zasady zachowania podczas og oszenia alarmu bombowego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady zachowania podczas ogłoszenia alarmu bombowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady zachowania podczas ogłoszenia alarmu bombowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Zasady zachowania podczas ogłoszenia alarmu bombowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Zasady zachowania podczas ogłoszenia alarmu bombowego. Gimnazjum Publiczne w Gromniku. Natalia Kurczab Justyna Wąsowska. Chojnik 2008. Zainteresowania i uwagi wymagają.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zasady zachowania podczas ogłoszenia alarmu bombowego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zasady zachowania podczas og oszenia alarmu bombowego
Zasady zachowania podczas ogłoszenia alarmu bombowego

Gimnazjum Publiczne w Gromniku

Natalia Kurczab

Justyna Wąsowska

Chojnik 2008

slide2

Zainteresowania i uwagi wymagają

 • Oto kilka rad ,przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Możesz przygotować się na tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej tzn:

- Pomyśl którędy można się ewakuować z budynku,metra lub zatłoczonego miejsca, zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne,

- Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty które mogą być zrzucone podczas wybuchu

slide3
Należy również pamiętać o tym,aby nie przyjmować od obcych żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki. Jeżeli jesteś osobą która przyjęła zgłoszenie o podłożenie ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot nieznanego pochodzenia co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia powinieneś ten fakt zgłosić:

- Służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;

- Administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce ;

- Policji lub straży miejskiej

slide4

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury

postępowania w czasie

zagrożenia "bombowego"

 • Do czasu przybycia policji akcją kieruje administrator miejsca, obiektu lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo.
 • Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak:pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodo – kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
slide5

Zawiadamiając policję należy podać

następujące informacje

 • Rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot)‏
 • Treść osoby zgłaszającej podłożenie ładunku: numer telefonu, na który przekazano informacje o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • Adres, numer telefonu osoby zgłaszającej;
 • Opis miejsca i wyglądu ujawnionego przedmiotu( wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia.
slide6

Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalszą akcje.

 • Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policji.
 • Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia ‘’bomby’’ użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
slide7
Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo .
 • Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon .
 • Po ogłoszeniu ewakuacji na miejscu twojej pracy należy ,je opuścić zabierając rzeczy osobiste.
 • Identyfikacją zlokalizowanego ładunku oraz jego neutralizacja zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.
slide8

Instrukcje zachowania po otrzymaniu

informacji

o podłożeniu lub groźbie podłożenia ‘’bomby’’

 • Podczas działań związanych z neutralizacją ‘’bomby’’ zastosuj się do poleceń policji . Ciekawość może być niebezpieczna- jak najszybciej oddal się od miejsca zagrożenia wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono będącej w strefie zagrożonej lub kierując się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych na przykład w supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach niezwłocznie udaj się do wyjścia zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób .
 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia nie ‘’ratuj’’ na siłę swojego samochodu-życie jest ważniejsze.
 • Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego
slide9

Symptomy wystąpienia zagrożenia

incydentem bombowym

 • Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc trzeba zwracać uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np., koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.
slide10

Zainteresowania i uwagi

wymagają

 • - rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;- pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;- osoby wyglądające na obcokrajowców;- osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;- samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń.
 • Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze może być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach poinformują: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, straż miejską lub Policję (telefony alarmowe ~ patrz na końcu tekstu).
slide11

Telefony alarmowe:

 • 999-Pogotowie Ratunkowe
 • 998-Straż Pożarna
 • 997-Policja
 • 987-Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na czas kryzysu
 • 112-telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych
 • 0 800 120 226-kryzysowa informacja policji