Cenov n produkt ivotn ho poji t n z cyklu pojistn matematik v praxi
Download
1 / 51

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Cenování produktů životního pojištění z cyklu Pojistný matematik v praxi. Marcela Vítková Seminář z aktuárských věd 6. prosince 2013. Agenda. Co už znáte Nový produkt Stanovení pojistného pomocí C ash F low modelu. Co už znáte. Členění životního pojištění. Pojištění pro případ smrti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - china


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cenov n produkt ivotn ho poji t n z cyklu pojistn matematik v praxi

Cenování produktů životního pojištěníz cykluPojistný matematik v praxi

Marcela Vítková

Seminář z aktuárských věd

6. prosince 2013


Agenda
Agenda

 • Co už znáte

 • Nový produkt

 • Stanovení pojistného pomocí Cash Flow modelu

Seminář z aktuárských vědLen n ivotn ho poji t n
Členění životního pojištění

 • Pojištění pro případ smrti

 • Pojištění pro případ dožití

 • Smíšené pojištění

 • Důchodové pojištění

Seminář z aktuárských věd


Ivotn odv tv podle sm rnice eu
životní odvětví podle směrnice EU

 • Kapitálové životní pojištění

 • Životní pojištění ve prospěch dětí

 • Důchodové pojištění

 • Investiční životní pojištění

 • Připojištění k životnímu pojištění

 • Pojištění dlouhodobé péče

 • ...

 • ...

Seminář z aktuárských věd


Astn ci poji t n osob
Účastníci pojištění osob

 • pojistitel

 • pojistník

 • pojištěný

 • oprávněná osoba (obmyšlený)

Seminář z aktuárských věd


Pojistn
pojistné

 • Jednorázové pojistné

 • Běžné pojistné

 • Nettopojistné (ryzí pojistné)

 • Bruttopojistné (hrubé pojistné, tarifní pojistné)

 • Valorizované pojistné

 • Ad-hoc pojistné (jednorázově vložené)

Seminář z aktuárských věd


Pojistn1
pojistné

 • Jednorázové pojistné

 • Běžné pojistné

 • Nettopojistné (ryzí pojistné)

 • Bruttopojistné (hrubé pojistné, tarifní pojistné)

 • Valorizované pojistné

 • Ad-hoc pojistné (jednorázově vložené)

Seminář z aktuárských věd


Modelov n mrtnosti
Modelování úmrtnosti

 • Délka života

 • Úmrtnostní tabulky

 • Generační úmrtnostní tabulky

 • Vývoj úmrtnosti v čase

Seminář z aktuárských věd


V po et pojistn ho
Výpočet pojistného

 • Princip ekvivalence

 • Pojistné pomocí komutačních čísel

Očekávaná počáteční hodnota pojistného

Očekávaná počáteční hodnota pojistného plnění

Seminář z aktuárských věd


V po et rezervy
Výpočet rezervy

 • Hodnota pojistné smlouvy v čase t

 • Rezerva pomocí komutačních čísel

Očekávaná hodnota budoucích výdajů v čase t

Očekávaná hodnota budoucích příjmův čase t

Seminář z aktuárských věd


Rezerva pojistn ho v p
Rezerva pojistného v ŽP

 • Rezerva pojistného životních pojištění

 • Rezerva na pojistné jiných období

 • Rezerva na pojistná plnění

 • Rezerva na prémie a slevy

 • Rezerva na úhradu závazků z finančního umístění jménem pojištěných

 • Rezerva na vývoj početních podkladů (LAT)

Seminář z aktuárských vědPojistn produkt
Pojistný produkt

Underwriting

taxace

pojistka

správa smluv

návrh

provize

Likvidace PÚ

marketing

Školení prodejců

...

Příjem pojistného

VPP

sazba

Seminář z aktuárských věd


Projektov zen

Aktuáři mají vždy méně času na detailní analýzy než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Projektové řízení

Nový produkt je většinou významný a velký projekt, který je (nebo by měl být) řízený projektovým manžerem.

 • Projektový plán

 • Procesní mapa, detailní rozdělení úkolů

 • Posouzení nákladů/zisků

 • Schvalování představenstvem

Seminář z aktuárských věd


Communication skills
Communication než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu. skills

When somebody meets an actuary for the first time usually there is an cultural shock on both sides.

Seminář z aktuárských věd


F ze v voje produktu
Fáze vývoje produktu než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Všeobecný koncept

Návrh produktu

Implementace

Identifikace cílových trhů a potřeb

Identifikace potřeb distributorů

Identifikace největší konkurence

Stanovení předběžných cílů (pojistné, odbytné, provize, podíly na zisku, underwriting)

Zdroj: Jana Rollerová, Aleš Král; SAV 2005

Seminář z aktuárských věd


F ze v voje produktu1
Fáze vývoje produktu než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Všeobecný koncept

Návrh produktu

Implementace

Definice strategie a cílů společnosti

Výběr cílového trhu

Definice benefitů

Rozhodnutí o struktuře sazeb pojistného

Odhad marketingových nákladů

Zhodnocení rizik

Ujasnění standardů underwritingu

Identifikace ostatních potřeb

Zdroj: Jana Rollerová, Aleš Král; SAV 2005

Seminář z aktuárských věd


F ze v voje produktu2
Fáze vývoje produktu než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Všeobecný koncept

Návrh produktu

Implementace

Ocenění

Hodnoty pojištění

Formát pojistek (návrh, vzor, tisk)

Marketingové materiály

Administrativní systém (návrh, test, implementace)

Získání zajištění

Rozhodnutí o nabídce doplňkových benefitů

Zahájení prodeje produktu

Zdroj: Jana Rollerová, Aleš Král; SAV 2005

Seminář z aktuárských věd


Fin ln produkt
Finální produkt než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Cenování - proces, který se snaží najít nejlepší kombinaci mnoha faktorů s cílem naplnění strategického záměru (např. maximalizace zisku pro akcionáře pojišťovny).

Seminář z aktuárských věd


Zainteresovan strany
zainteresované strany než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Seminář z aktuárských věd


Strategick c le
strategické cíle než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Důležitá je cenová elasticita trhu

Seminář z aktuárských věd


Stanoven pojistn ho pomoc c ash f low modelu

Stanovení pojistného pomocí než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu. Cash Flow modelu


Cf model poji ovny
CF Model pojišťovny než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

pojistné

pojistné plnění

aktiva

investiční výnos

správní náklady

nový kapitál

dividendy, umoření dluhu

plnění od zajistitelů

zajistné

různé

různé

Seminář z aktuárských věd


Stanoven pojistn ho pomoc komuta n ch sel
Stanovení pojistného pomocí komutačních čísel než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

 • Stanovíme nákladové parametry, například

  • Alfa (pořizovací náklady): 5% z pojistné částky

  • Beta (správní náklady): 0,5% z pojistné částky

  • Gama (inkasní náklady): 2,5% z pojistného

  • Riziková přirážka: 10% z pojistného

 • Roční brutto pojistné

Seminář z aktuárských věd


Stanoven pojistn ho pomoc cf modelu i

Většinou požadavek managementu nebo akcionáře. než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Stanovení pojistného pomocí CF modelu I

 • Pojistné stanovíme tak, aby

  PV(budoucího pojistného) = PV(budoucích výplat)

 • Modelujeme všechny očekávané toky na jedné smlouvě

 • Důležitá „budoucí výplata“ je očekávaný zisk daného roku, tj. strategický cíl

 • Nutno stanovit si parametry ziskovosti

Seminář z aktuárských věd


P edpoklady
Předpoklady než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Než se pustíme do výpočtů, musíme získat všechny předpoklady na všechny modelované roky

 • nejlepší odhad (best estimate)

 • hledáme z vhodných zdrojů

  • > trh, vlastní analýzy, teoretické studie

 • velké riziko špatného stanovení předpokladů => potřeba validace

  • > sensitivity, konzistence v letech, back-testing, ...

Seminář z aktuárských věd


P klad back testing
Příklad: back-testing než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Porovnání očekávaných a skutečně nastalých případů.

Pozor! Nutno použít správných statistických nástrojů a detailně analyzovat výsledky.

Seminář z aktuárských věd


N klady

Potřebuji předpoklad do modelu na jeden modelpoint. Jak? než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Náklady

 • Pořizovací, správní, inkasní, na likvidaci, výplatní, investiční, na zdravotní úpis, ...

 • Přímé / nepřímé – (ne)souvisí se smlouvou

 • Fixní

  • Pevná částka na smlouvu, rostoucí s inflací, klesající s růstem portfolia, …

 • Variabilní

  • % z pojistné částky, % z pojistného, % z rezervy, …

Seminář z aktuárských věd


Anal za n klad
Analýza nákladů než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

 • Důležitá součást znalosti dané pojišťovny

 • Většinou nedostatečně detailní data

  • Volba vhodných alokačních klíčů (předepsané pojistné, počet pojistek, počet pracovníků)

  • Snaha alespoň část nákladů alokovat přímo – activity based costs

nákladový model

vstupy do modelu

nákladyv účetnictví

účetní dělení nákladů

Seminář z aktuárských věd


Cost allocation impact
Cost allocation než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.impact

New business margin

Seminář z aktuárských věd


Dekrementy
Dekrementy než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

 • Úmrtí

  • úmrtnostní tabulky ČSÚ

  • vlastní analýza kmene

  • zahrnutí vlivu zdravotního oceňování

 • Dožití – smluvně ukotveno

 • Storna

  • vlastní analýzy kmene

Seminář z aktuárských věd


Anal za storen
Analýza storen než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Velká výzva -> jaká je nejvhodnější metoda?

 • Zvolená báze – pojistné, počet pojistek, odbytné

 • Relevantní historie, jednorázové efekty

 • Segmentace portfolia, různé produkty

 • Zacházení s trendy

 • Nalezení důvodů storen

 • Korelační efekty interních a externích faktorů

Seminář z aktuárských věd


Prodej
prodej než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

 • Očekávaný

  • Počet smluv

  • Průměrné pojistné

  • Běžný klient (věk, pojistné, pojištěná rizika,...)

 • Většinou jako zadání pro pricing stanovuje manager zodpovědný za obchod.

 • Je třeba posoudit reálnost očekávaného prodeje.

Seminář z aktuárských věd


Zohledn n prodeje
Zohlednění prodeje než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

 • Vstupuje do jednotkových nákladů

 • Portfolio mix může významně ovlivnit výslednou profitabilitu.

 • Je vhodné testovat různé scénáře prodeje a jejich dopad na výsledek.

 • Je také možno hledat minimání prodej, tak aby celý projekt byl ziskový.

Seminář z aktuárských věd


V po ty

Potřebujeme indikátory profitability. než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Výpočty

 • Máme předpoklady

 • Máme model finančních toků

 • Hledáme pojistné tak, abychom dosáhli stanovených cílů.

Seminář z aktuárských věd


Profitability indicators
Profitability Indicators než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Seminář z aktuárských věd


Profitability targets
Profitability než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.Targets

Important to set up criteria for profitability indicators

Example :

Seminář z aktuárských věd


Profit testing
Profit testing než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Seminář z aktuárských věd


Profit testing pro cenov n
profit testing pro cenování než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Seminář z aktuárských věd


Senzitivita na vstupn parametry
Senzitivita na vstupní parametry než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

 • Identifikace klíčových parametrů produktu

  • Parametry s významným vlivem na profitabilitu produktu

  • Parametry s nízkou citlivostí

 • Při změně parametru o X(%) se profitabilita změní o Y(%)

Seminář z aktuárských věd


Sensitivity tests
Sensitivity tests než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

Example of sensitivities defined

Seminář z aktuárských věd


Setting of policy conditions and underwriting rules
Setting of policy conditions and underwriting rules než by chtěli. Je třeba se naučit práci ve stresu.

 • Assume 2 000 policies will be sold next year

 • In case they are sold uniformly in each category, than NBM of portfolio will be 21.9%

 • In case more realistic assumption about sales split is used the NBM could fall significantly

Seminář z aktuárských věd


V hody modelu finan n ch tok

Další užitečné pohledy na nový produkt mohou pomoci nalézt výhodnější řešení.

Výhody modelu finančních toků

 • Modelování „nestandardních“ předpokladů

 • Interpretace získaných výsledků

 • Identifikace potenciálních problémů

Seminář z aktuárských věd


Profit for involved bodies

It is important to understand how the profit nalézt výhodnější řešení.

- for shareholder

- for client

- for agent

will look like under different scenarios

Profit for involved bodies

Seminář z aktuárských věd


Source of profit
Source of nalézt výhodnější řešení.profit

Analyzing profits under different scenarios will give you additional understanding of profit volatility

Outcome from one scenario

Seminář z aktuárských věd


Prezentace v sledk pricingu veden spole nosti

Pozor! Nutné krátké a výstižné sdělení. nalézt výhodnější řešení.

Prezentace výsledků pricingu vedení společnosti

Upozornění na silné a slabé stránky produktu:

 • Profitabilita

 • Senzitivita na vstupní parametry

 • Scénáře v obchodním plánu (očekávaný, optimistický, pesimistický)

 • Další rizika produktu

Seminář z aktuárských věd


Roles and responsibilities
Roles and nalézt výhodnější řešení.Responsibilities

Seminář z aktuárských věd


Co mohu na z klad modelu doporu it
Co mohu na základě modelu doporučit nalézt výhodnější řešení.

 • Vhodná provizní schémata

 • Optimální produkt mix (věk, pojistné, rizika atd.)

 • Významné rizikové faktory a návrh na mitigaci rizika.

 • Kvantifikovat různé varianty navržené obchodem a jejich dopad do výsledovky

 • Identifikovat problematické okamžiky v životě pojistky pro klienta/agenta s vyšším rizikem storna

 • Analýza srovnatelných produktů konkurence

Seminář z aktuárských věd


Co si zapamatovat

Abych uspěl musím být schopen komunikovat nalézt výhodnější řešení.s neaktuáry a vidět širší souvislosti.

Co si zapamatovat

 • Sazba (pricing) je jen malá část tvorby nového produktu.

 • Důležitá je srozumitelná interpretace získaných výsledků.

 • Kvalita předpokladů je významná, potřebuji jejich validaci a porozumění vlivu změn na cenu produktu.

Seminář z aktuárských věd


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost nalézt výhodnější řešení.

Marcela Vítková

vitkova@generalippf.eu