jogi ismeretek pedag gusoknak l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jogi ismeretek pedagógusoknak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jogi ismeretek pedagógusoknak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Jogi ismeretek pedagógusoknak - PowerPoint PPT Presentation


 • 417 Views
 • Uploaded on

Jogi ismeretek pedagógusoknak. 2. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter. Az előadássorozat módszere. Mintatörténeten keresztül bemutatni, hogy az intézmény működtetésének melyek a legfontosabb ma hatályos jogszabályi előírásai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jogi ismeretek pedagógusoknak' - Samuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jogi ismeretek pedag gusoknak

Jogi ismeretek pedagógusoknak

2. előadás

Összeállította: Bánfalvi Péter

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

az el ad ssorozat m dszere
Az előadássorozat módszere
 • Mintatörténeten keresztül bemutatni, hogy az intézmény működtetésének melyek a legfontosabb ma hatályos jogszabályi előírásai.
 • Az előadást követően szóbeli és e-mailes konzultáció az elhangzottakról (és bármi másról)
 • A prezentációt megkapja, aki az előadáson megjelent.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

az el ad ssorozatban t rgyalt t m k tervezete
Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete
 • Az intézmény kötelező feladatai és a pedagógus szükséglet (Óraszámszámítás, szakos ellátottság, az alkalmazás feltételei, közalkalmazotti jogviszony, besorolás, próbaidő stb.)
 • Pedagógusok jogai és kötelezettségei (védelem, besorolás, juttatások, tanórán kívüli feladatok, továbbképzés stb.)
 • Intézményi dokumentumok

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

az el ad ssorozatban t rgyalt t m k tervezete4
Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete
 • Tanulók és szülők jogai és kötelezettségei.
 • Fegyelmi eljárás a tanulók vonatkozásában.
 • Mi a teendő, ha az alkalmazott hibát követ el.
 • Munkahelyváltás
 • Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

joganyag
Joganyag:
 • 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
 • 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról.
 • 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a KJT VHR
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • 277/1997. korm. r.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

el z el ad sr l
Előző előadásról:
 • Kötelező feladatok
 • Létszámigény

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

k zalkalmazotti jogviszony l tes t se kjt 20 a
Közalkalmazotti jogviszony létesítéseKJT 20/A§
 • Csak pályázat útján létesíthető.
 • Pályázat nélkül, ha
  • a) olyan munkakör vagy vezető megbízás esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,
  • b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,
  • c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,
  • d) egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

hat rozott idej kinevez s
Határozott idejű kinevezés:
 • a) helyettesítés céljából,
 • b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására

létesíthető határozott időre történő kinevezéssel.

21.§ (2)

Ezen túlmenően a határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a közalkalmazott a prémiumévek programban történő részvételéhez hozzájárul.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

hat rozott idej kinevez s9
Határozott idejű kinevezés:

Üres álláshelyre határozott idejű kinevezés szabálytalan!!!

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus alkalmaz si felt telek a v gzetts g tekintet ben kt 17
Pedagógus alkalmazási feltételek a végzettség tekintetében KT. 17.§
 • a) óvodában óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi;
 • b) az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán
  • - valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor),
  • - a testnevelés tantárgyhoz a tantárgynak megfelelő tanári,
  • - feltéve, hogy e területeken az iskolában a helyi tantervben foglaltak alapján emelt szintű oktatás folyik, a művészetek, az idegen nyelv, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyakhoz a tantárgynak megfelelő tanári;
 • c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásban a b) pontban meghatározottak szerinti, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói;

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus alkalmaz si felt telek kt 17
Pedagógus alkalmazási feltételekKT. 17.§
 • d) az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári;
 • e) középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári, a művészetek, a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári;

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus alkalmaz si felt telek kt 1712
Pedagógus alkalmazási feltételekKT. 17.§
 • g) szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy szakmai előkészítő ismeretet, valamint a szakmai alapozó és a pályaorientáció ismeretet oktató pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú, a pályaorientáció és a szakmai alapozó oktatásban, továbbá a d) pontban meghatározott; (szakos tanári)

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 128
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • Szakképzésben: tanári szakképesítésnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt szakképesítést, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt;

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 12814
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • főiskolai szintű iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek kell elfogadni a felsőfokú intézményként, illetve jogelődjeként alapított oktatási intézményben (például óvónőképző intézet, tanítóképző intézet, szaktanár képző) szerzett pedagógus szakképzettséget;

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 12815
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói és a nevelőtanári szakképesítést tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet;
 • egyetemi végzettségnek és szakképzettségnek kell elfogadni a Magyar Testnevelési Főiskola által az 1975. évi 16. törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kiadott testnevelőtanári szakképzettséget.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 12816
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • Az alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelő főiskolai végzettségnek kell elfogadni a - képzésről rendelkező jogszabály szerint - felsőfokú végzettséget tanúsító műszaki oktatói, technikus tanári, szakoktatói oklevelet, bizonyítványt.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 12817
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • Szakközépiskolában és szakiskolában gyakorlati képzésre - az elméletigényes szakmai képzés kivételével - középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,ha a feladatot felsőfokú szakképesítéssel rendelkező pedagógussal nem tudják ellátni.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 12818
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • Az emelt szintű oktatás kivételével az iskolai oktatás ötödik évfolyamán az adott tantárgy oktatására és pedagógus-munkakör betöltésére jogosít a szakkollégium elvégzését igazoló tanítói végzettség és szakképzettség.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 12819
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • A szakképzésben, határozott időre megállapodás azzal köthető, aki vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1) bekezdésben előírt -, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a felsőfokú pedagógus szakképesítés megszerzését. Az alkalmazás legfeljebb a felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez szükséges időre szólhat. A szerződés legfeljebb további két évre meghosszabbítható akkor, ha a pedagógus önhibáján kívül nem tudta tanulmányait befejezni.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

vegyes megold sok a k pzetts g elb r l s hoz leg lis kiskapu kt 127 12820
Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§
 • (10) Tanulmányai befejezéséig szóló határozott idejű kinevezéssel alkalmazható a felsőfokú oktatási intézmény utolsó évfolyamos hallgatója is, ha olyan tanulmányokat folytat, amelyben a munkakörére előírt szakképesítést fogja megszerezni.
 • (11) Általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás megtartására, illetve kollégiumi nevelőtanárként alkalmazható, aki hittanár-nevelő szakos pedagógus végzettséggel rendelkezik.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

besorol s kjt 138 1992 kr
Besorolás (KJT, 138/1992. kr.)
 • Fizetési osztály: az iskolai végzettség alapján.
 • KJT. 65. § (1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

oszt lyba sorol s kjt 61
Osztályba sorolás: KJT 61.§
 • 61. § (1) A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak:
 • A munkakörök és az osztályok táblázata a 138/1992. Korm r. mellékletében.
 • Az osztályt a közalkalmazott legmagasabb iskolai végzettsége alapján kell meghatározni a melléklet adta korlátok között.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

elt r sek a 3 ves v rakoz si id t l
Eltérések a 3 éves várakozási időtől
 • Kötelező csökkenteni
  • 7 évente egy alkalommal, ha az akkreditált pedagógus továbbképzési rendszerben 120 pontot megszerezte.
  • Állami vagy miniszteri kitüntetés elnyerése esetén.
 • Csökkenthető:
  • A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése esetén csökkenthető. A tartósan magas színvonalú munkavégzés megállapításához kiválóan alkalmas vagy alkalmas eredményű minősítés szükséges.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

a v rakoz si id meghosszabb t sa
A várakozási idő meghosszabbítása

A fegyelmi vétséget elkövető közalkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetés.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

k telez p tl kok 138 1992 kr 15 alapj n
Kötelező pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján
 • a) osztályfőnöki pótlék (38-100%) annak, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, kollégiumban önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el;
 • b) diák-önkormányzatot segítő (12-30%) pedagóguspótlék annak, aki a nevelési-oktatási intézményben működő iskolai, kollégiumi diákönkormányzat munkáját segíti;
 • c) munkaközösség-vezetői (12-30%) (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) pótlék annak, aki intézményi munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot lát el;

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

k telez p tl kok 138 1992 kr 15 alapj n26
Kötelező pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján
 • d) gyógypedagógiai pótlék (38-100%) annak, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégium nevelését vagy közoktatási intézményben a gyermekek fejlesztő felkészítését - a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint - végzi;
 • e) gyakorló óvodai és gyakorló iskolai pótlék (18-42%) annak, aki óvodában, iskolában munkaköri feladatként részt vesz a pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatói felkészítésében, illetve a pedagógusok továbbképzésében;
 • f) nemzetiségi pótlék (18-42%) annak, aki kisebbségi nyelvű óvodában, iskolában állandó jelleggel, kötelező órájának legalább ötven százalékában kisebbségi anyanyelven nevelő, illetve nevelő és oktató munkát végez;

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

k telez p tl kok 138 1992 kr 15 alapj n27
Kötelező pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján
 • g) területi pótlék(18-42%) annak, aki olyan községi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben dolgozik - ideértve a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott, községi önkormányzat területén tagintézményként működő nevelési-oktatási intézményt is -, amelyik szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelettel kiadott jegyzékben a Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között;
 • h) számítástechnikai pótlék (36-60%) annak, aki általános iskolában, középiskolában, szakmunkásképző iskolában - kizárólag a számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatásán kívül - a tantervi követelmények átadásához és elsajátításának ellenőrzéséhez rendszeresen informatikai eszközöket, módszereket alkalmaz. Az informatikai ismeretében való jártasságot legalább „E” fizetési osztályba sorolásra jogosító informatikai, számítástechnikai szakképzettséggel kell igazolni.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

adhat p tl kok 138 1992 kr 15 alapj n
Adható pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján
 • a) felzárkóztatási pótlék annak, aki beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását végzi;
 • b) kollégiumi pótlék annak, aki kollégiumban nevelő és oktató munkát végez;
 • c) különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék annak, aki különlegesen nehéz körülmények között végez nevelő és oktató munkát;

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

adhat p tl kok 138 1992 kr 15 alapj n29
Adható pótlékok: 138/1992 kr 15.§ alapján
 • e) összevont osztályban, csoportban nevelő és oktató pótlék annak, aki állandó jelleggel, kötelező órájának legalább ötven százalékában összevont iskolai osztályban, illetőleg eredetileg nem vegyes korcsoportúként szervezett óvodában összevont óvodai csoportban végez nevelő és oktatómunkát;
 • f) címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói pótlék annak, aki címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói címet kapott.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

c mek c mp tl kok
Címek, címpótlékok:
 • a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,
 • b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,
 • c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,
 • d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

garant lt illetm nyt n vel elemek kjt 66 s a 138 1992 14 a
Garantált illetményt növelő elemek: (KJT. 66. § és a 138/1992. 14/A.§)
 • Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye
 • a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,
 • b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.
 • Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.
 • (3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett
 • a) egy további szakképesítés esetén legalább 7%,
 • b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%.

FONTOS: az óvónőképzésben és tanítóképzésben szerzett szakkollégium szakképesítésnek számít. 138/1992. 14/A. §

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

garant lt illetm nyt n vel elemek
Garantált illetményt növelő elemek:
 • A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a pedagógust
  • a) ha magasabb vezetői, vezetői megbízást kapott
  • b) az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban, ha az óvodapedagógusi, tanítói, tanári végzettsége mellett pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógiai, nevelőtanári,
  • c) kollégiumi nevelésben, napközis és tanulószobai foglalkozásban, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett a b) pontban felsorolt vagy másik tanári,

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

garant lt illetm nyt n vel elemek33
Garantált illetményt növelő elemek:
 • d) a szakképzésben, ha a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett tanári, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett,
 • e) a fogyatékos gyermek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában, kollégiumi nevelésében, ha a gyógypedagógiai tanári (terapeuta), konduktori végzettsége mellett óvodapedagógusi, tanítói, tanári,

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

garant lt illetm nyt n vel elemek34
Garantált illetményt növelő elemek:
 • f) az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásakor, ha könyvtárosi végzettsége mellett tanári, tanítói,
 • g) a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén folyó óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés esetén, ha az óvodapedagógusi, tanítói, tanári szakképzettség mellett az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés nyelvének tanítására jogosító óvodapedagógusi, tanítói (nemzetiségi szakkollégiumi), tanári, nyelvtanári,
 • h) az iskolapszichológusi feladatok ellátásához a pszichológus szakképzettség mellett tanítói, tanári,
 • i) a gyógytestnevelési feladatok ellátásához a testnevelőtanári szakképzettség mellett gyógytestnevelő

szakképzettséggel rendelkezik.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

alkalmaz sr l
Alkalmazásról:
 • 79/1993. törvény, 16.§ (3) A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka, illetve az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

munkaid
Munkaidő:

79/1993. törvény, 16.§(4) A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a nevelő-, illetve nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

a tan t si nevel si r k nyilv ntart sa
A tanítási/nevelési órák nyilvántartása

Kéthavi tanítási időkeret:

TI=heti tanítási kötelezettség/5*tanítási napok

Kéthavi idő

Elszámolás

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

tan t s elrendel se 138 1992 kr 11 a
Tanítás elrendelése: (138/1992. Kr. 11/A.§)

(2) A pedagógus-munkakörben az ellátandó heti kötelező óraszám felett tanítási óra, foglalkozás megtartása a teljes munkaidőn belül akkor rendelhető el, ha az elrendelt órák száma a napi két és a heti hat órát nem haladja meg, ezen felül továbbá akkor, ha

 • a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
 • b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve továbbá, hogy a regionális munkaügyi központ regionális kirendeltségének munkaközvetítése sikertelen maradt, valamint nem hozták létre - a Kt. 87. §-ának (4) bekezdésében szabályozott - pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, vagy annak megkeresése sem vezetett eredményre,
 • c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált,

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

rad j 138 1992 kr 16
Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)
 • (1) Óradíj jár annak a pedagógusnak, aki olyan munkakörben dolgozik, amelyre jogszabály kötelező óraszámot állapít meg, ha a munkakörre előírt kötelező óraszámánál, a rendes munkaidőn belül, a munkáltató elrendelése alapján többet tanít. Az óradíj megilleti a magasabb vezető és a vezető beosztású közalkalmazottat is. Azt, hogy a pedagógus a munkakörre előírt kötelező óraszámánál többet tanított, a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pont alapján meghatározott, a tanítási időkeret teljesítésébe beszámítható órák együttes száma alapján kell meghatározni. Óradíj abban az esetben állapítható meg, ha a tanítási időkeret teljesítésébe beszámítható órák együttes száma meghaladja a tanítási időkeret óraszámát.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

rad j 138 1992 kr 1640
Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)
 • (2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az óradíj egy órára eső összege (a továbbiakban: óradíj) a pedagógus illetményének a következőkben meghatározott osztószámmal megállapított hányada. Az osztószámot az érintett beosztott pedagógus által ellátott - az óvodai, iskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati intézményi - munkakörre előírt kötelező óraszám 4,33-mal történő szorzata adja. E rendelkezést alkalmazni kell abban az esetben is, ha az óradíjat vezetői megbízással rendelkező részére, illetve gyakorló nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógus részére állapítják meg. Az óradíj számításánál a pedagógusnak járó illetményét, továbbá a 15. § (2) bekezdésének d) és f)-g) pontjában, valamint a (6) bekezdésének a)-c) és e) pontjában meghatározott pótlékokat kell figyelembe venni.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

rad j alapja
Óradíj alapja
 • Besorolás szerinti alapilletmény
 • Gyógypedagógiai pótlék
 • Nemzetiségi pótlék
 • Területi pótlék
 • Felzárkóztatási pótlék
 • Kollégiumi pótlék
 • Különlegesen nehéz kör. pótlék

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

rad j 138 1992 kr 1642
Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)
 • (3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az elrendelés alapján ellátott pedagógus-munkakörre megállapított heti kötelező óraszám eléri vagy meghaladja a 27 órát. A pedagógus óradíja ebben az esetben az illetmény és a (2) bekezdés negyedik mondata alapján figyelembe vehető pótlékok együttes összegének (a továbbiakban: számítási alap) egy órára jutó része, megnövelve az ötven százalékos bérpótlékkal. A számítási alapnak az egy órára jutó részét oly módon kell meghatározni, hogy a számítási alapot elosztják 174-gyel.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

rad j 138 1992 kr 1643
Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)
 • 4) Ha az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti elrendelés alapján a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját a sajátjával együtt tanítja, az óradíját harminc százalékkal meg kell növelni.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

rad j 138 1992 kr 1644
Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)
 • (5) Ha a pedagógus elrendelés alapján a heti pihenőnapján tanít és
  • a) kap másik pihenőnapot, az óradíját ötven százalékkal,
  • b) nem kap másik pihenőnapot, az óradíját száz százalékkal

meg kell növelni.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

rad j 138 1992 kr 1645
Óradíj (138/1992. Kr. 16.§)
 • 6) Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját - a munkakörére előírt kötelező óraszámának keretében - a sajátjával együtt tanítja, helyettesítési díj illeti meg, melynek egy órára eső összege az óradíj ötven százaléka. Az óradíj ötven százalékának megfelelő helyettesítési díj jár a rendes munkaidőben végzett munka legfeljebb napi kettő órájára az óvodapedagógusnak, ha az átfedési időben egyedül látja el az óvodai csoporttal kapcsolatos feladatokat.
 • NINCS nem szakszerű és szakszerű helyettesítés!

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

a pedag gus jogai 79 1993 t rv ny 19
A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. §
 • (1) a) személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,
 • b) a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza,
 • c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.
a pedag gus jogai 79 1993 t rv ny 1947
A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. §
 • d.) saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,
 • e) irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját,
 • f) minősítse a tanulók teljesítményét,
a pedag gus jogai 79 1993 t rv ny 1948
A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. §
 • g) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez,
 • h) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat,
 • i) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában,
a pedag gus jogai 79 1993 t rv ny 19 1
A pedagógus jogai: 79/1993. törvény 19. § (1)
 • j) szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában,
 • k) az oktatási jogok biztosához forduljon.
a pedag gus jogai s k teless gei 79 1993 t rv ny 19 2
A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (2)

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus - a minőség, típus és ár megjelölése nélkül - olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.

a pedag gus jogai s k teless gei 79 1993 t rv ny 19
A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. §
 • (3) Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
 • (4) Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat - ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a (2) bekezdésben meghatározott ruházati és más felszerelések megvételét.
a pedag gus jogai s k teless gei 79 1993 t rv ny 1952
A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. §

(5) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, továbbá, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, megilleti az a jog, hogy az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat és más kiállító termeket jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételével látogassa. E jogosultságot a munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal kell igazolni. Az okirat felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is, hogy jogosult igénybe venni a pedagógusok részére jogszabály vagy helyi önkormányzat által biztosított más kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolvány-nyomtatvány előállításához és forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter engedélye szükséges.

a pedag gus jogai s k teless gei 79 1993 t rv ny 1953
A pedagógus jogai és kötelességei: 79/1993. törvény 19. §

MEGSZŰNT! 

(6) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, megilleti az a jog, hogy szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához, illetve a könyvtári beiratkozáshoz - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként az éves költségvetési törvényben megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vegyen igénybe.

a pedag gus k teless gei 79 1993 t rv ny 19 7
A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7)

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy

 • a) nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,
 • b) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,
a pedag gus k teless gei 79 1993 t rv ny 19 755
A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7)
 • c) a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye,
 • d) közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,
a pedag gus k teless gei 79 1993 t rv ny 19 756
A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7)
 • e) a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.
 • f) a szülőket gyermekük nevelésével és oktatásával, fejlődésével kapcsolatosan, továbbá a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmez-tesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,
a pedag gus k teless gei 79 1993 t rv ny 19 757
A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (7)
 • g) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
 • h) a gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
 • i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
a pedag gus k teless gei 79 1993 t rv ny 19 8
A pedagógus kötelességei: 79/1993. törvény 19. § (8)

A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevő, tanulmányait sikeresen befejező pedagógust anyagi elismerésben kell részesíteni. Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

pedag gus tov bbk pz si k telezetts g 277 1997 korm r
Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)
 • A hétéves alapperiódus 1998. szeptember 1-től 2005. augusztus 31-ig
 • Második periódus:2005. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig
 • Eltérő periódus: ha a szakvizsga vagy más szakmai vizsga letételétől 7 év.
 • A továbbképzési kötelezettség a diploma megszerzését követő 7 év elteltével kezdődik és a pedagógus 50. életévéig tart.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g 277 1997 korm r60
Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)
 • Intézményvezető 5 éves továbbképzési programot készít. Jelenlegi időszak: 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31.A nevelőtestület fogadja el.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g 277 1997 korm r61
Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)
 • (5) A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei:
  • a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
  • b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
  • c) a finanszírozási alprogram,
  • d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g 277 1997 korm r62
Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)
 • Beiskolázási terv: 1 tanévre szól. Elkészítés határideje március 15.Be kell szerezni a közalkalmazotti tanács véleményét.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g 277 1997 korm r63
Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r.)
 • 4. § (1) A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g 277 1997 korm r 4
Pedagógus továbbképzési kötelezettség (277/1997 Korm.r. 4.§)
 • (3) A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem tartozik a kötelezettség alá, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 5
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • 5. § (1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 566
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • pedagógus szakvizsga
 • magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél
 • felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, tanítói szakképzettség megléte esetén további, a képzési és kimeneti követelmények szerinti műveltségi terület követelményeinek teljesítését igazoló oklevél,

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 567
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett felsőfokú szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél,

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 568
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • ) a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő, illetve új pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat,

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 569
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés,
 • ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

a 120 pontos k vetelm ny 25 ig
A 120 pontos követelmény 25 %-ig
 • a) közoktatási kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel,
 • b) gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,
 • c) nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel
  • önképzés,
  • óralátogatás,
  • bemutató óra,

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 571
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,
 • e) a közoktatási intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével történik.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 572
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • a) - a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
 • - a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megszerzése után további főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevél,
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 573
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 5.§)
 • - a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett az első pedagógus oklevél,
 • - a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű és a felsőfokú szakképesítés megszerzésével;
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 6
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 6.§)

(3) A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt,

 • a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
 • b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
 • c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 675
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 6.§)
 • (5) A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
pedag gus tov bbk pz si k telezetts g teljes t s 277 1997 korm r 676
Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítés (277/1997 Korm.r. 6.§)
 • (9) Az e §-ban meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az e rendelet 16. §-ának (4) bekezdésében és 17. §-ában meghatározott kedvezményekre, juttatásokra.
pedag gus tov bbk pz si k lts gt r t s 277 1997 korm r 16
Pedagógus továbbképzési költségtérítés (277/1997 Korm.r. 16.§)
 • Alapja a továbbképzési normatíva.
 • (4) A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható
  • a) a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek fedezéséhez, beleértve a (3) bekezdésben meghatározott kiadásokat, (állandó helyettesítési rendszerhez való hozzájárulás)
  • b) a szakvizsgára történő felkészítésben és továbbképzésben, részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja stb.) kifizetésének munkáltatói támogatása legfeljebb 80%:
pedag gus tov bbk pz si k lts gt r t s 277 1997 korm r 17
Pedagógus továbbképzési költségtérítés (277/1997 Korm.r. 17.§)
 • (2) A központi költségvetés által biztosított hozzájárulás terhére - ha a fenntartó a többletköltséget biztosítani tudja - a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál.
 • (3) Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább a nevelési-oktatási intézményben az adott évben helyettesítésre egy személyre átlagosan fordított összeggel.
pedag gus tov bbk pz si k lts gt r t s 277 1997 korm r 1779
Pedagógus továbbképzési költségtérítés (277/1997 Korm.r. 17.§)
 • (4) A részt vevő pedagógus kötelező óraszáma csökkenthető, illetve a részvételi díja és költségei kifizetéséhez való hozzájárulás összege megemelhető, ha az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül vagy a nevelési-oktatási intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja.
 • A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás a központi költségvetésáltal biztosított hozzájárulás terhére a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is megemelhető, ha a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó, vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, amennyiben megfelel a (3) bekezdésben meghatározottaknak(nem kell helyettesíteni), továbbá a továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.
 • A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás megemelhető abban az esetben is, ha a szükséges fedezetet az Oktatási Minisztérium vagy a szakképesítésért felelős minisztérium által kiírt pályázaton keresztül biztosítják.
k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségeim:

E-mail: banfalvi@zalaszam.hu

banfalvip@zmpi.hu

Web: www.btws.hu/banfalvi

Tel.: +3630-678-3508

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban

Következő előadás: március 17.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

gyakornoki id
Gyakornoki idő
 • KJT szerint: 3 év
  • Ha nem rendelkezik 3 év gyakorlattal. Áthelyezés esetén is.
  • A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti az áthelyezés.
  • A megszakadt gyakornoki idő figyelembe vehető, ha ugyanolyan munkakörben létesít közalkalmazotti jogviszonyt.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

gyakornoki id82
Gyakornoki idő

Nem számítható be a gyakornoki időbe a

 • a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség,
 • b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint
 • c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka tartama.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

gyakornoki id szerepe
Gyakornoki idő szerepe

A gyakornok ismerje meg:

 • a) az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését,
 • b) az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását,
 • c) a gyermekek, a tanulók, a szülők, a pedagógusok - Kt.-ban meghatározott - jogait és kötelezettségeit,
 • d) a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,
 • e) a tanügyigazgatási dokumentumok alkalmazását.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

a gyakornok
A gyakornok
 • a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait,
 • b) megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit,
 • c) alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, BTM, tehetséges tanulókkal való foglalkozás),
 • d) elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket (a továbbiakban a (2)-(3) bekezdésben felsoroltak: szakterületek).

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

a gyakornok85
A gyakornok
 • A gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszám felett tanítás, foglalkozás megtartása csak helyettesítés miatt rendelhető el.
 • A munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében a gyakornok munkaköri feladatként csak a következők teljesítésére köteles:
  • részt vesz a nevelőtestület munkájában, és
  • ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat.
 • A gyakornok részére osztályfőnöki megbízás csak írásban adott hozzájárulásával adható.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

gyakornok szakmai seg t je
Gyakornok szakmai segítője
 • A szakmai segítő a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a szakmai segítők együttesen kialakított véleményét.(A gyakornoki szabályzat elkészítése az intézményvezető feladata.)

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

gyakornok szakmai seg t je felk sz ti
Gyakornok szakmai segítője felkészíti:
 • a) az iskola helyi tantervében, az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására,
 • b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerű megválasztására,
 • c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására,
 • d) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

gyakornok szakmai seg t je felk sz ti88
Gyakornok szakmai segítője felkészíti:
 • A szakmai segítő szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá - ha igényli - konzultációs lehetőséget biztosít számára.
 • A szakmai segítőt a (7)-(8) bekezdésben rögzített feladatok ellátásáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a megtartott órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

k sz n m a figyelmet89
Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségeim:

E-mail: banfalvi@zalaszam.hu

banfalvip@zmpi.hu

Web: www.btws.hu/banfalvi

Tel.: +3630-678-3508

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban

Következő előadás: február 24.

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő