Download
ponavljanje gradiva primorska hrvatska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ponavljanje gradiva: PRIMORSKA HRVATSKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ponavljanje gradiva: PRIMORSKA HRVATSKA

Ponavljanje gradiva: PRIMORSKA HRVATSKA

1350 Views Download Presentation
Download Presentation

Ponavljanje gradiva: PRIMORSKA HRVATSKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ponavljanje gradiva:PRIMORSKA HRVATSKA

  2. UVODNA PITANJA • 1.Koje su tri prirodno-geografske cjeline Hrvatske? • 2.Koja klima vlada u primorskoj hrvatskoj? • 3.Nabroji najveće gradove primorske hrvatske(veće od 30 000 stanovnika). • 4.Koliko ima parkova prirode , a koliko nacionalnih parkova u hrvatskoj? A SADA DA KRENEMO S MALO TEŽIM PITANJIMA!!! -buahahahahahahah

  3. 1.Kako je Jadransko more dobilo ime? • 2.Kakav je to dalmatinski tip obale? • 3.Što je to transgresija? • 4.Koji proces djeluje na obalni reljef Jadranskog mora? • 5.Koja je prosječna slanost Jadrana? • 6.Koji je značaj Jadranskog mora? • 7.Koji su najveći onečišćivači Jadranskog mora? • 8.Koja su svojstva Jadranskog mora? • 9.Koja su dva hrvatska najveća otoka?

  4. 10.Što je to melioracija i gdje je u primorskoj hrvatskoj ona izvedena? • 11.Kojim je prirodnim odlikama prostora uvjetovana poljoprivreda proizvodnja i nabrojite tipične poljoprivredne kulture primorske hrvatske. • 12.Kakvo je to ekstenzivno stočarstvo? • 13.Koja su najpoznatija ribarska središta? • 14.Što je to marikultura i koja su područja u hrvatskoj pogodna za njezinu provedbu? • 15.Gdje se nalaze tri hrvatske solane?

  5. 16.Koja rijeka ima najveći hidroenergetski potencijal i koja se tamo hidroelektrana nalazi? • 17.Gdje je u primorskoj hrvatskoj pronađen plin i kada? • 18.Koje su svije najveće termoelektrane u prim. Hr.? • 19.Kada je hrvatsku zahvatio proces litoralizacije? • 20.Što je to lapor? • 21.Gdje se proizvodi građevni kamen? • 22.Što je to industrijska regija i koje su dvije ind.regije u prim. Hr.? • 23.Koja su najveća hrvatska brodogradilišta? • 24.Nabroji sedam hrvatskih velikih luka?

  6. 25.Od kojih se lučkih bazena sastoji riječki lučki kompleks? • 26.Kakva je to linijska,tankerska,slobodna plovidba? • 27.Nabroji nacionalne parkove i parkove prirode primorske hrvatske. • 28.Koji su spomenici naše kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a? • 29.Koji su još kulturno-povijesni spomenici prim. Hr. Posebno važni? • 30.Što su to suhozidi? • 31.Kada kažemo da je voda bočata?

  7. 32.Koje su prirodne pretpostavke za razvoj turizma u primorskoj Hrvatskoj? • 33.Koje su društvene pretpostavke za razvoj turizma u primorskoj Hrvatskoj? • 34.Koje su kulturno-zabavne manifestacije najpoznatije u primorskoj hrvatskoj? • 35.Koja je važnost turizma u gosp. Hrvatske? • 36.Nabrojite i pokažite na karti turističke regije primorske Hrvatske. • 37.Što je to nautički turizam? • 38.Što je marina?

  8. 39.Što su to akropolska naselja? • 40.Kakav je to mediteranski tip grada? • 41. Kuda se sve prostire područje riječke makroregije? • 42.Nabroji najveće gradove gore navedene makroregije i pokaži ih na karti. • 43.Kuda se prostire splitska makroregija? • 44.Nabroji najveće gradove Splitske makroregije? • 45.Koji se problem pojavljuje u priobalju,a vezan je uz gradnju? Hvala na obraćanju pozornosti. NIGGA!!!!