Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban, illetve a...
Download
1 / 56

J ogalkalmazási ismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek. J ogalkalmazási ismeretek. Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése. Az előadás tartalmi felépítése.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'J ogalkalmazási ismeretek' - aliza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

Jogalkalmazási

ismeretek

Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése


Az előadás tartalmi felépítése Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

 • A hatósági jogalkalmazás fogalma, folyamata és szervei

 • A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei és alapvető rendelkezései

 • A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai


1. rész Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

A hatósági jogalkalmazás


1 1 hat s gi jogalkalmaz s fogalma

1.1. Hatósági jogalkalmazás fogalma Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

A jogalkalmazás az erre jogszabályban feljogosított szervek olyan egyedi tevékenysége, melynek során a jogszabályban absztrakt, elvont módon megfogalmazott tényállást az egyedi ügyre alkalmazva döntenek.


1 2 a hat s gi jogalkalmaz s szervei

Államigazgatási szervek Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

Önkormányzatok

„Quasi” állam-

igazgatási szervek

Kormány - szuperjogorvoslat

Helyi közügyekben

(Önkormányzati

hatósági ügyek)

Képviselőtestü-let illetve akire hatáskörét átruházta

Államigaz-gatási

ügyekben

(Jegyző, hivatal nevesített ügyintézője,

polgármester)

Miniszter (hatósági jogalkalmazó tevékenység irányítása, kivételesen egyedi eljárás)

Nem minisztériumi jogállású központi államigazgatási szervek(hatósági feladatok, területi szervek irányítása)

Kivételesen más szervek is felhatalmaz-hatóak hatósági jogkör gyakorlására (pl. Kamara)

1.2. A hatósági jogalkalmazás szervei

Területi államigazgatási szervek

Közigazgatási hivatalok (2011. 01.01. kormányhivatalok)

Helyi államigazgatási szervek


1 3 a jogalkalmaz s folyamata

Eljárás megindítása Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

Konkrét tényállás tisztázása

Jogszabály értelmezése

Bizonyítás

1.3. A jogalkalmazás folyamata

Döntés meghozatala

Döntésközlése

Szankció, illetve végrehajtás

Ellenőrzés


 • rész Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

 • A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei és alapvető rendelkezései


2.1. Eljárási alapelvek Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

 • A Ket. által megfogalmazott eljárási alapelvek:

 • a törvényesség elve;

 • a rendeltetésszerű eljárás elve;

 • a törvény előtti egyenlőség elve;

 • a hivatalból való eljárás elve;

 • az ügyféljogok;

 • az ügyfél-kötelezettségek;

 • a költségtakarékos eljárás elve;

 • az e-ügyintézés ösztönzésének elve.


2.2. A törvény hatálya Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

Magyar Köztársaság teljes területe. néhány kivételt leszámítva.

Területi hatály

Néhány kivétellel: 2005. nov.

1-jétől.

Időbeli hatály

Ügyfél, egyéb érintettek, közreműködők, hatóság, szakhatóság.

Személyi hatály

Tárgyi hatály

Közigazgatási hatósági ügy.


2.2.1.Tárgyi hatály Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

 • Hatósági ügy: a hatóság részéről az ügyfelet érintő

Jog megállapítása.

Hatósági nyilvántartás vezetése.

Kötelezettség megállapítása.

Hatósági ellenőrzés lefolytatása.

Tevékenység/foglalkozás gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel.

Adat, tény vagy jogosultság igazolása.


2.2.2. Személyi hatály Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

Egyéb eljárási szereplők

Hatóság

Ügyfél

 • Természetes személy,

 • Jogi személy,

 • Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Más hatóságok

 • Államigazgatási szerv

 • Közreműködők:

 • tanú

 • szakértő

 • tolmács

 • képviselő

 • szemletárgy birtokosa

 • hatósági közvetítő

 • Önkormányzati hatóság

 • Akinek az ügy a

 • jogát,

 • jogos érdekét érinti,

 • akivel kapcsolatban hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz,

 • akit ellenőrzés alá vontak,

 • hatásterületen élő ingatlantulajdonos, használó,

 • ügyféli jogokkal felruházott szervezet.

 • Jegyző, hatósági társulás

 • Törvény, kormányren-delet által feljogosított nem közigazgatási szerv

 • Egyéb szereplők:

 • bejelentő

 • jegyzőkönyvvezető

 • végrehajtási eljárásban pénzügyi intézmény, munkáltató


2.2.3. Joghatóság, hatáskör, illetékesség Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

A hatóság eljárási képességének feltételei

Joghatóság

Hatáskör

Illetékesség

Arra ad választ, hogy a magyar hatóságnak van - e joga eljárni, vagy az ügy más ország ható-ságára, vagy nemzet-közi szervre tartozik (Európai unió).

Azt mutatja meg, hogy a konkrét ügy-ben milyen típusú közigazgatási szerv járhat el, illetve me-lyik szint jogosult el-járni.

Arra ad választ, hogy a több azonos hatáskörű szerv közül területi alapon melyik az az egy hatóság, amely a konk-rét ügyben eljárhat (illetékességi okok).


3. rész Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai


3. A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

a hatósági ellenőrzés;

az elsőfokú eljárás;

a jogorvoslati eljárások;

a végrehajtási eljárás.


3.1. A hatósági ellenőrzés Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

A hatósági ellenőrzés fogalma

Jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését

A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását

A hatóság

ellenőrzi


3.1.1. Ellenőrzési eszközök Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

 • belépési jogosultság;

 • irat-betekintési jog;

 • valamely tárgy vagy munkafolyamat megvizsgálásának joga;

 • felvilágosítás-kérési jog;

 • kép- és hangfelvétel készítésének joga;

 • mintavételi (ellenminta-vételi) jog;

 • lefoglalási jog.


3.2. Az első fokú eljárás Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

Jogszabály alapján

Felügyeleti szerv

utasítása, bíróság kötelezése

Életveszéllyel vagy súlyos

kárral fenyegető helyzet

 • Joghatások:

 • jogok megszerzése, kötelezettségek terhe;

 • ügyintézési határidő kezdete.


3.2. Az első fokú eljárás megindítása Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG VIZSGÁLATA

Kérelem ellenőrzése

BEÉRKEZÉS

ELŐÍRT TARTALI ELEMEK MEGLÉTE,

MÁS SZERVTŐL SZÜKSÉGES ADATOK SZERZÉSÉRE KÉRELMET TARTALMAZ-E.

ÁTTÉTEL

ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE

ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜLI ELUTASÍTÁS

MÁS HATÓSÁGNÁL INDUL ELJÁRÁS

HIÁNYPÓTLÁS


3.2.1. Értesítés az eljárás megindításáról Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

Mind a hivatalból, mind a kérelemre indult eljárás esetében értesíteni kell:

az ismert ügyfelet (ügyfeleket).


ÉRDEMI HATÁROZATOK Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

MEGHOZATALA

Főszabály: 30 napos

határidő

Kivételes ügyintézési

határidők

3.2.2. A határidők

veszélyhelyzet elhárítása, kár megelőzése

ügy bonyolultsági foka (külön jsz. alapján)

Határidő kezdete:

soronkívüliség

kérelem beérkezése;

hivatalból indítandó eljárásnál a megindítás napja;

felügyeleti szervhez az iratok megérkezésének napja.

Határidő meghosszabbítása: indokolt esetben, legfeljebb 22 nappal (kiskorúnál 10 nappal)


3.2.3. Az eljárás felfüggesztése Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

2. Felfüggesztés mérlegelés alapján

 • Kötelező felfüggesztés

 • Kapcsolódó kérdés előzetes

 • elbírálása, amelyben:

 • az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik; ugyanazon hatóság más döntése;

 • a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság új eljárásra való kötelezéséről szóló döntése ellen perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő;

 • a jogutód kiléte vitás (kérelmező ügyfél esik ki).

 • ha a jogutód kiléte vitás (nem a kérelmező ügyfél esett ki);

 • ügyfél kérése;

 • hatósági közvetítő kirendelése.

Jogkövetkezmény: a határidő megszakad, fellebbezésnek van helye.


3.2.4. A hatósági közvetítő Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

FELADATAI

JOGAI

ÜGYFELEK

TÁJÉKOZTATÁSA

IRATBETEKINTÉS

HATÓSÁG RÉSZÉRŐL

SEGÍTSÉG

HATÓSÁG + ÜGYFELEK

KÖZÖTTI KÖZVETÍTÉS


3.2.5. A szakhatósági közreműködés Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

 • A szakhatósági állásfoglaláshoz (hozzájárulás megadás, ill. megtagadása) való kötöttség;

 • A szakhatóság „hallgatása” nem jelenti a hozzájárulás megadását, az állásfoglalást ki kell kényszeríteni (ennek módja a mulasztás következményeinek alkalmazása a szakhatóság felügyeleti szerve útján) „Jogszerű hallgatás” – csak jogszabály külön felhatalmazása alapján ;

 • Egyeztetési kötelezettség az eljáró hatóság és a szakhatóság(ok) között;

 • A szakhatósági állásfoglalás figyelmen kívül hagyásának következményei (semmisség, a szakhatóság felügyeleti eljárást kezdeményezhet).


3.2.6. Bizonyítás Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek

 • A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.

 • Dönt az adatok alapján vagy szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le.

 • Jellemzői:

 • hivatalból, vagy kérelemre indul;

 • szabad bizonyítás elve (és korlátai);

 • lefoglalás jogintézménye.

 • Bizonyítékok különösen:

 • az ügyfél nyilatkozata;

 • az irat;

 • a tanú vallomása;

 • a szakértő véleménye,

 • szemléről készült jegyzőkönyv;

 • hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv;

 • tárgyi bizonyíték.


3.2.7. Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége

 • A gyakorlatban az egyik legfontosabb bizonyíték;

 • Nem korlátozható, mindig megilleti az ügyfelet.

a kérelmére indult eljárásban ha a nyilatkozattételt megtagadja és

Az ügyfél

írásban és szóban nyilatkozatot tehet

a hatóság reagál

a tényállást nem lehet teljeskörűen tisztázni

a tényállás tisztázásakor figyelembe veszi

az eljárást megszüntetheti

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt

IGAZMONDÁSI KÖTELEZETTSÉG


3.2.8. Irat kötelezettsége

A leggyakrabban használt bizonyítási eszköz.

OKIRAT

MÁS IRAT

állítást, tényt, jogot, kötelezettséget igazol

nem papíralapú is lehet pl. hangfelvétel, fénykép stb.

MAGÁNOKIRAT

KÖZOKIRAT

teljes bizonyító erejű

egyszerű

A külföldön kiállított irat diplomáciai felülhitelesítéssel érvényes!


3.2.9. A tanúvallomás kötelezettsége

 • A tanúként megidézett személyt

 • megjelenési

 • vallomástételi

 • igazmondási kötelezettség terheli.

VÉDETT TANÚ

HATÓSÁGI TANÚ


3.2.10. A szemle kötelezettsége


3.2.11. Szakértői vélemény kötelezettsége

 • Szakértőt akkor rendel ki a hatóság, ha az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő.

 • Megjelenési, véleményadási kötelezettség, tartózkodás a hamis véleményadástól.

 • Iratbetekintés, jelenlét egyes eljárási cselekményeknél, kérdezés joga.

 • Szakértőként nem járhat el:

  • Akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok áll fenn,

  • Aki tanúként nem hallgatható meg,

  • A tanúvallomást megtagadhatja.


3.2.12. Eljárási bírság kötelezettsége

Hatóság mérlegelési jogköre

(5-500 ezer, szervezetnél 1 millió forint)

Jogellenes magatartás súlya, felróhatóság mértéke

Érintett vagyoni helyzete, jövedelmi viszonya

Ugyanabban az eljárásban ismételt kiszabásra kerül sor.


3.2.13. Képviselet kötelezettsége

Képviseletre általában akkor kerül sor, ha az ügyfél nem tud vagy nem akar szermélyesen eljárni.

A képviselet fajtái:

 • Törvényes

 • Meghatalmazotti

 • Ügygondnok által

 • ellátott

Képviselet


3.2.14. Kizárás kötelezettsége

Abszolút

kizárási ok

Relatív

kizárási ok

 • Ügyintézőnek saját vagy hozzátartozója ügyében való eljárása;

 • Másodfokon részvétel, ha alsóbb fokon közreműködés történt;

 • Hatóság saját ügyében hatóságként való eljárása

 • Jegyzőre vonatkozó kizárási szabályok

Ha nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.


3.2.15. A döntés meghozatala kötelezettsége

Az ügy érdemében hozott döntések: hatósági határozat

Eljárási kérdésekben hozott döntések: hatósági végzés

A hatóság döntésének speciális formája a hatósági szerződés

Megállapodás a hatóság és az ügyfél között, ha ezt jogszabály megengedi. Speciális szerződés, mivel ha az ügyfél nem teljesíti, végrehajtásnak van helye.

A határozat és a végzés egy dokumentumba szerkeszthető!


3.2.16. A határozat kötelezettsége

A hatóság határozata négy fő részből tevődik össze:


Egyszerűsített határozat kötelezettsége

Kérelemre indult ügyben, ha:

- a hatóság az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt ad;

- nincsen ellenérdekű ügyfél.

Nem kell tartalmaznia:

- a jogorvoslatról szóló tájékoztatót;

- az indokolást.3.2.17. Hatósági végzés kötelezettsége

FEJLÉC: a határozat tartalmi elemei irányadóak

RENDELKEZŐ RÉSZ tartalmazza

 • a döntést;

 • Az eljárást megszüntető végzésben az ügyintézési határidő túllépése esetére vonatkozó rendelkezést

 • a jogorvoslati lehetőségre történő figyelmeztetést;

INDOKOLÁS:

 • a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek;

 • a hatóság hatáskörét, illetékességét megállapító jogszabályhelyek.

ZÁRÓRÉSZ: a határozat tartalmi elemei irányadóak.


3.2.18. Hatósági szerződés kötelezettsége

 • kölcsönös előnyökkel jár a hatóság és az ügyfél számára;

 • szemléletváltás: mellérendeltség hatóság és ügyfél között;

 • jogszabályi felhatalmazással köthető, írásba kell foglalni;

 • a szerződés megkötésének előfeltételei lehetnek, nincs szerződési kényszer.

Szerződésszegés következményei

A hatóság oldalán

Az ügyfél oldalán

A szerződés jogerős végrehajtható határozatnak minősül

Az ügyfél teljesítésre irányuló kérelmet juttat el a hatósághoz

A hatóság hivatalból végrehajtást rendel el

Bírói út

A szerződés módosítása

 • az ügy szempontjából új tények merülnek fel;

 • a szerződéskötéskor fennálló körülmények lényegesen megváltoztak.


3.2.19. A döntés közlése kötelezettsége

A döntés megismerése érdekében a hatóság közli az érintettekkel.

A közlés módjai:


3.3. A jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat kötelezettsége

rendszere

 • Minden hatósági döntéssel szemben lehet jogorvoslattal élni.3.3.2. A fellebbezés kötelezettsége

Fellebbezésre mint jogorvoslatra csak a közigazgatási hatóság első fokon hozott döntései (határozatai, végzései) ellenében kerülhet sor.

 • Fellebbezés benyújtásának jogi hatása;

 • A döntés visszavonása, módosítása fellebbezés alapján;

 • Fellebbezési eljárás.


3.3.3. A bírósági felülvizsgálat kötelezettsége

 • A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya!!

  • végrehajtásra nézve nem halasztó hatályú – bíróság felfüggesztő határozata szükséges

  • jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül bármelyik ügyfél kérheti.

 • Előfeltétele:

  • fellebbezési jogot kimerítették;

  • fellebbezés kizárt.


3.3.3. A bírósági felülvizsgálat kötelezettsége

A felülvizsgálati eljárás szabályait a Pp. XX. fejezete határozza meg.

 • A bíróság döntései:

  • az ügyfél (felperes) keresetét elutasítja;

  • a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi;

  • a közigazgatási döntést hatályon kívül helyeziés

  • új eljárás lefolytatására kötelez;

  • a közigazgatási döntést megváltoztatja,

  • ha törvény megengedi.

 • A jogerős ítélet jogkövetkezményei:

  • nincs helye új eljárásnak;

  • megismételt eljárás során a hatóságot köti a bíróság ítélete.


3.3.4. Az újrafelvételi eljárás kötelezettsége

 • Ügyféli kérelemre csak jogerős közigazgatási határozattal lezárt ügyben van helye.

 • Kérelem elbírálása: első fokon eljárt közigazgatási hatóság.

 • Feltételek:

  • a döntés közigazgatási szakban emelkedett jogerőre;

  • a határozat meghozatala előtt meglevő és el nem bírált lényeges tény, adat vagy bizonyíték alapján;

  • kedvezőbb tartalmú határozatot eredményezett volna; és ezt követően jutott az ügyfél tudomására


3.3.4. Az újrafelvételi eljárás kötelezettsége

 • A kérelem benyújtásának

  • Objektív határideje: a jogerőre emelkedéstől számított 6 hónap (jogvesztő).

  • Szubjektív határideje: a tudomásszerzéstől számított 10 nap.

 • A közigazgatási hatóság döntése:

  • kérelmet elutasítja;

  • jogerős határozatot módosítja;

  • jogerős határozatot visszavonja;

  • új határozatot hoz.


3.3.4. Az újrafelvételi eljárás kötelezettsége

A hatóság az újrafelvételi kérelmet érdemi

vizsgálat nélkül elutasítja, ha..

határozat meghozatala után bekövetkezett

tény, adat, bizonyíték;

jogi szabályozásban bekövetkezett változásra hivatkoznak;

bírósági felülvizsgálat van folyamatban;

bíróság az ügyben határozatot hozott;

jogerőre emelkedéstől 6 hónap eltelt;

újrafelvételt jogszabály kizárja.


3.3.5. A felügyeleti eljárás kötelezettsége

 • Felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni a hatóság eljárását, döntését ennek alapján intézkedései:

 • mulasztása esetén: eljárásra utasítás;

 • felügyeleti jogkör alapján dönt.

  TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT KIVÉTELEK!

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért:

 • Felügyeleti szerv döntése:

  • megváltoztathat;

  • megsemmisíthet;

  • megsemmisíthet és új eljárásra utasíthat.


3.3.6. Felülvizsgálat az Alkotmánybíróság határozata alapján

 • Két esetben kerülhet sor az eljárásra:

 • alkotmányellenes jogszabály egyedi ügyben történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak;

 • jogszabály valamely értelmezését nyilvánítja alkotmányellenessé.


3.3.7. Az ügyészi intézkedés alapján

(Ütv. V. és VII. fejezete alapján)

 • 3 éven belül jogi hatása korlátlan;

 • Óvás benyújtásának feltételei:

 • jogerős és végrehajtható közigazgatási döntésre irányulhat;

 • bíróság még nem bírálta felül;

 • döntés jogszabályt sért.

 • 5 éven belül már nem sérthet jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat;

 • 5 éven túl jogot nem korlátozhat, kötele-zettséget nem állapít-hat meg;

 • Indítvány a végrehajtás felfüg-gesztésére kötelező.


3.3.8. A semmisség alapján

 • Semmisségi okok:

 • magyar hatóság joghatósága kizárt;

 • nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe vagy illetékességébe (kiv. Ket. 22.§. (3) bek.);

 • szakhatóság megkeresése nélkül, vagy állásfoglalásának figyelmen kívül hozott döntés;

 • döntést bűncselekmény befolyásolta;

 • döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes;

 • a döntés tartalma eltér az ügyben eljárt bíróság ítéletében foglaltaktól.


3.3.8. A semmisség alapján

 • Semmisségre vonatkozó szabályok

 • hatósági döntést semmisségi ok esetén a jogerőssé válástól számított 3 éven belül meg kell semmisíteni;

 • nem semmisíthető meg 3 éven túl, ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sért;

 • 5 év eltelte után nincs helye a kötelezettséget megállapító döntés megsemmisítésének;

 • időbeli korlátozás nélkül megsemmisíthető a döntés, ha bűncselekmény befolyásolta.


3.4. Végrehajtás alapján

Foganatosítás

Elrendelés

 • Hivatalbóli eljárásban

 • hivatalból

 • Kérelemre indult eljárásban

 • kérelemre

 • Az első fokú hatóság rendeli el.

Az első fokú hatóság, illetve – szerződés alapján - korm. rend-ben megjelölt személy vagy szerv, vagy önálló bírósági végrehajtó.


3.4.1. Végrehajtási módok és foganatosításuk alapján

Pénzfizetési kötelezettség

Meghatározott tevékenység

Ingó dolog kiadása

Ösztönző eszköz

eljárási bírság

 • Azonnali beszedési megbízás;

 • Letiltás;

 • Ingó;

 • Ingatlan végrehajtás.

 • Jogosított felhatalmazása;

 • Hatóság saját maga a kötelezett költségére veszélyére elvégzi;

 • Rendőrségi közreműködés.

 • Lefoglalás;

 • Rendőrségi közreműködés.


3.5. Eljárási költségek alapján

Kérelemre indult eljárásban:

Ügyfél viseli és előlegezi meg.

Egyéb költséget a hatóság előlegezi, kötelezettség megállapítása esetén az ügyfél viseli.

Hivatalból indult eljárásban:

Nyertesség arányában viselik, ha a kérelemnek csak részben ad helyt a hatóság, költség-megosztás közöttük.

Ellenérdekű felek

Kivételek

 • Célszerűtlen, indokolatlan,

 • Eljárás akadályozása miatt felmerült

A költség okozója viseli.ad