slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT. : „ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE, SPOSOBY EDUKACJI I INFORMACJI ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW”. AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a. SPIS TREŚCI:. BATERIA- POWSTANIE BATERII AKUMULATOR- POWSTANIE AKUMULATORA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a' - aspen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT. :„ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE, SPOSOBY EDUKACJI I INFORMACJI ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW”

AUTOR: AGATA STELMACH

W S E i Z; WA IV 3a

spis tre ci
SPIS TREŚCI:
 • BATERIA- POWSTANIE BATERII
 • AKUMULATOR- POWSTANIE AKUMULATORA
 • ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE:
 • METALE CIĘŻKIE
 • WPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO
 • SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
 • EKOLOGIA
 • SPOSOBY EDUKACJI:
 • APEL EKOLOGICZNY
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA
 • INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW:
 • PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI BATERII
 • TRANSPORT I PRZEKAZANIE ZUŻYTYCH BATERII DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA
bateria
BATERIA
 • PRZENOŚNE ŹRÓDŁO ENERII ELEKTRYCZNEJ POWSTAJĄCE W WYNIKU CHEMICZNEJ REAKCJI WYMIANY JONÓW MIĘDZY ELEKTRODAMI.

GEORGE LECLANCHE-

FRANCUSKI FIZYK, UZNANY ZA PREKURSORA PIERWSZEJ POWSZECHNIE STOSOWANEJ NA ŚWIECIE BATERII: OGNIWO CYNKOWO-WĘGLOWE.

SYSTEM „OGNIWA MOKREGO”

ANODA BYŁA PRĘTEM ZE STOPU CYNKOWO-RTĘCIOWEGO. CYNK, Z KTÓREGO BYŁA WYKONANA ANODA W ORYGINALNYM OGNIWIE VOLTY, CIESZYŁA SIĘ OPINIĄ JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH METALI TO TEGO TYPU ZASTOSOWAŃ. KATODA BYŁA POROWATĄ MISĄ, W KTÓRĄ WŁOŻONY BYŁ PRĘT WĘGLOWY, DZIAŁAJĄCY JAKO KOLEKTOR PRĄDU. ZARÓWNO ANODA JAK I KATODA BYŁY ZANURZONE W PŁYNNYM ROZTWORZE CHLORKU AMONOWEGO, KTÓRY PEŁNIŁ FUNKCJĘ ELEKTROLITU.

SYSTEM „OGNIWA SUCHEGO”

W 1880R. W TYM OGNIWIE ANODA BYŁA WYKONANA Z CYNKU PUSZKĄ ZAWIERAJĄCĄ OGNIWO, A ELEKTROLIT MIAŁ FORMĘ ZBLIŻONĄ BARDZIEJ DO PASTY NIŻ DO CIECZY.

akumulator
AKUMULATOR

SŁUŻY DO WTÓRNEGO MAGAZYNOWANIA ENERGII,

W ODRÓŻNIENIU OD BATERII MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE ŁADOWANY

 • GASTON PLANTE-
 • FRANCUSKI FIZYK, W 1859R. WYNALAZŁ AKUMULATOR OŁOWIOWY. AKUMULATOR OŁOWIOWY
 • WYSTĘPUJE NIEMAL WE WSZYSTKICH SAMOCHODACH. OPRÓCZ TEGO STANOWI CZĘSTO JEDEN
 • Z ELEMENTÓW AWARYJNEGO ZASILANIA BUDYNKÓW,ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH,
 • SZPITALI, CENTRALI TELEFONICZNYCH I POLOWYCH SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH.
baterie i akumulatory mo na podzieli na nast puj ce grupy
BATERIE I AKUMULATORY MOŻNA PODZIELIĆ NA NASTĘPUJĄCE GRUPY:

ZNAJDUJĄ ONE ZASTOSOWANIE:

 • W ŚRODKACH TRANSPORTU,
 • DO AWARYJNEGO LUB ENERGETYCZNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO,
 • W LATARKACH,
 • W SPRZĘCIE POMIAROWYM,
 • W TELEFONACH KOMÓRKOWYCH I KOMPUTERACH PRZENOŚNYCH ITD.
 • KWASOWO-OŁOWIOWE (GŁÓWNIE SAMOCHODOWE)
 • NIKLOWO-KADMOWE
 • POZOSTAŁE ( W TYM ALKAICZNE )
zagro enia rodowiskowe
SZYBKI ROZWÓJ TECHNIKI I ZMIANY, JAKIE ZACHODZĄ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.

PRZEMYSŁ, ENERGETYKA, WZROST LICZBY SAMOCHODÓW, CORAZ WIĘKSZE ILOŚCI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH POWODUJĄ NASILENIE ZANIECZYSZCZEŃ I DEGRADACJĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA MA DUŻY WPŁYW NA OTOCZENIE!

CZYNNIKI FIZYCZNE, CHEMICZNE JAK I BIOLOGICZNE STOSOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA MAJĄ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

SPOŚRÓD SUBSTANCJI, MAJĄCYCH DUŻY WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE GODNE UWAGI SĄ METALE CIĘŻKIE.

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
zagro enia rodowiskowe metale ci kie
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWEMETALE CIĘŻKIE:
 • TO PIERWIASTKI O GĘSTOŚCI WIĘKSZEJ OD 4,5 G/CM3
 • W REAKCJACH CHEMICZNYCH WYKAZUJĄ TENDENCJĘ DO ODDAWANIA ELEKTRONÓW
 • W STANIE STAŁYM I CIEKŁYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DOBRĄ PRZEWODNOŚCIĄ CIEPLNĄ I ELEKTRYCZNĄ
 • POSIADAJĄ POŁYSK METALICZNY
 • MAJĄ WYSOKĄ TEMPERATURĘ TOPNIENIE I WRZENIA
 • SĄ KOWALNE I CIĄGLIWE, A ICH PARY SĄ NAJCZĘŚCIEJ JEDNOATOMOWE
 • WYKAZUJĄ WŁAŚCIWOŚCI REDUKUJĄCE
 • DO METALI CIĘŻKICH ZALICZAMY: CU, CO, CR, CD, FE, ZN, PB, SN, HG, MN, NI, MO
 • UWAGA!
 • METALE CIĘŻKI MOGĄ BYĆ U LUDZI PRZYCZYNĄ ZATRUĆ OSTRYCH JAK I PRZEWLEKŁYCH.
 • SILNE DZIAŁANIE TOKSYCZNE WYKAZUJĄ ZWIĄZKI ŁATWO ROZPUSZCZALNE W WODZIE I
 • PŁYNACH USTROJOWYCH
zagro enia rodowiskowe wp yw baterii i akumulator w na rodowisko
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWEWPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO:
 • SKAŻENIE WÓD I GLEB
 • ZATRUCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH
 • CHOROBY
 • ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
 • METALE CIĘŻKIE

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY STANOWIĄ ZAGROŻENIE GŁÓWNIE ZE WZGLĘDU NA OŁÓW, KADM I NIEKIEL.

GDY ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ŚRODOWISKA POWODUJĄ ZAKŁÓCENIA PROCESÓW SAMOCZYSZCZENIA W WODACH I GLEBIE ORAZ POWODUJĄ, ŻE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRACUJĄ Z DUŻO MNIEJSZĄ WYDAJNOŚĆIĄ.

MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE WÓD GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO WODY PITNEJ!

zagro enia rodowiskowe1
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
 • JEDNA MAŁA BATERIA GUZIKOWAJEST W STANIE SKAZIĆ 1m3 GLEBY I ZATRUĆ 400 LITRÓW WODY. PRZECIĘTNIE W 1 TONIE ZUŻYTYCH OGNIW JEST AŻ 3 KG. RTĘCI I 0,5 KG. KADMU.
 • JEDNA BATERIA TYPU „PALUSZEK”ZANIECZYSZCZA TRWALE 1m3 ZIEMI.
 • JEDNA BATERIA ZEGARKOWAZAWIERAJĄCA SREBRO SKUTECZNIE SKAŻA OD 5 000 DO 50 000 LITRÓW WODY.
 • JEDNA BATERIA W KOMPOSTOWNIPOWODUJE ZATRUCIE CAŁEJ PARTII KOMPOSTU.
zagro enia rodowiskowe ekologia
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWEEKOLOGIA:
 • NIE JEST DZIŚ DZIWACTWEM, KAPRYSEM, FANABERIĄ, MODĄ, WARIACTWEM. TO KONIECZNOŚĆ.
 • NIE JEST TEŻ ZBIOREM JAKICHŚ ABSTRAKCYJNYCH PRZEPISÓW, UCIĄŻLIWYCH ZASAD, KTÓRYCH TRZEBA
 • PRZESTRZEGAĆ. JEST RACZEJ STYLEM ŻYCIA, SUMĄ CODZIENNYCH, ŚWIADOMIE PODEJMOWANYCH DECYZJI
 • WYNIKAJĄCYCH Z SZACUNKU DLA PRZYRODY I TROSKI O TO, CO ZOSTAWIMY WNUKOM I PRAWNUKOM.
 • DBAJĄC O ŚRODOWISKO, ZAPEWNIAMY DZIECIOM LEPSZE PERSPEKTYWY:
 • CHRONIMY JE PRZED CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI

( M.IN. ALERGIAMMI, CHOROBAMI SERCA, NOWOTWORAMI )

 • OFERUJEMY ŻYCIE W HARMONII Z NATURĄ
 • POKAZUJEMY JASNĄ STRONĘ ŚWIATA
sposoby edukacji apel ekologiczny
SPOSOBY EDUKACJIAPEL EKOLOGICZNY:
 • PRZECIWDZIAŁAĆ DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I MIEĆ WPŁYW NA POPRAWĘ JEGO JAKOŚCI, POLEPSZAJĄC W TEN SPOSÓB RÓWNIEŻ WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW;
 • ZACHĘCANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KTÓRE SĄ NADAL WYTWARZANE, ZMNIEJSZENIE ICH WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNYCH, TAK ABY STANOWIŁY MOŻLIWIE NAJMNIEJSZE ZAGROŻENIE;
 • ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO UNIESZKODLIWIANIA POWINNA BYĆ MINIMALIZOWANA I POWINNY BYĆ ONE UNIESZKODLIWIANE W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA LUDZI I ŚRODOWISKA;
 • OPRACOWANIE I WDROŻENIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I PROWADZENIA WŁAŚCIWEJ GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ: PODWYŻSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA, CO DO POTENCJALNEGO UDZIAŁU W ZMNIEJSZANIU ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW;
 • DĄŻENIE DO PEŁNEGO WYKORZYSTANIA MOCY PRZEROBOWYCH ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW;
 • WSZYSCY PONOSIMY WIĘC  CZĄSTKĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z BATERIAMI PO WYKORZYSTANIU ZAWARTEJ W NICH ENERGII;
sposoby edukacji
SPOSOBY EDUKACJI
 • ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I

SKŁADOWISKU ORAZ NA IMPREZACH EDUKACYJNYCH.

 • ORGANIZACJA KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ.
 • INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW O AKCJACH EDUKACYJNYCH W PRASIE I MEDIACH.
 • ORGANIZACJA KONFERENCJI I HAPPENINGÓW EKOLOGICZNYCH.
 • UDZIAŁ W TARGACH O TEMATYCE EDUKACYJNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.
 • FILMY EDUKACYJNE DLA DZIECI UCZĄCYCH SEGREGACJI ORAZ STWORZENIE SYMPATYCZNYCH MASKOTEK.
 • WYDAWANIE I ROZPROWADZANIE ULOTEK, PLAKATÓW, KALENDARZY I KSIĄŻECZEK EDUKACYJNO- INFORMACYJNYCH ORAZ GADGETÓW.
 • UTWORZENIE NA SKŁADOWISKU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNEJ
 • STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ O TEMATYCE EDUKACYJNO- INFORMACYJNEJ.
sposoby edukacji1
SPOSOBY EDUKACJI
 • WYDAWANIE COROCZNIE KALENDARZY EDUKACYJNYCH.
 • ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE AKCJI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYCH.
 • ORGANIZACJA ZBIÓREK ODPADÓW PROBLEMOWYCH BEZPOŚREDNIO OD MIESZKAŃCÓW.
 • TWORZENIE PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ POZBYCIA SIĘ ODPADÓW PROBLEMOWYCH.
 • UTWORZENIE SYSTEMU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII.
 • UDZIAŁ W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH.
informacje zwi zane ze zbi rk zu ytych baterii i akumulator w
INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
 • ROZBUDOWA SYSTEMU ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH
 • I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH:
 • DO 2012 R. – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 25%;
 • DO 2016 R. I W LATACH NASTĘPNYCH – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH, W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 45% MASY WPROWADZONYCH BATERII I AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH.

ZBIERAJĄC ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY:

 • CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE
 • OGRANICZASZ EKSPLOATACJĘ ZASOBÓW NATURALNYCH
 • ZMNIEJSZASZ ILOŚĆ SZKODLIWYCH ODPADÓW
podstawy prawne zbi rki zu ytych baterii i akumulator w
PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
 • ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ BATERYJNĄ 91/157/EWG, KRAJE CZŁONKOWSKIE
 • PODJĘŁY DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM ZE STRONY BATERII:
 • ZORGANIZOWANIE SPRAWNEJ ZBIÓRKI I BEZPIECZNY SPOSÓB USUWANIA ZUŻYTYCH BATERII CZY AKUMULATORÓW. DZIAŁANIA TE MIAŁY OKREŚLIĆ MAKSYMALNIE DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SZKODLIWYCH PIERWIASTKÓW W RÓŻNYCH TYPACH BATERII I AKUMULATORÓW (RTĘCI, KADMU, OŁOWIU).
 • ZAKAZ SPRZEDAŻY BATERII ALKALICZNYCH O ZAWARTOŚCI RTĘCI POWYŻEJ 0,025% WAG. – ZMNIEJSZONEJ W 1998 R. DO 0,0005% WAG.
 • PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE INFORMACJI O ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH.
 • ZORGANIZOWANIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Z SYSTEMEM KAUCJI I ICH OBOWIĄZKOWYM UNIESZKODLIWIANIU.
od dzi adna zu yta przez ciebie bateria nie powinna trafi do kosza
OD DZIŚ ŻADNA ZUŻYTA PRZEZ CIEBIE BATERIA NIE POWINNA TRAFIĆ DO KOSZA!

O TYM, GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA POZBYĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII DOWIEMY SIĘ:

DZWONIĄC DO URZĘDU GMINY W MIEJSCU SWEGO ZAMIESZKANIA

LUB

KONTAKTUJĄC SIĘ Z FIRMĄ, KTÓRA ODBIERA OD NAS ODPADY.

informacje zwi zane ze zbi rk zu ytych baterii
TRZEBA PODKRESLIĆ, IŻ GOSPODARKA POWYŻSZYMI ODPADAMI TO TRUDNA

SPRAWA. ŚWIADCZY O TYM PRZEDE WSZYSTKIM RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ PRĄDU

I SKOMPLIKOWANY PROCES ODZYSKU.

ZBIÓRKA BATERII I AKUMULATORÓW TO PONADTO PROBLEM LOGISTYCZNY

WYNIKAJĄCY Z DUŻEGO ROZPROSZENIA MIEJSC POWSTAWANIA ODPADÓW.

NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE DZIAŁALNOŚC W TEJ BRANŻY WIĄŻE SIĘ Z

ODZYSKIEM CENNYCH METALI, KTÓRE MAJĄ NA RYNKU OKRESLONĄ WARTOŚĆ.

INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII
transport i przekazanie zu ytych baterii i akumulator w do zak ad w przetwarzania
TRANSPORT I PRZEKAZANIE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA

ISTOTNYM ELEMENTEM SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW JEST SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY

TRANSPORT ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW, ZAPEWNIAJĄCY

SYSTEMATYCZNY ODBIÓR Z PUNKTÓW ZBIÓRKI. NALEŻY TAK ORGANIZOWAĆ

ODBIÓR, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO PRZEPEŁNIENIA POJEMNIKÓW.

ad