slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chud - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chudoba Ph.D. Trnava 12. mája 2011. Automotive industry up to 2020. HISTORY TECHNOL OGY EVOLUTION. Automotive Cluster – West Slovakia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chudoba Ph.D.Trnava 12. mája 2011

automotive industry up to 2020
Automotive industry up to 2020
 • HISTORY
 • TECHNOLOGY
 • EVOLUTION

Automotive Cluster – West Slovakia

Hlavná 5, 917 01 Trnava, Slovakia, (svac@autoklaster.sk)

slide9

Componentproduction in SR

Kabrio system

Edscha Daschsysteme

Slovakia

Textilie, Covering

Heiland Slowakei, Trim Leader,

Tomatex, Eybl, Sklotex, Krasplat

Car Body press parts

Comax-TT, Tower Automotive,

Matador Automotive, Creamer,

Huhn Press, Motokom, Clamason, US Steel Košice

Seats

Johnson Controls, Faurecia,

Coba Automotive, Treves

Interior modul,

Lear, Sai Automotive, SAS Automotive,

Grupo Antolin, Polimoon, Treves,

Tramico Slovakia

Steering wheel

Adtool

Antenna .

Calearo

Window

RF s. r. o., Izolex

Airbag

Coba Automotive

Cable bundles, Elektronics

Delphi, Leoni, Schut, Siemens,

Denisart Technology, Se Bornetze,

Yazaki, Kromber-Schubert, Hefra,

Wabash, Prysmian Kablo, Mkem s. r. o

Molex, TRW Steering Systems Slovakia

Fuel tank

Plastik Omnium, Plasmet,

Inergy Automotive systems

Mirror int. ext.

Magna

Engine, engine parts

Hyundai Mobis, Pankl, Miba Sinter,

Nemak, Edscha AG,

GlacierTribometal

Exhaus systm

Tower Automotive,

Miba Slovakia

Air-conditioning

Visteon, Molpir

Spring,console, holder

PSL, PFS, LLEMI Slovakia,

Autobattery

Akutrade, Akuma Slovakia

Door

Brose Slovakia, Dura Automotive Systems, Matador Automotive

Dong Wong, Visteon

Seal

SaarGummi, Contitech,

ZF Boge Elastmetal, I.G. Gasket,

Rubena, Coba Automotive

Bumper

Plastic Omnium, HBPO,

Plasmet

Door, window and seatrelease cables

Kuster,Kongsberg Driveline Systems

Brake

VAP Prešov, Knott, Fragokov Export, Huhn Press,

Light.front,sign., int..

Hella Slovakia, Osram,

HBPO, Služba Nitra VD

Wheels

Continental Matador, Etop Trading, Festo, Rotobalance, Gumon

Premier,

Gear, Clutch,

AVC, ZF Sachs, Miba Slovakia, Getrag Ford,

Continental Teves, VW SK Martin,

Beqaring

Kinex, Ina, ZVL Auto

slide10

Výkony a kríza

bankrupt

Restructuring

Outputs/Costs

Outputs

Costs

z

t

čas

slide11

Doporučenia

Sieťovanie

 • 1. Spájanie výrobcov 1995 - 2005
 • 2. OEM´s – dodávateľská sieť - 2000 - 2010
 • 3. Klasterizácia - 1995 - 2010
 • 4. Siete klastrov - 2010 - 2015
 • 5. R & D siete ... 2015
kooperacia
Kooperacia
 • Automotive Cluster Vienna Region
 • PlastrZlín (plastic cluster)
 • Slovenian automotive cluster
 • Automotive cluster – North Moravia
 • SaxonyIndustry and BusinessChamber
 • Slovak academy of sciences BratislavaInstitute of Materials & Machine Mechanics
 • STU MTF, TU Ke,
 • NADSME, SARIO, ZAP, ZSP
 • Clusternetworking across the Europe (approx. 15 clusters),Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Hungary, Italy, Slovenia, Bulgaria, Romania, Serbia, Croatia, France, Ukraine, Russia
proje ktov a k tivit y
Project „AC Centrope“

Project „Autoplast“

Project „Autoclusters“

Project „AutoNet“

Project „SK – HU“

Project „Inovmat“

Mestský inovatívny technolog. park

Projektové aktivity
globaliz cia
Globalizácia

Príčiny:

 • Technologický pokrok
 • Liberalizácia svetového obchodu
 • Deregulácia trhov
 • Noví konkurenti
 • Politické otrasy
 • Sociálne zmeny /rast geografickej, mentálnej a emocionálnej mobility ľudí

Funkcie / výsledky:

 • Rozpúšťanie hraníc
 • Heterarchia
 • Faktor mobility
 • Erózia legitimity
 • Minulo-budúca- asymetria
 • Iné rôzne možnosti
charakteristika mentality
Charakteristika mentality

Západná:

 • Individualistická
 • priama
 • odmieta dozor a prísne pravidlá
 • Kompetencie sa rovnajú vedeniu
 • Zameraná na fakty, výsledky a kvalitu
 • dodáva zlé správy, konfrontačná
 • dôvera na základe zmluvy
 • Rokovania končia so zmluvou

Čínska:

 • Kolektivistická, konfuciánska
 • Nepriama
 • Preferuje dozor a striktné pravidlá
 • seniorita sa rovná vedeniu
 • Zameriava sa na vzájomnú dôveru a predpisy
 • Zameriava sa na chyby, integračná
 • Dôvera na základe vzťahov
 • Rokovania sú spojité
d vody zahrani n ch invest ci 1
Dôvody zahraničných investícií 1

Marketingové faktory:

-rastová a zisková motivácia

-obchádzanie vládou vytvorených prekážok obchodu

-prístup ku nízkonákladovým zdrojom a zásobovaniu

-lokálni zákazníci - preferujú domáce tovary a služby

-pokúsiť sa získať nízko nákladové zdroje a podporu vlád

k ov postupy pri vstupe na medzin rodn trh
Kľúčové postupy pri vstupe na medzinárodný trh

a/export - nepriamy predaj,

- priamy predaj

b/Joint Venture - licencovanie,

- zmluvna výroba,

- zmluvy o riadeni,

- spoločná majetková účasť c/priama investícia: - montážne závody

- výrobné závody

zahrani n investori
Zahraniční investori

Pozitívne perspektívy-Prinášajú kapitál, ekonomickú aktivitu, zamestnanosť

-Transfer technológií a manažérskych poznatkov

-Konkurencia, voľba trhu, konkurenčná schopnosť je lepšia

Negatívne perspektívy

-odtok prostriedkov z hostiteľských krajín,

-menšie kapitálové trhy sú hladné,

-likviduje sa lokálny technologický vývoj,

-dochádza k zastarávaniu technológie

-tvorí sa nová konkurencia pre lokálne firmy

slide20

80.-90. roky

Po roku 2000

Trendy v podnikateľskom prostredí

všetko vyrábať v rámci podniku

dodávky od externých dodávateľov (outsourcing)

zdokonaľovanie vlastnými silami

benčmarking, skúsenosti iných, najlepšie praktiky

samostatné konanie

spolupráca, zoskupenie

funkčné oddelenia

multidisciplinárne tímy, orientácia na procesy

zameranie sa na domáci trh

snaha o rozšírenie hraníc trhu (globalizácia)

priorita produktov

priorita trhu (zákazníkov)

štandardné produkty

prispôsobené produkty (flexibilnosť výrobného programu)

produkt

hodnotový reťazec

hromadný (jednotný) marketing

cielený (diferencovaný, sieťový) marketing

štandardné cykly inovácie výrobkov

urýchlenie vývoja nových produktov

riadenie zhora

riadiť zdola, zhora, naprieč

20

slide21

Trendy v automobilovom priemysle

Vplyvy globálnej finančnej a hospodárskej krízy

Rastúca rôznorodosť požiadaviek zákazníkov

Podpora výskumno-vývojových aktivít

Diverzifikácia produktového portfólia

Nové trhy tzv. „emerging“

Silný tlak na znižovanie nákladov – low cost cars

Zrýchľujúce sa inovácie – kratšie inovačné cykly

Outsourcing R&D

Dôraz na rozvoj spolupráce – budovanie sietí

Orientácia na nové svetové výzvy - electric vehicles

Flexibilta – schopnosť pružne reagovať na požiadavky a zmeny

21

slide22

Globálne trendy

Štrukturálne zmeny celosvetového automobilového priemyslu sa vplyvom krízy urýchlia

Mobilita

Toyota Prius

Prírodné zdroje

Tvorba hodnôt

Inovácie

Vládne regulácie

Produkty

glob lne trendy produkty
Globálne trendy - produkty

Regionálne rozdelenie odbytu prémiového segmentu automobilov

Očakávaný odbyt ULCC (Ultra Low Cost Cars)2009-2020 (v mil.kusov)

Odhad

Celkový odbyt: 6,1 mil. áut

Celkový odbyt: 9,4 mil. áut

Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

glob lne trendy inov cie
Globálne trendy - inovácie

Možnosti pre redukciu spotreby paliva, potenciál zníženia CO2 v %

Aerodynamika: 10% – 12%

Podiel typov altern.pohov do roku 2020 v Európe

Toyota Prius

Špeciálne skúšobné profily: 7% - 9%

Hmotnosť: 12% - 20%

Kolesá/Rámy kolies: 4% - 5%

Pohony a prevody: 45% - 55%

Správanie sa zákazníka, nové požiadavky a CO2 limity tlačia na výskum a vývoj

Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

glob lne trendy tvorba hodn t
Globálne trendy – tvorba hodnôt

Výroba nasleduje odbyt

Tvorba hodnôt: - regionálne a štrukturálne premiestnenia a presuny - noví „hráči“, ktorí menia konkurenčné podmienky

R&D nasleduje výrobu

Inovácie menia tvorbu hodnôt

Výrobcovia automobilov presúvajú R&D na dodávateľov

Konsolidácia výrobcov automobilov a dodávateľov

Rast ťahového systému (zákaznícky orientovaná výroba) – zo 40% na 60%

vplyv kr zy silne pozna eur pu a s ameriku
Vplyv krízy silne poznačí Európu a S.Ameriku

Odhad celosvetovej produkcie automobilov v mil. ks. (osobné a ľahké užit.vozidlá do 6t)

Index 2003 = 100

Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

alternat vne pohony a paliv
Alternatívne pohony a palivá

Koncepty pohonov

Hybridný pohon

Full-/Mild-/Micro Hybrid

Vedľa seba-/Za sebou hybrid

Kompresor/Turbo

Vylepšovanie benzínového motora

Riadenie vstrekovania

Spaľovací motor (ICE)

Otto motor

Priame vstrekovanie (benzínový motor)

Jet directed combustion

Diesel motor (CEE-technológia)

Elektropohon

Homogénne samovznietenie (HCCI)

Piezo Technology

Diesel motor

Palivové články

Priame vstrekovanie (dieselový motor)

Common-Rail Technology

Alternatívne palivá

Vodík

Vylepšovanie dieselového motora

Riadenie vstrekovania

Stlačený zemný plyn (CNG)

Zemný plyn

VGT-Tech (Variable Geometry Turbochargers)

Skvapalnený zem.plyn

Gas-to Liquid (GtL)

Bio-palivá

1.Generácia bio-palív

2.Generácia bio-palív

Biodiesel

BtL (Biomass to Liquid)

Bioplyn

Bioethanol

Rastlinný olej

Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

pr klady s riovo vyr ban ch ev hev
Príklady sériovo vyrábaných EV/HEV

Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010, EV – electric vehicle, PHEV – plug-in hybrid electric vehicle

potreba v voja komplexn ho syst mu infra trukt ry ev
Potreba vývoja komplexného systému infraštruktúry EV

Uloženie

Dodávatelia obnoviteľných energií

Suroviny

Subvencie?

Smart Grid

(Noví) dodávatelia

Recyklácia

Batérie

Výroba el.energie

Dobíjacia technika

Tradiční dodávatelia energií

OEM

EVU

Platobný systém

Servis

Lízing

Infraštruktúra

Náhradné diely

E-technika

Obchod

Výstavba

Prevádzka

Trh s ojazdenými vozidlami

Platby

Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010, EV – electric vehicle, PHEV – plug-in hybrid electric vehicle

odhad v voja trhu s ev a phev v eur pe
Odhad vývoja trhu s EV a PHEV v Európe

Vývoj trhu s elektrickými vozidlami bude závisieť od inovácií, akceptácie zákazníkov, cien ropy, regulácií a vplyvu obchodných modelov

Vozový park v mil. ks

Scénare

Odbyt v tis.ks/rok

Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010, EV – electric vehicle, PHEV – plug-in hybrid electric vehicle

trendy do roku 2020
Trendy do roku 2020

Trhy/Produkty: značný nárast segmentu ULCC/LCC a prémiových vozidiel; v priemyselných štátoch vznikne boj o nevyplnené miesto na trhu (niche), vznik lokálnych trhov EV, ale tie nebudú mať veľký komerčný úspech pred r.2020

Technika/Pohony: nástup inteligentných platforiem, ktoré budú neustále zlepšované a počet znižovaný, spaľ.motory dosihanu menej ako 100gCO2/km, hybridy budú súčasťou štandardných výrobných programov, EV budú vyrábané v sériách, avšak naďalej bude potrebná značných inovácií

Pridaná hodnota/Výrobca: globálna nadprodukcia (viac ako 20%), pretrvávajúci tlak na náklady, značné presuny výrob na regionálnej úrovni, ale aj v rámci hodnotoítvorného reťazca, konsolidácia OEM a dodávateľov, čínski a indickí výrobcovia budú v Európe, vďaka rozvoju EV nastúpia na trh noví hráči ako napr. BYD (čínska automobilka)

hnacie sily trhu a obmedzenia
Hnacie sily trhu a obmedzenia

Hnacie sily pre hľadanie nových alternatív pohonov automobilov: Nízke prevádzkové náklady a náklady na údržbu – mýtne poplatky, ceny pohonných hmôt, nízke poistnéStanovenie zákonov – nástup poplatkov v mestách (Miláno, Madrid, Oslo...)Energetická bezpečnosť, vývoj cien ropy – veľký potenciál pre lokálny elektropriemysel

Obmedzenia, ktoré bránia ďalšiemu rozvoju: Problémy s infraštruktúrou – dlhý čas nabíjania, nedostatok súkromných dobíjacích staníc, drahé batériové technológie – očakávané náklady 10.000 – 15.000Eur počas doby životnosti (70.000 – 100.000km), 1 nabitie – 150km, Konkurenčné technológie – nástup Li-Ion batérií vedie k výrobe PHEV, ktoré majú väčší dosah než EV, pokročilé technológie –dieselový motor a hybridy, poskytujú možnosti k dosiahnutiu limitov EURO 5

Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie

Page 33

ivotn cyklus automobilu
Životný cyklus automobilu

Jedno vozidlo spotrebuje cca. 8600 – 22000 litrov benzínu

Výroba komponentov

Výroba automobilov

Ťažba ropy

Vznik: 3200 – 8600 litrov benzínu

Preprava ropy

Spracovanie materiálu

Palivo

Používanie

Spracovanie ropy

Ťažba surovín

Zošrotovanie

Používanie vozidla: 5200 – 12000 litrov benzínu

Zošrotovanie: 200litrov benzínu

Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie

Page 34

n klady na ev
Náklady na EV

Potreba R&D investícií

Cieľ do roku 2020 = 8USD/kW pri 200.000ksSúčasnosť:38USD/kW pri 10.000ks,35USD/kW pri 100.000ks (Prius Data)

Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie

Page 35

optimaliz cia spotreby energie vozidiel
Optimalizácia spotreby energie vozidiel

Spotreba energie (kWh/100km), reálne podmienky v meste

Súčasná spotreba energie 20-25kWh/100km

Optimalizácia

Cieľ spotreby energie 8-15kWh/100km

Vedľajšie agregáty a klimatizácia

Nové vysoko efektívne systémy

Brzdy

Rekuperácia – spätné získavanie energie, OEM: redukcia počtu znečisť.áut

Straty pri pohonoch

Využívanie efekt.motorov a elektromobilovOEM: nasadenie pneumatíik s nízkym trením

Odpor pri kolesách

Aerodynamika

OEM: optimalizácia aerodynamiky karosérie

Značné zníženie spotreby energie si vyžaduje spoluprácu na vývoji

Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie

Page 36

doporu enia pre al ie smerovanie
Doporučenia pre ďalšie smerovanie

Hľadanie priemyselných oblastí s unikátnou špecifickou orientáciou najmä vo vývoji nových a ľahkých materiálov (plasty, horčík, hliník, kompozitné materiály, nanomateriály atď.)Udržateľné využitie zdrojov – príspevok plastov: Reduce (znižovanie hmotnosti), Reuse (znovu použitie), Recycle (Recyklácia), Recover (Obnova)Vývoj Ultra nízko nákladových vozidiel (ULCC & LCC), nízko uhlíkové automobily (low carbon cars ) znižovanie hmotnosti vozidiel, znižovanie emisií, znižovanie spotreby palivaVývoj použitia plastových materiálov v automobiloch, inovácie plastov, bioplasty (komponenty ako napr. plastové zadné okná, plastová panoramatická strecha, plastové iné súčasti interiéru, podvozkov, motora...)Vývoj nových technológií so zameraním na ekológiu (green cars, hybrid cars, electric cars)Vývoj nových výrobných a montážnych procesov pre výrobu elektrických a hybridných automobilovVývoj komplexnej infraštruktúry a systému pre elektrické vozidlá

Page 37

hospod rska rada
Hospodárska rada

Inovačná politika na roky 2011 až 2013 v rezorte Ministerstva hospodárstva SR

Predmetný materiál uviedol minister hospodárstva SR pán Juraj Miškov.

Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Borgula, ktorý o vysvetlenie pripomienok požiadal p. Chudobu, ktorý podrobne vysvetlil pripomienky z písomného stanoviska AZZZ SR a uviedol, že tieto návrhy sú realizovateľné a pomohli by podnikateľským subjektom riešiť problémy.

AZZZ SR odporučila materiál na ďalšie konanie, po zapracovaní pripomienok z písomného

stanoviska. Ide o nasledovné:

1. Vytvoriť legislatívne podmienky pre vznik SPIN off podnikov v spolupráci s STU a SAV, pre lepšie využitie vybudovanej materiálnej infraštruktúry pre slovenské malé a stredné firmy.

2. Umožniť firmám odpočítať náklady na R&D od daňového základu.

3. Pokračovať v budovaní Regionálnych inovačných centier (RIC) v slovenských regiónoch so zameraním na vybudovanie podmienok pre vývoj a výrobu prototypov, pre podporu procesov aplikovaného vývoja.

4. Podporovať investičné projekty zahraničných firiem, avšak len za predpokladu, že budú budovať podmienky pre inovácie.

5. Doriešiť vstup na slovenský trh takých spoločností, ako napríklad Fraunhofer Institut, pre výraznejšie zapojenie sa slovenských firiem do sieťovania a spolupráce v oblasti inovačných projektov EÚ a podporiť ciele v oblasti znalostnej ekonomiky.

Page 38

hospod rska rada39
Hospodárska rada

Minister hospodárstva informoval členov rady, že uvedený materiál je len čiastkový lebo aj ostatné rezorty budú vypracovávať inovačnú politiku a následne sa vypracuje rámcový dokument: Akčný plán inovačnej politiky, ktorý bude spracovávať splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku. Na pripomienky pána Chudobu reagoval aj minister financií pán Mikloš, ktorý potvrdil, že nám chýbajú veľké vedecko-technické centrá, ktoré sú zrýchľovačom základného výskumu a je nutné zmeniť spôsob využívania eurofondov na tieto účely a čo najrýchlejšie prepojiť výskum, univerzity a prax. Štátny tajomník MŠ SR pán Ivančo uviedol, že v rámci operačného programu výskum a vývoj je nutné realokovať zdroje tak, aby išli na prepájanie vedecko-výskumných centier s univerzitami.

Závery:

Page 39

slide40

Ing.Štefan CHUDOBA, PhD.Automobilový klaster – západné SlovenskoHlavná 5, 917 01 Trnava, Slovakia e-mail: chudoba@autoklaster.sk