Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya
Download
1 / 26

Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD- MALATYA - PowerPoint PPT Presentation


 • 507 Views
 • Uploaded on

Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD- MALATYA. Odling-Sme ve ark 2003. İnsanın gelişimi biyoloji ve deneyimin karşılıklı etkileşimi tarafından şekillenir. DOĞUM. Doğum öncesi Doğum sonrası..ergen..yetişkin. N örogenezis ve göç. Gliogene z is.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD- MALATYA' - baylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Prof Dr Süheyla ÜNAL

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri AD- MALATYA


Odling-Sme ve ark 2003

İnsanın gelişimi biyoloji ve deneyimin karşılıklı etkileşimi tarafından şekillenir


DOĞUM

Doğum öncesi Doğum sonrası..ergen..yetişkin

Nörogenezis ve göç

Gliogenezis

Sinaptogenezis & LTP

Myelinasyon

Seçici apopitoz

TEMEL YAPILANMA

AĞLANMA

Slotkin


Cortical Plate

Radial glial cell

Glial proliferation

Q

Intermediate Zone

Dying neuron

P

Ventricular zone

G19

P1

P14

G12

Differentiation

+

Apoptosis

Proliferation

Migration

Developmental time

Hücre çoğalması

Hücre göçü

Hücre farklılaşması

Sinaps oluşumu

Miyelinasyon

Hücre ölümü

Sinapsların yeniden düzenlenmesi


Embriyonik gelişimin erken döneminde nöral tübün hücreleri iki tabakaya ayrışmaya başlar

Ventriküler zonda mitozla çoğalan öncü hücreler marjinal zona doğru göçederlerKortikal tabakalaşma sinyallerin rehberliğini kullanarak beyinde doğru yere ulaşır

 • 1. tabakadaki Cajal-Retzius hücreleri Reelin salgılarlar

 • Mitoz sonrası hücreler radial glial sistem boyunca reelin yolağı boyunca göçederek kortikal tabakayı ve alt tabakayı oluştururlar


 • Reelin proteininin ( sinyallerin rehberliğini kullanarak beyinde doğru yere ulaşırRELN) azlığına yol açan mutasyonlar

 • DISC-1 mutasyonları

 • Neuregulin-1

 • Disbindin genleri


Germinal

zon

Germinal

zon

Şizofreni

Normal


Öncü hücrenin bazı özel genlerin ekspresse olması ile nörona dönüşmesine farklılaşma denir

Farklılaşma hücrenin taşıdığı genin özelliği aracılığı ile gerçekleşirse hücre-özerk farklılaşma adını alır


Büyüme konisinden salgılanan Agrin postsinaptik reseptörlerin bir araya gelmesini sağlar

Doğumdan önce başlar, 18. aya kadar ve diğer kritik peryodlarda yoğunlaşır


Birlikte ateşlenen nöronlar, birlikte ağ oluştururlar reseptörlerin bir araya gelmesini sağlar

Kritik dönem

İlk 3 yıldaki yaşantılar

Bu dönemin etkileri yaşamın daha sonraki yıllarında da kalıcı olur.


Yanlış ağlanma reseptörlerin bir araya gelmesini sağlar


 • Nöral gelişimin son aşamasıdır reseptörlerin bir araya gelmesini sağlar

 • Döllenmeden sonra 24. haftada başlar, yaşamın ilk bir yılında büyük ölçüde tamamlanır. Ancak yetişkinlik dönemine kadar devam eder


Gelişim sırasında nöronların %50-70’i ölür reseptörlerin bir araya gelmesini sağlar

Neokortekste belirgin bir sinaps kaybı olur.

PFK ve hipokampusun ¾ hacmi azalır

Spesifik nörotrofik faktörlerden sinyal alan hücreler bu ölümden kurtulabilir

NF’ler hücrenin yaşaması için gerekli transkripsiyonal olayları tetiklerler


Az budanma reseptörlerin bir araya gelmesini sağlar

(otizm)

Normal

Aşırı budanma(şizofreni)

Doğum Çocukluk Ergenlik Yetişkinlik


Şizofrenide PFK’te nöron yoğunluğu artar, sinaps yoğunluğu azalır (Glantz et al 2000;Selemon et al 1999)

Harrison (1999)

 • Piramidal nöronlarda küçülme ve yoğun paketlenme

 • Kortekste incelme, özellikle II. Ve III. tabakalarda nöron sayısında azalma

 • Dentritik dallanma azlığı

 • Kortikokortikal aberran sinaptik bağlantılar


Lewis & Lieberman, Neuron 28:325-334, 2000 yoğunluğu azalır

Mediodorsal talamik nukleus nöron sayısında azalma

PFKe projekte olan MD talamus akson son-uçlarındaki parvalbumin-positif varikositlerin yoğunluğunda azalma

3. tabakadaki piramidal nöronların dentritlerinde azalma


PFK’te GABA nöronlarında ve glutamik asit dekarboksilaz (GAD67) ekspresse eden mRNA’da azalma

Piramidal nöronlarda GABA transporter (GAT-1) yoğunluğunda azalma

6. tabakanın kortikotalamik geribildirim projeksiyonlarını sağlayan dopamin nöronlarının innervasyonunda azalma

Hipokampal hücrelerin

dezorganizasyonu


Kötü beslenme (GAD67) ekspresse eden mRNA’da azalma

 • Beslenme- Yaşamın ilk iki yılındaki malnütrisyon bilişsel performansın düşük gelişmesine neden olur.

  • Iyot yetersizliği (13 IQ puanı)

  • Fe eksikliği anemisi (9 IQ points)

Beyin hasarı

Uyku hali

Geri çekilme

Çevreyi araştırma

Azlığı

ENTELLEKTÜEL

GELİŞİMDE

GECİKME

Motor gelişimde

gecikme

Kötü

beslenme

Hastalıklar

Beklenti

azlığı

Fiziksel

gelişimde

gecikme

Fakirlik

Eğitimsel ve tıbbi yetersizlikler


Uyaran zenginliği (GAD67) ekspresse eden mRNA’da azalma

 • Uyaran zenginliği – Uyarandan zengin ortamda ratların 6o gün sonra beyin ağırlıklarının %7-10 arttığı, sinaptik bağlantıların %20 arttığı gözlenmiştir.

Uyarandan zengin ortam


Lieberman et al. (2001) (GAD67) ekspresse eden mRNA’da azalma


Koruyucu etkileri güçlendirmek (GAD67) ekspresse eden mRNA’da azalma

Risk etkenlerini azaltmak

 • Bireyleri güçlendirmek

 • Toplumları güçlendirmek

 • Yapısal sorunları azaltmak


ad