slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE. Tartalomjegyzék. 1. Szervezeti kultúra 2. Projekttervezés 3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell 4. Házi feladat 5. Üzleti tervezés – stratégiai tervezés 6. Az esélyegyenlőség nem csak PR 7. Együttműködés. Fogalmak tisztázása. Üzleti terv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE' - gen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tartalomjegyz k
Tartalomjegyzék
 • 1. Szervezeti kultúra
 • 2. Projekttervezés
 • 3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell
 • 4. Házi feladat
 • 5. Üzleti tervezés – stratégiai tervezés
 • 6. Az esélyegyenlőség nem csak PR
 • 7. Együttműködés
fogalmak tiszt z sa
Fogalmak tisztázása
 • Üzleti terv
 • Stratégiai terv
 • Projektterv
 • Pályázat
 • Konkrét cél
 • Hosszútávú cél
 • Marketing terv
 • Akcióterv
szervezeti kult ra
Szervezeti Kultúra

E. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett

előfeltevések,

értékek,

meggyőződések,

hiedelmek rendszere.

feladat kiscsoportban
Feladat kiscsoportban
 • Az egy szervezettől érkezett csoporttagok 3 mondatban fogalmazzák meg a küldő szervezet hitvallását
szervezeti kult ra7
Szervezeti Kultúra

A stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz (jövőkép, küldetés) képest elemezzük a megoldandó problémákat, tekintetbe véve a szervezetünk belső és külső adottságait.

szervezeti kult ra8
Szervezeti Kultúra

Alapelvek:

Sosem a lehetőségekből, hanem a célokból kell kiindulni

A gyengeségeket, hiányosságokat mindig a megújulás és a fejlődés alapjának (erőforrásoknak) kell tekinteni

A tervezés és az értékelés csak együtt létezik.

szervezeti kult ra9
Szervezeti Kultúra

Miért fontos a stratégiai tervezés?

Motivál a célok elérésére

Segít az eredeti célokhoz való visszanyúlásban

Közös értékrend és célok kialakításával segíti a szervezeti problémák megoldását

Biztos alapot szolgáltat a döntéshozatalhoz

szervezeti kult ra10
Szervezeti Kultúra

A tervezési folyamatban való részvételt fejleszti, elkötelezettebbé teszi a közösséget

• Segíti az önállóság megőrzését: saját céljainkat fogjuk követniés nemcsak a külvilághoz alkalmazkodni

A jól kidolgozott terv segít a tudatosabb és eredményesebb munkavégzésben

szervezeti kult ra11
Szervezeti Kultúra

A stratégiai tervezés lépései

1. Jövőkép, küldetés megfogalmazása (küldetés, hitvallás, küldetési nyilatkozat)

2. A szervezet belső tényezőinek valamint a külső környezetnek az elemzése

3. Problémák elemzése

4. Projektszintű célok megfogalmazása (ezek lebontása konkrét tevékenységekre már a projekttervezés témakörébe tartozik), és azok logikai-időbeli elrendezése

5. Az értékelés módszereinek kidolgozása

szervezeti kult ra12
Szervezeti Kultúra

1. Küldetési nyilatkozat megfogalmazása

A küldetési nyilatkozat adja meg a szervezet funkcióját, identitását, és más szervezettől való megkülönböztethetőségét. Alkalmas arra, hogy a szervezet tagjai, illetve a szervezetnél dolgozók a legalapvetőbb kérdéseket tisztázzák egymás között, és hogy azokat a szervezeten kívüliek is megismerhessék

szervezeti kult ra13
Szervezeti Kultúra

Jövőkép:. A végső cél

Küldetés: út, amin haladni akarunk (operatív, cselekvő jellegű), választ ad azokra a kérdésekre, hogy a jövőkép elérése érdekében ki, mit, hol, kinek és hogyan csináljon. (A jövőkép és a küldetés egyben is megfogalmazható.)

Fő célok/program: A szervezet átfogó, de a jövőképnél részletesebb céljainak megfogalmazása (maximum 8-10). E célok eléréséhez szükséges cselekvések

szervezeti kult ra14
Szervezeti Kultúra

Értékek és elvek: Érdemes a szervezet által vallott „szakmai” elveket, értékeket és normákat is rögzíteni a küldetési nyilatkozatban.

Fogalomdefiníciók: A fenti tömör megfogalmazásokban óhatatlanul szerepelni fognak olyan szavak, melyek jelentése nem egyértelmű, de megértésük nélkülözhetetlen. Célszerű ezeknek megadni egy „munkadefinícióját”.

szervezeti kult ra15
Szervezeti Kultúra

Stratégiai célok és projektek megfogalmazása

A szervezet jövőképének és küldetésének tisztázása, valamint a belső és külső feltételek elemzése után elérkeztünk a szervezet stratégiai céljainak meghatározásához

„Összefésülni” a szervezet által vallott értékekből valamint a jövőképéből és a küldetéséből származó célokat a külső/belső környezet által lehetővé tett projektekkel, tevékenységekkel

A projekteknek már konkrétaknak, reálisaknak, mérhetőknek és időhöz köthetőeknek kell lenniük

tartalom
Tartalom
 • 1. Stratégiai célok kijelölése, stratégiai partnerek megkeresése
 • 2. Közös ötletelés
 • 3. SWOT analízis
 • 4. Érintettek elemzése
 • 5. Logikai keret végiggondolása
projekt tletek kidolgoz sa
Projektötletek kidolgozása
 • A projektötletnek illeszkednie kell a szervezet hitvallásához és stratégiai céljaihoz
 • Ezt követi a tervezés maga, amely nem a pályázati adatlap kitöltését, hanem logikai tervezési folyamatot jelent (ötletelés, szervezeti SWOT, érintettek elemzése, logikai keret)
projekt tletek kidolgoz sa19
Projektötletek kidolgozása
 • Ötletelés:
  • Nincsenek őrült ötletek!
  • Támaszkodj a többiek ötletére!
  • Gondolj a lehetetlenre is!
  • Egy ötletnek az ellenkezőjét is gondold végig!
  • A mennyiségi elv a fontos!
  • Ne minősíts, ne értékelj!
 • Lehetséges projektötletek kiválasztása
projekt tletek kidolgoz sa20
Projektötletek kidolgozása
 • SWOT analízis:
  • Strenghts – Erősségek (belső): Pozitív belső tényezők, amikre támaszkodhatunk a projekt megvalósításában, és lehet rá befolyásunk, hogy még fejlődjenek.
  • Weaknesses – Gyengeségek (belső): Fejlesztendő belső tényezők, amelyek nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy jobb legyen a helyzet.
  • Opportunities – Lehetőségek (külső): Támogató, általunk nem befolyásolható adottságok, környezeti tényezők, amelyekre építve ki tudjuk használni erősségeinket.
  • Threats – Veszélyek (külső): Gátló, korlátozó környezeti tényezők, amelyek csökkentik a siker esélyét, kockázatot jelenthetnek, és nem tudjuk befolyásolni őket.
projekt tletek kidolgoz sa24
Projektötletek kidolgozása
 • Projekttervezés fő lépései:1. Probléma-analízis (problémafa segítségével)
  • Célcsoport/tok meghatározása
  • Problémáik meghatározása
  • Lehetőségeik és visszahúzó erőik feltérképezése
  • Ok-okozati összefüggések megtalálása
slide25

Projektötletek kidolgozása

 • 2. Cél-analízis
  • A meghatározott problémák céllá alakítása
slide26

Projektötletek kidolgozása

 • 3. Stratégia-analízis
  • A különféle stratégiák meghatározása
  • A célok szortírozása különféle kritériumok mentén (pl. erőforrások, lehetőségek stb.)
projekt tletek kidolgoz sa27
Projektötletek kidolgozása
 • A projektterv vázlata
  • CÉL
  • CÉLCSOPORT
  • VÁRHATÓ EREDMÉNY
  • IDŐTERV/FELADATOK LISTÁJA
  • PÉNZÜGYI TERV
  • ERŐFORRÁSOK (EMBERI ÉS TÁRGYI)
  • MÓDSZEREK
  • MUNKAMEGOSZTÁS
  • KOMMUNIKÁCIÓ
  • KOCKÁZATOK
  • ÉRTÉKELÉS/ELLENŐRZÉS
p ly zat el k sz t se
Pályázat előkészítése
 • Pályázat előtt tájékozódni:
  • A pályázati kiírás és útmutató részletes ismerete (ki, mire, milyen feltételekkel, határidővel és milyen összegre pályázhat)
  • Kiíró szervezet céljai
  • Speciális igények (pl. együttműködők kellenek-e)
  • Döntéshozatali eljárás
p ly zat r s
Pályázatírás
 • Pályázatírói hibák
  • Formai hibák
   • Legfrissebb útmutató, kitöltő program és mellékletminták használata
   • Szervezet adatai, elérhetőség
   • Mellékletek érvényessége
   • Megfelelő példányszám, formátum
   • Igényelt összeg
   • Aláírás
   • Saját példány!
p ly zat r s31
Pályázatírás
 • Pályázatírói hibák
  • Tartalmi
   • Értsen hozzá a szervezet
   • Érthető és lényegre törő
   • Áttekinthető és igazolható
   • Konkrét és mérhető célok meghatározása
   • Pályázati előírások, jogszabályok értelmezése
   • Ne legyen sablonos, más pályázati rendszerből átemelt ötlet
   • Együttműködés feltételei
p ly zat r s32
Pályázatírás
 • Mire kell figyelni a pályázatírás során
  • Költségvetés
   • A szakmai programmal összhangban
   • Igazolható
   • Reális
   • Költséghatékony
   • Működés orientált költségvetés
   • Szövegesen indokolt tételek
v grehajt s
Végrehajtás
 • Megvalósítás ideje alatt
  • Szakmai
   • Valódi partnerség
   • Jól dokumentált
   • Disszemináció
   • Nyilvánosság
v grehajt s34
Végrehajtás
 • Megvalósítás ideje alatt
  • Pénzügyi
   • A szerződésben rögzített költségvetés
   • Eltérés esetén szerződés módosítás
besz mol s
Beszámolás
 • Lezárás
  • Elszámolás
  • Fenntarthatóság
  • Utánkövetés
  • Formai követelmények
h rom h t m lva
Három hét múlva
 • Legalább két szervezet tagjainak kell összedolgoznia
 • Kitalálni egy közös projektet és végiggondolni a „kisnorvég” kiírás alapján (dokumentumok rajta vannak a kapott CD-n)
 • A közös projekt tervezési munkálatait elvégezni (SWOT, érintettek elemzése, logikai keret)
 • A következő alkalommal egy 15 perces előadásban, úgy, hogy minden résztvevőnek legyen szerepe, felvezetni a többieknek
instrukci k
Instrukciók
 • Minél komolyabban venni a feladatot, annál több hasznot hoz
 • Minél konkrétabb projektet venni alapul az ötletek közül
 • Elgondolkodni a konkrét együttműködés tényleges megvalósításán
 • A legtöbb szavazatot kapó megoldás megvalósítását szervezetünk tanácsadással segíti 3 térítésmentes tanácsadói nap felajánlásával
zleti tervez s
Üzleti tervezés
 • Miért van szükség üzleti tervre?
  • Egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára
  • Jelenlegi vagy potenciális tulajdonosok, partnerek meggyőzésére
  • Hitelezőknek, banknak külső finanszírozás céljából
  • Együttműködő partnerek tájékoztatására
zleti tervez s41
Üzleti tervezés
 • Lépések:
  • Bevezető (Kiindulópont: misszió és stratégia)
  • Vezetői összefoglaló
  • A szervezet bemutatása
  • Termékek és szolgáltatások bemutatása
  • Marketingterv
  • Működési terv
  • Menedzsment és szervezeti terv
  • Pénzügyi és finanszírozási terv
  • Kockázatelemzés
  • A tevékenységek ütemezése
  • Mellékletek
zleti tervez s42
Üzleti tervezés
 • A terv kidolgozása
  • Az ötlet részletes kidolgozása, kifejtése
  • Szakmai és pénzügyi tervezés
zleti tervez s43
Üzleti tervezés
 • Az ötlet kidolgozása
  • Munkaterv elkészítése
   • Részletesen kidolgozott ütemtervvel, mérföldkövekkel, értékelési pontokkal
   • Ki, mit, mikorra, mennyiből, hogyan
  • Kikkel dolgozunk együtt
   • Szakmai vezető, koordinátor
   • Felelősök
   • Együttműködő partnerek
   • Külső szakértők
zleti tervez s44
Üzleti tervezés
 • Szakmai tervezés
  • A kidolgozott stratégia, küldetés, szervezeti program alapján összeáll a projekt tartalmi része.
zleti tervez s45
Üzleti tervezés
 • Pénzügyi tervezés
  • Itt kell számokba foglalni mindazt, amit a szakmai tervben megjelenik
  • Forrás elemzés
   • Szükséges forrás
   • Meglévő források (pénzbeli és nem pénzbeli)
   • Bevonható források (partnerek)
zleti tervez s46
Üzleti tervezés
 • Esetleges pályázat előkészítése
  • A projekt ötlet kidolgozása után születik meg a pályázat
  • A projektben foglaltakat kell a pályázathoz illeszteni
  • A projekt elemeket kell költségelni
  • A projekthez készült költségbecslést kell a pályázat feltételeire lefordítani
zleti tervez s47
Üzleti tervezés
 • Pályázat részei
  • Adatok
  • Projekt leírás
  • Költségvetés
  • Mellékletek
zleti tervez s48
Üzleti tervezés
 • Pályázat – probléma felvetés
  • A probléma/szükséglet hátterébe bele kell illeszkednie a pályázó szervezet céljainak.
  • A szervezet küldetése és a pályázati kiírás közötti kapcsolat bemutatása.
  • A megfogalmazott problémára milyen választ ad a tervezett program. (tények, adatok, statisztikák, tapasztalat)
zleti tervez s49
Üzleti tervezés
 • Költségvetés
  • Projektköltségek
  • Menedzsment költségei
  • A szakmai program alapján indokoltnak kell lennie.
zleti tervez s50
Üzleti tervezés
 • Kiegészítő források
  • Szükséges önrész
  • Lehetséges önrész
  • Partnerek hozzáadott értéke
  • Egyéb támogatók
  • Lehetséges bevétel
az es lyegyenl s g nem csak pr
Az esélyegyenlőség nem csak PR

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA

Miért kell eleget tenni az esélyegyenlőségi kritériumoknak?

Szervezetileg/konkrét pályázaton keresztül

az es lyegyenl s g nem csak pr53
Az esélyegyenlőség nem csak PR

Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza a strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozható legfontosabb fejlesztési elképzeléseket. A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket az Európai Tanács 1260/1999. sz. rendelete fektette le. A rendelet

többek között kiemel két olyan területet (horizontális politikát) is, melyre a végrehajtás során a pályázóknak külön figyelmet kell fordítani: az esélyegyenlőséget és a környezetvédelmet.

az es lyegyenl s g nem csak pr54
Az esélyegyenlőség nem csak PR

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósítandó projektnek tehát meg kell felelniük a környezetvédelem feltételeinek, valamint hozzá kell járulniuk az egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A pályázóknak az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében olyan célokat és elvárt eredményeket kell megfogalmazniuk, amelyek hozzájárulnak az alábbi társadalmi rétegek és csoportok helyzetének javításához:

• a nők,

• a roma kisebbséghez tartozók és

• a fogyatékos személyek.

az es lyegyenl s g nem csak pr55
Az esélyegyenlőség nem csak PR

Alapvető szempontok:

Az esélyegyenlőség szempontja NEM VÁLASZTHATÓ, azaz nem elhagyható,

Az esélyegyenlőség szempontja NEM JÁRULÉKOS ELEM, a projekt szerves részét képezi,

Az esélyegyenlőség szempontjának érvényesítése EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNY mind a pályázók, mind az értékelők számára.

az es lyegyenl s g nem csak pr56
Az esélyegyenlőség nem csak PR

Hol jelenhet meg az esélyegyenlőség szempontja?

Szervezetben és a konkrét pályázatban

Projekttevékenységben:

a tervezésben,

a megvalósításban,

a nyomon követésben és

az értékelésben is.

az es lyegyenl s g nem csak pr57
Az esélyegyenlőség nem csak PR

Szervezetben:

Van-e Esélyegyenlőségi Terv?

Nők foglalkoztatási módja

Roma és fogyatékos alkalmazottak száma

Menedzsment összetétele

Akadálymentesítés

Esélykiegyenlítő programok a szervezetben

az es lyegyenl s g nem csak pr58
Az esélyegyenlőség nem csak PR

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek köteleseka Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni (esélyegyenlőségi törvény 36. §).

az es lyegyenl s g nem csak pr59
Az esélyegyenlőség nem csak PR

Esélyegyenlőségi tervet bármely munkáltató elfogadhat, míg az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek elfogadni. A terv a munkáltató döntése alapján a törvényben nem nevesített munkavállalói csoportokra is kiterjedhet. Az esélyegyenlőségi terv - az Mt. szerint - meghatározott időre szól.

az es lyegyenl s g nem csak pr60
Az esélyegyenlőség nem csak PR

Esélyegyenlőségi terv lehetséges szempontjai:

Érintett célcsoportok jelenléte, indokoltsága

Folyamatok szabályozottsága

Bérezés és Juttatások

Munkakörülmények

Fizikai és információs akadálymentesítés

Képzés, előléptetés

Belépés, kilépés, (GYES-ről) visszalépés

Gyermekneveléssel és szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények

Egyéb, sajátos rendelkezések, programok, akciók

A terv megvalósulásának monitorozása, egyeztető mechanizmusok, munkavállalói részvétel

Panasztételi eljárások kidolgozottsága

tartalom62
Tartalom
 • 1. Stratégiai partnerek megkeresése
 • 2. Közös ötletelés
 • 3. Üzleti terv
 • 4. Motivációk
egy ttm k d s
Együttműködés
 • Szervezetünk társadalmi-gazdasági környezetének elemzése (üzleti terv és érintettek elemzése)
 • Erőviszonyok áttekintése (motivációk, ki lehet/lesz a vezető, rejtett dominanciák)
egy ttm k d s64
Együttműködés
 • Az első találkozó megszervezése
 • Mindenki legyen jelen
 • Jegyzőkönyv vezetés (ki vezeti?, utána szétküldeni)
 • A megbeszélés napirendjének előzetes jóváhagyása
 • Az együttműködés céljának, kereteinek lefektetése
 • Esteleges közös megmozdulások, pályázatok tervezése
egy ttm k d s65
Együttműködés
 • Az első találkozón megbeszélni
 • Feladatok pontos meghatározása-felelősök megállapítása
 • Pénzügyi és szakmai irányítás kompetenciái
 • Munkamegosztás
 • Kapcsolattartás
 • Kommunikáció
 • Együttműködési megállapodás elkészítése
egy ttm k d s66
Együttműködés
 • Ne legyen túl sok szereplője az együttműködésnek, nő a konfliktus lehetősége
 • Esetleges változások (külső v. belső okok miatt) a projektmegvalósításban: új megállapodás
 • Támogatási források késedelmességére megelőző lépéseket kitalálni (lsd. kockázatelemzés)
egy ttm k d s67
Együttműködés
 • Üzleti terv: célok, cselekvési lehetőségek, akcióterv
 • Folyamatos cselekvés a terv, a cél és a feltételrendszer folyamatos aktualizálása
 • Írott, vagy fejben is lehet, amíg átlátható
egy ttm k d s68
Együttműködés
 • Miért van szükség üzleti tervre?
  • egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára
  • jelenlegi vagy potenciális tulajdonosok, partnerek meggyőzésére
  • hitelezőknek, banknak külső finanszírozás céljából
  • Együttműködő partnerek tájékoztatására
egy ttm k d s69
Együttműködés
 • Lépések:
  • Bevezető (Kiindulópont: misszió és stratégia)
  • Vezetői összefoglaló
  • A szervezet bemutatása
  • Termékek és szolgáltatások bemutatása
  • Marketingterv
  • Működési terv
  • Menedzsment és szervezeti terv
  • Pénzügyi és finanszírozási terv
  • Kockázatelemzés
  • A tevékenységek ütemezése
  • Mellékletek
egy ttm k d s70
Együttműködés
 • Marketingterv
  • 1. Ágazati áttekintés
  • 2. Termékek, szolgáltatások
  • 3. Piaci szegmentáció
  • 4. Versenytársak vizsgálata
  • 5. Marketing Mix
egy ttm k d s71
Együttműködés
 • Motiváció
  • Egyéni motiváció szintjei:
   • biológiai,
   • pszichológiai,
   • társadalmi,
   • etikai.
egy ttm k d s72
Együttműködés
 • Különböző motivációs szintek figyelembevétele:
  • Tervezés, pontos keretek, kiszámíthatóság
  • Különböző motivációs szintek összehangolása
  • Közös fejlesztések átgondolása (közös képzések, csapaszellem erősítése, stb.)
egy ttm k d s73
Együttműködés
 • A hatékony együttműködés:
  • Megkönnyíti a tervezést és a megvalósítást
  • Forrásokat teremt
  • Új lehetőségeket, ötleteket szül
  • Jó érzéssé teszi a munkavégzést
  • Bonyolult problémákra ad megoldást
felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • A felsorolt irodalmak megtalálhatóak a tájékoztatón átadott CD-n.
  • Programvégrehajtás és projekt-ciklus menedzsment (PCM) – Bankárképző összeállítása
  • A pályázás alapjai – SAKK kiadvány
  • Képzési kézikönyv a sokszínűség menedzsment képzéshez – Az Európai Bizottság kiadványa
  • Szervezeti kultúra – Inspi-ráció Egyesület összefoglalója
  • Esélyegyenlőségi útmutató pályázók részére
  • A beszámolók formai hibái – NCA kutatás eredményei
  • ESZA elszámolható költségek útmutatója – ESZA Kht.
  • Stratégiai tervezés – Ökotárs Zsebkönyv
  • Útmutató a támogatás igénylés összeállításához TAMOP, TIOP, KMOP konstrukciók esetében.

[A tudásanyagot a fenti irodalmak és saját tapasztalataik felhasználásával az alábbi szerzők készítették: Czike Klára, Garas Ildikó, Kóczé Angéla]

k sz nj k a figyelmet
Köszönjük a figyelmet!
 • Elérhetőségeink:
  • 06 1 385 8065
  • info@kaiconsulting.hu
  • www.kaiconsulting.hu