munkaszervez si ismeretek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Munkaszervezési ismeretek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Munkaszervezési ismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Munkaszervezési ismeretek - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

Munkaszervezési ismeretek. A munkáltató és munkavállaló jogai, kötelességei. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Munkaszervezési ismeretek' - bambi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
munkaszervez si ismeretek

Munkaszervezési ismeretek

A munkáltató és munkavállaló jogai, kötelességei

Szakképzési Portál

a jogok gyakorl s nak s a k telezetts gek teljes t s nek alapvet szab lyai
A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai

A törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok és a felek együttműködésének érdekében meghatározza, hogy az egyes rendelkezéseit hogyan kell alkalmazni.

A törvény a munkahelyi szereplőket, a munkáltatót, a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot és a munkavállalót a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelő együttműködésre kötelezi.

a jogok gyakorl s nak s a k telezetts gek teljes t s nek alapvet szab lyai1
A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai

A felek a jogok gyakorlása során egymás érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni, azokat rendeltetésüknek megfelelően alkalmazni. Nem rendeltetésszerű az a joggyakorlás, amely mások jogos érdekeinek csorbítására irányul.

A munkáltató a munkavállalóról harmadik személynek csak akkor szolgáltathat ki, ha erről a törvény rendelkezik, vagy a munkavállaló hozzájárul.

a jogok gyakorl s nak s a k telezetts gek teljes t s nek alapvet szab lyai2
A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai

Az együttműködés azt is feltételezi, hogy a munkavállaló nem tanúsít olyan magatartást, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérti.

A munkavállaló nem mondhat le előre munkabérét és személyiségének védelmét biztosító jogairól.

Az olyan megállapodások, amelyek nem felelnek meg a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak, vagy egyéb jogszabályba ütköznek, semmisek, tehát úgy kell tekinteni, mintha nem is léteznének.

munkav llal k teless gei
Munkavállaló kötelességei

A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles:

Meghatározott helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét munkában tölteni.

Elvégezni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat (akkor is, ha ez csak a munkaidején túl végezhető el!).

munkav llal k teless gei1
Munkavállaló kötelességei

A munkáltató utasításait (a törvényben meghatározott kivételekkel) végrehajtani, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal személyesen munkát végezni.

A munkavégzés során együttműködni munkáltatójával és munkatársaival .

A munkáját úgy végezni, hogy az a saját és mások életét, egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse és ne idézzen elő anyagi károsodást.

munkav llal jogai
Munkavállaló jogai

Jogosult megkövetelni az előirt védőeszközt, a védőberendezés működőképességét.

Jogosult és köteles a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítására

Jogosult a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítására betanulási időre.

Jogosult, sőt köteles a munkát megtagadni abban az esetben, ha olyan munkát kellene végeznie az előirt feltételek (védőeszköz , védőberendezés) nélkül, amely saját vagy mások testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

munk ltat k teless gei
Munkáltató kötelességei

Biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint a munkaeszközöket.

Megadni a megfelelő munkavégzéshez szükséges utasításokat.

A munkaszerződésben meghatározott időpontban megfizetni a munkabért és a munkavállalót a munkaviszonyból adódóan megillető egyéb juttatásokat.

munk ltat k teless gei1
Munkáltató kötelességei

Köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, és egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni.

Köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Köteles a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani.

Köteles a titoktartásra.

munk ltat jogai
Munkáltató jogai

A munkáltató jogosult megkövetelni, hogy a munkavállaló szerződéses kötelezettségeit teljesítse. A munkáltató jogosult a munkavállalónak a munkavégzés helyére, módjára, idejére és egyéb körülményeire nézve utasítást adni. A munkáltató ezt a munkaköri leírásba is foglalhatja. A munkavállaló kérésére az utasítást írásba kell foglalni.