slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZABÓ ANITA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZABÓ ANITA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

SZABÓ ANITA - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. KÉMIAI KEZELÉS ALKALMAZÁSA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN. SZABÓ ANITA. Szennyvíz vs. ivóvíz. Hasonló folyamatok Eltérő nagyságrendű szennyezőanyag koncentráció Azonos/eltérő eltávolítandó komponensek Eltérő/azonos célok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SZABÓ ANITA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

KÉMIAI KEZELÉS ALKALMAZÁSA

A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN

SZABÓ ANITA

slide2

Szennyvíz vs. ivóvíz

 • Hasonló folyamatok
 • Eltérő nagyságrendű szennyezőanyag koncentráció
 • Azonos/eltérő eltávolítandó komponensek
 • Eltérő/azonos célok
slide4

A klasszikus biológiai szennyvíztisztítás

 • Mechanikai fokozat
  • Nagy sűrűségű szervetlen anyagok
  • Úszó anyagok (zsír, olaj)
  • Ülepedő szervesanyagok
  • TSS, KOI, BOI, TP
 • Biológiai fokozat
  • Szervesanyag lebontás
  • Nitrifikáció a szervesanyag terhelés függvényében
  • KOI, BOI, NH4-N, PO4-P, TP
slide5

Kémiai szennyvíztisztítás

Def:A szennyvizek kémiai módszerekkel való tisztítása –

szűkebben: Fe, Al, Ca, Mg tartalmú sók adagolása

Célja:

 • Foszfor eltávolítás (foszfát kicsapás)

Fe3+ + PO43-FePO4 (<0,1 mg/L TP)

 • Lebegőanyag és szervesanyag eltávolítás

koaguláció-flokkuláció: Fe3+vas(III)-hidroxidok

 • Szulfid kicsapás (bűz csökkentése)
slide6

Foszfor eltávolítás (egyszerűsített reakciók)

Foszfát kicsapás

Fe3+ + PO43-FePO4

Al3+ + PO43-AlPO4

Me/P arány elméletileg 1,0 – a valóságban több kicsapószer kell (környezeti tényezőktől függően)

Párhuzamos reakciók – hidroxid képződés

[Fe(H2O)6]3+ + H2O  Fe(OH)33H2O + 3H3O+

[Al(H2O)6]3+ + H2O  Al(OH)33H2O + 3H3O+

slide7

Foszfor eltávolítás

Több folyamat kombinációja

 • Fém-hidroxid kicsapódás (enyhén pozitív töltés)
 • Foszfátot és hidroxidot is tartalmazó csapadék képződése
 • PO43- adszorpciója a képződött csapadék felületén
 • Fázisszétválasztás!
slide8

Foszfor eltávolítás - Alkalmazott vegyszerek

 • Egyszerű v. háromértékű fém-sók (Fe, Al)
  • Fe2(SO4)3, FeCl3, (Al2(SO4)3)
 • Előpolimerizált fém-sók
  • a hidrolízis egy része a koaguláns gyártása közben lezajlik
 • Ca, Mg tartalmú sók, kétértékű Fe-sók (kisebb jelentőségűek)
slide9

Foszfor eltávolítás

 • Az összes foszfor tartalom átlagosan 50-60%-a oldott ortofoszfát-foszfor (kommunális nyers szennyvíz)
 • A kicsapás önmagában még nem elegendő, szükséges a hatékony ülepítés is - koaguláció nem nélkülözhető
 • Hatékony foszfát-kicsapás viszonylag kis dózisoknál
 • A háromértékű egyszerű fémsók lényegesen hatékonyabbak, mint az előpolimerizált sók
 • Egyszerű fém-sók hatása lényegében azonos (Fe/Al, szulfát/klorid)
 • Hatóanyag tartalom (molekulatömegek)!
slide11

Foszfor eltávolítás

 • Dózis növelésével a hidroxid képződés jelentősége megnő (PO4-P nagy része szilárd formába került – további fém a hidroxid-képződésre fordítódik (költség-hatékonyság!)
 • Kicsapás/fázis-szétválasztás
slide12

Környezeti tényezők hatása a foszfát kicsapásra

 • A P kicsapás hatékonyságát számos paraméter befolyásolja:
  • Koaguláns minősége és mennyisége
  • Aktuális pH érték
  • Nyers szennyvíz összetétel (dinamikusan változik)

(PO4-P, KOI, oldott KOI, TSS, lúgosság, Ca, Mg stb.)

  • Keverési intenzitás
  • Kontakt idő
 • A nyers szennyvíz összetétel ismeretében általános ökölszabályok adhatók a várható P (és egyéb szennyezőanyag) eltávolításra
 • Az egyéb környezeti tényezők szabályozhatók
 • Kérdés: mit érdemes figyelembe venni/szabályozni?
slide13

pH

 • A pH 5,0-7,0 intervallumban a P kicsapás hatékonysága ~ állandó
 • Közepes dózissal 7,0 körüli pH alakul ki
 • A semleges körüli pH tartomány megfelelő a biológiai folyamatok és a P kicsapás szempontjából is
 • A pH érték szabályozása hazai körülmények között nem szükséges
slide15

Keverési intenzitás és kontakt idő hatása a P eltávolításra

Pini = 1.0 mg/L

Fe/P = 3.0

slide16

Lebegőanyag eltávolítás

 • Nagy része a sikeres koaguláció és flokkuláció következtében ülepíthető lesz
 • A lebegőanyag eltávolítás hatásfoka nagy mértékben befolyásolja a szervesanyag és a foszfor eltávolítás mértékét
slide17

Koaguláció-flokkuláció

Koaguláció:

A folyadékban kolloid, kvázi-kolloid mérettartományba sorolható részecskék aggregálódási hajlamának létrehozása vegyszer (általában fém-sók) hozzáadásával.

Flokkuláció:

Az aggregálódásra alkalmas kolloid, kvázi-kolloid részecskék aggregálódási sebességének növelése (pelyhesedés, pehely növekedés).

slide19

Szervesanyag (KOI eltávolítás)

 • A szervesanyagok nagy része lebegőanyag formájában van jelen, ami eredetileg nehezen ülepíthető (kolloid, kvázi-kolloid állapotú) és a koaguláció-flokkuláció révén könnyen ülepíthetővé válik
 • A kémiai kezelést követően megmaradó KOI érték megközelítően azonos az oldott állapotú szerves vegyületek okozta KOI-val (150-250 mg/L)
 • Esetenként az oldott állapotú szerves anyagok 10-20%-a is eltávolításra kerül
slide20

Szervesanyag (KOI eltávolítás)

 • A szerves anyag eltávolítás hatásfoka 55-75% a nyers szennyvíz minőségének függvényében
 • Azonos szerves anyag eltávolításhoz megközelítően azonos koaguláns dózisok szükségesek – az anyagi minőségtől csaknem függetlenül
slide23

Szervesanyag (BOI5) eltávolítás

 • A maradék BOI megközelítően azonos az oldott BOI-vel (80-200 mg/L)
 • 40-65% eltávolítási hatásfok
 • Az alkalmazott vegyszerek hatása megközelítően azonos
 • A vegyszeradagolás növelése csak egy adott pontig növeli a szervesanyag eltávolítás hatásfokát
slide25

Bűz problémák

 • Csökkenő szennyvízhozam – szennyvíz növekvő tartózkodási ideje a hálózatban
 • Anaerob mikrobiológiai folyamatok
 • Bűz-hatással járó anyagok képződése (elsősorban a csatornaiszapból)
 • Kén-hidrogén, merkaptánok, dimetil-szulfid
 • Lakossági panaszok gyakoribbak
 • iszap kiülepedés csökkentése, egyes csatornaszakaszok felülvizsgálata
 • tisztítási gyakoriságának (iszap kiemelés) növelése
 • az oxigénhiányos állapot megakadályozására oxidálószer adagolásával (oxigén, hidrogén-peroxid, stb.)
slide26

Bűz problémák

 • Előkicsapatás a bűz-problémák megoldásában is szerepet játszhat a szennyvíztisztító telepen
 • Hatékony szulfid eltávolítás (Fe tartalmú vegyszerek)
slide27

Kémiai szennyvíztisztítás

 • Önállóan vagy biológiai szennyvíztisztítással kombináltan
  • CEPT
  • Közvetlen kicsapás
  • Előkicsapás
  • Szimultán kicsapás
  • Utókicsapás
slide28

CEPT eljárás (Chemically Enhanced Mechanical Treatment)

TSS eltávolítás: 70%

TP eltávolítás: 75%

BOI eltávolítás: 50%

slide29

Közvetlen kicsapás

TSS eltávolítás: 85%

TP eltávolítás: 90%

BOI eltávolítás: 70%

slide30

Elő-kicsapás

TSS eltávolítás: >90%

TP eltávolítás: 95%

BOI eltávolítás: >90%

slide31

Szimultán kicsapás

TSS eltávolítás: >90%

TP eltávolítás: 90%

BOI eltávolítás: >90%

slide32

Utó-kicsapás

TSS eltávolítás: >90%

TP eltávolítás: >95%

BOI eltávolítás: >90%

slide33

Kombinált kémiai és biológiai szennyvíztisztítás - intenzifikálás

 • Meglévő telepek intenzifikálása
  • Hidraulikai kapacitás
  • Felületi szervesanyag terhelés
  • Szennyezőanyag eltávolítási hatékonyság
 • Előkicsapás, szimultán kicsapás, utókicsapás
slide34

Előkicsapás

Cél:

 • P eltávolítás (befogadók eutrofizáció elleni védelme)
 • Biológiai tisztítási fokozat terhelésének csökkentése (lebegőanyagok és szervesanyagok eltávolítása, nitrifikáció hatékonyságának növelése)

Hatások

 • Foszfor, szilárd állapotú, nehezen bontható szervesanyag csökkentése
 • Nitrifikációra pozitív hatás
 • Potenciális hátrányok: pH, iszapmennyiség, C:N:P arány megváltozása – denitrifikációs problémák
slide35

felületi terhelés

Cél: lebegőanyag és szervesanyag eltávolítás

nitrifikáció, kapacitásnövelés

Fe3+vas(III)-hidroxidok (FeOOH v. Fe(OH)3)

előülepítő

TSS eltávolítás

mennyiség

iszap

pH és lúgosság csökkenés

fém-hidroxid képződés (koaguláció-flokkuláció, adszorpció)

összetétel

vízteleníthetőség

szilárd állapotú szennyező-anyagok (TSS) eltávolítása

rothaszthatóság, gázkihozatal

mezőgazdasági elhelyezés

koaguláns adagolás

bekeverés

KOICr, BOI5

költségek (+)

TN

szervesanyag lebontás

biológiai folyamatok

nitrifikáció

TP

denitrifikáció

PO43-

kicsapás, adszorpció

biológiai P eltávolítás

S2-

folyamatok stabilitása

Cél: P eltávolítás

Fe3+ + PO43-FePO4 (<0,1 mg/L TP)

gyakorlatban FerPO4(OH)3r-3

költségek (+/-)

slide36

Technológiai célok

 • Elegendő P maradjon a mikroorganizmusoknak
 • Nitrifikálóknak megfelelő pH és pufferkapacitás
 • Maximális szervesanyag eltávolítás (szervesanyag eltávolítás és nitrifikáció esetén)
 • Denitrifikációhoz hasznosítható C-forrás minimális eltávolítása (elődenitrifikáció esetén)
slide37

Kapcsolódások a biológiai tisztítási folyamatokhoz – pH csökkenés

 • A pH hatása a mikrobiológiai folyamatokra
 • A hazai szennyvizek pH értéke viszonylag nagy (8,0 körüli érték), és nagy a pufferkapacitás is
 • Kémiai kezelést követően csak extrém nagy adagoknál csökken a pH 7,0-nél kisebb értékre
 • Az előpolimerizált sók lényegesen kisebb mértékben változtatják meg a pH értékét mint az egyszerű háromértékű sók
slide38

Kapcsolódások a biológiai tisztítási folyamatokhoz - nitrifikációra gyakorolt hatás

1. 0,12 kgBOI5/kgMLSS/d

2. 0,26 kgBOI5/kgMLSS/d

1. 0,18 kgBOI5/kgMLSS/d

2. 0,40 kgBOI5/kgMLSS/d

slide39

Kapcsolódások a biológiai tisztítási folyamatokhoz - denitrifikációra gyakorolt hatás

 • Szennyvízben levő oldott és partikulált szervesanyagok felhasználásával történő denitrifikáció hatékonysága 5-10% -kal csökkenhet
 • A nyers szennyvíz minőségétől és a kémiai kezeléssel megvalósított szervesanyag eltávolítástól függ – adott szennyvízre kell meghatározni
 • Ha jelentős csökkenés  a szilárd szervesanyag eltávolítás mértékét szabályozni kell!
slide40

Frakcionált szervesanyag eltávolítás

>0,8 um

 • Elsősorban a nagyobb méretű szervesanyagok eltávolítása
 • Esetenként az oldott (<0,45 m) 5-20 %-a is (nem szabályozható)
 • Kis dózis: nagyobb (>8 m) frakció
 • Nagyobb dózis: finomabb frakció is (200 nm-nél nagyobb)
slide41

Méreteloszlás és kémiai összetétel házi szennyvizekben (KEMIRA, 1990)

A kis lebegőanyag tartalmú szennyvíz biológiai bontása rövid idő alatt megvalósul

Az eredetileg nagyterhelésű eleveniszapos rendszer kémiai kezeléssel közepes, vagy kisterhelésűvé alakul – nitrifikáció lehetősége

slide42

Tisztított szennyvíz

Tisztított szennyvíz

10%

10%

15%

Biológiai tisztítás

60%

30%

Biológiai tisztítás

Előülepítés

75%

Kémiai előkezeléssel intenzifikált előülepítés

Szervesanyag eltávolítás szerkezeti átrendeződése

slide45

Kémiai kezelés hazai alkalmazása

 • Csak foszfor eltávolítás céljából
 • Elsősorban szimultán kicsapás
 • Csak elvétve találunk előkicsapást
 • Indokok:
  • idegenkedés a vegyszerek adagolásától
  • elődenitrifikációra gyakorolt potenciális kedvezőtlen hatás
  • az iszapmennyiség növekedése
  • esetleges problémák az iszap kezelésekor (víztelenítés, rothasztás)
  • a pH változás mértéke