PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER
Download
1 / 23

ETIKA PENGGUNAAN INTERNET - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER . ETIKA PENGGUNAAN INTERNET. DISEDIAKAN OLEH : SURAITI BINTI SAIDIN @ PISMP_IPGM 3A. ETIKA PENGGUNAAN INTERNET. OBJEKTIF. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer Memahami prinsip etika komputer Memahami etika profesional TM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ETIKA PENGGUNAAN INTERNET' - aram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Etika penggunaan internet

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

ETIKA PENGGUNAAN INTERNET

DISEDIAKAN OLEH : SURAITI BINTI SAIDIN @ PISMP_IPGM 3AEtika penggunaan internet

OBJEKTIF

 • Mengetahui masalah moral dan isu etika

 • komputer

 • Memahami prinsip etika komputer

 • Memahami etika profesional TM

 • Mengetahui fungsi kod etika profesional

 • Keperluan etika komputer


Etika penggunaan internet

ETIKA KOMPUTER

 • Etika komputer umumnya adalah satu bidang

 • mengenai penggunaan komputer yang betul

 • (panduan).

 • Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan

 • maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara

 • isu/dilema yang membabitkan etika penggunaan

 • komputer dalam era maklumat.

Penggunaan TM + x bertanggungjawab = isu etika/natijah


Masalah moral dan etika
MASALAH MORAL DAN ETIKA

 • P e n g g e r t a k (Cracker)

 • Cracker ialah golongan yang menceroboh ke dalam sistem

 • komputer dan merosakkan sistem yang ada dengan tujuan

 • utama membuat keuntungan.

 • Cracker tidak menulis program untuk membangunkan

 • perisian tetapi menggunakan perisian yang dibangunkan

 • orang lain untuk tujuan kemusnahan.

 • Cracker tidak mempunyai etika kerja yang baik.


Etika penggunaan internet

 • P e n y a l a h g u n a a n I n t e r n e t

 • Konsep ‘langit terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara kita telah mengundang banyak implikasi buruk kepada para pengguna Internet terutamanya di kalangan remaja.

 • V i r u s

 • Sebarkan virus - merosakkan sistem, data, perisian, melumpuhkan rangkaian komputer.

 • H a k c i p t a

 • Memuat turun sebarang perisian atau dokumen tanpa kebenaran adalah salah dari segi undangundang hakcipta. Keizinan daripada pemiliknya adalah perlu.

 • P e r i s i a n c e t a k r o m p a k


Etika penggunaan internet

P R I N S I P E T I K A

K O M P U T E R

 • K e s e i m b a n g a n

 • Kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat mestilah lebih baik daripada risiko dan keburukan.

 • K e i z i n a n t e r m a k l u m

 • Mereka yang menerima kesan teknologi maklumat mesti faham dan menerima risiko yang akan dihadapi. Apabila mereka telah faham maka mereka lebih bersedia menerima sebarang risiko yang timbul.


Etika penggunaan internet

 • K e a d i l a n

 • Manfaat dan keburukan teknologi maklumat mesti diagih secara adil. Mereka yang menerima kebaikan patut menanggung sama risiko dan mereka yang tidak menerima kebaikan tidak patut menanggung risiko yang lebih. Risiko yang diterima haruslah adil untuk kedua belah pihak.

 • M e m i n i m u m k a n R i s i k o

 • Teknologi maklumat mesti dilaksanakan dengan mengelak risiko yang tidak berkaitan dan diminimumkan agar manfaat yang diterima daripada teknologi maklumat adalah lebih


Etika penggunaan internet

R U K U N E T I K A K O M P U T E R

Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.

Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.

Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.

Tidak menggunakan komputer untuk mencuri.

Tidak menggunakan komputer untuk menipu.


Etika penggunaan internet

R U K U N E T I K A K O M P U T E R

 • 6. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah

 • Tidak menggunakan sumber dari komputer orang lain tanpa kebenaran.

 • Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.

 • Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.

 • Gunakanlah komputer dengan timbang rasa dan hormat kepada manusia lain.


Etika penggunaan internet

I S U E T I K A K O M P U T E R

Tidak nampak kesan dan masalah moral dari aspek sosial pengkomputeran.

Pengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam dalam komputer berbanding dengan mereka yang sememangnya dalam bidang pengkomputeran.


Etika penggunaan internet

I S U E T I K A K O M P U T E R

Kurang arif tentang undang-undang siber.

Orang awam tidak menerima impak yang hebat apabila berlaku isu berkaitan dengan etika komputer.

Kurangnya pendedahan dalam pengaruh, kegunaan dan kuasa yang ada pada komputer.


Etika penggunaan internet

C I R I P R O F E S I O N A L I S M E

 • Harus ada perkhidmatan penting dengan matlamat yang

 • jelas untuk masyarakat dan negara.

 • Menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek

 • semasa menjalankan tugas.

 • Mendapat latihan yang khusus dalam sesuatu bidang

 • kemahiran ikhtisas pekerjaan itu dalam jangka masa

 • tertentu.


Etika penggunaan internet

C I R I P R O F E S I O N A L I S M E

 • Harus ada kuasa autonomi semasa menjalankan tugas

 • kerana anggota dalam sesuatu kumpulan profesional itu

 • adalah pakar dalam bidang tertentu.

 • Mementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasi dengan tidak

 • mementingkan keuntungan wang (gaji) semasa menjalankan

 • tugas.

 • Mempunyai tatasusila perkhidmatan yang harus dipatuhi

 • oleh setiap anggota dalam kumpulan profesion itu.


Etika penggunaan internet

KESIMPULAN

Mok (1996) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya.


Etika penggunaan internet

KOD ETIKA

Inspirasi dan panduan.

Pencegahan dan disiplin.

Memelihara maruah profesion.

Memelihara keharmonian.

Sokongan.


Etika penggunaan internet

KERANGKA KOD ETIKA

 • Kebersendirian

 • Ketepatan

 • Hak milik

 • Capaian


Kerangka kod etika kebersendirian
Kerangka Kod Etika : Kebersendirian

Apakah maklumat tentang seseorang yang boleh atau perlu diberitahu atau diketahui oleh orang lain.

Apakah jenis pengawasan yang boleh dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan.

Apakah perkara yang boleh disimpan secara peribadi yang tidak boleh dipaksakan untuk dimaklumkan kepada pihak lain.

Apakah maklumat tentang individu yang perlu disimpan dalam pangkalan data. Sejauh manakah selamatnya maklumat tersebut?


Kerangka kod etika ketepatan maklumat
Kerangka Kod Etika: Ketepatan Maklumat

Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan, kesetiaan, ketepatan maklumat yang dikumpul.

Bagaimana memastikan meklumat diproses dengan sempurna dan dipersembahkan dengan tepat kepada pengguna?

Siapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralat dalam maklumat, bagaimana pihak yang terjejas boleh dipampas?


Kerangka kod etika hak milik
Kerangka Kod Etika : Hak Milik

Siapa memiliki maklumat

Apakah harga yang adil dan berpatutan sebagai pertukaran maklumat.

Bagaimana mengendalikan cetak rompak perisian yang dilindungi hak cipta.

Bilakah seseorang boleh menggunakan pangkalan data yang mempunyai hak milik.

Bolehkah komputer korporat digunakan untuk tujuan peribadi.

Bagaimana pakar yang menyumbang ilmu pengetahuan untuk mencipta sistem pakar harus diberi pampasan.

Bagaimana akses kepada saluran maklumat diperuntukkan.


Kerangka kod etika capaian
Kerangka Kod Etika : Capaian

Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat.

Berapa bayaran perlu dikenakan kerana membenarkan capaian maklumat.

Bagaimana capaian kepada komputer disediakan kepada kaki tangan yang tidak berupaya.

Siapakah yang diberi peralatan yang diperlukan untuk mencapai maklumat.

Adakah hak yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk mendapat keistimewaan memperoleh maklumat dan di bawah keadaan apa dan jaminan apa?


Etika penggunaan internet

K O D E T I K A P R O F E S I O N A L

Mengelakkan kemusnahan dan kemudaratan kepada sesiapa misalnya menyebarkan virus.

Menyumbang kepada masyarakat seperti mereka bentuk produk baru yang memudahkan penggunaan berkomunikasi.

Menghormati sesuatu yang dianggap rahsia dan tidak menyebarkannya.

Bersikap adil dan tidak menindas.

Menghormati hak cipta orang lain.

Menghormati hak kebersendirian orang lain.


Etika penggunaan internet

SEKIAN,

TERIMA KASIH

DISEDIAKAN OLEH: SURAITI SAIDIN @ PISMP_IPGM 3A