ume kommun fastighet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Umeå kommun/Fastighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Umeå kommun/Fastighet

play fullscreen
1 / 9

Umeå kommun/Fastighet

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Umeå kommun/Fastighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Umeå kommun/Fastighet • Erbjuder tjänster åt sina kunder, vilka främst består av Umeå kommuns övriga förvaltningar. • Förvaltningen skall dessutom samordna olika stöd- servicefunktioner som kan ge rationaliseringsvinster för kommunen.

  2. Fastighets verksamhetsidé • Vi anskaffar, förvaltar och avvecklar fastigheter. Det gör vi som partners till kommunens verksamhetsföreträdare kostnadseffektivt och ansvarsfullt. • Vi har hög kunskap i organisationen. • Vi skall i vårt arbete utveckla ett långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande.

  3. Fastighets Vision Vi ska betraktas som de som bäst kan tillgodose Umeå kommuns verksamheters behov av lokaler och bostäder. Vi ska kunna mäta oss med de bästa i branschen.

  4. Skolor/förskolor ca: 486 000 kvm Egna skolor: 412 000 kvm Förhyrda skolor: 17 000 kvm Egna förskolor: 55 000 kvm Förhyrda förskolor: 2 000 kvm Servicehus/sjukhem ca:86 000 kvm Egna: 36 000 kvm Förhyrda: 50 000 kvm Affärs- & servicelokaler ca: 66 000 kvm Förvaltningsfastigheter ca: 106 000 kvm Egna: 70 000 kvm Förhyrda: 36 000 kvm Totalt c:a 904 000 kvm Egna ca: 773 000 kvm Förhyrda ca: 131 000 kvm 2009-08-31 Fastighetsportfölj • Bokförda värden • c:a 2.6 miljarder • Försäkringsvärden c:a 9 miljarder

  5. Några av Umeå kommuns fastigheter • Stadshusområdet • Nolia • Dragonskolan • Östra gymnasiet • Norrlandsoperan • Stadsbiblioteket • Rådhuset • Umeå Arena • Simhallen/idrottsplatsen Gammlia

  6. Ett fastighetsbolag i transportbranschen • Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen driver också några av Sveriges mest spännande fastighetsprojekt. Projekten har stor potential och bidrar till en positiv och hållbar utveckling av städer och transporter. • Grundades: 1 januari 2001 Ägare: Svenska staten • Vd: Kerstin GillsbroHuvudkontor: Stockholm • Antal anställda: Cirka 240 Antal fastigheter: 256 • Antal kommuner: 81 Uthyrbar lokalarea: 671 400 kvm • Marknadsvärde: 10,8 miljarder kronor • Besökare/dag: Cirka 500 000 (på våra stationer) • Fastighetsintäkter: 1 094 MSEK • Rörelseresultat: 495 MSEK • Invest i fastigheter: 1 161 MSEK

  7. Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer samt gods­ och kombiterminaler längs järnvägen och bidrar därmed till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige.