Operációs Rendszerek I. - PowerPoint PPT Presentation

oper ci s rendszerek i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operációs Rendszerek I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operációs Rendszerek I.

play fullscreen
1 / 59
Operációs Rendszerek I.
114 Views
Download Presentation
kaida
Download Presentation

Operációs Rendszerek I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Operációs Rendszerek I. Rövid András rovid.andras@nik.bmf.hu bmf.hu/users/rovid.andras/

 2. Bev.info. tárgy keretében megszerzett Windows OS ismeretekáttekintése

 3. Felhasználók, csoportok típusai • Rendszergazda által létrehozott felhasználók, csoportok • Beépített felhasználók, csoportok • Pl.: Rendszergazda, Vendég, stb. Rendszergazdák, Vendégek, stb. • Speciális csoportok • Az OS által automatikusan karbantartott tagság: • Pl. interaktív – az éppen bejelentkezett felhasználók

 4. Felhasználókezelés • Számítógép-kezelés  Rendszereszközök • Helyi felhasználók és fiókok mappa

 5. Felhasználók adatai • Általános • Teljes név, Leírás • A köv. bejelent. meg kell változtatni a jelszót • A jelszót nem lehet megváltoztatni • A jelszó soha nem jár le • A fiók le van tiltva • A fiók zárolt • Tagság • Melyik beállítás/állapot mire jó? • Mi az hogy zárolt? Zárolt != Tiltott

 6. Jótanácsok • A rendszergazda fiókot telepítés után azonnal nevezzük át! (brute-force attack) • Ne rendszergazdai jogosultságokkal használjuk a gépet! (vírusok, worm-ok, trójaik, stb.)

 7. 1. Feladat • Hozzon létre egy ‘probacsoport’ nevű csoportot! • Hozzon létre egy ‘proba’ nevű felhasználót, jelszava ‘proba’ legyen! • Állítsa be, hogy a ‘proba’ felhasználó a ‘Felhasználók’ és a ‘probacsoport’ csoport tagja legyen! • Jelentkezzen be a ‘proba’ felhasználó nevében!

 8. NTFS jellemzői • Jogosultságkezelés • Naplózás • Kvótakezelés • Titkosítás • Öröklődés

 9. NTFS jogosultságok – 1 • Egyszerű fájlmegosztás kikapcsolása • A könyvtáron jobb gomb  • Biztonság fül

 10. NTFS jogosultságok – 3 • Felhasználónak, vagy csoportnak adok jogot? Miért? • Engedélyezés Megtagadás • Melyik az erősebb? • Tulajdonos jogai

 11. 2. Feladat • Hozzon létre a c:\hallgato könyvtár alatt egy saját könyvtárat, másoljon ide néhány fájlt! • Szakítsa meg a jogok öröklődését! • Állítsa úgy be a könyvtár jogait, hogy ahhoz csak a ‘probacsoport’ tagjai férjenek hozzá! • Próbáljon belépni a mappába! Sikerült? • Jelentkezzen be a ‘proba’ név alatt! Így sikerül elérni a mappát?

 12. Könyvtárak megosztása • A mappán jobb gomb  Megosztás • Megosztási név • Felhasználók számának korlátozása (!) • Engedélyek

 13. Könyvtárak megosztása • Helyi bejelentkezésnél érvényes jog • Megosztás jog

 14. Operációs Rendszerek I. Ismerkedés a parancssorral Fájlkezelés parancssorból Egyszerű parancsfájlok

 15. A parancssor (cmd) • Jellemzői • Majd minden OR alatt van valami hasonló • Használata esetenként gyorsabb, mint a GUI alapú megoldásoké • Lehet scriptet írni • Kevesebb erőforrás igény (mint GUI esetén) • Van history (előzmények) • könnyebb parancsot ismételni • log is egyben • Parancsok és kapcsolók pontos szintaxisát ismerni kell (de…)

 16. A parancssor • indítása: futtatás  cmd • Indulási könyvtár: indítás helye / HOMEPATH • kilépés: exit • navigáció • Parancssorban mozgás: kurzor, HOME és END • ↑ és ↓  history • F7  parancs history „ablakban” • fájlnév kiegészítés: TAB • Teljes képernyő: bal ALT+ENTER

 17. Ablak megjelenése • Indítási paraméterek • /c : egyetlen (megadott) parancs végrehajtása • /t:fg : színek beállítása (pl. 16) • /e:on : parancskiterjesztés engedélyezése • Stb. (lásd cmd /? és HELP) • Címsoron jobb klikk  tulajdonságok • Működési környezet beállítása • Tippek: HELP „To configure the command prompt” • title parancs: ablak címének megadása

 18. Parancsok típusai • belső: • cmd.exe tudja pl.: • dir • copy • külső parancsok  másik exe-t futtat le: • pl.: sort.exe  c:\Window\System32\sort.exe • Vagy nem, ez telepítéstől függ!

 19. Parancsok felépítése • Parancsnév [kapcsolók] [paraméterek] • pl: copy /y fajl1 fajl2 • Parancsok működése kapcsolókkal (/kapcsolo) módosítható • Kapcsolók egyidejű használata parancsfüggő (HELP), lehetnek egymást kizáró kapcsolók is • Általában mindig van: /? • Ha a program mindenképpen vár paramétert, de nem adjuk meg hibajelzés • Egyszerre akár több paraméter is átadható (vagy éppen átadandó)

 20. Segítség • Források • Konvencionális kapcsoló: /? • help „parancsnév” • Start menü – Segítség és támogatás • Referencia: „Command-line reference A-Z”, „Command shell overview” • Jelölések COPY [/d] [/v] [/n] [{/y|/-y}] [/z] [{/a|/b}] Source [{/a|/b}] [+ Source [{/a|/b}] [+ ...]] [Destination [{/a|/b}]] • COPY: a parancs • Source, Destination: paraméterek • /d, /v, stb. : kapcsolók • [/d] [destination] : opcionális elem • {/a|/b} : egymást kizáró (együtt nem használható) elemek

 21. Fontosabb parancsok • dir: könyvtár tartalmának listázása • cd: munkakönyvtár lekérése / beállítása • copy: fájlok másolása • move / rename: fájlok mozgatása, átnevezése • mkdir, rmdir: könyvtár létrehozás, törlés • edit: minimal editor

 22. Gyakorlás • Alapok • Indítsa el a parancsértelmezőt (cmd) • Állítson be kék háttért és sárga betűket • Az ablak címét állítsa át: „parancsaim”-ra • On-Line help • Hogyan lehet a „dir” parancsot úgy futtatni, hogy az csak a fájlok neveit írja ki? (/B) • Melyik paranccsal lehet a c: meghajtó könyvtárstruktúráját (fát) kiíratni? • Alapvető parancsok (minden lépés után ellenőrizze az eredményt) • Hozzon létre egy „munkáim” könyvtárat • Ebben hozzon létre egy „valami.txt” fájl • Készítsen másolatot „fontos.txt” néven • A „valami.txt” fájl nevezze át „nemfontos.txt” névre • Törölje le a létrehozott fájlokat és a könyvtárat

 23. Fájlok és könyvtárak • Diszk és könyvtárstruktúra (részletek később) • Diszkeket betűjelükkel azonosítjuk (pl. c:) • Diszkeken fa struktúrájú könyvtár-rendszer • Az egyes könyvtárak közötti elválasztójel: ‘\’ • Kitűntetett helyek (könyvtár struktúrában) • Gyökér (kiinduló) könyvtár, jele: \ • Munkakönyvtár (aktuális könyvtár) • Felhasználó „HOME” könyvtára (HOMEPATH környezeti változó) • Fájl elérési utak megadása • abszolút elérés: gyökérkönyvtártól, a fát végigjárva adjuk meg • Relatív megadás: a munkakönyvtárhoz képest (relatív) adjuk meg • Hivatkozás az aktuális könyvtárra: ‘.’ • Hivatkozás a szülő könyvtárra: ‘..’ • Elérési út megadása parancsoknál • Abszolút vagy relatív • Elérés keresési út (PATH környezeti változó) segítségével • Ha nincs kiterjesztés: behelyettesít (exe, com, cmd, bat, stb.)

 24. Környezeti változók • Különféle azonosítók tárolására alkalmas • pl. SystemRoot, windir, UserName, PATH • Sajátgép/Tulajdonságok/Speciális/Környezeti változók • Kétféle környezeti változó • Felhasználó változói • Rendszerváltozók • Használatuk parancssorban • Megadás set PATH=c:\mydir set PATH=%PATH%;c:\mydir set ALMA=%PATH%;c:\mydir • Hivatkozás a változóra: %név% echo %ALMA%

 25. Gyakorlás • PATH • Készítsen másolatot a „notepad.exe” fájlról (c:\windows\system32) a saját könyvtárába „notesz.exe” néven • Az elérési út megváltozatásával biztosítsa, hogy a „notesz.exe” bárhonnan elindítható legyen • Egyéb változók • Hozzon létre egy munkakönyvtárat, majd egy „enkonyvtaram” változót, amely értékként a könyvtár elérési útját tartalmazza! • Az „enkonyvtaram” változó használatával másolja át a Windows system32 könyvtárában található összes „com” típusú fájlt a létrehozott könyvtárba! • Törölje le az „enkonyvtaram” tartalmát és magát a könyvtárat is!

 26. Állománynevek • Hossza legfeljebb 255 karakter lehet • Tartalmazhat szóközt és pontokat (többet) • Tartalmazhat ékezetes betűket • Tiltott karakterek: ? * \ / : < > | • Fájltípusok: kiterjesztés alapján dől el • Kiterjesztés az utolsó pont mögött álló rész (lehet több, mint 3 karakter) • a „beépített” típusok (exe, cmd, stb.) mellett az alkalmazások is regisztrálhatnak saját típusokat (asszociáció) • Kis és nagybetűt megőrzi, de fájlok kezelésekor nem veszi figyelembe • Hosszú nevekhez rövid (8.3) változatú név létrehozása automatikusan megtörténik

 27. A .txt fájlnévkiterjesztéshez tartozó fájltípustársítás törléséhez a következőt kell beírnia: FTYPE rtffile="C:\Program Files\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE" "%1" ASSOC .rtf=rtffile

 28. „Gondok” az állománynevekkel • Szóközök a névben: honnan „tudja” a parancs? Forrás: elso masodik Cél: harmadik copy elso masodik harmadik (3 paraméter) Megoldás: idézőjelek használata • Kis és nagybetűk • „Idegen” rendszereknél (pl. Unix) gondokat okozhat • Nemzeti karakterek a nevekben • A nevek az adott XP példány alapértelmezett kódlapját használva konvertálódnak Unicode-ról, ez pedig már a magyar ékezeteknél is gond lehet (pl. angol az alapértelmezett kódlap) – „Control Panel/Regional and Language/Advanced”

 29. Elnevezési tippek • ekezet nelkul (ha lehet) • space nélkül, helyette alulvonás (_) • kis-nagybetűk egységesen • név önmagáért beszéljen • később is tudnunk kell mi az adott fájl • ne legyen nagyon hosszú

 30. Gyakorlás • Nevükben szóközt tartalmazó fájlok • Létrehoz: „alma”, „körte” és „alma körte” • Töröl alma körte (idézőjel nélkül) • Nézd meg mit csináltál… • Töröl alma körte (most már rendesen) • Kis és nagybetű • Létrehoz: alma • Másol: alma→Körte • Másol: alma→KÖRTE • Másol: alma→ kÖRTE • Hány körte van? Pontosan mi a neve?

 31. Fájl és könyvtárkezelés • Könyvtárak tartalmának listázása: dir • Aktuális (munka) könyvtár nevének lekérése: cd • Aktuális (munka) könyvtár megváltoztatása: cd • Könyvtárváltás „visszaúttal”: pushd/popd • További parancsok • Könyvtár létrehozása: mkdir • Könyvtár törlése: rmdir • Alapértelmezés: csak üres könyvtárat enged törölni! • /S kapcsoló: rekurzív törlés, akkor is megy, ha nem üres a könyvtár • /Q kapcsoló: /S esetén elnyomja a megerősítés kérést • Átnevezés

 32. Alapvető fájlműveletek • Másolás: copy • copy <srcfile> <dstfile> • Összefűzés: copy <srcfile> <+srcfile> … <dstfile> • Mozgatás: move(átnevezésre is használható) • move <srcfile> <dstfile> • Átnevezés: rename/ren • rename <src> <dst>, de dst esetében csak egy fájlnév állhat, elérési út nem (semmilyen módon)! • rename c:\tmp\alma.txt korte.txt  • rename c:\tmp\alma.txt c:\temp\korte.txt  • Törlés: del/erase • del <file> • Rekurzív törlés (alkönyvtárakban is): del /s <file>

 33. Fájlműveletek (folytatás) • Speciális „fájlok” – Unix örökség az eszközök eléréséhez (con, null, stb.) • copy con c:\tmp\alma.txt (CTRL-Z!) • copy c:\tmp\alma.txt con • copy c:\tmp\alma.txt nul • Xcopy • Rekurzív másolás (üres könyvtárak is): xcopy a: b: /s /e • Adott dátum után módosult fájlok másolása: xcopy \rawdata \reports /d:12-29-1993 • Ugyanez, dátum-korlát nélkül („egyszerű” copy): xcopy \rawdata \reports /u

 34. Gyakorlás • pushd/popd • Milyen egyéb módon lehet biztosítani a pushd/popd szolgáltatását (legalább egy mélységig)? • Copy • 3 szöveges fájl létrehozása (pár soros) • Fájlok összefűzése egy fájllá • Copy con • Fájl létrehozása „copy con” módon • Fájl kiíratása „copy con” módon • Xcopy próbálgatása

 35. Helyettesítő karekterek • Probléma: valamilyen műveletet (pl. másolás, törlés) egyszerre több fájlon szeretnénk végrehajtani • Megoldás: ha a fájlok nevük alapján megkülönböztethetők, akkor a helyettesítő karakterek használata • Helyettesítő karakterek: • : tetszőleges számú karakter • : egyetlen karakter • Használatuk (pl): copy ab*cd?.e* d:

 36. Szöveges fájlok • Fájl létrehozása • Notepad, edit (karakteres) • copy con <fn> • Fájl tartalmának megjelenítése • type <fn> • copy <fn> con • Fájl tartalmának módosítása • Elsődlegesen editorok (edit, stb.) • Tartalommal kapcsolatos műveletek • Keresés: find • Rendezés: sort • Fájlok összehasonlítása: fc

 37. Parancsok egymásutánisága • Többféle lehetőség • &: mindig végrehajtásra kerül • cmd1 & cmd2 • &&: csak akkor kerül végrehajtásra, ha a művelet sikeres • cmd1 && cmd2 • ||: csak akkor kerül végrehajtásra ha a művelet sikertelen • cmd1 || cmd 2

 38. Parancsok egymásutánisága Parancsok csoportosítása (parancs1 & paramcs2) || (parancs3) (dir & echo hello & mkdir hello)

 39. Gyakorlás • Primitív „move” parancs összefűzéssel • Először másol, ha sikeres volt, akkor töröl • Előfeltétel ellenőrzés • Csak akkor próbálja kiírni egy fájl tartalmát (pl. more), ha az létezik • Hibakezelés • Ha a másolás parancs nem fut le, akkor írjon ki egy üzenetet (pl. „hát ez nem jött össze”)

 40. Átirányítás • Szabványos be- és kimeneti, hibacsatornák • A „jól nevelt” segédprogramok ezeket a csatornákat használják (nem közvetlen képernyő, billentyű elérést) • A parancsértelmező képes a szabványos csatornák „eltérítésére” a program tudta nélkül! • kimeneti csatorna átirányítása fájlba • dir > alma.txt vagy dir >> alma.txt (utóbbi hozzáfűz) • bemeneti csatorna fájlból • sort < alma.txt • Hibacsatorna átirányítása • valami.exe 2> alma.txt • Csatornába irányítás • valami.exe 2>&1

 41. Parancsösszefűzés, átirányítás Összetett feladatok esetén az eredményt több parancs egymás utáni végrehajtása adja • Minden parancs kimenetét fájlba irányítom, a következő parancs ebből dolgozik • dir > alma & sort < alma • Vagy: a parancsok ki- és bemenetét közvetlenül összekapcsolom • dir | sort

 42. Egyéb hasznos parancsok • more • sort • find • type • tree • fc

 43. Gyakorlás • Fájlmásolás type paranccsal és átirányítással • Döntse el, hogy létezik-e az adott könyvtár, de a tartalmát ne írja ki /Fájl kimenetének (dir) átirányítása „nul” eszközre/ • Kapcsolók használata nélkül tördelje fel képernyőkre a „dir” parancs kimenetét /pipe használata (dir és more kapcsolata)/ • Készítsen el a „nevek.txt” fájlt, amelyet töltsön fel a laborban találhatók keresztneveivel. Rendezze ABC sorrendbe a neveket!

 44. Gyakorlás • Parancsok működésének kitalálása On-Line help segítségével (sort, fc, find)

 45. Parancsfájlok • Ami volt: parancsok összekapcsolása parancssorból (parancsok egymás utáni végrehajtása, függőséggel), az STDIO (átirányítás, pipe) • Parancsfájlok: mi az? • Általános célú parancsfájlok: parancssori paraméterek •  Parancssori paraméteres példa • További lehetőségek röviden: változók, elágazások, vezérlésátadás és ciklusok •  Egyszerű példák

 46. Batch fájlok • Fájl kiterjesztése: bat vagy cmd • Fájl tartalma: különféle parancsok egymásutánja • rem: comment • pl: rem Ezt a sort ne hajtsd végre • Ki fogja irni, de nem értelmezi • echo off • Alapból mindent kiír, ezzel a parancs kiírása megakadályozható globálisan • Parancs elé tett @ ugyanezt teszi (arra a sorra) • Escape karakter: ^

 47. Gyakorlás • Egyszerű parancsfájl létrehozása és futtatása: parancsok egymásutánja • Előző órák során kipróbált parancs-kombinációk átírása parancs fájlba • Echo off hatásának kipróbálása • Megyjegyzések a fájlok elejére (ki készítette, mi a célja)

 48. Változók • Lásd Korábbi: környezeti változók! • létrehozás: set valtozonev=”valami” • törlés: set valtozonev= • A változóknak azonnal értéket kell adni • Ez sem case sensitive • Hatóköre az adott parancsfájl • kisebb hatókör kell, akkor setlocal, endlocal • Aritmetika: /a • set ertek=4+4 – string-ként értelmezi • set /a ertek=4+4: 8 (azaz összeadta)

 49. Bemeneti paraméterek • %0: fájl neve • %1, %2, … %9: kapcsolók, paraméterek • %* - az átadott összes paraméter • SHIFT parancs (paraméterek eltolása) • SHIFT /3 eltolás a 3. paramétertől kezdődően • Pl. a.cmd fájl, benne echo-k (echo %0, echo %1, stb.) • a.cmd se ki se be se nyő • : %0: a.cmd • : %1: se • : %2: ki • stb.

 50. Gyakorlás • Előzőekben elkészített fájlok (pl. move megoldása copy és delete segítségével) kiegészítése • Paramétereket parancssorból vegye • Ha a forrásfájl nem létezik, akkor írjon ki valamilyen üzenetet (előzetes tesztelés) • Egyszerű összeadó gép készítése • Adja össze a paraméterként megadott két számot!