embriyolojiye giri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Embriyolojiye Giriş PowerPoint Presentation
Download Presentation
Embriyolojiye Giriş

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Embriyolojiye Giriş - PowerPoint PPT Presentation


 • 874 Views
 • Uploaded on

Embriyolojiye Giriş. Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı . Embriyoloji kitapları. Medikal Embriyoloji : Prof. Dr. İsmail Petorak İnsan Embriyolojisine Giriş : Prof. Dr. İlhan Kerse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Embriyolojiye Giriş


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
embriyolojiye giri

Embriyolojiye Giriş

Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

embriyoloji kitaplar
Embriyoloji kitapları
 • Medikal Embriyoloji : Prof. Dr. İsmail Petorak
 • İnsan Embriyolojisine Giriş : Prof. Dr. İlhan Kerse
 • Genel İnsan Embriyojisi : Prof. Dr. Aysel Şeftalioğlu
 • Langman’s Medikal Embriyoloji : T.W Sadler
 • Renkli Embriyoloji Atlası : Ulrich Drews
 • The Developing Human :Keıth L. Moore
 • Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi: Nobel Tıp Kitabevi-2009
tan m
Tanım

Bir canlı gelişmeye başladığı dönemdenden itibaren belirli bir süre içerisinde türe özgü şeklini alıncaya değin, geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen bilim dalına embriyoloji denir.

Embriyoloji kelime olarak cenin (dölet) bilimi anlamına gelir. Bu terim doğum öncesi (prenatal) gelişimi ifade eder.

İnsan hayatının başlangıcı hakkında bilgi verir ve prenatal gelişimde meydana gelen değişiklikleri gösterir.

Genel anatomiyi aydınlatır ve normal ilişki ile anormal gelişimi açıklar.

embriyolojinin s n fland r lmas
Embriyolojinin Sınıflandırılması

1- Genel Embriyoloji

2- Özel Embriyoloji

embriyonik terimler
Embriyonik Terimler

Oosit: Ovaryumda üretilen dişi germ(cinsiyet) veya seks hücresidir. Sekonder oosit veya olgun ovum şeklinde ovaryumdan dışarı atılır.

Spermiyum : Testislerde üretilen erkek germ hücreleridir. Spermatozoon da denir. Spermiyum ejekulasyon sırasında erkek üretrasından atılır.

zigot
Zigot

Zigot: Döllenme tamamlandığında, oosit ve spermin birleşmesi sonucu oluşur.

slide11
Yarıklanma: Zigotun bir dizi mitotik bölünmeden geçtiği süreci ifade eder. Böylece erken embriyonik hücreler diğer adıyla blastomerler oluşur. Her bölünme sonucu blastomerler küçülür fakat erken embriyonun boyu değişmez.
slide13
Morula: Döllenmeden 3-4 gün sonra blastomerler şekil değiştirir ve sıkı bir hücre topu haline dönüşürler. 12 veya daha fazla blastomer, küre şeklini alır ve duta benzediği için morula adı verilmiştir. Bu fiziki sıkıştırma olayından hücre yüzeyi adezyon molekülleri sorumludur.
blastosist
Blastosist

Blastosist: Morula, tuba uterinadan uterusa girdiği zaman içerisinde sıvı dolu bir kese olan blastosist kesesi oluşur. Bu değişme morulayı blastosist’e dönüştürür. Merkezde bulunan hücreler iç hücre kitlesini (embriyoblastları) oluşturur. Bu hücreler embriyonun başlangıcı veya taslağıdır.

preimplantasyon evresi
Preimplantasyon Evresi

Embriyonal gelişimin preimplantasyon (implantasyon öncesi) evresi, döllenme ile uterus duvarına yapışma arasında geçen süredir. Ortalama 6 gündür.

mplantasyon evresi
İmplantasyon Evresi

Blastosistin endometriyum’a (uterusun mukoza tabakası veya örtüsü) bağlanma ve gömülme sürecidir.

gastrula
Gastrula
 • Gelişmekte olan canlı 3. haftada ektoderm, mezoderm ve endodermden oluşan üç tabakalı veya trilaminer embriyonik disk şeklini alır. Bu olaya gastrulasyon, oluşan yapıya da gastrula denir.
 • Gastrulanın üç germ tabakası daha sonra farklılaşarak embriyonun doku ve organlarını oluşturur.
n rula
Nörula
 • Dördüncü haftaya gelen embriyoya nörula denir.
 • Nörulasyon nöral tüp gelişimini ifade eder.
 • Yaklaşık 27. günde yani 4. haftanın sonunda iki ucu kapalı nöral tüp oluşur.
geli im evreleri
Gelişim Evreleri
 • Doğum öncesi (prenatal) evre
 • Doğum sonrası (postnatal) evre
do um ncesi evre
Doğum Öncesi Evre

Embriyonal evre: Gelişim sürecinde sekizinci haftanın sonuna kadar olan evreyi ifade eder. Gelişmekte olan insana bu evrede embriyo denir. Embriyonal evrenin sonunda, bütün esas yapıların başlangıcı oluşmuştur. Ancak sadece kalp ve dolaşım çalışır durumdadır (21. gün).

Taslak, primordiyum: Bir organ veya yapının gelişmesinde en erken aşamanın, fark edilebilir ilk işaretini veya bu aşamanın başlangıcını ifade eder.

do um ncesi evre1
Doğum Öncesi Evre

Fetal evre: Dokuzuncu haftadan doğuma kadar olan evreyi belirtir. Oluşan organ ve dokuların farklılaşması ve büyümesi gerçekleşir. Doku ve organlar işlevsel hale gelir.

konseptus
Konseptus
 • Bu terim embriyo ve embriyo ile ilişkili membranları ve zarları ifade eder.

(plasentanın embriyonal bölümü, amniyon, koriyonik kese ve vitellus kesesini de kapsar)

embriyonik terimler1
Embriyonik Terimler

Üç Ay (Trimestir) : Üç takvim ayından oluşan dönemdir. Dokuz aylık gebelik (rahim içi gelişme) dönemi üç üç ay ’a ayrılmıştır. İlk üç ay gelişmenin en kritik evresidir.

Düşük (Abortus) :Embriyonun veya fetusun yaşayabilir (varlığını uterus dışında kendi başına sürdürebilir) hale gelmeden uterus dışına atılmasını ifade eder.

postnatal do um sonras d nem
Postnatal (doğum sonrası) Dönem
 • Bebeklik : Doğumdan sonraki ilk yılı kapsayan süredir.
 • Yenidoğan (Neonatal): Doğum sonrası İlk 4 hafta yenidoğan veya neonatal dönem olarak bilinir.
 • Çocukluk : 13. ay ile buluğ çağı (puberte, cinsel olgunluk) arasında kalan dönemdir.
 • Puberte (Buluğ): Genellikle, kızlarda 12 – 15 ve erkeklerde ise 13 – 16 yaşları arasındaki ikincil cinsiyet belirtilerinin ve üreme yeteneğinin geliştiği dönemdir. Puberte kızlarda ilk adet kanaması ile menstruasyonun başlaması (menarş) ; erkeklerde ise olgun spermlerin üretilmesi ile sona erer.
ergenlik ad lesan
Ergenlik (Adölesan)
 • Ergenlik: 11 ile 19 yaş arasındaki dönemdir. Bu süre cinsel olgunlaşmanın en erken belirtileri ile başlar, fiziksel, zihinsel ve duygusal olgunlaşmayla son bulur.
 • Üreme yeteneği ergenlikte tamamlanır.
yeti kinlik adult
Yetişkinlik (Adult)
 • Erken erişkinlik : 18 – 21 yaş arasında ulaşılır. Kemikleşme ve büyüme görsel olarak bu dönemde tamamlanır.
 • 21 – 25 yaşları arasında kemikleşme ve büyüme sona erer.