P iny smrti d raz na kvalitu zdrojov ch dat
Download
1 / 23

Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat. Šárka Kasalová Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [email protected] www.uzis.cz. Význam statistiky příčin smrti (COD - Causes Of Death).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat' - ayasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P iny smrti d raz na kvalitu zdrojov ch dat

Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat

Šárka Kasalová Daňková

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

[email protected]

www.uzis.cz


V znam statistiky p in smrti cod causes of death
Význam statistiky příčin smrti (COD - Causes Of Death)

 • Statistika příčin smrti je důležitou součástí nejen demografické, ale především zdravotnické statistiky

  • Monitorování trendů, změny struktury příčin smrti epidemiologické studie

  • Podmínky, které výskyt nemocí ovlivňují, faktory prostředí

  • Regionální diferenciace

  • Spotřeba a zaměření zdravotní péče (lůžkové kapacity, personál)

  • Cílený výzkum a rozvoj diagnostiky a léčby

  • Preventivní a screeningové programy


List o prohl dce mrtv ho
List o prohlídce mrtvého

 • ČR – údaje o zemřelém jsou zaznamenávány na Listu o prohlídce mrtvého

  • Vyplňován ohledávajícím lékařem na základě dostupných informací

  • Podklad pro matriku

  • Formulář z roku 1964 – plánuje se zavedení nového, který by odpovídal doporučením WHO

  • Administrativní část : jméno, rodné číslo, rodinný stav, vzdělání, bydliště, datum a místo úmrtí

  • Lékařská část – bezprostřední, zprostředkující a základní příčina smrti, údaje z pitvy, v případě vnější příčiny – okolnosti smrti


P ed v n dat na lpm
Předávání dat na LPM

 • Dáno směrnicí 48/1963.V praxi většinou:

  • 4 kopie LPM

   • 2 tiskopisy pro matriku, 1 zůstává v ZZ (event. jde s tělem k pitvě), 1 pro pohřební službu

  • Matrika – 1 tiskopis si nechává, druhý posílá ÚZIS ČR, na základě originálu vyplní Hlášení o úmrtí, měsíčně posílá na ČSÚ pro zpracování demografické statistiky

  • ČSÚ – zpracování dat, oficiální statistika pro mezinárodní databáze + předání dat ÚZIS ČR

  • ÚZIS ČR – IS List o prohlídce mrtvého – originály jsou pořizovány do databáze - využití pro kontrolu dalších registrů (onkologický apod.) a sledování kvality datKvalita dat
Kvalita dat

 • Dána několika faktory :

  • Certifikace

   • Vyplnění LPM lékařem (čitelnost, sekvence apod.)

   • Přepis informací z LPM na Hlášení o úmrtí

   • Úplnost evidence – úmrtí v zahraničí, předávání dat (neúplnost statistiky ÚZIS)

  • Kódování

   • Pro statistické účely se vybírá tzv. základní příčina smrti

   • Kódování probíhá na ČSÚ

   • Pravidla pro výběr základní příčiny smrti (nejvíce informativní příčina) – Instrukční příručka MKN 2. díl

   • Možnost zpětné kontroly u lékaře – v ČR nelze

   • Kontroly v rámci databáze (nepřípustné, nepravděpodobné, pohlaví, věk)


Certifikace
Certifikace

 • Správně vyplněná lékařská část

  • Bezprostřední, zprostředkující a základní příčina smrti

  • Čitelně, bez zkratek

  • Vyplnění doby trvání, kódů až do 4. místa


Certifikace1
Certifikace

 • Správně vyplněná administrativní část

  • Identifikační údaje

  • Rodinný stav, vzdělání

  • U dětí do 1 roku – rodné číslo matky (propojení s registry)


K dov n
Kódování

 • V kompetenci ČSÚ

 • Ze všech příčin které jsou na LPM – ČSÚ vybírá pro oficiální statistiku 1 příčinu (ÚZIS ČR pro interní potřeby – všechny příčiny z LPM)

  • Výběr základní příčiny smrti dle přesných pravidel (obecná zásada, 3 pravidla pro výběr + 6 modifikačních pravidel)

  • Kontrola přípustnosti diagnóz – určité diagnózy nemohou být základní příčinou smrti (specifikováno v MKN, dg. s *), dále kontroly na pohlaví, věk

  • Nepravděpodobné diagnózy – triviální stavy – k prověření statistickým pracovníkem


Mezin rodn srovn n
Mezinárodní srovnání

 • Statistiky příčin smrti jsou předávány Eurostatu – databáze New Cronos,

 • ten je postupuje do databáze WHO – HFA European mortality database

  a OECD – databáze OECD Health Data

  Příčiny smrti v ČR a EU 15 (na základě SDR), zdroj: WHO HFA database


V voj struktury p in smrti v eu a v r sdr zdroj hfa
Vývoj struktury příčin smrti v EU a v ČRSDR, zdroj: HFA

EU – nižší % kardiovaskulárních nemocí, více ostatní

ČR – kardiovaskulární nemoci – stabilně vysoký % na celkové úmrtnosti


Mezin rodn srovn n1
Mezinárodní srovnání

 • Kvalita dat se mezi jednotlivými zeměmi liší – různé praktiky v souvislosti s vytvářením statistiky příčin smrti:

  • Kdo LPM vyplňuje (lékař, patolog, koroner) a jak

  • Jsou zohledněny pitevní výsledky, event. další vyšetření

  • Způsob předávání a zpracování dat

  • Úmrtí cizinců, úmrtí rezidentů v jiné zemi

  • Formulář LPM – 3 x 4 řádky

  • Dotazování – v ČR díky způsobu předávání nelze přímé dotazování ze strany kódovačů na lékaře, který LPM vyplnil

  • Zvyklosti ve vyplňování LPM ze strany lékařů

  • Zvyklosti v kódování základní příčiny


Mezin rodn srovn n2
Mezinárodní srovnání

Podíl zemřelých na aterosklerózu (v %) ze všech zemřelých


Zlep en kvality vstupn ch dat
Zlepšení kvality vstupních dat

 • Projekt Comparability and quality improvement in European COD statistics – INSERM – shrnutí informací od jednotlivých zemí – vyhodnocení

 • Report včetně 39 doporučení, kterými by se země měly řídit aby statistiky byly harmonizované

  • Pro oblast certifikace

   • Formulář LPM

   • Co má být sbíráno na LPM

   • Školení lékařů – mediků, lékařů praktikujících

   • Implementace výukových materiálů

   • Vzdělávání lékařů


Vzd l v n l ka o vypl ov n p in smrti na lpm eu training package
Vzdělávání lékařů o vyplňování příčin smrti na LPM - EU training package

 • Ve spolupráci s ISTAT - Eurostat training package on certification of causes of death - implementace v jednotlivých zemích

 • Leták – Pokyny pro vyplňování lékařské části LPM - přeložen a rozeslán lékařům 11/2005

 • Manuál – podrobný se specifikací vyplňování pro jednotlivé skupiny diagnóz, řada příkladů

 • Webová aplikace - určená především pro studenty, ale i lékaře, národní adaptace http://europa.eu.int/comm/eurostat/deathcert/


Eu training package let k 1
EU training package – leták (1) LPM - EU training package


Eu training package let k 2
EU training package – leták (2) LPM - EU training package
Grant eu transition facility 2004
Grant EU LPM - EU training packageTransition Facility 2004

 • Grant Eurostatu – podpora nových členských zemí

  • ČR – spolupráce ČSÚ (kódování) a ÚZIS (oblast certifikace) – Zlepšení kvality COD statistiky

 • Cíle projektu (oblast certifikace):

  • Školení lékařů

  • Implementace výukových materiálů

   • Výtah z manuálu – bude rozeslán vybraným lékařům 11/2006

   • Manuál – bude přeložen a vystaven na internetu začátkem 2007

   • Web based tool – implementace v průběhu roku 2007

  • Vytvoření tzv. help desk – místo kde bude možné konzultovat sporné případy

  • Jednání o novém LPM


Grant eu transition facility 20041
Grant EU LPM - EU training packageTransition Facility 2004

Oblast kódování – v kompetenci ČSÚ

 • Analýza stávajícího manuálního kódování v rámci ČSÚ a odhad možného zkreslení dat

 • Školení pracovníků ČSÚ v této oblasti – spolupráce s americkým NCHS – tzv. rozhodovací tabulky

 • Příprava na zavedení automatizovaného kódování


Kolen l ka
Školení lékařů LPM - EU training package

 • Ve spolupráci s IPVZ – přednáška v rámci semináře Základy zdravotnické legislativy, povinná pro získání atestace

  • 10 přednášek v Praze a 3 přednášky v Brně (do konce roku 2006)

 • „Jak postupovat při vyplňování LPM – stručný průvodce“ – podrobné informace o MKN 10, statistice příčin smrti, vyplňování jednotlivých položek na LPM

  + upřesnění některých příčin smrti konkrétně, příklady


Www uzis cz
www.uzis.cz LPM - EU training package


ad