rukovo enje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj samoupravi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZA ZDRAVLJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZA ZDRAVLJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZA ZDRAVLJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Republika Hrvatska. RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZA ZDRAVLJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI. Uvala Scott, svibanj 2004. ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE. Županija splitsko -dalmatinska. Izradili:. Uvala Scott, svibanj 2004. ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE. Županija splitsko -dalmatinska. Izlagač: Mladen Smoljanović.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZA ZDRAVLJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI' - adeola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izradili:

Uvala Scott, svibanj 2004.

slide3

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Mladen Smoljanović

slide4

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

slide5

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

slide6

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

G r a d o v i (16)

ukupno: 355 155 stanovnika (77 %)

slide7

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

O p ć i n e (39)

stanovnika ukupno 108521 (23 %)

_

slide8

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

slide9

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Broj zaposlenih po godinama

slide10

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Stanovništvo

A – fertilno stanovništvo 15-49 godina

B – radno stanovništvo: muškarci 15-65 godina, žene 15-59 godina

C – indeks starenja

slide11

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Zdravstveni sadržaji u Županiji

Broj državnih / županijskih zdravstvenih ustanova u 2001.

slide12

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Privatne ordinacije i zdravstvene ustanove u 2001.

slide13

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

R,S

Rtg

BKL

D, UZ

Sinj

Rtg

BKL

D, UZ

R,S

Rtg

BKL

D, UZ

KB

UHMP

ZZJZ

Trogir

Imotski

S, Rtg

BKL

D, UZ

Makarska

Rtg

BKL

UZ

Supetar

R,S

Rtg, MBL

BKL

D, UZ

Vrgorac

Hvar

Rtg

BKL

D, UZ

Rtg

BKL

UZ

Vis

slide14

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Pobol – Županija – 2001. Godina

10 najučestalijih otpusta iz KB Split (ukupno 45 311)

slide16

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Ukupno (MKB-10:A00-T98) – 2001.

slide17

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Rođeni, umrli i prirodni prirast – 2002. godina

slide18

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Iz naprijed predočenih mjerljivih brojčanih pokazatelja,

te nakon usaglašavanja s predstavnicima struke,

građana (udruge), lokalne samouprave odredili smo:

 • PROMETNE TRAUME
 • DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • ZAŠTITA MATERINSTVA
 • BOLESTI OVISNOSTI (droga i alkohol)
 • DUŠEVNO ZDRAVLJE
slide19

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Pri tome, misao vodilja je bila:

spriječiti se može ono

od čovjeka – čovjeku učinjeno

(man made deceases)

Prirodno od Boga stvoreno može se izučavati

i etičnom primjenom znanstvenih saznanja

pokušati unaprijediti

slide20

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Anđelko Stanojević

ANALIZA STANJA SOCIJALNE SKRBI

U SPLITSKO – DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

slide21

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

slide22

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

(*) Podaci iz prosinca 2003.

UKUPNO 456967 stanovnika, 49829 nezaposlenih

slide23

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

slide24

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Gorana Ivanišević

PREGLED TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

slide25

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Period 1.1.- 31.12.2003.

Pregled troškova zdravstvene zaštite osiguranika PU Split

Pregled troškova zdravstvene zaštite osiguranika PU Split u drugim područnim uredima i osiguranika ostalih PU u PU Split

slide26

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Anita Ćudina

O V I S N O S T

slide27

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

OVISNOST

Konzumiranje psihoaktivnih tvari sa posljedničnom ovisnošću o drogama, vodeći je problem današnjice koji poprima svjetske dimenzije.

Nijedna zemlja nije pošteđena postojanja problema ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, od nerazvijenih zemalja, preko onih u tranziciji gdje svoje mjesto pronalazi i Hrvatska, pa do najsuvremenijih zemalja zapadnog svijeta.

Pojedine zemlje ulažu velike napore i sredstva da bi problem ograničile, ali ipak, utrka sa zlouporabom droga je neizvjesna.

Cilj je spašavanje mladog čovjeka koji je na početku svoje zrele i najkreativnije faze življenja, funkcioniranje njegove primarne obitelji koja neminovno strada kada je zahvaćena problemom ovisnosti, formiranje vlastite obitelji kao osnovne stanice svakog društva, te modeliranje zdravog okruženja kojeg u slučaju razvoja ovisnosti pojedinac “kontaminira”.

Zlouporaba sredstava ovisnosti (droga, alkohol, duhan) je danas kod mladeži postao najveći javnozdravstveni problem, čemu doprinosi moralna kriza suvremene civilizacije, kriza institucije braka i obitelji, neznanje, neupućenost u štetnost uzimanja drog, alkohola i mogućih posljedica.

slide28

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

2003. 26 osoba više !

u 2003. porastao je broj novoregistriranih za 15% u dobi od 25 do 35 godina

2003. dobna granica 55 !

2003. porastao broj novoregistriranih starijih od 40 godina za 16%

A N K E T A HZJZ o dostupnosti droga među mladim ljudima

²najveća dostupnost je u školi i na mjestima gdje se okupljaju mladi ljudi

²najmanja dostupnost na ulici

² u SDŽ svake godine 10 % povećanje broja novoregistriranih

najmlađa

osoba

12 godina

Karakteristično za 2001 – 2002 – 2003: najčešće se uzimaju droge

heroin

primarno sredstvo

marihuana

“ulaznica”

ecstasy i kokain

“financijski prihvatljivi”

PRIJEDLOZI POBOLJŠANJA MJERA ZA SUZBIJANJE OVISNOSTI

Veća koordiniranost

Veća ulaganja

Osnivanje i financijska pomoć

Vraćanje ukinutih policijskih postaja

slide29

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

PRIJEDLOZI MJERA ZA SUZBIJANJE ALKOHOLIZMA I DRUGIH

ALKOHOLOM IZAZVANIH POTEŠKOĆA

I. Primarna prevencija

II.  Sekundarna prevencija

(rano otkrivanje i liječenje)

III. Tercijalna prevencija

rehabilitacija i resocijalizacija

Sve aktivnosti iz ove domene zajedničke su sa prevencijom ovisnosti o drogama.

Treba predvidjeti i specifične aktivnosti u smislu suzbijanja alkoholizma

podržati osnivanje (reosnivanje) i održavanje postojećih klubova liječenih alkoholičara

a) PZZ

organizirati Savjetovališta za alkoholizami druge ovisnosti – kao “pravo mjesto” za zainteresirane, educirani terapeuti !

Klub vodi profesionalni educirani terapeut – alkoholog

U okviru svakog matičnog kluba mogu po potrebi ovisno o broju obitelji, koje se liječe, biti osnovane nove grupe, koje će voditi terapeuti laici

b) Psihijatrijska poliklinika

c) Psihijatrijski odjel KB

organiziranja jedinice s namjenom

liječenja alkoholičara hospitalno i na psihijatrijskom odjelu KB Split

Pri psihijatrijskom odjelu odnosno jedinici za bolesti ovisnosti bilo bi korisno i neophodno osnovati – ogledni klub.

slide30

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Divna Zenić

slide31

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

 • UDRUGE
 • Kontaktirali smo:
 • - Županijsku ligu za borbu protiv raka Split,
 • - Županijski savez udruga dijabetičara (4 udruge),
 • - klubove žena liječenih na dojci (5 klubova),
 • - Udrugu leukemija i limfoma Split,
 • - Udrugu liječenih i oboljelih od hepatitisa «Hepatos» Split,
 • - Društvo crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije (13 gradskih organizacija crvenog križa) i
 • Zajednicu udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije (13 gradskih organizacija HVIDR-e)
 • Problemi na koje u udrugama ukazuju:
 • javno podizanje svijesti o bolestima i načinima liječenja - upozoravaju naveliki entuzijazam pojedinaca volontera, a mali odaziv onih kojima se porukaupućuje, odnosno nedovoljnu zainteresiranost građana (posebice mladih) za nova saznanja na području zdravstva;
slide32

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

 • postojanje sličnih ili istih ideja i projekata kod više udruga, zbog čega je javnost zatrpana podacima. Istodobno nema komunikacije, ni razmjeneiskustava između tih udruga, pa svaka novoosnovana kreće od početka (ne zna se tko je od određenih subjekata stigao do koje razine u svome djelovanju);
 • preventivni pregledi žena- u klubovima žena liječenih na dojci pregledi se ukidaju, a ne zna se tko bi trebao biti nositelj i izvođač
 • preventivnog programa
 • nedovoljna informiranost liječnika opće medicine o pojedinim oboljenjima, te nezadovoljavajuća koordinacija primarne i sekundarne zdravstvene zaštite (Savez udruga dijabetičara i Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa);
 • materijalna sredstva (Udruga leukemija i limfoma) - s obzirom da Udruga,među ostalim, radi na razvoju programa transplantacije koštane srži, naročito nesrodnog davalaštva ne bi se smjela oslanjati samo na donacije, nego je potrebno stalno rješenje za financiranje programa
slide33

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Prijedlozi za rješavanje nekih od navedenih problema:

zajedničke interesne

skupine bi se trebale

udružiti u akcijama i

djelovanju, a trebalo

bi imati i krovnu

instituciju koja će

koordinirati njihov

rad i djelovati na

nacionalnom nivou;

na županijskoj razini

(mimo nacionalnog

programa)

izraditi program za

preventivne

preglede žena

osposobiti PZZ da

adekvatno i pravovremeno

vodi računa o dijabetičarima

i oboljelima od hepatitisa C,

te ih odgovarajuće

zbrinuti i na sekundarnoj i

tercijarnoj razini, uz stalnu

edukaciju javnosti

slide34

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Ante Vučemilović

slide35

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Nakon što smo, osnovom uglavnom statističkih podataka, utvrdili pet zdravstvenih prioriteta, usmjerili smo se prema zajednici, kako bi provjerili jesmo li na pravom putu, odnosno jesmo li izabrali prave prioritete, na koje bismo trebali djelovati.

S tim ciljem ponovno smo uputili ankete na adrese gradonačelnika /načelnika, ravnatelja osnovnih i srednjih škola i udruga građana (koje smo već u studenom 2003. godine anketirali prilikom izrade «Slike zdravlja Splitsko-dalmatinske županije»), te smo osigurali otvoreni telefon u «Slobodnoj Dalmaciji» za primjedbe stanovnika Županije.

provjeriti jesmo li dobro identificirali zdravstvene potrebe/probleme stanovnika, jer prije izrade intervencijskog plana moramo biti sigurni da su odluke o prioritetima zasnovane na dokazima i da će djelovanje biti usmjereno na područja u kojima postoje najveće potrebe.

 • Sudionici u realizaciji:
 • načelnici /gradonačelnici
 • ravnatelji
 • predsjednici udruga građana

Unaprijed su utvrđena pitanja, odnosno ponuđeni odgovori, a sudionicima je ostavljen i prostor za njihove primjedbe i zaključke.

Također je unaprijed utvrđen rok do kojeg je odgovore potrebno proslijediti članu tima za izradu projekta «Zdrave županije».

slide36

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

 • Tim slijedom napravljen je kratak dopis, kojim smo se navedenim faktorima ponovno obratili kao sudionicima u projektu i postavili im sljedeća pitanja i zahtjeve:
 • razmotrite pet ponuđenih javno-zdravstvenih problema. Također ako, po Vašem mišljenju, neki drugi javno-zdravstveni problem treba uvrstiti u skupinu prioriteta dopišite ga (ih) na za to predviđen prostor,
 • nakon toga probleme poredajte po prioritetnom značaju, tako da onaj kojeg smatrate najvećim problemom u zajednici označite s brojem 1, onaj iza njega brojem 2, itd.
 • Od upućena 183 dopisa odgovor smo dobili od 121 gradonačelnika / načelnika, ravnatelja i predsjednika udruga.
 • Nakon što su odgovori sortirani i obrađeni, utvrđeno je sljedeće:
 • Čelni ljudi jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) i ravnatelji osnovnih i srednji škola u Županiji javno-zdravstvenim prioritetima smatraju sljedeće probleme:
 • 1) prometne traume
 • 2) dostupnost zdravstvene zaštite
 • 3) ovisnosti o alkoholu i drogama
 • 4) zaštita materinstva
 • 5) zaštita okoliša – problem deponija komunalnog otpada
 • 6) duševno zdravlje
 • 7) karcinom dojke
 • 8) nezaposlenost
slide37

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

 • Tijekom dva poslijepodneva osigurali smo otvoreni telefon u «Slobodnoj Dalmaciji» za stanovnike Županije, kako bi iznijeli svoje viđenje javno - zdravstvenih prioriteta, odnosno ukratko nam ispričali čime su, kao korisnici zdravstvenih usluga, nezadovoljni u zdravstvenom sustavu, kao i koje su zdravstvene potrebe, po njima, neprepoznate ili neadekvatno riješene.
 • Na telefon se javilo 38građana, od čega ih je najviše nezadovoljno dugim čekanjem na dijagnostičke i specijalističke usluge. Točnije:
 • 18 stanovnika županije najvećim problemom smatra višemjesečno čekanje na pojedine pretrage i preglede, posebice na mamografiju i ultrazvuk dojke, te okulistički pregled,
 • njih 9 nezadovoljno je odnosnom, točnije neljubaznošću zdravstvenog osoblja,
 • 8 osoba drži kako je problem broj jedan ovisnost o drogama i alkoholu, od čega je njih 4 ukazalo na problem vožnje pod utjecajem alkohola ili droge,
 • 5 žena smatra kako bi svim ženama trebalo omogućiti slobodan pregled kod bolničkog ginekologa (bez uputnice),
 • njih 4 smatra kako je velik problem nezaposlenost, zbog čega je klima u društvu bolesna
 • 3 osobe (rubni dio županije) smatraju kako bi se trebala izgraditi još jedna bolnica između Splita i Dubrovnika jer dežurstva i pripravnosti i domovima zdravlja ne zadovoljavaju potrebe stanovništva
 • 2 žene požalile su se na mali iznos dječjeg doplatka
 • zbroj navedenih zapažanja veći je od 38, jer su neki građani imali više primjedbi
slide38

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Dakle, kada smo u obzir uzeli i detaljno analizirali i obradili rezultate pod I. i II., te ih «spojili» s ranije predloženim prioritetima, zaključili smo sljedeće:

 • (osnovom kvantitativnih i kvalitativnih podataka)
 • PROMETNE TRAUME
 • DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • ZAŠTITA MATERINSTVA
 • BOLESTI OVISNOSTI (droga i alkohol)
 • DUŠEVNO ZDRAVLJE
slide39

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Helena Bandalović

I. PRIORITET:

TRAUMATIZAM U PROMETU

slide40

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

SLIKA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Cilj:

otkloniti političke i institucionalne barijere

i dovesti dopartnerstva u stvaranju

društvene politike zdravlja

Sudionici:

načelnici, gradonačelnici, ravnatelji

(164 anketirana)

 • što smatrate najvećimjavno-zdravstvenim problemom vaše sredine tj. institucije
 • koje mjere predlažete u cilju poboljšanja stanja zdravstva / zdravlja u vašoj sredini
 • tj. instituciji

A n k e t a

R E Z U L T A T I !

slide41

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (GRADOVI I OPĆINE) – REZULTATI …

!

!

nedovoljan utjecaj nižih razina lokalne samouprave

nedostatnost određenih ciljanih pregleda

!

problemi pružanja zdravstvene zaštite u vrijeme turističke sezone – HMP –nedefinirano financiranje

!

!

nedostupnost zdravstvene zaštite u malim sredinama

nedovoljna educiranost liječnika

!

porast određenih bolesti ili pobolijevanja određenih skupina

i PRIJEDLOZI

potreba zakonskog uređenja veće zastupljenosti općina i gradova u kreiranju zdravstvene politike u ciljuudovoljavanja interesa uže lokalne zajednice

potreba za sustavnijim radom liječnika i zdravstvenih djelatnika/službi uopće u smislu edukacije iprevencije pučanstva

potreba za boljim opremanjem ambulanti osnovnom dijagnostičkom opremom

potreba za osnivanjem hospicija u smislu rasterećenja bolničkog sustava

potreba za uvođenjem sustava redovitih sistematskih pregleda u smislu prevencije čime je potrebno zahvatiti što veći broj građana

slide42

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE – REZULTATI …

!

!

povećan broj ovisnika među školskom populacijom

povećanje ovisnosti o alkoholu

!

!

sve češća pretilost među djecom

velik broj pušača

!

sve češće uočavanje problema oko zlostavljanja, zanemarivanja i obiteljskih problema uopće

i PRIJEDLOZI

uvođenje savjetovališta u školama

sustavan i redovit rad u smislu edukacije, prevencije

redovitije provođenje preventivne i sistematske preglede

rad u radionicama (učenici, nastavnici, roditelji) za pojedine ciljane skupine

slide43

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

U DESET KORAKA OD MRAKA DO POMAKA

PROBLEM PROMETNOG TRAUMATIZMA

… MUP, Općinski sud u Splitu, Prekršajni sud u Splitu, Vatrogasnu zajednicu, HAK, Hitnu medicinsku pomoć, Kliniku za KB Split, Odjel za traumatologiju KB Split, “Croatia osiguranje”, Auto školu, Hrvatske / Županijske ceste, Crveni križ

… da prilože dokumente/podatke/pokazatelje/prijedlog mjera/radnji za poboljšanjem stanja

… MUP, Prometna policija, načelnik:

Tijekom 2003. - 10615 prometnih nesreća na području Splitsko-dalmatinske županije

59 nesreća sa smrtno stradalim osobama / 2232 sa ozlijeđenim osobama – 657 sa težim

ozljedama / 8 546 sa materijalnom štetom

Uzroci po brojnosti:

·  Brzina neprimjerena uvjetima – u 2264 prometne nesreće

·  Nedovoljna udaljenost – u 1596 prometnih nesreća

·  Nepropisna vožnja unazad, nepoštivanje prednosti prolaza,nepropisno obilaženje, brzina, …

slide44

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Dobna struktura:

·Djeca do 15.g. 227 ukupno ( 5 smrtno / 44 teže / 178 lakše)

·Od 15 – 20 g. 472 ukupno ( 5 smrtno / 88 teže / 379 lakše)

·Od 20 – 25 g. 614 ukupno ( 15 smrtno / 120 teže / 479 lakše)

·Od 25 – 30 g. 352 ukupno ( 9 smrtno / 68 teže / 275 lakše)

·Od 30 – 35 g. 244 ukupno ( 1 smrtno / 51 teže / 192 lakše), …

Sveukupno : 2948 ( 59 smrtno / 657 teže / 2232 lakše)

Općinski / Prekršajni sudovi u Splitu:

Općinski sud: podaci o izrečenim kaznama – zatvorskim i drugim / parnicama oko šteta … objediniti će se i staviti timu na raspolaganje.

Prekršajni sud: predmeti bez smrtnih posljedica, uglavnom samo lakše ozlijede / oko 11.000 zahtjeva za provođenjem prekršajnog postupka godišnje od strane Prometne policije / oko 4. mil. kuna naplaćenih novčanih kazni / zaštitne mjere – oduzimanje vozačke dozvole do 2. godine…

Vatrogasna zajednica, Split:

vozila u lošem stanju i zastarjela / oprema stara i po 34 godine / nedostatak alata – kliješta, škara/ vatrogasni aparat – obvezno držanje u automobilima / prometna zagušenost kod intervencija…

HAK :

provođenje edukativnih mjera na školskoj populaciji – 11.000 djece na poligonu prošlo edukativne cikluse za sudjelovanje u prometu / besplatni tehnički pregledi za sva vozila …

slide45

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Hitna medicinska pomoć, kirurgija, traumatologija:

HMP: Nedostak vozila / opreme / nedovoljna i neadekvatna educiranost, ali i stimulacija liječnika i vozača u HMP / loša lociranost ambulanti HMP u situacijama pružanja intervencije

Kirurgija / Traumatologija: 30% ozljeda iz prometa se hospitalizira / učestalost dugotrajnjih liječenja i invaliditeta / loša opremljenost odjela traumatologije / nemogućnost provođenja suvremenih metoda / loše izvršena imobilizacija, neadekvatan transport / uočena potreba zaboljom edukacijom liječnika sa HMP (specijalizacija), vozača kao i edukacija u smislu samopomoći …

“Croatia osiguranje”:

uočavaju širinu problema/ na ime materijalnih šteta - 25. mil.kn / bolje je ulagati u preventivu nego u isplatu naknada / financijski će podržavati sve aktivnosti u smislu preventive …

Auto škole:

nedovoljna educiranost u savladavanju tehničkih vještina, oko prilagodbi uvjetima na prometnicama, oko poznavanja propisa, oko pružanja HMP (kvalitetnija edukacija) / nedovoljan nadzor nad radom auto škola…

Hrvatske / Županijske ceste:

porast broja vozila – poslijednjih 6. g. povećanje za 40.000, a kapacitet prometnica ostao isti / za

40% porast prometa u tijeku turističke sezone / nespremnost na klimatske promjene pr. bura brzine

304. km/h / povremene mjere zatvaranja prometnica / vlasnički odnosi i nadležnosti – problematika

održavanja uz prometnice / sustavno popravljanje cesti, dodatna signalizacija na «crnim točkama» /

prijedlog za stvaranjem CENTRA ZA SPAŠAVANJE –objedinjeni smještaj HMP, MUP, vatrogasci…

slide46

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Crveni križ:

provođenje akcije «Ako piješ umanji štetu » - prijevoz alkoholiziranih vozača na poziv MUP-a ili

osobno, a uz pomoć volontera ili civilnih ročnika…

… da je od velikog značaja:

prevencija (HAK, Auto škole) / represija(povećati kazne, sankcionirati recidiviste, oduzimati dozvole, test na droge, česte kontrole posebno u kritičnim satima) / edukacijau pružanju pomoći (HMP, Auto škole, samopomoć) / organizacija (HMP – jedinstveni pozivni broj, lociranost službi za spašavanje…) / stanje opreme, radne, medicinske(Vtaogasci, HMP, kirurgija / traumatologija) / sufinanciranje pozitivnih aktivnosti od strane osiguravajućih kuća i dr.

 • … projekt proslijedimo na raspravu na Županijsku / Gradska i općinska vijeća sa ZAHTJEVOM
 • da se predlože/nalože konkretne mjerei utvrderokovi za njihovo provođenje.
 • primjerice :
 • Upravi za ceste da riješi signalizaciju na 78.km županijske ceste br. 34…
 • Izdvoji iz Proračuna 70.000 kn za sufinanciranje Programa Crvenog križaAko piješ umanji štetu
 • Naloži mjerodavnoj službi da pokrene inicijativu prema Vladi RH za izmjenom zakona…
slide47

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

SAŽETAKAKTIVNOSTI:

U DESET KORAKA OD MRAKA DO POMAKA !!!

1. KORAK - mrak: ALKOHOLIZAM / OVISNOSTI / STRES…

2. KORAK - mrak: PROMETNA NESREĆA

3. KORAK - mrak: HMP/ OPERACIJSKA SALA / TERAPIJA (GIPS, ŠTAKE)…

4. KORAK - pomak: SASTANAK TIMA SA PARTNERIMA /OKRUGLI STOL

5. KORAK - pomak:USUGLAŠENI ZAKLJUČCI

TIMA I PARTNERA

slide48

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

6. KORAK - pomak: RASPRAVE NA SKUPŠTINAMA

(Županjska, Gradske, Općinske)

7. KORAK - pomak: KONKRETNE MJERE –

IZDVAJANJA PRORAČUNSKOG NOVCA

8. KORAK - pomak: CJELOKUPNA MEDIJSKA PREZENTACIJA

projekta i rezultata

9. KORAK - pomak: ODSUSTVO ALKOHOLIZMA

/ OVISNOSTI / STRESA / prom.nesr.

10.KORAK -pomak: CJELOVITA, MNOGOBROJNA OBITELJ

PREVOZI SE NOVIM KARAVAN VOZILOM NA

AUTO-PUTU SPLIT-OMIŠ

slide49

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

HAK

ZZJZ

CRVENI KRIŽ

HMP

ŽUPANIJSKE CESTE

I N T E R V E N C I J A !

Edukacija djece u prometu – obuhvatiti još 68 000 djece

Instruktori HAK-a, djeca demonstratori

Start – 1.9.2004

Evaluacija 1.3.2005.

Liječnici školske medicine, školski psiholog i/ili pedagog

Poliklinika za rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju

Start – 1.10.2004

Evaluacija 1.3.2005.

Edukcija predavača HMP u auto – školama

(izdavanje i nadzor njihovih licenci)

Preventivne akcije

Start i evaluacija: TRAJNO !

Dodatna edukacija tima (vozač, liječnik, sestra)

Nabava opreme

Start – ODMAH !

Evaluacija 1.3.2005.

MUP – crne točke na županijskim cestama

Škole – ukupno okruženje za bolju sigurnost djece – dostava podataka o pješačkim prelazima, ležećim policajcima i dr.

Start – 1.10.2004

Evaluacija 1.3.2005.

slide50

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagači:

Dino Carić

Miran Propadalo

II. PRIORITET:

ORGANIZACIJA I DOSTUPNOST

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU SD ŽUPANIJE

slide51

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Razvoj zdravstvene zaštite

je jedan od prioriteta zbog:

SDŽ – ekonomsko i turističko središte RH

potencijali

u turizmu

+

strani

ulagači

loša

Infrastr.

-

=

-

loša zdrav.

zaštita

Zbog specifičnosti (obala, otoci, akvatorij) potrebno je OBJEDINITI PZ, HMP i SPEC-KONZ djelatnost

Specijalističko – dijagnostička služba predstavlja bitnu kariku u organizaciji zdravstva županije

učinkovitu potporu PZ i HMP

Razvijena spec.dijag. služba s adekvatnom opremom i kadrom osigurala bi

bolju i učinkovitu kontrolu algoritama pretraga

jednostavniji i brži put do kliničkih pregleda, dijagnostičkih usluga

!!!

razvoj sustava preventivnih pregleda

Koji su problemi SPEC – DIJAG DJELATNOSTI SDŽ ?

A N K E T A DZ, Bolnički sustav zdravstvene zaštite …

slide52

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

DZ

Bolnički sustav

dijelom dotrajalai zastarjela oprema

dugo čekanje na specijalističke preglede i zahvate

nedostatak i neiskorištenost postojećih

kadrova i tehnički skuplje opreme u DZ

nedostatak suvremene i sofisticirane tehničke i

dijagnostičke opreme koja se danas očekuje u

modernom bolničkom centru

ne zadržavanje specijalista koji odlaze

u bolničke centre

nedostatak suvremenog i adekvatno opremljenog

radnog prostora

većina ovih problema vezana je uz otokei Zagoru,

gdje je DZ jedini nositelj zdravstvene zaštite

nedostatni izvori financiranja

Prijedlozi poboljšanja organizacije rada specijalističko – dijagnostičke djelatnosti

osigurati potreban kadar

osigurati jednostavniju, učinkovitiju i dostupniju komunikaciju i protok informacija između pacijenata i zdravstvenog sustava

pravovremeno i konstantno tehnički osuvremenjivati i obnavljati službu

osigurati jednakomjernu dostupnost opreme

osigurati vrijeme i kadrove za provođenje preventivnih pregleda

osigurati dodatne izvore financiranja

osigurati stalnu edukaciju kadrova

slide53

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Osigurati kadrovske i

tehničke uvjete za

provođenje godišnjihi

sistematskih pregleda

za svakog građanina

Županije

N A Š I C I LJ E V I …

Informatizacija

sustava

Osigurati institucionalnu povezanost

sustava hitne medicinske pomoći i

specijalističko dijagnostičke djelatnosti.

Osigurati rad specijalističke

službe u dvije smjene

DO SADA …

POTREBNO JE …

svi gore navedeni ciljevi su dijelom ostvareni

izraditi plan i algoritam preventivnih pregleda (planirati u skladu sa planom preventive MZ za osobe starije od 40 godina)

nabavljena je nova radiološka i ultrazvučna dijagnostika u DZ-ima

izraditi županijski master plan kadrovske i tehničke mreže (nositelj -DZ sa svojim ukupnim potencijalom)

dio visoko stručnog kadra upućen je na doedukaciju

Iznaći dodatne izvore financiranja

(osigurano preko 5.000.000 Kn za poboljšanje uvjeta rada, te poboljšanje i zanavljanje dijagnostičke opreme)

dio bolničkih odjela je obnovljen i informatiziran većinom putem donacija i decentraliziranih sredstava

slide54

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

MEHANIZMI DJELOVANJA

! 1

osiguranje dodatnih financijskih sredstava kroz:

a) lokalnu zajednicu

²Županijska, gradska i općinska Poglavarstva

²Ministarstvo zdravstva

²Upravna vijeća Bolnica i Doma zdravlja

b) donacije

c) zakup i/ili iznajmljivanje dijela radnog prostora i opreme van radnog vremena

! 2

izrada i upućivanje prijedloga izmjena i dopuna zakona o financiranju zdravstva na nivou lokalne zajednice kroz boravišnu pristojbu

većina ovih problema vezana je uz otoke i Zagoru, gdje je DZ jedini nositelj zdravstvene zaštite

izrada i nositelj – DZ, u suradnji sa lokalnom upravom i samoupravom, saborskim zastupnicima, izradit će prijedlog zakona kojim će se regulirati financiranje pojedinih potreba za zdravstvenom skrbi u jeku turističke sezone. Predlaže se participacija u tu svrhu iz boravišne pristojbe.

10 % za

zdravstvo

! 3

potaknuti izradu plana bolničkih odjela

slide55

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Ankica Smoljanović

III. PRIORITET:

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MATERINSTVA I DJETETA

slide56

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

DOKUMENTI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA ZDRAVLJE DJECE

Strategija «Zdravlje za 21. stoljeće»

Plan i program mjera zdravstvene zaštite (*)

Nacionalna obiteljska politika

Nacionalni program djelovanja za djecu

Konvencija o pravima djeteta (UN)Članak 24. (UN, 1989.)

… države potpisnice … će se zalagati … za:

Prioritetni zdravstveni ciljevi

1. Sigurno i zdravo majčinstvo – suzbijanje i smanjenje rizika u trudnoći i porodu

6. Daljnje smanjenje smrtnosti, posebice dojenačke i perinatalne

Osiguranje prenatalne i postnatalne skrbi kaoosnovnih mjera sigurnogmajčinstva

utvrđuju se mjere, subjekti i način provođenja tih mjera u svim razinama zaštite materinstva

koordiniran od HZJZ

usvojen od HZZO – osiguranje standarda zaštite

donesen od strane MZ (Narodne novine br.30/2002)

Smanjenje smrtnosti novorođenčadi i druge djece

slide57

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Državni

zdravstveni

sustav

Plan i program mjera zdravstvene zaštite – podtočka 1.5.2.1 ANTENATALNA SKRB

Zdrava trudnoća: 9> kliničkih i 3 UZ

rizične trudnoća: učestaliji pregledi, pretrage, skrb – DRŽAVA OSIGURAVA u paketu osnovnog osiguranja

Antenatalna skrb - izvršitelji

X

Obiteljski

doktor

Izabrani tim zdravstvene zaštite žena,

patronaža, laboratoriji, drugi specijalisti,

bolnička zaštita

!

Hrvatski perinatolozi postojeći obuhvat trudnicakliničkim pregledima tijekom trudnoće smatraju nezadovoljavajućim i uzimaju ga kao jednog od važnih čimbenika kontinuirano održavane stope PNM iznad 5 na 1000 rođenih.

bolja zaštita

=

rano otkrivanje

poremećaja,

mogućnost liječenja,

poništavanje

zaostataka (sredina),

Zašto su važni

antenat. klin.

pregledi

!

PNM (*)

na 1000 rođenih

RH (2002.) – 8.6

SDŽ – 10.3

?

(*) kategorija SZO-a za procjenu uspješnosti

slide58

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

! 1

Cilj Županije: PNM < 5 / 1000 rođenih

izići iz samodovoljnosti iukazivanja na propušteno,odrediti TKO, KADA i ŠTO treba poduzimati i početi

?

Kako

Prostora za ostvarenje ovog cilja ima i u ovako zahtjevnoj gospodarskoj zbilji Hrvatske odnosno Županije, u postojećem zdravstvu, s postojećim raspoloživim financijskimsredstvima, ali s promjenom njegove raspodjele.

redefiniranje obiteljskog liječnika u «Planu i programu mjera» model podijeljene skrbi.

obiteljski doktor

ne obavlja

ginek.preglede,

ni porode

dijeljenje

skrbi

kontinuitet

standarda zdrav.

zaštite iz osnov.

osiguranja

! 2

HZZO: obvezno provoditi evaluaciju provedbe

ugovoreneantenatalne zdravstvene zaštite, koja

bi rezultirala poznavanjem neizvršitelja kao i

obujma neizvršenja mjera antenatalne skrbi

obuhvatiti 80-85% zdravih trudnica s 9>ant. pregl.

provoditi sankcije neizvršiteljimaobv. programa mjera antenatalne skrbi,od strane HZZO-a

slide59

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

Izlagač:

Mladen Smoljanović

ZAKLJUČAK

slide60

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

ZAKLJUČAK

Po brojnim pokazateljima na stanju Županijskog zdravlja mogli bi pozavidjeti mnogi iz razvijenog svijeta (higijensko-epidemiološko povoljno stanje, nepostojanje brojnih zaraznih bolesti, odlična procijepljenost, niska perinatalna smrtnost, itd.).

Demokratski procesi, tehnološki razvoj, razvijenost i dostupnost komunikacija omogućili su saznanja o razvijenosti tehničkih dostignuća u svijetu na polju medicinske znanosti, te su zahtjevi, kako zdravstvenih djelatnika, tako i građana za primjenom istih sve češći i opravdani.

Nažalost, kako zdravlje nije samo odsustvo bolesti već duhovno, socijalno i tjelesno blagostanje onda uz činjenicu da nam je više od 10% ukupnog stanovništva nezaposleno, 10% invalidi, 15% stariji od 65 godina, a svega 20% mlađi od 20 godina ne može se govoriti o blagostanju i povoljnom ishodu u skoroj budućnosti bez intervencija.

slide61

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

 • Što zdravstvo može uraditi sada u ovakvim okolnostima ?
 • Može predložiti:
  • provesti bolju organizaciju mreže ustanova zdravstva koja bi omogućila veću jednakost i dostupnost zdravstvene zaštite na području čitave Županije;
  • veća sredstva uložiti u PZZ;
  • veći broj timova naročito u zaštiti zdravlja žene;
  • bolja edukacija i opremljenost ambulanti opće prakse (kako liječnika, tako sestara i primalja) – postati obiteljski liječnik;
  • hitnoj medicinskoj pomoći omogućiti učinkovitiji rad u rješavanju urgentnih stanja (osloboditi ju kućnih posjeta, sanitetskog prijevoza);
slide62

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

 • Što zdravstvo može uraditi sada u ovakvim okolnostima ?
 • Može predložiti:
  • osnovne specijalističko-dijagnostičke i terapeutske postupke (sada dostupne samo kroz KB) približiti pacijentima, kroz male gradske komunalne opće bolnice – u središtu bivših domova zdravlja (Sinj, Imotski, Hvar, Makarska, zatim Trogir i Supetar) dograditi operacijski trakt s odgovarajućim stacionarnim kapacitetima te bi uz KBC u Splitu sveučilišnoj (bolnici izvrsnosti) imali male opće bolnice koje bi podigle ukupnu razinu zdravstvene zaštite na svom području;
  • osiguranicima (pacijentima) omogućiti bolju informaciju i veći utjecaj na ostvarivanje svojih prava preko predstavničkih tijela lokalne samouprave i preko svojih osiguravajućih kuća;
  • aktivnije i agresivnije djelovati javno-zdravstvenim promicanjem zdravlja, a za mlade naraštaje donijeti nacionalni (županijski) program zdravstvenog odgoja;
  • u predstavničkim tijelima lokalne samouprave redovito raspravljati i odlučivati o stanju zdravlja na svome području.
  • uspostaviti stalni nadzor nad kvalitetom rada i razvojem zdravstvene struke (zdravstvena inspekcija i inspekcije od strane komora)
slide63

ŽUPANIJSKO ZDRAVLJE

Županija splitsko -dalmatinska

R,S

Rtg

BKL

D, UZ

Sinj

Rtg

BKL

D, UZ

R,S

Rtg

BKL

D, UZ

KB

UHMP

ZZJZ

Trogir

Imotski

S, Rtg

BKL

D, UZ

Makarska

Rtg

BKL

UZ

Supetar

R,S

Rtg, MBL

BKL

D, UZ

Vrgorac

Hvar

Rtg

BKL

D, UZ

Rtg

BKL

UZ

Vis