slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az elektrom ágneses spektrum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az elektrom ágneses spektrum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Az elektrom ágneses spektrum - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Az elektrom ágneses spektrum. Gerjesztett állapotok, kötések és a fotokémiai szempontból fontos spektrum energetikai összevetése. Abszorpció. E. S. 1 S. 2 S. 1 T. 2 T. Franck-Condon elv. az elektron gerjesztésével egyidejűleg a magok konfigurációja változatlan marad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Az elektrom ágneses spektrum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Gerjesztett állapotok, kötések és a fotokémiai szempontból fontos spektrum energetikai összevetése

slide3

Abszorpció

E

S

1S

2S

1T

2T

slide4

Franck-Condon elv

 • az elektron gerjesztésével egyidejűleg a magok konfigurációja változatlan marad.
slide5

Jellemző abszorpciók

n → p* karbonilok, tiokarbonilok,

nitro-, azo- és imin csoportokat tartalmazó vegyületek

p → p* alkének, alkinok, aromások

n → s* aminok, alkoholok, haloalkánok

s → s* alkánok

slide10

Spinváltó átmenet

(ISC: intersystem crossing)

E

S

1S

2S

1T

2T

slide12

A szingulett állapot dezaktiválódásának csatornái

M + hn`kfl

M kIC

3M kISC

1M

M (+ Q vagy Q*)kq

+Q

Miso vagy M` + M`` kmr

+A

MA vagy M+ + A- kbr

slide13

A triplett állapot dezaktiválódásának csatornái

M + hn``kph

M kISC`

M (+ Q vagy Q*)kq

+Q

3M

Miso vagy M` + M`` kmr

+A

MA vagy M+ + A- kbr

slide14

Kvantumhasznosítási tényező

F =kiválasztott esemény lejátszódásának száma (sebessége)

elnyelt fotonok száma (sebessége)

Ffl = kfl/Sszingulett dez.k

Sszingulett dez.F = 1

Fph = kISC/ /Sszingulett dez.k · kph/Striplett dez.k

slide15

Hagyományos reakciókinetikai mérés:

 • reakció indítása (összekeverés, felfűtés, ...)
 • mintavétel, reakció megállítása
 • analízis
slide16

Hagyományos reakciókinetikai mérés

100 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15

s ms μs ns ps fs

100 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15

s ms μs ns ps fs

slide17

A keverés kiküszöbölése – reagáló részecske gyors létrehozása a mérőcellában:

villanófény-fotolízis

Hátrány: csak fotokémiai módszerrel előállítható

részecske vizsgálható.

Az időfelbontás korlátja a gerjesztő lézer

impulzusának hossza, tehát akár fs (10-15 s)

Analízis: emisszió vagy abszorbancia mérése,

vezetés mérése

100 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15

s ms μs ns ps fs

100 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15

s ms μs ns ps fs

slide18

Villanófény-fotolízis I.

minta

EMISSZIÓ mérése

frekvencia-

kettőző

kristály

Nd-YAG impulzuslézer

detektor

oszcilloszkóp

indítás

erősítő

slide19

Villanófény-fotolízis II.

fényforrás

ABSZORBANCIA mérése

minta

frekvenci-

kettőző

kristály

Nd-YAG impulzuslézer

monokromátor

detektor

oszcilloszkóp

indítás

erősítő

slide20

Időkorrelált egyfoton-számlálás

A fluoreszcencia intenzitásának folyamatos mérése helyett a

gerjesztő és a detektált impulzus közötti időt mérjük, nagyon sok mérés statisztikája adja a fluoreszcencia lecsengési görbét.

slide21

A reakciókinetikai mérési módszerek jellemző időfelbontása

100 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15

s ms μs ns ps fs

„lombik-reakció”

megállított áramlás

villanófény-fotolízis

fotonszámlálás

slide26

Energia-átadás

 • Sugárzásos
 • Sugárzás nélküli
  • távoli, coulomb-kölcsönhatás (Förster)
  • közeli, elektron-kicserélődés (Dexter)
slide27

Hosszútávú, dielektromos kölcsönhatás

A reakció sebessége arányos a résztvevők távolságának –6 hatványával

Spin-kiválasztási szabályok mint a sugárzásos energiaátadásnál.

slide28

Rövid távú, elektron-kicserélés

Spin-kuválasztási szabály:

(Wigner)

S = S1+S2, S1+S2-1...|S1-S2|

A reaktáns és a termék oldal

állapotai között kell legyen

közös

1M* + 1Q 1M + 1Q*

1M* + 1Q 1M + 3Q*

3M* + 1Q 1M + 3Q*

3M* + 1Q 1M + 1Q*

3M* + 3Q 1M + 1Q*

A reakció sebessége arányos (e-r/l)2-lel,

r a távolság,

l a van derWaals távolság

slide30

A >C=C< kromofór fotokémiája

 • A (konjugálatlan) kettőkötés a 180-200nm-es tartományban nyel el
 • A lehetséges reakcióutak:
 • izomerizáció;
 • kötésátrendeződések;
 • addíciós reakciók
slide33

Karbonilok fotokémiája

 • Történelmi adatok (Ciamician, Porter)
 • n* gerjesztés 280-300 nm felett
 • >C=O polarizációja miatt nukleofil támadási pont a szénatomon
 • >C=O* triplett >·C-O· -ként viselkedik
 • A konjugáció hatása
 • Oldószerhatás: poláris oldószer rövidebb hullámhosszra tolja a n* -ot, és hosszabb hullámhosszra a p* -ot
slide34

Aromások fotokémiája

A gerjesztett állapot energiája (benzol 1S 426 kJmol-1) >> az aromás gyűrű rezonancia-energiája (150 kJmol-1), sok nem-aromás termék.

Ezzel szemben az aromások termikus reakciói szinte kivétel nélkül szubsztitúciós reakciók, az aromás jelleg megőrzésével.

slide37

Fotobiológia témakörei

Biolumineszcencia

Foto-bőrgyógyászat

Foto-gyógyászat

Fotoimmunológia

Fotokarcinogenezis

Fotokemoterápia

Fotomorfogenezis

Fotomozgás

Fotoszintézis

Fototoxicitás

Környezeti fotobiológia

Krono-biológia

Látás

slide42

Bőrünk UV-védelme

 • Ne menjünk napra, ha nem szükséges!
 • Kerüljük a napozást 11-3 óra között, különösen nyáron, illetve magas hegyeken.
 • Megfelelő öltözködés, a fényvédő krémek csak utolsó mentsvárként.
slide45

TERÁPIA

Abszorbancia

Terápiás szűrő

transzmittanciája

transzmittancia, relatív egységek

abszorbancia,

300

400

500

600

700

800

hullámhossz, nm