innf ring i bruk av speilreflekskamera n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innføring i bruk av speilreflekskamera PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innføring i bruk av speilreflekskamera

play fullscreen
1 / 10

Innføring i bruk av speilreflekskamera

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Innføring i bruk av speilreflekskamera

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Innføring i bruk av speilreflekskamera Medie- og informasjonskunnskap 1 Numedal videregående skole Ola Grøvdal 2012

  2. Objektivet • Objektivet kaller vi for kameralinse. • Objektivet inneholder ei eller flere linser som bryter lyset. • Krumminga av linsa bestemmer i hvor stor grad den forstørrer motivet. • Vi oppgir brennvidda i millimeter. Ei linse med brennvidde 50 mm kaller vi et normalobjektiv, dvs. at det utsnittet den gjør av motivet, tilsvarer utsnittet til det menneskelige øyet. • Digitale kamera har imidlertid en annen forsterking av brennvidda. Som regel må vi bruke brennvidda X 1,6, dvs. at et digitalt objektiv på 35 mm er et normalobjektiv. Ola Grøvdal 2012

  3. Kamerahuset • Kamerahuset inneholder et speil som fanger opp lyset som blir brutt i objektivet. • Dette bildet er speilvendt, men blir reflektert til et anna speil som snur bildet til korrekt stilling. • Vi ser dette bildet reflektert gjennom okularet (søkeren). Ola Grøvdal 2012

  4. Eksponering • Eksponering • Når vi snakker om eksponering, meiner vi hvor mye lys som slippes inn i kamerahuset og hvor lenge det slippes inn. Lysmåleren i kameraet viser hvor mye lys som slipper inn med den innstillinga vi har valgt. • Overeksponering • betyr at vi slipper inn meir lys enn det som er korrekt under de rådende lysforholda. • Undereksponering • betyr at vi slipper inn mindre lys enn det som er korrekt. Ola Grøvdal 2012

  5. De fire elementene i eksponeringa • Det er flere innstillinger som bestemmer eksponeringa: • 1. Blender (F) • Består av et sett lameller som åpner seg. • 2. Lukker • Tidsinnstilling for hvor leneg lamellene skal stå åpne • 3. ISO • Internasjonal norm for lysfølsomhet • 4. Kvitbalanse (WB) • Fargekvaliteten på lyset som kameraet fanger opp Ola Grøvdal 2012

  6. 1. Blender • Et lite tall betyr at åpninga mellom lamellene er stor. 1 betyr at linsa er heilt åpen. • Et høyt tall betyr at den er lita. • Viss vi bruker en stor blenderåpning, får vi liten dybdeskarphet. • Viss vi bruker liten blenderåpning, får vi stor dybdeskarphet. Ola Grøvdal 2012

  7. 2. Lukker • Lukkeren fungerer som en port som åpner og stenger for lyset. • Kort lukkertid "fryser" bevegelser. • Lang lukkertid viser motivets bevegelser. • Lukkertid oppgis som brøkdeler av et sekund (1/250 sek.) Ola Grøvdal 2012

  8. 3. ISO Ola Grøvdal 2012

  9. 4. Kvitbalanse (WB) • Lys består av mange lysbølger med ulik lengde. Lyskvaliteten måles i Kelvin. • Lysbølger med kort lengde har varm farge (rødt og gult). • Lysbølger med stor lengde har kald farge (blått). • Lange lysbølger kommer lenger fra sola enn korte, derfor er lyset ved Ekvator rødaktig, mens det hos oss er blåaktig, særlig tydelig om vinteren. • Kunstig lys har ulike farger, men det vanlige lampelyset vi bruker innadørs har forholdsvis korte bølger og er gult. • Når vi skal fotografere i kunstig lys, kan vi kompensere ved å stille inn kvitbalansen for at motivet skal få riktig farge. Ola Grøvdal 2012

  10. Auto og forhåndsinnstilte eksponeringer • Når vi bruker autoinnstillinga, registrerer kameraet lysmengde, motiv, avstanden til motivet og velger blender, lukker, ISO og WB for oss. • Forhåndsinnstillingene er definert ut fra forhold som hva slags motiv du ønsker å ta bilde av. Viss du vil ta portrett, prioriterer kameraet ei stor blenderåpning slik at motivet blir skarpt, men bakgrunnen uskarp. • Viss du vil ta landskapsbilde, prioriterer kameraet ei lita blenderåpning slik at det blir dybdeskarphet i bildet. • Viss du vil ta bilde av et motiv i bevegelse, prioriterer kameraet kort lukkertid så du kan fryse bevegelsen. Ola Grøvdal 2012