Rsrapport 2009
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Årsrapport 2009. Mats Anderberg Mikael Dahlberg. Syfte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - badu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rsrapport 2009

Årsrapport 2009

Mats Anderberg

Mikael Dahlberg


Syfte
Syfte

 • Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika frågeställningarna är:- Förekommer det förändringar över tid i materialet som kan tyda på olika former av trender?- Kan en tentativ modell utvecklas för att belysa graden av exklusion (utanförskap) för klienter inom missbruksvården?


Metod
Metod

 • Deskriptiv bild av materialet för åren 2006-2008.

 • Beskrivning av exklusionsmodellens teoretiska och operationella definitioner.

 • Redovisning av resultat från modellen.

 • Prövning av modellen i relation till några bakgrundsvariabler.
Exklusion teoretiska definitioner
Exklusion – teoretiska definitioner

 • Social exklusion - ”en successiv upplösning av de sociala och symboliska band som normalt knyter samman individen med samhället”

 • Frankrike (slutet av 1960-talet)

 • EU (1990-talet)

 • Utanförskapsbegreppet


Exklusion teoretiska definitioner1
Exklusion – teoretiska definitioner

1. Exklusion från arbetsmarknad

2. Ekonomisk exklusion

3. Kulturell exklusion

4. Exklusion genom social isolering

5. Rumslig exklusion

6. Institutionell exklusion

Kronauer (1998)Operationella definitioner1
Operationella definitioner

 • Exempel, nivån svarsalternativ:1. Boendeform senaste 6 månaderna (D1a1)1 = Egen bostad 7 = Hotell2 = Andra hand/inneboende/ 8 = Hos föräldrarboendekollektiv/studentbostad 9 = Hos släktingar3 = Försöks-/träningslägenhet 10 = Bostadslös4 = Institution 11 = Annan5 = Familjevård boendeform6 = Fängelse/häkte(alt. 1, 2 & 8 = inkluderad)


Slutsatser
Slutsatser

 • Materialet uppvisar generellt sett en hög grad av stabilitet.

 • Den bild som kan uppvisas präglas av en mycket stor heterogenitet, d.v.s. det finns stora skillnader mellan olika grupper t.ex. unga med narkotikamissbruk och äldre med alkoholmissbruk.

 • Materialet uppvisar tendenser till trender där olika förhållanden ökar eller minskar:- en ökning av andelen personer som påbörjar behandling utan myndighetsprövning.- en minskning av andelen som tidigare har vårdats för missbruk.- en minskning av andelen som är dömda till fängelsestraff.


Slutsatser1
Slutsatser

 • Modellens fördelar:- Det finns en koppling mellan de teoretiska och operationella definitionerna.- Missbruket i sig utgör inte en av exkluderingsfaktorerna. Det möjliggör jämförelser med andra marginaliserade grupper i samhället.- Den har dessutom en lokal relevans eftersom den på ett relativt enkelt sätt kan användas av en enskild behandlingsenhet för att t.ex. jämföra klientgrupper.

 • Resultaten visar att modellen tydligt skiljer ut olika grader av exklusion/inklusion.

 • Resultatet visar också att betydelsefulla bakgrundsvariabler som ålder, primär drog och vårdform ger signifikanta skillnader beträffande graden av exklusion/inklusion.