slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REPUBLIKA HRVATSKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REPUBLIKA HRVATSKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

REPUBLIKA HRVATSKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

REPUBLIKA HRVATSKA. Mogućnosti financiranja iz fondova Europske Unije - koordinacija gradonačelnika i načelnika Oriano Otočan v.d. pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU integracije P azin , siječanj 2010. www.istra-istria.hr. Istria C o m municati ng Europe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

REPUBLIKA HRVATSKA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

REPUBLIKA HRVATSKA

Mogućnosti financiranja iz fondova Europske Unije

- koordinacija gradonačelnika i načelnika

Oriano Otočan

v.d. pročelnika Upravnog odjela

za međunarodnu suradnju i EU integracije

Pazin, siječanj 2010.

www.istra-istria.hr

Istria Communicating Europe

slide2

Istra – Komunikacija prema EuropiCiljevi Istarske županije – 2012.________________________________________

 • Projekti za Istarsku županiju - financirani iz EU programa i drugih međunarodnih izvora
 • Jačanje apsorpcijskog kapaciteta
 • Informiranje – EU procesi

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi cilj prezentacije
Istra – Komunikacija prema Europi Cilj prezentacije
 • Predstaviti fondove Europske Unije dostupne Republici Hrvatskoj u pretpristupnom periodu
 • Predstaviti fondove EU za Hrvatsku nakon pristupanja u EU
 • Približiti mogućnosti za kandidiranje projekata gradovima i općinama u Istarskoj županiji
 • Dati detaljniji prikaz aktualnih mogućnosti (programa/natječaja) za kandidiranje projekata

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi eu programi i dr programi me unarodne suradnje
Istra – Komunikacija prema Europi EU programi i dr. programi međunarodnesuradnje
 • Inicijative INTERREG
 • Programi temeljem Zakona 84 Republike Italije
 • Programi CARDS
 • Pretpristupni fondovi (ISPA, Phare, SAPARD)
 • IPA Instrument pretpristupne pomoći
 • Programi Zajednice
 • Strukturni fondovi
 • Drugi programi - Bilateralna suradnja (Veneto, Flamanska vlada), CEI…

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa instrument pretpristupne pomo i
IPA je novi instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD

Financijska vrijednost IPA-e za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11,468 milijardi eura (ukupno sve zemlje)

Program IPA sastoji se od sljedećih pet sastavnica:

I. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

II. Prekogranična suradnja

III. Regionalni razvoj

IV. Razvoj ljudskih potencijala

V. Ruralni razvoj

Istra – Komunikacija prema Europi IPA Instrument pretpristupne pomoći

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa instrument pretpristupne pomo i1
Istra – Komunikacija prema Europi IPA Instrument pretpristupne pomoći

IPA – alokacije 2007.- 2012. (umil. EUR)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa prekograni na suradnja
Istra – Komunikacija prema Europi IPA prekogranična suradnja
 • IPA komponenta II - Prekogranična suradnja (IPA CBC) pruža potporu programima koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija Hrvatske i susjednih zemalja članica EU te zemalja potencijalnih kandidatkinja
 • Hrvatska sudjeluje u 6 prekograničnih programa:
 • Prekogranični program Slovenija – Hrvatska
 • Prekogranični program Mađarska – Hrvatska
 • Jadranska prekogranična suradnja
 • Prekogranični program Hrvatska – BiH
 • Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora
 • Prekogranični program Hrvatska – Srbija
 • Osim toga, hrvatska sudjeluje i u 2 transnacionalna programa:
 • Jugoistočna Europa (SEE)
 • Mediteran (MED)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa prekograni ni program s lo h r
7 prihvatljivih županija:

Istarska,

Primorsko-goranska,

Karlovačka,

Zagrebačka,

Krapinsko-zagorska,

Varaždinska, Međimurska;

1 pridružena županija:

Grad Zagreb (pravilo o 20%)

Istra – Komunikacija prema Europi IPA prekogranični program SLO – HR

www.istra-istria.hr

slide11

Istra – Komunikacija prema Europi IPA prekogranični program SLO – HR

Trajanje programa:

2007. – 2013.

Opći cilj programa:

Stvaranje dinamičnog prekograničnog područja s intenzivnom

interakcijom dionika u razvoju kako bi ostvarili zajednički definirane ciljeve.

Udio sufinanciranja:

Samo prihvatljivi troškovi bit će nadoknađeni

 • IPA sufinanciranje: 85%;
 • Sufinanciranje iz javnih sredstava: 15%

Vrijednost projekata: do 2.000.000,00 Eura

www.si-hr.eu

www.istra-istria.hr

slide12

Istra – Komunikacija prema Europi IPA prekogranični program SLO – HR

www.istra-istria.hr

slide13

Istra – Komunikacija prema Europi IPA prekogranični program SLO – HR

www.istra-istria.hr

slide14

Istra – Komunikacija prema Europi IPA prekogranični program SLO – HR

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa prekograni ni program s lo h r1
Istra – Komunikacija prema Europi IPA prekogranični program SLO – HR

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa jadranska prekograni na suradnja
Države članice: Italija, Slovenija, Grčka,RH, BiH,CG, Albanija

7 prihvatljivih županija u RH: IstarskaPrimorsko-goranskaLičko-senjska Zadarska Šibensko-kninskaSplitsko-dalmatinska Dubrovačko-neretvanska1 pridružena : Karlovačka županija

Istra – Komunikacija prema Europi IPAJadranska prekogranična suradnja

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa jadranska prekograni na suradnja1
Istra – Komunikacija prema Europi IPAJadranska prekogranična suradnja
 • Trajanje programa: 2007. – 2013.
 • Opći cilj programa:
 • Jačanje sposobnosti održivog razvoja jadranskog područja usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja
 • Udio sufinanciranja:
 • Samo prihvatljivi troškovi bit će nadoknađeni
 • IPA sufinanciranje: 85%;
 • Sufinanciranje iz javnih sredstava: 15%
 • Vrijednost projekata:
 • obični - do 5.000.000,00 Eura / strateški – do 12.500.000,00 Eura
 • www.adriaticipacbc.org

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa jadranska prekograni na suradnja2
Istra – Komunikacija prema Europi IPAJadranska prekogranična suradnja

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa jadranska prekograni na suradnja3
Istra – Komunikacija prema Europi IPA Jadranska prekogranična suradnja

Nacionalno tijelo (National Authority), MRRŠVG, pruža podršku Upravljačkom tijelu u koordinaciji programski relevantnih aktivnosti na području RH

 Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee) nadzire i prati provedbu Programa; donosi odluke vezane uz odabir projekata u okviru pojedinog natječaja

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa jadranska prekograni na suradnja4
Istra – Komunikacija prema Europi IPA Jadranska prekogranična suradnja

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa jadranska prekograni na suradnja5
Istra – Komunikacija prema Europi IPA Jadranska prekogranična suradnja

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta iv razvoj ljudskih potencijala
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

Prioritet 1 - Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

Mjera 1.1. Potpora u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada

Mjera 1.2. Potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje

Prioritet 2 - Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada

Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju

Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju

Prioritet 3 – Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Mjera 3.1. Daljnji razvoj hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih

Mjera 3.3. Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera

Prioritet 4 – Tehnička pomoć

Mjera 4.1. Priprema projekata

Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta iv razvoj ljudskih potencijala1
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITETI:

Bolji pristup zapošljavanju integracija na tržište rada

Uključivanje socijalno isključenih skupina na tržište rada

Razvoj ljudskog kapitala i povećanje mogućnosti zapošljavanja

Korisnici grantova:

područne službe za zapošljavanje, županijska partnerstva za zapošljavanje,

HZZ na nacionalnoj i lokalnoj razini, privatne i javne ustanove na regionalnoj i lokalnoj razini, jedinice za socijalnu skrb u županijama, područne/općinske

razvojne agencije, centri za potpore MSP, tehnološki inkubatori, organizacije

mladih, srednje škole, učiteljske akademije, ustanove koje pružaju obrazovanje

odraslih, NVO, veleučilišta i ustanove za visokoškolsko obrazovanje…

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta iv razvoj ljudskih potencijala2
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

Natječaji – grant sheme:

Hrvatski zavod za zapošljavanje (www.hzz.hr)

Lokalna partnerstva za zapošljavanje (natječaj otvoren do 11. 2. 2010.)

Poticanje učinkovitog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada (natječaj otvoren do 2. 3. 2010.)

Mladi na tržištu rada (natječaj otvoren do 8. 3. 2010.)

Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih osoba (natječaj otvoren do 18. 1. 2010.)

Žene na tržištu rada (natječaj otvoren do 30. 11. 2009.)

Agencija za strukovno obrazovanje (www.aso.hr)

Implementacija novih kurikuluma (natječaj otvoren do 18.12. 2009.)

Regionalna mreža lokalnih obrazovnih institucija (natječaj otvoren do 28. 1. 2010.)

Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje (natječaj otvoren do 4. 12. 2009.)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta v ruralni razvoj program ipard
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta V - Ruralni razvoj - Program IPARD

Program IPARD zamjenjuje dosadašnji program SAPARD

Korisnici IPARD programa ovisno od mjere mogu biti i OPG u sustavu PDV-a, obrti i tvrtke

Od 2007. - 2011. godine kroz IPARD program u RH korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore

Cilj programa je:

Prilagođavanje zakonodavstvu EU kroz unapređenje higijenskih, veterinarskih i okolišnih standarda

Povećanje konkurentnosti kroz modernizaciju proizvodnje i smanjenje troškova proizvodnje

Osigurati trajnost poljoprivredne proizvodnje i povećanje kvalitete života na ruralnim područjima

Više informacije možete dobiti u Upravi za ruralni razvoj/Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta v ruralni razvoj program ipard1
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta V - Ruralni razvoj - Program IPARD

Mjera 101: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice

- OPG, obrti i pravne osobe upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obveznici pdv-a

Mjera 103: Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda zajednice

- obrti i poduzeća u privatnom vlasništvu ili do 25% u državnom (javnom vlasništvu) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća

Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

- jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)

Trenutno su otvoreni natječaji za mjere 101 i 103 - rok 04.03.2010. !

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta v ruralni razvoj program ipard2
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta V - Ruralni razvoj - Program IPARD

MJERA 301 - Razvoj ruralne infrastrukture

Sektor A – javne nerazvrstane ceste

Sektor B – šumski protupožarni putovi

Sektor C – kanalizacijski sustav i pogoni za pročišćavanje otpadnih voda

Sektor D – toplane koje koriste otpad ili nusproizvode iz poljoprivrede ili šumarstva

Krajnji korisnici ove mjere su jedinice lokalne samouprave

(gradovi i općine) koje imaju do 10.000 stanovnika (popis

2001.)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta v ruralni razvoj program ipard3
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta V - Ruralni razvoj - Program IPARD

MJERA 301 - Razvoj ruralne infrastrukture

Maksimalni iznos javne pomoći će biti do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova po ulaganju koje ne stvara značajni neto prihod (ukoliko je udio neto prihoda manji od 25% ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja projekta).

Za sva druga ulaganja koja stvaraju neto prihod potpora će biti do 50%

Maksimalni iznos javne pomoći po ulaganju je ograničen na:

ulaganja u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste: 405.000 EUR / 3.000.000 kn

ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za pročišćavanje otpadnih voda: 958.000 EUR / 7.000.000 kn

ulaganja u toplane: 958.000 EUR / 7.000.000 kn

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi ipa komponenta v ruralni razvoj program ipard4
Istra – Komunikacija prema Europi IPA komponenta V - Ruralni razvoj - Program IPARD

MJERA 301 – VAŽNIJI DOKUMENTI

Potvrda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti ulaganja s EU standardima

Građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji

Procjena troškova za gradnju/opremanje, izdanog i ovjerenog od ovlaštenog projektanta

Troškovnik

Glavni projekt

Plan proračuna

FPRP-i (Financijski plan razvojnih programa)

Obvezujuće pismo namjere banke s određenim iznosom ili Ugovor o kreditu ako postoji

Računi/ponude za opće troškove nastali prije podnošenja prijave

Dio Regionalnog operativnog programa ili Županijske razvojne strategije koji se odnosi na ulaganje

Provedbene odredbe i kartografski prikaz korištenje i namjena, koji je sastavni dio Plana jedinice lokalne samouprave

Kopija dugoročnih ugovora s dobavljačima

Plan zaštite od požara

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi bilateralna suradnja program regije veneto
Istra – Komunikacija prema Europi Bilateralna suradnja - Program Regije Veneto

Sudjelovanje na natječajima za obnovu kulturne baštine Republike Venezie u Istri i Dalmaciji /regionali zakon 15 od 7 travnja 1994, br. 15 (BUR n. 30/1994). Više informacija na stranici http://www.consiglioveneto.it/crvportal//leggi/1994/94lr0015.html.

Natječaj izlazi jednom godišnje, rok za prijavu kraj rujna svake godine

Kontakt: Upravni odjel za kulturu Istarske županije / Upravni odjel „Bilancio finanze e tributi, partecipazioni societarie, relazioni internazionali, pesca, patti territoriali, imprenditoria giovanile e femminile“, Regija Veneto

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi bilateralna suradnja program flamanske vlade
Istra – Komunikacija prema Europi Bilateralna suradnja - Program Flamanskevlade

Ministarstvo vanjskih poslova Flandrije je 2004. godine uključilo Republiku Hrvatsku u Program predpristupne pomoći prilagodbi stečevinama Europske Unije za zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe.

Osnovni cilj Programa bilateralne pomoći Republici Hrvatskoj je potpora u predpristupnim procesima EU, prije svega podrška lakšem usvajanju pravne stečevine (acquis communitaire).

Hrvatski partner je obvezan sudjelovati u financiranju projekta u vrijednosti 15% od ukupnog proračuna projekta.

Nakon prijave na javni natječaj, odabir projektnih prijedloga i odluku za njihovo konačno financiranje donosi savjetodavni Odbor flamanskog Ministarstva vanjskih poslova u konzultaciji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija RH.

U 2009. g. flamanska Vlada nastavila s programom novčane potpore za projekte suradnje sa zemljama središnje i istočne Europe.

www.vlaanderen.be/internationaal

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi programi zajednice
Istra – Komunikacija prema Europi Programi Zajednice

Programi Zajednice predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama Europske zajednice.

Neki od Programa Zajednice su otvoreni i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji. Kao takvi smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada Europske unije, te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupanja.

Države koje nisu članice Europske unije, i kao takve ne doprinose zajedničkom proračunu Unije, dužne su platiti članarinu za sudjelovanje u Programima Zajednice, a iznos članarine razlikuje se od programa do programa. O kvaliteti podnesenih projekata ovisi koliko će se uspješno povući uložena sredstva, te da li će ona biti manja, jednaka ili veća od uplaćene članarine.

22. studenoga 2004. godine potpisan je Okvirni sporazum između Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima sudjelovanja RH u programima Zajednice, kojim je Hrvatska stekla mogućnost sudjelovanja u određenim programima Zajednice.

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi programi zajednice1
Istra – Komunikacija prema Europi Programi Zajednice

Programi Zajednice u kojima sudjeluje Hrvatska u proračunskom razdoblju 2007.-2013

IADBC (2005.-2009.); RH sudjeluje još od ranije, program koordinira Središnji državni ured za e-Hrvatsku

Kultura 2007, program koordinira Ministarstvo kulture

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, program koordinira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

PROGRESS-Program zapošljavanja i socijalnu solidarnost, program koordinira Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Europa za građane, koordinira Ured za udruge

CIP-Program za konkurentnost i inovacije, koordinira Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

EIP-Program za poduzetništvo i inovacije, koordinira Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

IEE-Inteligentna energija u Europi, koordinira Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

ICT PSP-Program potpore politici informacijske i komunikacijske tehnologije, koordinira Središnji državni

ured za e- Hrvatsku

Financijski instrument za civilnu zaštitu, koordinira Državna uprava za zaštitu i spašavanje

MEDIA, koordinira Ministarstvo kulture

Carine 2013, koordinira Ministarstvo financija

Fiscalis 2013, koordinira Ministarstvo financija

Akcijski program zajednice na području javnog zdravlja 2008-2013, koordinira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Marco Polo II, koordinira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

VIŠE O PROGRAMIMA ZAJEDNICE: www.strategija.hr

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi program iee inteligentna energija u eu
Istra – Komunikacija prema Europi PROGRAM IEE-Inteligentna energija u EU

Cilj programa je poticanje akcija na području nove i obnovljive energije te unapređenje energetske učinkovitosti.

Ovaj program obuhvaća specifične mjere jačanja energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja resursa u industriji i građevinarstvu, korištenje energetskih proizvoda te zakonske propise.

Aktivnosti se usmjeravaju na promociju izvora obnovljive energije i energetske diversifikacije te stimuliranje diversifikacije goriva i energetske učinkovitosti u transportu.

Primjeri projekata financiranih iz ovog programa uključuju:

1. Obuku o izgradnji nove tehnike koje mogu dovesti do 50 posto ili više uštede energije u usporedbi s tradicionalnim načinima korištenja energije2. Poboljšanje učinkovitosti potpore za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije u cijeloj Europi;3. Pomaganje gradovima i općinama da razviju energetski efikasniji i čišći transport

Više o programu Inteligentna energija u Europi na službenoj stranici programa: http://ec.europa.eu/energy/intelligent

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi europa za gra ane
Istra – Komunikacija prema Europi Europa za građane

Aktivnost 1: Aktivni građani za Europu je aktivnost koja je izravno usmjerena na uključivanje građana, a provodi se kroz dvije vrste mjera, koje su dalje podijeljene u dvije pod-mjere (svaka od tih pod-mjera predstavlja zasebni natječaj unutar kojeg je moguće podnijeti projektne prijedloge):

Mjera 1.:Bratimljenje gradovacilja na uključivanje građana ili promicanje razmjena među europskim građanima kroz njihovo sudjelovanje u aktivnostima bratimljenja gradova, osnažujući umrežavanje i suradnju bratimljenih gradova. Ova mjera obuhvaća dvije vrste pod-aktivnosti: 

Mjera 1.1.: Sastanci građana bratimljenih gradovanastoji okupiti građane i skupina građana bratimljenih gradova, koristeći partnerstva među općinama za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima.

 Takvi sastanci trebali bi imati slijedeće 3 značajke:

       Predanost europskoj integraciji

       Akitvno sudjelovanje

       Interkulturalni dijalog

Mjera 1.2.: Mreže pobratimljenih gradova. Tom mjerom, temeljenom na povezivanju niza međusobno bratimljenih gradova stvara se preduvjet za potencijalno umrežavanje općina/gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem.

Program na HR - http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi europa za gra ane1
Istra – Komunikacija prema Europi Europa za građane

Rok za predaju projektnih prijedloga:

Aktivnost 1: Aktivni građani za Europu

Mjera 1.1.: Sastanci građana bratimljenih gradova,

Rokovi su

15/02/2010 za sastanke koji počinju nakon 01.lipnja 2010.

01/06/2010 za sastanke koji počinju nakon 01. listopada 2010.

01/09/2010 za sastanke koji počinju nakon 01.siječnja 2011.

Mjera 1.2.: Mreže pobratimljenih gradova

Rokovi su:

15/02/2010 za sastanke koji počinju nakon 01.lipnja 2010.

01/09/2010 za sastanke koji počinju nakon 01.siječnja 2011.

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi program kultura 2007 2013
Istra – Komunikacija prema Europi Program Kultura 2007-2013

Cilj programa Kultura 2007 - 2013 jest poboljšati zajedničko europsko kulturno područje utemeljeno na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem kulturne suradnje između kulturnih stvaratelja, korisnika i institucija zemalja koje sudjeluju u navedenom programu, a s ciljem poticanja na stvaranje europskog državljanstva.

Posebni prioriteti programa su:- promicanje transnacionalne mobilnosti kulturnih djelatnika; - potpora transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda;- promicanje međukulturnog dijaloga

Za programsko razdoblje 2007-2013 ukupni programski proračun iznosi 400 milijuna €

Ukupna godišnja programska sredstva kreću se od otprilike 43 milijuna do 58 milijuna €

Korisnici ovoga programa moraju biti neprofitni, javne ustanove ili privatne organizacije u svojstvu pravne osobe s primarnom djelatnošću iz područja kulture (kulturna ili kreativna područja)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi od pretpristupnih programa do strukturnih fondova
Istra – Komunikacija prema Europi Od pretpristupnih programa do strukturnih fondova

www.istra-istria.hr

slide40

IPA – DODIJELJENA SREDSTVA 2007.- 2010. (umil. EUR)

UKUPNO

KOMP.

2007.

2008.

2009.

2010.

Pomoć u tranziciji i jačanju institucija

1

49,60

45,40

45,60

39,50

180,10

2

Prekogranična suradnja

9,70

14,70

15,90

16,20

56,50

3

Regionalni razvoj

45,05

47,60

49,70

56,80

199,15

4

Razvoj ljudskih potencijala

11,38

12,70

14,20

15,70

53,98

102,90

5

Ruralni razvoj

25,50

25,60

25,80

26,00

UKUPNO GODINA

141,23

146,00

151,20

154,20

592,63

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Sredstva nakon ulaska u EU:

samo iz sredstava kohezijske politike 1.1 milijarda eura godišnje!!!

+ zajednička poljoprivredna politika, ostalo…

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi1
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Osnovni cilj kohezijske politike: smanjenje razlika u razini razvoja između europskih regija s ciljem jačanja gospodarske i socijalne kohezije  ujednačeni razvitak unutar EU

Jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva - podupire ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi2
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Kako EU nastoji pomoći?

308 milijardi EUR izdvojeno je za kohezijsku politiku u financijskoj perspektivi 2007. – 2013.

Sredstva za nerazvijene i problematične regije i zemlje članice EU

Sufinanciranje javnih projekata i razvojnih programa, odobrenih od strane nacionalnih ili regionalnih vlasti

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi3
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Vrste ulaganja

Proizvodna ulaganja (mala i srednja poduzeća)  nova i/ili zadržana radna mjesta

Istraživanje i razvoj  dodana vrijednost proizvodnje

Informacijsko društvo  kvaliteta života, poslovna klima, administrativna učinkovitost

Ljudski kapital  zaposlenost i produktivnost

Socijalna uključenost  jednakost šansi

Osnovna infrastruktura  povećanje životnog standarda, okolišna održivost, trans-europska energetska, telekomunikacijska i transportna mreža

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi4
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Izvori financiranja EU intervencija

Strukturni fondovi:

Europski socijalni fond (ESF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Kohezijski fond (KF)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi5
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Europski fond za regionalni razvoj, EFRR

Ulaganja u proizvodnju

Izravne potpore ulaganjima (mala i srednja poduzeća)

Infrastruktura

Okolišna, prometna, energetska, turistička, zdravstvena i obrazovna

Jačanje gospodarskih potencijala

Jačanje turističke ponude, atraktivnosti područja za ulaganje, informacijsko društvo (pristup Internetu, on-line usluge, mala i srednja poduzeća), konkurentnost (istraživanje i razvoj, klasteri i suradnja, poduzetništvo i inovacije za mala i srednja poduzeća)

Od 2007. veći naglasak na istraživanju i razvoju, okoliš. održivosti, sprječavanju prirodnih i tehnoloških rizika

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi6
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Europski socijalni fond, ESF

Poticanje ulaganja u ljudske resurse: cjeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, ICT (informatičko društvo) i management vještine

Prilagodba gospodarskim promjenama: produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka (restrukturiranje)

Pristup tržištu rada: modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja (npr. samo-zapošljavanje), uključenje žena i imigranata

Socijalna uključenost (osjetljive skupine): borba protiv diskriminacije, zapošljavanje, pomoć i usluge

Dodatno za najmanje razvijena područja (Cilj 1):Reforma znanosti i obrazovanja, cjelo-životno učenje, ljudski potencijali u istraživanju i razvoju; administrativne sposobnosti (obuka, metodologija, analize) u državnoj upravi i javnom sektoru (područje gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi7
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Kohezijski fond

18% sredstava kohezijske politike

Projekti minimum € 25 tj. 50 milijuna

Razina EU sufinanciranja 80-85%

Uvjet korištenja: BND < 90% EU, proračunski

Kriteriji za utvrđivanje alokacije za pojedinu zemlju: površina i broj stanovnika

Namjena: okolišna i prometna infrastruktura

Transeuropska transportna mreža (TEN-T) i Paneuropski koridori

Okolišno održivi razvoj u energetici i prometu (javni urbani promet, prometni pravci izvan TEN-T)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi8
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Usmjeravanje na statističke regije (NUTS)

Hrvatska će temeljiti svoju regionalnu razvojnu politiku, kao i

povlačenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova EU-a na 3

NUTS II regije:

sjeverozapadnu Hrvatsku u koju ulaze Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka te Međimurska županija,

središnju i istočnu (Panonsku) Hrvatsku koja uz pet slavonskih županija uključuje i Bjelovarsko-bilogorsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju te

jadransku Hrvatsku u koju ulaze sve županije s izlazom na more.

NUTS 1 (stanovništvo: 3 – 7 milijuna)

NUTS 2 (stanovništvo: 800.000 – 3 milijuna)

NUTS 3 (stanovništvo: 150.000 – 800.000)

www.istra-istria.hr

slide50

Istra – Komunikacija prema Europi

NUTS II Regije u RH

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi9
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Kategorije intervencija

Regije Cilja #1 – Konvergencija

NUTS II regije čiji BDP p/c ne prelazi 75% prosjeka EU;

Zemlje čiji BND p/c ne prelazi 90% prosjeka EU;

82% sredstava Kohezijske politike

Regije Cilja #2 – Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

Ostale NUTS regije

15,7% sredstava Kohezijske politike

Regije Cilja #3 – Europska teritorijalna suradnja

NUTS III regije koje graniče s drugim zemljama članicama / zemljama kandidatkinjama

2,3% sredstava Kohezijske politike

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi10
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO)

Ključni strateški dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava i strukturnih instrumenata EU

Temelj za izradu Operativnih programa (OP) do 2013. godine.

Operativni programi će odrediti mjere ključne za ostvarivanje prioriteta utvrđenih NSRO-om i način njihove provedbe.

NSRO + OP = programska bazu za upravljanje Strukturnim instrumentima EU nakon ulaska RH u punopravno članstvo EU.

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi11
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Kako do EU sredstava?

NSROOperativni program  usvajanje od strane EK  raspisivanje natječaja, odabir, potpisivanje ugovora s krajnjim korisnicima, provedba projekata

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant)

krajnji korisnik predlaže projekt na zadanu tematiku

natječajna dokumentacija obuhvaća: opis projekta, prijavni obrazac, priloge (proračun, logička matrica, građevinska dozvola, cost-benefit analiza, ocjena učinka na okoliš i dr. prema potrebi)

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi12
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Izazovi učinkovitog korištenja EU sredstava

Odgovarajući kadrovski kapaciteti

Stručnost svih sudionika (acquis, pravila kohezijske politike, engleski jezik)

Fleksibilnost sustava (brojnost sudionika, složenost procedura)

Strategija razvoja i odgovarajuća nacionalna proračunska sredstva

Informiranje i pomoć krajnjim korisnicima

Razmjena informacija i iskustava

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi strukturni fondovi13
Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

Hrvatska i EU fondovi

U tijeku su pripreme za Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) za programsko razdoblje od 2011. do 2013. godine.

Nakon ulaska (2012.?):

Novi potencijalni sektori (turizam, zdravstvo, obrazovanje, kultura, socijalna infrastruktura)

Novi korisnici: malo i srednje poduzetništvo

Nova pravila korištenja: nacionalne strukture i hrvatske jezik

20 puta veći iznos sredstava na raspolaganju u odnosu na pred-pristupne fondove (alokacija za RH 2011.-2012.– 2,2 milijarde €)

www.istra-istria.hr

slide56
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

http://www.strategija.hr

Ministarstvo financija

http://www.mfin.hr , http://cfcu.mfin.hr

Europska komisija

http://www.delhrv.cec.eu.int/en

PRAG - Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama, financirane iz općeg proračuna

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

IPA legislativa

Uredba Vijeća br. 1085/2006 od 17.7.2006.

Uredba Komisije br. 718/2007 od 12.7.2007.

Istra – Komunikacija prema Europi Strukturni fondovi

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi eu projekti u istarskoj upaniji1
Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji

Trenutan broj međunarodnih projekata u kojima su sudjelovali/sudjeluju partneri iz Istarske županije – 98

Ukupna vrijednost međunarodnih projekata u kojima su sudjelovali/sudjeluju subjekti iz Istarske županije je preko 87 milijuna €

Ukupna vrijednost sredstava realiziranih kroz međunarodne projekte na području Istarske županije je 14 milijuna €

www.istra-istria.hr

istra komunikacija prema europi kontakti upravni odjel za me unarodnu suradnju i eu integracije
Istra – Komunikacija prema Europi Kontakti - Upravni odjel za međunarodnusuradnju i EU integracije

Sjedište Upravnog odjela

Flanatička ulica 29, 52100 Pula,

Tel. +385 52 372 177

Fax. +385 52 372 178

e-mail:oriano.otocan@istra-istria.hr

Euro info point

Carrarina 1, 52100 Pula

Tel. +385 52 210 596

Fax +385 52 210 063

e-mail: interregional@istra-istria.hr

Ured u Bruxellesu

Rue du Commerce 49, 1000 Bruxelles

Tel.  +32 2 513 85 18

Fax. +32 2 502 46 37 

e-mail: eu.office@istra-istria.hr

Jadranska Euroregija

Carrarina 1, 52100 Pula

Tel. +385 52 210596

Fax. +385 52 210063

e-mail: kristina.tanger@istra-istria.hr

www.istra-istria.hr