelsen av 1300-tallet.

– Svartedauden reduserte befolkningen i Europa med mellom

30 og 50 prosent.

– Mange mente at pesten var en straff fra Gud.

h ymiddelalderen 1000 13007
Høymiddelalderen 1000–1300

Svartedauden

– Reduksjonen i folketallet førte til mangel på arbeidskraft.

– Adelen måtte gi bøndene bedre vilkår til gjengjeld for

arbeidskraften deres.

– Maktforholdene i samfunnet endret seg. Bøndene fikk det

noe bedre.