depresyon n rob yoloj s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEPRESYON NÖROBİYOLOJİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEPRESYON NÖROBİYOLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

DEPRESYON NÖROBİYOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1251 Views
 • Uploaded on

DEPRESYON NÖROBİYOLOJİSİ. Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Sunum akışı. Depresyonun önemi Depresyonun nörobiyolojisi Depresyonun tedavisi Direnç gelişimi ve tedavisi. Ruh sağlığı. Ruh sağlığı. Kendi kendini yönetme. Yaratıcılık.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEPRESYON NÖROBİYOLOJİSİ' - fearghus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
depresyon n rob yoloj s

DEPRESYON NÖROBİYOLOJİSİ

Prof Dr Süheyla ÜNAL

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri AD

sunum ak
Sunum akışı
 • Depresyonun önemi
 • Depresyonun nörobiyolojisi
 • Depresyonun tedavisi
 • Direnç gelişimi ve tedavisi
ruh sa l
Ruh sağlığı

Ruh sağlığı

Kendi kendini yönetme

Yaratıcılık

Duygusal iyilik hali

Enerji

Sosyal işlev

Roller

Tinsellik

Çalışma

Sevme

slide5
Önemi
 • Yeti yitimi yaratan hastalıklar arasında 2000’li yılların 4. hastalığı
 • 2020’de İKH’dan sonra
 • MI, SVO’dan ölüm riskini arttırmakta
 • İnme riskini arttırmakta

World Health Report 2001

zellikleri
Özellikleri
 • Yaşam boyu görülme sıklığı %9-23
 • Kadın: Erkek 2:1
 • İntihar riski %20
 • Her yaşta görülür ancak sıklıkla 20-50 yaşlarda ortaya çıkar
duygu halleri
Duygu halleri

Mani

Hipomani

Coşku

ÖFORİ

Keyif

Neşe

Normal duygu hali

Üzüntü, keder, elem

Cesaretsizlik

Çökkünlük

Ölüm isteği

kk n duygudurum
Çökkün duygudurum
 • Apati
 • Düşük benlik saygısı
 • Uykusuzluk
 • Kişisel bakımını ihmal etme
 • İştah kaybı
 • Libido kaybı
 • Karamsarlık
 • Motivasyon azlığı
kk n duygudurum9
Çökkün duygudurum
 • Hayal kırıklığı
 • Uyum bozukluğu
 • Major depresyon
 • Distimi
 • BAB depresif dönemi
duygu sistemi
Duygu sistemi
 • Amigdala
 • Prefrontal korteks
 • Singulat korteks
 • Hipotalamus
 • Limbik striatum
depresyon
Depresyon
 • Prefrontal korteks, singulat korteks, hipokampus, limbik striatum ve amigdalayı içeren geniş ölçekli nöron ağlarının işlev bozukluğuyla ortaya çıkan psikiyatrik bir tablodur
depresyon13
Depresyon
 • Subgenual singulat kortekste hacim azalması, etkinlik artışı (Drevets ve ark 1997)
 • Hipokampusta küçülme (Sheline 2000, Frodl ve ark 2002)
 • Amigdalada, ventral prefrontal kortekste artmış kan akımı,
 • Dorsolateral prefrontal kortekste azalmış kan akımı (Drevets 2000)
slide14

Çocukluktaki

stresli

yaşam olayları

Şimdiki yaşam koşulları

Depresyon

Düşünce

İnanç sistemleri

Temel sayıltılar

STRES

Genetik

Bedensel işlevler

slide16

Depresyondaki temel nörotransmitterler

 • Noradrenalin
 • Serotonin
 • Dopamin
dopamin
Dopamin
 • Haz ve ödül sistemi
 • Pekiştirme
 • Motivasyon
 • Öğrenme
 • Dikkat
 • İşlem belleği
 • Eylem seçiciliği
dopamin yetersizli i
Dopamin yetersizliği
 • Haz almada yetersizlik
 • Motivasyon azlığı
 • Apati
 • Dikkatte azalma
 • Bilişsel yavaşlama
noradrenalin
Noradrenalin
 • Farkındalık/ Uyanıklılık
 • Alarm sistemi
 • Stres tepkileri
noradrenalin yetersizli i
Noradrenalin yetersizliği
 • Dikkatte bozulma
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • İşlem belleğinde bozulma
 • Bilgi işleme süreçlerinde yavaşlama
 • Deprese duygudurum
 • Psikomotor yavaşlama
 • Yorgunluk
serotonin
Serotonin
 • Olgunlaşma, akılcı davranış
 • Ağrı algısı
 • Uyku-uyanıklık
 • Ön pitüiter hormonların düzenlenmesi
 • İştah düzenlenmesi
 • Beden ısısı düzenlenmesi
serotonin yetersizli i
Serotonin yetersizliği
 • Çökkün duygudurum
 • Anksiyete
 • Panik
 • Fobi
 • Obsesyon ve kompulsiyonlar
 • Yeme açlığı, bulimia
slide28
GABA
 • Major depresyonlu hastaların 1/3ünde GABA düzeyi düşük bulundu.
 • GABA duyarlı zemini gösterebilir.
depresyonda de i en kimyasallar
Depresyonda değişen kimyasallar
 • SEROTONİN
  • Obsesif kompulsif belirtiler
 • DOPAMİN
  • Haz almada yetersizlik
  • Motivasyon azlığı
  • Apati
  • Dikkatte azalma
  • Bilişsel yavaşlama
 • NOREPİNEFRİN
  • Letarji
  • Uyanıklıkta azalma

Markou, A., Kosten, T., & Koob, G. (1998). Neuropsychopharmacology; 18(3), p.141

Stahl. Essential Psychopharmacology. 1996

slide30

2

1

5HT1A

5HT1B

2

5HT1A

123

5HT2A,2C

1

5HT4,6,7

Serotonin

Noradrenalin

Azalmış BDNF üretimi

Azalmış AC, cAMP ve cAMP bağımlı PK (PKA) aktivasyonu

Ca2 bağımlı PK aktivitesinde artış

Azalmış CREP üretimi

depresyon31
Depresyon
 • Aşağıdaki belirtilerden en az 5’inin, 2 haftadan daha uzun süre devam etmesi
  • Çökkünlük
  • Zevk alamama, isteksizlik
  • Enerji azalması, yorgunluk
  • Uyku bozukluğu
  • İştah bozukluğu
  • Psikomotor yavaşlama
  • Dikkat bozukluğu
  • Değersizlik, suçluluk düşünceleri
  • Ölüm isteği, intihar
depresyon belirtileri
Depresyon belirtileri
 • Duygudurum belirtileri
  • Çökkün duygudurum
  • İlgi ve haz azlığı
  • Değersizlik, suçluluk duyguları
  • İntihar düşünceleri
  • Umutsuzluk
 • Bedensel belirtiler
  • İştah ve kilo değişikliği
  • Uyku bozukluğu
  • Psikomotor ajitasyon ya da retardasyon
  • Yorgunluk ve enerji azlığı
depresyonda b ili sel belirtiler
Depresyonda bilişsel belirtiler
 • Dikkat konsantrasyonu azalır
 • Çalışma belleği zayıflar
 • Bellek bozulur (psödodemans)
 • Karar verme güçlüğü ortaya çıkar
 • Seçici olarak olumsuz yaşantılar anımsanır, olumlu yaşantılara ilişkin bellek zayıflar
 • Algılamada olumsuz uyaranlar daha ön plandadır ve nötr uyaranların algılanışını da değiştirebilirler.
slide36

Antidepresan

ilaçlar

b1-a2adrenoseptörlerin

down regülasyonu

NA ve 5HT’nin

sinaptik

konsantrasyonunda

artış

Depresyondan

çıkış

Beyinde uyumsal

değişiklikler

EKT

TMS

slide38

TAD

NA /5-HT

Reseptör

slide39

Akut SSRI Tedavisi

 • Hücre gövdesindehücre dışı 5-HT artarak 5-HT otoreseptörlerini uyarır
 • Hücrenin ateşlenmesi azalır
 • 5-HT salınımı azalır

5-HT1A reseptörü

geri alım alanı

presinaptik

5-HT nöronu

5-HT

terminal

5-HT1B reseptörü

geri alım alanı

postsinaptik

nöron

5-HTreseptörleri

kronik ssri tedavisi
Kronik SSRI tedavisi

5-HT1A reseptörü

 • Hücre dışı 5-HT artar
  • 5-HT otoreseptörleri duyarsızlaşır
 • Hücre ateşlenmesi artar
 • 5-HT salınımı artar

geri alım alanı

presinaptik

5-HT nöronu

5-HT

terminal

5-HT1B reseptörü

geri alım alanı

Postsinaptik nöron

5-HT reseptörleri

slide41

Noradrenerjik etki

 • Maprotilin
 • İmipramin
 • Amitriptilin
 • Klomipramin
 • Trazadon
 • Paroksetin
 • Sertralin
 • Fluoksetin

Serotonerjik etki

nt e zg yan etkiler
NT’e özgü yan etkiler
 • NORADRENERJİKyan etkiler
  • Tremor
  • Taşikardi
 • DOPAMINERJİKyan etkiler
  • Psikomotor aktivasyon
  • Psikozun alevlenmesi
 • SEROTONERJİK yan etkiler
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • GI yakınmalar
  • Uyku bozukluğu
  • DA baskılaması nedeniyle;
   • Haz yaşantısında azalma
   • Apati ve motivasyon azlığı
   • Dikkat azlığı
   • Bilişsel yavaşlama

Richelson. Mayo Clin Proc. 1994

Stahl. Essential Psychopharmacology. 1996

Kapur. Am J Psychiatry. 1996

ssri yan etkileri
Uykusuzluk, başağrısı

Anksiyete

Bulantı, iştahsızlık

Diyare

Kabızlık(Paxil)

Seksüel disfonksiyon

Azalmış libido

Anorgasm, impotans

Sinirlilik, tremor

Myoklonus

Diş sıkma

SSRI Yan etkileri
tedavinin optimizasyonu
Tedavinin optimizasyonu
 • Maksimum doz
 • Uzun süre
 • Psikoterapi eşliği
la de t rme
İLAÇ DEĞİŞTİRME
 • Başka gruptan bir antidepresana geçme
kombinasyon
Kombinasyon
 • SSRI+TAD
 • SSRI + Trazodon
 • TAD+TAD
 • Bupropion+SSRI
 • Mianserin+SSRI
 • Mirtazapin+SSRI
g lend rme
GÜÇLENDİRME
 • Lityum
 • Tiroid hormonu
 • Buspiron
 • Psikostimulan eklenmesi
 • Atipik nöroleptik eklenmesi
 • Antikonvülzan eklenmesi
 • Kortikal uyarım yöntemleri