1 / 6

Rövid beszámoló egy tört évről 2013

Rövid beszámoló egy tört évről 2013. Klaszter Klubest 2014.01.14. Bertalan Zsolt elnök. Céljaink. SMART technológiák megismertetése SMART metering SMART grid E Mobility Szabályozás kihívásainak bemutatása Kereskedelmi innováció lehetőségei a technológiára építve.

audra
Download Presentation

Rövid beszámoló egy tört évről 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rövid beszámolóegy tört évről2013 Klaszter Klubest 2014.01.14. Bertalan Zsolt elnök

  2. Céljaink • SMART technológiák megismertetése • SMART metering • SMART grid • E Mobility • Szabályozás kihívásainak bemutatása • Kereskedelmi innováció lehetőségei a technológiára építve Tapasztalatok Tervek Lehetőségek Kihívások

  3. Eszközünk a KOMMUNIKÁCÓ I. • Rendszeres Klubestek • 5 Klubest, előadások, • Cégek bemutatkozói • Projektek bemutatásai • Üzleti kapcsolatok katalizálása Helyszín: Mozsár Kávézó

  4. Eszközünk a KOMMUNIKÁCÓ II. Nemzetközi konferencia tervezése • Regionális meghívottak • Magyar és angol nyelvű előadások • Kommunikációs platform • Technológiai kiállítás Helyszín: Kongresszusi Központ Millenáris Park

  5. Szervezetfejlesztés • Taglétszám növekedés 15-ről 39-re, • Pártoló tagok száma 6 • Pályázat az „Akkreditált Innovációs Klaszter” címért Közös projektek generálása támogatása

  6. Terveink • Taglétszám növelése • Akkreditáció • Nemzetközi kapcsolatépítés • Üzletfejlesztés aktív támogatása (pénzügyi források bemutatása, pályázatírás támogatás) Közös projektek generálása támogatása

More Related