v rdegrundsarbete m lsg rden m ls kommun n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun. År 1: 2007 Tema: Värdegrund och bemötande. Värdegrund och bemötande. Temat för 2007 var värdegrund och bemötande. Det första året handlade om att lägga grunden för värdegrundsarbetet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun' - job


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rdegrundsarbete m lsg rden m ls kommun

VÄRDEGRUNDSARBETEÅmålsgården, Åmåls Kommun

År 1: 2007

Tema: Värdegrund och bemötande

v rdegrund och bem tande
Värdegrund och bemötande

Temat för 2007 var värdegrund och bemötande.

Det första året handlade om att lägga grunden för värdegrundsarbetet.

Under våren genomfördes en utvecklingsdag med fokus på värdegrund, organisationen, mål, uppdraget och hållbar livsstil.

Under hösten genomfördes den första värdegrundspromenaden med temat bemötande.

v rdegrund och bem tande1
Värdegrund och bemötande

Kompetensstegen

Vård och omsorgsförvaltningen startade 2006 ett projekt utifrån en statlig satsning, Kompetensstegen.

Syftet var bland annat att ta fram en gemensam värdegrund för förvaltningen.

v rdegrund och bem tande2
Värdegrund och bemötande

Värdegrundsbudbärarna

Representanter från alla enheter inom äldreomsorgen utsågs till så kallade värdegrundsbudbärare.

Genom en intervjumetod skulle de få fram ett resultat med ”gemensamma värden” för kund, anhörig, politiker och personal.

v rdegrund och bem tande3
Värdegrund och bemötande

Vår: Utvecklingsdag på Dalslands Gästgiveri

v rdegrund och bem tande4
Värdegrund och bemötande

Vår – Dalslands Gästgiveri

Vård och omsorgsförvaltningens utvecklingschef Britthmari Andersson välkomnades och presenterade förmiddagens program.

Förhoppningen var att vi tillsammans skulle stanna upp och reflektera över vilken betydelse vi som medarbetare har – att vara det verktyg som driver och genomför ett ständigt pågående förbättringsarbete

v rdegrund och bem tande5
Värdegrund och bemötande

Syftet med dagarna

Att stimulera personalen till reflektion över attityden till:

Sig själva

Sin egen livsstil

Uppdraget som anställd i Vård och omsorgsförvaltningen

Våra kunder

De mål vi ska jobba mot och värdegrundsarbetet

v rdegrund och bem tande6
Värdegrund och bemötande

Målen vi ska jobb mot är Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande mål:

Kundfokus

Delaktighet och inflytande för meningsfull vardag

Värdegrund

Kundfokuserad uppföljning/utvärdering

v rdegrund och bem tande8
Värdegrund och bemötande

Förbättringsarbete

Begreppet förbättringsarbete är mer positivt än ”förändringsarbete”.

Reflektioner görs utifrån att hela livet är ett tillstånd av förändring, likaså i arbetet – behoven förändras allteftersom.

Det finns olika sätt att jobba med förbättringar. Det kan vara andra metoder, det kan vara mer av samma sort, aha-upplevelser, att man får nya insikter genom olika erfarenheter, ändra tankemönster m.m.

v rdegrund och bem tande9
Värdegrund och bemötande

Förbättringsarbete

Vinster med förbättringsarbete kan vara ökad trivsel, tidsvinster, tillväxt, mer kunskap, ökad trygghet, fler blir nöjda, man växer som människa, det underlättar.

Vi pratar om att det ofta förekommer ett starkt motstånd när ”rutiner” ska förbättras (förändras), i detta motstånd finns verkligt engagemang och energi som är väldigt viktigt att ta vara på.

Metod för förbättringsarbete, VAD, HUR ska vi göra – fråga kunden – följ upp.

v rdegrund och bem tande10
Värdegrund och bemötande

Kompetens

Vad är kompetens?

Frågan engagerar, olika värden om kompetens ventileras, såsom:

 • Utbildning
 • Livserfarenhet
 • Teoretiska kunskaper
 • Insikter genom erfarenheter
 • Förstå känslor
 • Intuition
 • Den ”tysta kunskapen” som är unik utifrån varje individ - resurs som investeras i vardagsarbetet.
v rdegrund och bem tande11
Värdegrund och bemötande

Uppgift: ”Goda Grannar”

Du bor i en ganska liten fastighet som innehåller bara ett fåtal lägenheter. Du och dina nuvarande grannar trivs mycket bra tillsammans trots att ni är väldigt olika som människor

Nu är det så att två lägenheter har blivit lediga i fastigheten. Åtta personer har tittat på de tomma lägenheterna och alla har sagt att de vill ha dem.

Du och dina nuvarande grannar träffas för att besluta vilka ni, som en grupp, kommer att acceptera. ”arbetsgrupperna” får beskrivning av åtta människor, två ska väljas ut för att accepteras som grannar.

Valet måste baseras på en diskussion om varför varje individ skall eller inte skall få bo granne med er.

v rdegrund och bem tande12
Värdegrund och bemötande

Resultat :

Diskussionen går kring hur gärna vi rangordnar och dömer ut individer, trots att vi inte har mött varandra utan ”dömer” genom vad andra uttrycker.

Hur ser vår egen människosyn ut?

Tankarna och reflektioner kan kopplas

till vår egen värdegrund.

v rdegrund och bem tande13
Värdegrund och bemötande

Medarbetarskap

Är en önskvärd form av delaktighet som handlar om att skapa möjligheter för och underlätta för alla att vara aktiva, initiativtagande och engagerade medarbetare som aktivt bidrar till utveckling. 

Att stimulera och utveckla medskapande och medarbetarskap innebär att man bidrar till medarbetarnas personliga utveckling.

v rdegrund och bem tande15
Värdegrund och bemötande

Vad innebär det att vara medskapande?

Att vara delaktig - men det kräver också att varje medarbetare tar ansvar för initiativ och utvecklingsinsatser.

 Att man tillsammans med andra är aktivt skapande i sitt förhållningssätt. Målet är det gemensammas bästa, uttryckt i vad vi vill uppnå, verka för och utveckla.

v rdegrund och bem tande16
Värdegrund och bemötande

Vad innebär det att vara medskapande?

En medskapande människa söker aktivitet.

Vill leva och verka tillsammans med andra i gemenskap.

Möjligheten att påverka denna gemenskap bygger på den egna aktiviteten.

Viljan att vara medskapande beror på en tro att vara behövd och att kunna bidra 

v rdegrund och bem tande17
Värdegrund och bemötande

Vad innebär det att vara medskapande?

Att våga pröva nytt – för att lyckas

Att vilja och våga utsätta sig för risk att misslyckas – och lära av det !

Att gå från ”MÅSTEN” till medvetna val  

passiv – aktiv

drabbad – påverkande

offer – ansvarig

v rdegrund och bem tande18
Värdegrund och bemötande

Man begränsar ofta helheten till att enbart se ”sin egen” del av sammanhanget.

Vi har ett gemensamt förhållningssätt och agerande samt ett synsätt som speglar hela denna process - en helhetssyn!

Helhet – System – Sammanhang

Helhetssyn åskådliggörs utifrån två bilder, ”elefanten” och ”fönstret”.

v rdegrund och bem tande19
Värdegrund och bemötande

Helhet – System – Sammanhang

Vår syn på världen beror på vilken fönster vi kikar in genom

Vi kan inte se helheten om vi inte byter plats ibland

v rdegrund och bem tande20
Värdegrund och bemötande

Kontaktpersonal

Som kontaktpersonal arbetar vi i:

En helhet – vård- och omsorgsförvaltningen

Ett system – arbetsgruppen

Sammanhang – med andra aktörer

v rdegrund och bem tande21
Värdegrund och bemötande

Vardagen

Målet och syftet i vardagen är:

Meningsfull vardag för kund

Tillgodose rättsäkerhet

Uppfylla de verksamhetsmål som är antagna

Metoden är:

Tillämpning av lagar och avtal

Värdegrunden

Var Dags Plan

v rdegrund och bem tande22
Värdegrund och bemötande

HälsaKroppskännedom och avslappning, sittande och liggande övningar som ger exempel på vad man kan göra för att lättare slappna av och fylla på med energi under vardagen.

God musik och tänkvärd diktläsning

v rdegrund och bem tande23
Värdegrund och bemötande

Höst: Den första promenaden

Under höstens gick personalen en promenad med olika stationer med frågeställningar. Dessa skulle personalen fundera och diskutera kring.

I det här skedet var inte den gemensamma värdegrunden klar, utan de fick använda sig av ett första utkast.

v rdegrund och bem tande25
Värdegrund och bemötande

Station 1

Vilket värde ser du i att ha en gemensam värdegrund?

 • Alla strävar efter samma mål
 • Lika möjligheter till kompetensutveckling
 • Trygghet i vetskapen att alla jobbar lika utifrån Var Dags Plan som resulterar i ett bra bemötande mot kund, anhörig och personal
 • Lyhördhet: att arbetsledare, medarbetare, anhöriga och kunder kan diskutera på samma nivå
 • Bättre samarbete
 • Kunden känner sig tryggare – vara i fokus – bli likvärdigt mött
v rdegrund och bem tande26
Värdegrund och bemötande

Station 2 – Dikten

På en geriatrisk avdelning på ett sjukhus i Skottland fanns en gammal dam, som inte såg ut att intressera sig för omgivningen utan bara satt och stirrade ut genom fönstret. När hon avlidit fann man denna dikt bland hennes papper.

Personalen fick läsa följande dikt:

v rdegrund och bem tande27
Värdegrund och bemötande

Station 2 – DiktenVad ser Ni syster, vad ser Ni, säj?

Tänker Ni inom Er när Ni tittar på mej

”en knarrig gammal gumma, inte särskilt kvick,

osäker om vanor, med frånvarande blick,

som spiller ut maten och inte ger svar,

när Ni muttrar om henne som aldrig blir klar.”

Som inte ser ut att märka vad Ni gör

som ständigt tappar käppen och inte ser sig för,

som viljelöst låter Er gör hur Ni vill

med matning och tvättning, när Ni ser mej, säg.

Öppna ögonen, syster, titta närmare på mej.

v rdegrund och bem tande28
Värdegrund och bemötande

Station 2 – Dikten

Jag skall tala om vem jag är, som sitter här så still

som gör vad Ni ber mej och äter när Ni vill.

Jag är ett tioårsbarn med en far och en mor,

som älskar mej och min syster och min bror.

En sextonårs flicka, smäcker och grann

med drömmar att snart få möta en man.

En brud nästan tjuga – mitt hjärta slår volt

vid minnet av löften jag givit och hållt.

Vid tjugofem – nu har jag mina egna små,

som behöver mej i hemmets lugna, trygga vrå.

v rdegrund och bem tande29
Värdegrund och bemötande

Station 2 – Dikten

En kvinna på trettio, mina barn växer fort

Och hjälper varandra i smått och i stort.

Vid fyrtio är de vuxna och alla flyger ut,

men maken är kvar och glädjen är ej slut.

Vid femtio kommer barnbarn och fyller upp vår dag,

åter har vi småttingar min älskade och jag.

Mörka dagar faller över mig, min make är död,

jag går mot en framtid i ensamhet och nöd.

De mina har nog att ordna med sitt,

med minnet av åren och kärleken är mitt.

v rdegrund och bem tande30
Värdegrund och bemötande

Station 2 – DiktenNaturen är grym. När man är gammal och krokig,

får den en att verka aningen tokig.

Nu är jag bara en gammal kvinna,

som sett krafterna tyna och charmen försvinna.

Men inuti denna gamla kropp bor ännu en ung flicka.

Då och då uppfylls mitt medfarna hjärta

jag minns min glädje, jag mins min smärta

och jag lever om livet på nytt,

jag tänker på åren, de alltför få som flytt

och accepterar kalla fakta, att inget kan bestå.

Om ni öppnar Era ögon systrar, så ser Ni ej

Bara en knarrig gammal gumma.

Kom närmare se MEJ!

v rdegrund och bem tande31
Värdegrund och bemötande

Station 2 – Dikten

Hur har hon upplevt personalens bemötande?

 • Ignorerad
 • Osedd överkörd
 • Som ett kolli
 • Som en sak utan känslor besvärande
v rdegrund och bem tande32
Värdegrund och bemötande

Station 2 – Dikten

Finns bemötandet hos dig/på arbetsplatsen? Om det finns, vad beror det på?

 • Finns till viss del, de flesta säger att det inte finns
 • Om – kan bero på brist på empati, slentrian, stress, humörsvängningar, ont om tid, tanklöshet, okunskap
v rdegrund och bem tande33
Värdegrund och bemötande

Station 2 – Dikten

Hur kan man förändra bemötandet så att Hon känner sig sedd?

 • Prata om livet som gått
 • Se hela människan, lära sig kroppsspråket
 • Är man stressad, be någon annan om hjälp
 • Ej prata över huvudet
 • Vara uppmärksam på behovet
 • Låt inget bli ett problem
 • Låta kunden vara delaktig
v rdegrund och bem tande34
Värdegrund och bemötande

Station 2 – Dikten

Hur kan man förändra bemötandet så att Hon känner sig sedd?

 • Mer tid vid inflyttningen
 • Kund – Kontaktpersonal – anhörig – enhetschef
 • Göra en levnadsberättelse
 • Att ha ögonkontakt
 • Våga ta i honom/henne
 • Utbilda personalen
v rdegrund och bem tande35
Värdegrund och bemötande

Station 3Har du haft någon bra/dålig ”förebild” rörande bemötande?

Bra

 • Elever kommer ofta in med ”nya” ögon
 • Göra något extra för den enskilde, t ex köpa korsordstidning eller ta en dans på köksgolvet

Dåligt

 • De som bara bestämmer
 • Som vill bli färdig fort
 • Stressig personal som inte lyssnar
 • Stölder
 • Personal utan empati
v rdegrund och bem tande36
Värdegrund och bemötande

Station 4 – Människosyn – Värdegrund

Jämför Då – Nu

 • Fattighus var förnedrande och mer en förvaring
 • Inga resurser
 • Sämre/mindre mat
 • Sämre människovärde
 • Mer respekt för de äldre
 • Större sammanhållning
 • Tyngre att vårda hemma, inga hjälpmedel
v rdegrund och bem tande37
Värdegrund och bemötande

Station 4 – Människosyn – Värdegrund

Jämför Då – Nu

Nu

 • Eget boende
 • Kan få mer individuell hjälp, mer hjälpmedel
 • Mer genomtänkt matsedel
 • Mer aktiviteter
 • Bättre människosyn
 • Varje individ har mer inflytande på sin situation
 • Dementa har fått ett värde
 • Mindre respekt för äldre/människan
 • Ensamhet
 • Anhöriga fullt upp med eget
v rdegrund och bem tande38
Värdegrund och bemötande

Station 5 – Varför är jag på jobbet?

Vilket värde har det för dig, dina medarbetare och kunder?

 • Tycker om att jobba med människor
 • Gemenskapen med medarbetare/boende, man är som en stor familj
 • Lönen
 • Man är behövd
 • Vill ge en meningsfull vardag, göra det bra för de gamla
 • Någon kanske blir glad att se mig
 • Stolt över mitt arbete
 • Utan arbete är man ingen
v rdegrund och bem tande39
Värdegrund och bemötande

Citat från en personal:

”Det är viktigt att komma ihåg att de är lika mycket värda, fast dom är glömska. Att det är åldrandet som kan förändra hela deras liv. Alla människor är unika i sinnet. Gemenskap och kärlek är viktigt.”