hrvatska udruga energetskih certifikatora huec
Download
Skip this Video
Download Presentation
HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC. OKRUGLI STOL SEKCIJE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE HKIS - 17.09.2013. Željka Hrs Borković, predsjednica HUEC-a. HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC' - archer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hrvatska udruga energetskih certifikatora huec
HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC

OKRUGLI STOL SEKCIJE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE HKIS - 17.09.2013.

Željka Hrs Borković, predsjednica HUEC-a

slide2
HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire.

Integralni pristup razmatranju energetskog koncepta zgrada HUEC smatra današnjim najvećim izazovom, koji treba znanje i multidisciplinarnu suradnju koju HUEC potiče kroz svoj rad i djelovanje.

www.huec.hr

slide5
OD 02.01.2012. HUEC INTENZIVNO SUDJELUJE U RADNIM GRUPAMA U MGIPU I MINGO ZA IZRADU NOVIH ZAKONA I PRAVILNIKA
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, NN 152/08, 55/12. - temeljni zakon za područje energetske učinkovitosti
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada NN 81/12
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada NN 81/12
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina NN 81/12
 • Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji NN 77/12
 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru NN 69/12
 • PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O GRADNJI
 • INFORMIRANJE AGENCIJA ZA NEKRETNINE I JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE O POTREBI POSJEDOVANJA CERTIFIKATA PRI PRODAJI NEKRETNINA OD 1.7.2013.
slide6
PRIJEDLOZI, REAKCIJE I PRITUŽBE NA PROVEDBU ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA U PRAKSI - MGIPU
 • Temeljem Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (N.N. 81/12), Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (N.N. 81/12) te Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (N.N. 81/12), upozoravamo na nekorektnosti i probleme u provedbi energetske certifikacije zgrada, te tražimo hitnu reakciju Ministarstva. Uočeni problemi te vezano na njih prijedlozi su slijedeći:
 • Izdavanje energetskog certifikata postojeće zgrade bez provedenog energetskog pregleda
 • Potreba hitnog uvođenja kontrole i primjene Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12)
 • Potreba hitne izmjene ili ukidanja Odluke o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada iz 2010. godine
 • Izmjena Metodologije provođenja energetskih pregleda građevina u smislu izvajanja stambenih od nestambenih zgrada u dijelu prikupljanja računa o energetskoj potrošnji
 • Aktivnije uključenje HUEC-a u sve aktivnosti na promjenama i provedbi zakonodavnog okvira u području energetske učinkovitosti.
slide7
ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN Zagreb, 14. – 19. svibnja 2012.

Razvoj ne želimo zaustaviti ali onečišćenje možemo

14,00 – 17,00 Okrugli stol Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC) i Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj: „Provedba energetske certifikacije zgrada i modeli certificiranja zelene gradnje“

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

KONFERENCIJA

ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

20. – 21. 09. 2012.

ZAGREBAČKI VELESAJAM

slide8
FZOEU - Odobrenje sredstava za realizaciju projekata u svrhu promocije energetske certifikacije

PROJEKT „EDUKACIJA SUDIONIKA U GRADNJI U PODRUČJU ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA I PLANIRANJA SUVREMENOG ENERGETSKOG KONCEPTA PRI GRADNJI NOVIH ZGRADA TE PRI ENERGETSKIM OBNOVAMA POSTOJEĆIH ZGRADA“

Partneri - 4 grada – Čakovec, Labin, Ludbreg i Vinkovci, s proširenjem prema interesima drugih gradova – GRAD ZAGREB.

Seminar u Ludbregu - Hotel Amalia

Seminar u Čakovcu - Tehnološko inovacijski centar Međimurje

slide9
RASPORED ODRŽANIH SEMINARA I BROJ SUDIONIKA

Grad Ludbreg, 21. 03. 2012. UKUPNO 74 SUDIONIKA

Grad Čakovec, 27. 03. 2012. UKUPNO 60 SUDIONIKA

Grad Vinkovci, 21. 04. 2012. UKUPNO 75 SUDIONIKA

Grad Pula, 11. 05. 2012. UKUPNO 86 SUDIONIKA

Grad Zagreb, 30.10 i 28.11. 2012. – VIŠE OD 120 SUDIONIKA

UKUPNO 6 STRUČNIH I BODOVANIH SEMINARA - BESPLATNO ZA ČLANOVE HUEC-A I JLRS

Seminar u Vinkovcima - Hotel Slavonija

Seminar u Puli - HGK-Županjska komora Pula

slide13
ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA

PRVI KORAK U POKRETANJU PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

slide14
ZAŠTO ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA?
 • energetska obnova predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje
 • projekti energetske obnove vraćaju veći dio uložene investicije kroz uštede, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama
 • suvremeni energetski koncepti i povećana razina toplinske zaštite dovode do optimalnih klimatskih uvjeta, sprječavaju kondenzaciju i građevinske štete, te produžuju životni vijek zgrade
 • viši standard i komfor povećavaju vrijednost zgrade i stanova/ureda u zgradi
 • troškovi života postaju niski kroz dugi vremenski period i vlasnici manje ovisni o poskupljenju energenata
 • energetska obnova otvara nova radna mjesta i ima na raspolaganju financijske mehanizme poticanja – FZOEU, EIB/HBOR, komercijalne banke
 • EU direktive obvezuju na energetsku obnovu zgrada – 3% godišnje i gradnju novih gotovo nula energetskih zgrada NZEB – EPBDII, 2010/31/EU, EED, 2012/27/EU
 • to je jedini način za značajno smanjenje ukupne energetske potrošnje i značajan doprinos zaštiti okoliša i smanjenju CO2 emisija
slide15
ZAKONSKI OKVIR U RH – dobar temelj za pokretanje projekata energetske obnove
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, NN 152/08, 55/12. - temeljni zakon za područje energetske učinkovitosti
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada NN 81/12, 29/13, 78/13
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada NN 81/12, 64/13
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina NN 81/12
 • Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji NN 77/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima NN 81/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada NN 55/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa NN 55/12
slide16
NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

2.NAPEU usvojen je na sjednici Vlade RH 14. veljače 2013.

U 2. Nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost (2.NAPEU) RH, naglasak je stavljen upravo na sustavnu energetsku obnovu postojećeg sektora zgrada na gotovo nula energetski standard, kao i poticanje gradnje novih gotovo nula energetskih zgrada.

Pretpostavlja se da će se svake godine morati obnoviti 3% površine zgrada, štoiznosi:

- oko 3,7 milijuna m2 stambenih zgrada godišnje,

- oko 285.000 m2 nestambenih zgrada javne namjene,

- oko 0,98 milijuna m2 nestambenih zgrada u sektoru komercijalnih usluga godišnje

Treba istaknuti da Hrvatska bez provedbe mjera obnove postojećih zgrada neće ostvariti svoje ciljeve zauštedu energije u 2020. godini.

Postavljeni ciljevi su izrazito ambiciozni i neostvarivi bez sustavnog i kontinuiranog pristupa provedbi i bezosiguravanja značajnijih mehanizama financiranja.

slide17
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008, 55/12)
 • Energetski pregled građevine
 • Članak 19.
 • (1) Svrha je energetskog pregleda građevine utvrđivanje isplativosti mogućnosti za smanjenje potrošnje energije građevine, izdavanje energetskog certifikata zgrade i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energetske učinkovitosti.
 • (2) Vlasnik građevine....dužan je ovlaštenoj osobi za energetski pregled osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju te ostale uvjete za nesmetani energetski pregled građevine...
 • Energetski certifikat zgrade
 • Članak 20.
 • (1) Investitor zgrade, odnosno njezinog dijela dužan je pribaviti energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno drugog akta za uporabu zgrade prema posebnom zakonu.
 • (2) Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat prije promjene vlasništva, iznajmljivanja, leasinga, odnosno davanja u zakup zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela.
 • (3) Kupac, najmoprimac, odnosno zakupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, odnosno zakupu ima pravo uvida u energetski certifikat.
slide18
Obveze vlasnika/suvlasnika i korisnika građevine
 • Postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, leasingu ili zakupu najkasnije danom pristupanja RHu članstvo EU, dakle nakon 1. srpnja ove godine (najam nakon 1.1.2016.)
 • Kod prodaje zgrade ili njezinog dijela (npr. stan), energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji i njegov je sastavni dio. Kada se oglasi za zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup, objavljuju u medijima, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.

Članak 29. ZUKE

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik građevine ako ne provede energetski pregled građevine....., odnosno ako ne osigura energetski certifikat zgrade ili njezinog dijela kod prodaje, iznajmljivanja ili davanja u zakup...

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu vlasnika za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

slide19
Stručno i kvalitetno proveden energetski pregled kao i projekt energetske obnove, omogučavaju ostvarivanje maksimalnih raspoloživih poticaja - Sufinanciranje projekata energetske obnove, FZOEU (30-40% energetski pregledi, 40% energetska obnova ili do 800.000 kn subvencija kamate), EIB/HBOR, PBZ.

Po realizaciji energetske obnove stanovi redovito ostvaruju veću vrijednost, a bolji energetski razred pokazuje značajan utjecaj na cijenu nekretnine

Irska: 16% razlike u cijeni između energetskih razreda A/B i F/G

uzorak 20.000 nekretnina, studija 2012.

Izvor: Martin Vaché, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt

slide20
PARTNERSTVA:

GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

SAVJET ZA ZELENU GRADNJU RH

HUPFAS – HRVATSKA UDRUGA PROIZVOĐAČA TOPLINSKO FASADNIH SUSTAVA

slide21
DALJNJI PLANOVI
 • Daljnja suradnja s nadležnim institucijama MGIPU, MINGO, APN, FZOEU, CEI
 • Realizacija projekata sufinanciranih od strane FZOEU I GRADA ZAGREBA
 • Aktivno uključivanje članova u projekte, pokretanje novih projekata
 • Otvaranje ureda u drugim gradovima
 • Razmjena iskustava u provođenju energetskog certificiranja zgrada i priprema prijedloga za poboljšanje kvalitete rada prema nadležnom Ministarstvu
 • Suradnja s drugim udrugama u RH, regiji i EU
 • Edukacija i širenje znanja, popusti kod edukacija za članove
 • Redovito educiranje i informiranje, praćenje kvalitete

INTEGRALNI PRISTUP U PROJEKTIRANJU, GRADNJI, UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA !

slide22
HVALA NA PAŽNJI!

Željka Hrs Borković

Predsjednica HUEC-a

info@huec.hr

www.huec.hr

ad