k miai technol gia i k nsav foszforsav m tr gy k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kémiai technológia I. Kénsav, foszforsav, m?trágyák PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kémiai technológia I. Kénsav, foszforsav, m?trágyák

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Kémiai technológia I. Kénsav, foszforsav, m?trágyák - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Kémiai technológia I. Kénsav, foszforsav, műtrágyák . 6. előadás. A kénsav. A kénsavat már az arab alkimisták a X. században ismerték és a XV. században vitriololaj néven Európában is elterjedt. Ólomkamrás gyártási technológiája már a XVIII. században ismert volt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kémiai technológia I. Kénsav, foszforsav, m?trágyák' - baruch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a k nsav
A kénsav
 • A kénsavat már az arab alkimisták a X. században ismerték és a XV. században vitriololaj néven Európában is elterjedt.
 • Ólomkamrás gyártási technológiája már a XVIII. században ismert volt.
 • A természetben ritka, egyes hőforrásokban és néhány puhatestű, leginkább csigák nyálmirigyének váladékában található meg.
a k nsavgy rt s nyersanyagai
A kénsavgyártás nyersanyagai
 • A fém-szulfidok közül a piritnek van a legnagyobb jelentősége, a bányászott pirit 42-47% ként tartalmaz.
  • Kísérő szennyeződések: Cu, Zn, As, Pb, Co, Mg, Ca, Bi…
 • Elemi kén: természetes kénelőfordulásból vagy kén-hidrogén tartalmú gázokból és ipari hulladékokból
 • A bányászott szén 1-2%, a nyers kőolaj kb. 3% ként tartalmaz.
 • A kitermelésre érdemes kéntartalék becsült mennyisége: Piritben: 1.5x109t,      Kőolajban  109t,       Terméskén 1.5x108t
 • Az elemi kén legnagyobb lelőhelyei az USA-ban, Szicíliában, Japánban, Chile-ben és Lengyelországban vannak.
b ny szati m dszerek
Bányászati módszerek
 • Az elemi ként bányászati módszerekkel hozzák a felszínre.
 • A kibányászott kőzetekből kiolvasztással vagy desztillálással nyerik a kenet.
 • A bányászatban a legelterjedtebb a Frasch-eljárás, amelynek lényege az, hogy lefúrnak a kénréteg aljáig, három koncentrikus csőböl álló csőrendszeren át, nyomás alatt 150-160°C-os vizet és forró levegőt préselnek a kénrétegbe, a kén megolvad és az olvadékot a forró levegő a felszínre hozza.
mesters gesen el ll tott k n
Mesterségesen előállított kén
 • A mesterségesen előállított kén kiindulási anyagai lehetnek: kén-hidrogén tartalmú földgázok, továbbá olyan ipari gázok, melyek különböző szénfeldolgozási eljárások fő- vagy melléktermékei, vagy kéntartalmú kőolajok feldolgozásának termékei.
 • A kén-hidrogén kivonására az egyik módszer az etanol-aminos eljárás:   A mosofolyadék di- vagy trietanol amin vizes oldata.
 • Kén-hirogénből kenet az ún. Claus-eljárással állítanak elő.
 • Az eljárás lényege a kén-hidrogént sztöchiometrikus levegővel égetve elemi ként nyerhetünk.

2H2S + 2O2 = SO2 + S + 2H2O        ∆H=-53 kcal/mol

 • Katalizátor: Bauxit
claus elj r s folyamatv zlata
Claus-eljárás folyamatvázlata
 • A bruttó reakciót két lépcsőben játszatják le. Először a kén-hidrogén egy részét elégetik, és a felszabaduló hőt hasznosítják
 • A maradék kén-hidrogént és a keletkezett kén-dioxidot Claus kemencében aktivált bauxit katalizátoron ragáltatják.
 •       2H2S + SO2 H2O + 3S  (∆H=-35.7kcal/3kén)
 • A végső kitermelés 97%-os.
 • Az elemi kén felhasználása: kénsavgyártás, szén-diszulfid előállítása, műanyagipar – kaucsuk vulkanizálása, növényvédőszeripar, szinezékek
k n dioxid el ll t sa
Kén-dioxid előállítása
 • Nyersanyag: kén, vagy kéntartalmú ásványok (pirit)
  • Kén-dioxid kénből
  • Reakció:

S + O2 SO2∆H= -70.2 kcal/mol

  • Ha kénsavgyártás céljából égetik a kenet, akkor nagy levegőfelesleggel dolgoznak, mert a további oxidációhoz amúgy is szükség van oxigénre.
k n dioxid piritb l
Kén-dioxid piritből
 • A bányászott pirit 42-47% ként tartalmaz
 • Reakciók:

2FeS2 + 5.5O2= Fe2O3 + 4SO2

∆H= -102.8 kcal/mol SO2

3FeS2 + 8O2= Fe3O4 + 6SO2

∆H= -95.1 kcal/mol SO2

 • Berendezés: fluid pörkölés (a piritet lebegtetve égetik ki, így a szemcsék egyenletesebben melegíthetők, kisebb az összetapadás veszélye, jobb hatásfok érhető el)
 • Pörkgáz tisztítása: a kemencékből 400-600° hőmérsékletű gáz lép ki, amely szennyezett különböző lebegő részecskékkel, továbbá a szennyezett piritből származó gőzökkel - elektromos porleváasztó
 • Jelölések

1: levegő befúvatás

2: piritzagy folyamatos adagolása

3: pörk elvezetés

4: esetleges vízbefecskendezés

5: pörkgáz elvezetés

6: fűtés (induláskor)

kontakt k nsavgy rt s
Kontakt kénsavgyártás
 • A fölös levegővel kevert kén-dioxid katalizátor jelenlétében kén-trioxiddá oxidálható, 97% feletti konverzióval
 • Bruttó reakció:

2SO2 + O2 2SO3∆H=-22.98kcal/mol

 • Katalizátor: V2O5, 420-450°C, 1 bar
 • Exoterm, egyensúlyi, mól-szám változással jár

Formázott V2O5/SiO2 katalizátor a reaktorba történő betöltés előtt

abszorpci
Abszorpció
 • A konverterből kikerülő gázban az eredetileg jelen volt kén-dioxidnak 97-98%-a kén-trioxiddá alakult. A gáz 150-200°C-on hagyja el a konvertert, amelyet egy hőcserélőn keresztülvezetve ~100°-ra hűtenek. A hűtés során a gáz nedvességtartalmától függően különböző mennyiségű óleum válik ki.
 • A gáz ezután a 2(-3) oszlopból álló abszorber rendszerbe kerül. Utolsó tornyába 95-98% kénsavat vezetnek, amelyből itt néhány %-os óleum, majd az első toronyba kerülve 20% óleum keletkezik. A tornyok régebben kovácsolt vasból, napjainkban saválló acélból készülnek. A tornyok töltőanyaga Raschig-gyűrű, amelyből kb. 2 m magas réteg elegendő az abszorpcióhoz.
 • Az óleumból később hígítással állítják elő a kívánt töménységű kénsavat. A kereskedelemben kapható cc. H2SO4 98.0%-os.
abszorpci1
Abszorpció
 • Óleumabszorber belseje
 • Az abszorber rendszer

Jelölések: 1: Kontakt kemence 2,3 Abszorber tornyok 4: Hűtők 5: Hőcserélő 6: Véggáz elvezetés Szaggatott vonal: gáz útja Folytonos vonal: folyadék útja

foszforsav el ll t sa
Foszforsav előállítása
 • A vízmentes foszforsav színtelen, monoklin kristályokban kristályosodik, op. 42,4 oC
 • A foszforsavat leginkább nagy töménységű (75 – 85% - os) vizes oldat formájában használják fel és hozzák forgalomba
 • Előállítása:
  • Termikus foszforsav: sárgafoszfor elégetése és a keletkezett P2O5 átalakítása vízből foszforsavvá
  • Fluorapatit feltárása kénsavval
foszforsav gy rt sa
Foszforsav gyártása
 • A fluorapatitot kénsavval tárják fel
  • Ca5(PO4)3F + 5 H2SO4 = 3 H3PO4 + 5 CaSO4 + HF
  • A feltárást 60 – 80% -os kénsavval végzik
  • A keletkező kalcium–szulfátot a fel nem tárt maradékkal együtt szűréssel kell a foszforsavtól elválasztani
 • Foszforsav gyártása sárgafoszforból
  • P4 + 5 O2= 2 P2O5                          ∆H = -720 kcal
  • 2 P2O5 + 6 H2O = 4 H3PO4∆H = -90 kcal
  • A megömlesztett sárgafoszfort elporlasztva levegővel elégetik, és a keletkezett foszfor–pentoxidot a reaktor további szakaszában beporlasztott vízzel foszforsavvá alakítják.
m tr gyagy rt s
Műtrágyagyártás
 • Tápelem :
  • az elem hiánya esetén a növény fejlődésében zavar áll be
  • az elem pótlásával a hiánytünetek megelőzhetőek vagy megszüntethetőek
  • az elem hatása kimutatható az élettani folyamatokban
  • az elem nem helyettesíthető más elemekkel (Arnon)
  • azok az elemek, amelyek a növények növekedéséhez és zavartalan fejlődéséhez szükségesek, s funkciójukat más elem nem tudja ellátni (Mengel)
n v nyek sszet tele
Növények összetétele

TÁPELEMEK

hatás alapján

Kedvező hatású elemek

Nélkülözhetetlen elemek

Na (cukorrépa)

Cl (répa, retek, zeller)

Si (gabonafélék, rizs)

C, H, H, N, P, S K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B

előforduló mennyiség alapján

makroelemek

mikroelemek v. nyomelemek

0,1%-nál nagyobb mennyiségben található a szárazanyagban

0,1%-nál kisebb mennyiségben található a szárazanyagban

C, H, O, N, P, S,K,Ca, Mg

Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B

m tr gy k
Műtrágyák
 • Legfontosabb tápelemek: N, P, K
 • Csoportosítás összetétel szerint:
  • Egyszerű (egy hatóanyag): N, P, K
  • Összetett:
   • Kevert
   • Komplex: NP, NPK, NPK + mikroelem
 • Halmazállapot szeint:
  • Szilárd
  • Folyékony (oldat)
 • Összetétel megadása a hatóanyag alapján:
  • N: tömegtört, P: P2O5 tömegtört, K: K2O tömegtört
  • Keverteknél: a N-t veszik alapul
szerves s m tr gya felhaszn l s 1931 2000 sz nt kert sz l gy m lcs
Szerves és műtrágya felhasználás, 1931-2000 * szántó+kert+szőlő+gyümölcs
m tr gy k1
Műtrágyák
 • Szerep:
  • Tápanyagutánpótlás biztosítása
  • pH szabályozása
  • Talajszerkezet optimalizálása
 • Talajerőutánpótlás:
  • Természetes
  • Mesterséges: kémiai út – szervetlen technológia: N, P, K, (Ca, Mg, + nyomelemek)
 • Liebig féle minimumtörvény (XIX)
 • A termés nagyságát a növények igényéhez képest minimumban lévő tápelem határozza meg.
slide21

Tápelemek/ N

N-talajban 0,02-0,4%

slide22

Tápelemek/ N

N hiány

N felesleg

- levelek fakó világossárga színűek (csökkent kloroplasztiszképződés)

- sötétzöld üde növényzet

(fokozott kloroplasztiszképződés)

slide24

Tápelemek/ P

P-talajban 0,02-0,1%

!!! Szervetlen 50 %

Szerves 50%

slide26

Tápelemek/ K

K-talajban 0,2-3,3%

slide27

Tápelemek/ K

K hiány

- cukrok, aminosavak felhalmozódása –kórokozokra fogékonyabb

- száraz időben hervadási tünetek

- idősebb levelek végein klorofillhiányos állapot- hervadás

K felesleg

-hatása nem ismert!!

nitrog nm tr gy k
Nitrogénműtrágyák
 • Ammónia: felhasználása: 85-90% műtrágyagyártás , vagy közvetlen trágyázás
 • Hatás sebessége alapján:
  • Gyors hatásúak: nátrium-nitrát, kalcium-nitrát, kálium-nitrát, ammónium-nitrát (péti só)
  • Lassabban hatók: ammónium-szulfát, karbamid, cseppfolyós ammónia, ammónia-oldat, kalcium-ciánamid (mész-nitrogén)
amm nium nitr t gy rt sa
Ammónium-nitrát gyártása
 • 35,8% N-tartalmú vegyület
 • Vízben jól oldódik
 • Erősen higroszkópos
 • Tárolása robbanásveszélyes
 • A kristályos tiszta termék robbanószer
 • Mészkőporral vagy dolomittal keverve mész-ammonsalétrom (MAS) ill. pétisó néven forgalmazzák
 • Gyártásának lépései:
  • Salétromsav közömbösítése ammóniával
  • Az ammónium-nitrát oldat bepárlása ammónium-nitrát olvadékká
  • Az ammónium nitrát olvadékból szilárd termék előállítása
amm nium nitr t gy rt sa1
Ammónium-nitrát gyártása
 • Salétromsav közömbösítése ammóniával
 • Az ammóniát gáz, a salétromsavat 50-60%-os oldat formájában alkalmazzák.
 • A reakció erősen exoterm
 • NH3(g) + HNO3(g) = NH4NO3(sz) ∆H= -145,7 kJ/mol
 • A semlegesítést Rasching-gyűrűkkel töltött toronyban végzik
amm nium nitr t gy rt sa2
Ammónium-nitrát gyártása
 • Az ammónium-nitrát oldat bepárlása ammónium-nitrát olvadékká
  • A toronyból távozó oldatot utósemlegesítik
  • Bepárlás: 170°C-nál kisebb hőfokon vákuumbepárlókban
 • Az ammónium nitrát olvadékból szilárd termék előállítása
  • A szilárd ammónium-nitrátot kristályosítással és hűtéssel állíthatjuk elő.
  • Mész-ammon-salétrom gyártásakor a kb. 95%-os 130-165°C-os olvadékot mészkőporral keverik
  • Szórótorony: a torony tetején porlasztó- röpítő berendezés (szórócentrifuga): az olvadékot cseppekre bontja, melyet az alulról érkező levegő hűt és szárít . A granulált szilárd anyagot a torony aljáról kaparószerkezettel távolítják el.
karbamid
Karbamid
 • A legnagyobb N-tartalmú (46,6%) szilárd nitrogénműtrágya
 • Takarmányadalékként is hasznosítható: kérődzők (1kg karbamid az állati anyagcsere során 2,6kg fehérjévé alakul)
 • Előállítása: cseppfolyós ammóniát és szén-dioxidot reagáltatnak 200°C körüli hőmérsékleten, 200 bar nyomás alatt csőreaktorban
 • Tartózkodási idő: 30-60 perc
 • A reakció két lépésben játszódik le:
  • 2 NH3 + CO2 ⇔ NH4-OCO-NH2 (ammóniumkarbamát)(ΔH = -160 kJ/mol)
  • NH4-OCO-NH2→ NH2-CO-NH2 + H2O (ΔH = +30 kJ/mol)
karbamid1
Karbamid
 • A reakció végén NH3 és CO2 is marad a folyadékelegyben, ezt az oldatból eltávolítják és a rendszer elejére vezetik
 • A karbamid oldatot bepárlással töményítik
 • Granulálás: szórótoronyban
foszfortartalm m tr gy k
Foszfortartalmú műtrágyák
 • Ásványi foszfátok:
  • fluorapatit: Ca5(PO4)3F
  • hidroxilapatit: Ca5(PO4)3OH
  • foszforit: mikrokristályos apatit
 • A rossz vízoldhatóság miatt a növények számára nem hasznosíthatók
 • A gyártástechnológia célja a nyersanyag vízoldhatóságának növelése: savas feltárás (H2SO4, H3PO4, HNO3, HCl)
szuperfoszf tgy rt s
Szuperfoszfátgyártás
 • 18-19% P2O5 tartalmú
 • Hatóanyaga a vízoldható monokalcium-foszfátCa(H2PO4)2
 • Előállítás: a nyersfoszfátok kénsavas feltárásával
 • Bruttó reakcióegyenlet:
  • 2 Ca5(PO4)3F + 7 H2SO4 = 3 Ca(H2PO4)2 + 7 CaSO4 + 2 HF
 • A feltárás két lépésben játszódik le:
  • Ca5(PO4)3F + 5 H2SO4 = 3 H3PO4+ 5 CaSO4 + HF
  • Ca5(PO4)3F + 7 H3PO4 = 5 Ca(H2PO4)2 + HF
 • A kénsavval történő reakció gyors, a foszforsavas feltárás lassú
k lim tr gy k
KÁLIMŰTRÁGYÁK
 • Vízoldható sók: sótelepek, fedősók
  • SzilvinitKCl + NaCl
  • Karnallit KCl· MgCl2· 6 H2O
  • Kainit KCl· MgSO4· 3 H2O
 • Nyers só feldolgozás: K2O tartalom növelése, (Cl-tartalom csökkentése)
  • Fizikai: nehézülepítés, osztályozás, flotálás
  • Fizikai-kémiai: frakcionált kristályosítás, extrakció
sszetett m tr gy k
Összetett műtrágyák
 • Talajszükséglet – tápanyagarány
 • NP-műtrágyák
  • Ammóniumfoszfátok
   • NH4H2PO4 (MAP)
   • (NH4)2HPO4 (DAP)
   • (NH4)3PO4 (TAP) bomlik
   • NH4-polifoszfátok
 • NPK-műtrágyák
szuperfoszf tgy rt s1
Szuperfoszfátgyártás
 • Nyersanyag előkészítése:
  • Apatit gondos finomra őrlése (nagy fajlagos felület), a kénsav mennyiségének, koncentrációjának (67-68%), hőmérsékletének (60-70°C) beállítása
 • Nyersfoszfátok feltárása:
  • A nyersanyagok összekeverése után különböző feltáró berendezésekben
  • Moritz-Standaert rendszerű szuperfoszfát reaktor: 7 m átmérőjű, acélköpenyes, vasbeton forgóhenger
  • A forgó reaktortestet fogaskoszorún keresztül csigával hajtják meg. Egy fordulat 1-3 óra.
  • Bal oldalon történik az anyag feltárása, jobb oldalon pedig kaparó szerkezet távolítja el a szuperfoszfátot
 • Késztermékké alakítás
  • Utóérlelés: 2-10 hét
  • Hideg vagy meleg eljárással granulálás
szuperfoszf t gy rt s
Szuperfoszfát gyártás
 • Késztermékké alakítás
 • Utóérlelés: 2-10 hét
 • Hideg vagy meleg eljárással granulálás