energetick politika volebn obdob 2010 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014. Jiří JANEČEK poslanec. Energetická politika Jiří Janeček poslanec. K L Í Č O V Á H E S L A Energetika je strategické odvětví české ekonomiky, které velmi úzce souvisí s bezpečností tohoto státu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014' - braith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energetick politika ji jane ek poslanec
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

K L Í Č O V Á H E S L A

 • Energetika je strategické odvětví české ekonomiky, které velmi úzce souvisí s bezpečností tohoto státu.
 • Energetická politika musí spočívat na vyváženém mixu využití všech dostupných domácích zdrojů (uhlí, uran, obnovitelné zdroje energie) s nezbytným dovozem zemního plynu a kapalných paliv.
 • Energetická politika musí klást důraz na co největší možnou soběstačnost a snížení růstu závislosti na zahraničí.
 • Energetická politika musí být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
 • Dostupnost tepla a elektřiny není automatická.
 • Energetická legislativa musí být propojena s krizovými zákony.
energetick politika ji jane ek poslanec1
Energetická politika Jiří Janeček poslanec
 • V energetické politice nemá smysl oddělovat „normální“ energetiku od „krizové“ energetiky.
 • Bezpečnostní aspekt energetiky je pro stát stejně důležitý jako aspekt ekonomický.
 • Státní energetická koncepce a další strategické dokumenty musí být v souladu s krizovým plánováním.
 • Jedině tak krizová energetika zajistí přežití obyvatelstva a ochranu jejich majetků za mimořádných situací, které představují reálnou hrozbu.
energetick politika ji jane ek poslanec2
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

ČR disponuje určitým surovinovým bohatstvím.

Jak ho využije ve prospěch svých občanů a budoucích generací?

 • Nezříkat se uhlí, investovat do rozvoje jaderné energetiky.
 • Podpora OZE pouze s rozmyslem a uvážlivě (již žádná kauza „fotovoltaika“)
 • Nepodporovat projekty vedoucí ke zvyšování závislosti ČR především na Rusku (př. výstavba velkých paroplynových elektráren)
 • Návrh aktualizace SEK z dílny MPO – návrh kvalitní, včetně důrazu na energetické úspory a snižování energetické náročnosti, investic do výzkumu, vědy a školství atd.

Tzn.

energetick politika ji jane ek poslanec3
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

Další opatření

 • Zřízení funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, který zpracuje koncepci na další využití jádra a možné těžby uranu a bude spojovacím článkem mezi vládou a orgány státní správy, soukromým sektorem a samosprávami.
 • Zřízení funkce vládního zmocněnce pro uhelnou energetiku, který napomůže komunikaci mezi těžaři, výrobci energie, dotčenými obcemi a veřejností.
energetick politika ji jane ek poslanec4
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

Energetika a krizové řízení

 • Zohlednění požadavků integrovaného záchranného systému
 • Zohlednění požadavků a potřeb komunální sféry

Energetická bezpečnost ČR

SEK

začátek

ÚEK

konec

energetick politika ji jane ek poslanec5
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

Přerušení dodávek energie a tepla na konci energetického řetězce

Největší ohrožení života a zdraví občanů, ke ztrátám a škodám!

Doména krajů, měst a obcí

 • Zajištění základních potřeb území začíná určením minimálních nouzových dodávek energie a definicí kritické infrastruktury.
 • Cílem je vytvoření energeticky stabilních územních celků = ostrovů pro případ krizových stavů, např. déletrvajícího blackoutu, tak, aby na území těchto celků byla zajištěna bezpečnost občanů a náhradní dodávky elektřiny a tepla.
   • Každý region musí mít krizový plán dodávek, jakési záložní řešení.
   • Toto záložní řešení není možné budovat pouze na OZE. U krizových stavů v popředí domácí zdroje energie, v podmínkách ČR především uhlí a uran.
energetick politika ji jane ek poslanec6
Energetická politika Jiří Janeček poslanec
 • Energetická politika musí být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
 • 3 pilíře udržitelného rozvoje:
    • Ochrana životního prostředí
    • Ekonomický
    • Sociální
 • Ani jeden z nich nesmí být na úkor toho druhého.

Je třeba odmítat návrhy, které by ohrozily konkurenceschopnost české ekonomiky!

energetick politika ji jane ek poslanec7
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

Příklad č. 1 - návrh Politiky ochrany klimatu a průběh SEA

 • Z dílny MŽP
 • Vedle aktualizace SEK, Surovinové politiky a Bezpečnostní strategie ČR jeden ze strategických, koncepčních dokumentů tohoto státu
 • Jedná se o dokumenty, od nichž by se měly odvíjet jednotlivé zákony, nikoli naopak!
 • Návrh aktualizace SEK a POK jsou v rozporu

Nutné sladit strategické dokumenty ČR!

K POK nařízena SEA

     • Výsledek nulový a nepoužitelný
     • Výsledek ignorující principy udržitelného rozvoje
energetick politika ji jane ek poslanec8
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

Pozoruhodný závěr šetření SEA k POK

 • „Celkově pozitivní vlivy POK, avšak k variabilitě odhadů a vazeb mezi emisemi

a změnami klimatu nelze vlivy POK na klima blíže specifikovat“.

Návrhy řešení v příkladu č. 1

 • Proces SEA se v legislativní oblasti opírá o 2 zákony:
    • č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
    • č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

I. Buď

 • Iniciace legislativních změn v SEA v souladu s principy udržitelného rozvoje

II. Anebo

 • Zřízení nezávislého týmu na úrovni Úřadu vlády s cílem posoudit nejen environmentální dopady, ale i dopady sociální a ekonomické.
energetick politika ji jane ek poslanec9
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

Příklad č. 2 – ukázka z lidové tvorby končící PSP:

návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – aby ČR snížila do r. 2050 emise o 50% oproti roku 2010

 • Ignorace principů udržitelného rozvoje, důraz pouze na ochranu ŽP za každou cenu.
 • Faktická likvidace domácí uhelné energetiky a těžkého průmyslu.
 • Nevyčíslení nákladů na realizaci takového cíle – bez vymezení, jaké investice a v jakém finančním objemu by si uvedené snižování emisí vyžádalo, a jaká odvětví národní ekonomiky by to postihlo. Nebylo ani vyčísleno, jaký dopad by tento zákon měl nejen na ceny tepla a energie, nýbrž i na ceny produktů a služeb obecně.
 • Proti zásadám energetické bezpečnosti, protože navrhovaná opatření by vedla ke zvýšení dovozové závislosti na zemním plynu.
energetick politika ji jane ek poslanec10
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

Návrh řešení obecně

 • Trvat na RIA – hodnocení dopadů regulace
  • Usnesení vlády č. 816 z 18. 7. 2007 – povinná součást každého materiálu legislativní povahy předkládaného vládě ČR
  • Existuje metodika k provádění analýz dopadů připravované či novelizované regulace (závazné postupy při hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů regulace)
 • Naprosto se ignoruje, a to všeobecně

II. Zřízení meziresortního orgánu, který by její provádění a dodržování kontroloval.

III. Aplikace procesu RIA i na dopady blokování domácích energetických projektů, tj. oddalování výstavby jaderných bloků a rozhodnutí o využití zásob hnědého a černého uhlí a těžby uranu.

energetick politika ji jane ek poslanec11
Energetická politika Jiří Janeček poslanec

JEDINĚ TAK NEBUDOU VZNIKAT

LEGISLATIVNÍ ZMETKY

S NEBLAHÝM DOPADEM

NA OBČANY I PODNIKY!

To je ono!

d kujeme za pozornost ji jane ek pavla jedli kov
DĚKUJEME ZA POZORNOST.

Jiří Janeček

Pavla Jedličková