etika penggunaan internet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etika Penggunaan Internet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etika Penggunaan Internet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Etika Penggunaan Internet - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

Etika Penggunaan Internet. Objektif Kod Etika: Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer Memahami prinsip etika komputer 3. Memahami etika profesional Teknologi Maklumat 4. Mengetahui fungsi kod etika profesional 5. Keperluan etika komputer. PRINSIP. ETIKA. RUKUN ETIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etika Penggunaan Internet' - Gabriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etika penggunaan internet
Etika Penggunaan Internet
 • Objektif Kod Etika:
 • Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer
 • Memahami prinsip etika komputer
 • 3. Memahami etika profesional Teknologi Maklumat
 • 4. Mengetahui fungsi kod etika profesional
 • 5. Keperluan etika komputer

PRINSIP

ETIKA

RUKUN ETIKA

ISU ETIKA

CIRI PROFESIONALISME

KOD ETIKA

KERANGKA KOD

KOD ETIKA PROFESIONAL

PENUTUP

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

prinsip
Prinsip
 • 1. Keseimbangan

Kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat mestilah lebih baik

daripada risiko dan keburukan.

 • 2. Keizinan termaklum

Mereka yang menerima kesan teknologi maklumat mesti faham

dan menerima risiko yang akandihadapi. Apabila mereka telah

faham maka mereka lebih bersedia menerima sebarang risikoyang

timbul.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

prinsip3
Prinsip
 • 3. Keadilan

Manfaat dan keburukan teknologi maklumat mesti diagih secara

adil. Mereka yang menerima kebaikan patut menanggung sama

risiko dan mereka yang tidak menerima kebaikan tidakpatut

menanggung risiko yang lebih. Risiko yang diterima haruslah adil

untuk kedua belah pihak.

 • 4. Meminimumkan risiko

Teknologi maklumat mesti dilaksanakan dengan mengelak risiko

yang tidak berkaitan dan diminimumkan agar manfaat yang

diterima daripada teknologi maklumat adalah lebih daripada

risikonya.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

etika
Etika
 • Etika komputer umumnya ialah satu bidang tentang penggunaan komputer yang betul (panduan)
 • Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara isu/dilema yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

rukun etika
Rukun Etika
 • Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.
 • Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.
 • Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.
 • Tidak menggunakan komputer untuk mencuri
 • Tidak menggunakan komputer untuk menipu.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

rukun etika6
Rukun Etika
 • Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah.
 • Tidak menggunakan sumber daripada komputer orang lain tanpa kebenaran.
 • Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.
 • Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

isu etika
Isu Etika
 • Tidak nampak kesan dan masalah moral dari aspek sosial pengkomputeran.
 • Pengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam dalam komputer berbanding dengan mereka yang sememangnya dalam bidang pengkomputeran.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

isu etika8
Isu Etika
 • Kurang arif tentang undang-undang siber.
 • Orang awam tidak menerima impak yang hebat apabila berlaku isu berkaitan dengan etika komputer.
 • Kurangnya pendedahan dalam pengaruh, kegunaan dan kuasa yang ada pada komputer.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

ciri profesionalisme
Ciri Profesionalisme
 • Harus ada pekhidmatan penting dalam matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.
 • Menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa menjalankan tugas.
 • Mendapat latihan yang khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas pekerjaan itu dalam jangka masa tertentu.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

ciri profesionalisme10
Ciri Profesionalisme
 • Harus ada kuasa autonomi semasa menjalankan tugas kerana anggota dalam sesuatu kumpulan profesional itu ialah pakar dalam bidang tertentu.
 • Mementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasi dengan tidak mementingkan keuntungan wang (gaji) semasa menjalankan tugas.
 • Mempunyai tatasusila perkhidmatan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam kumpulan profesion itu.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

kod etika
Kod Etika
 • Inspirasi dan panduan.
 • Pencegahan dan disiplin.
 • Memelihara maruah profesion.
 • Memelihara keharmonian.
 • Sokongan.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

kerangka kod etika
Kerangka Kod Etika
 • Kebersendirian
 • Ketepatan
 • Hak milik
 • Capaian

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

kerangka kod etika kebersendirian
Kerangka Kod Etika: Kebersendirian
 • Apakah maklumat tentang seseorang yang boleh atau perlu diberitahu atau diketahui oleh orang lain.
 • Apakah jenis pengawasan yang boleh dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan.
 • Apakah perkara yang boleh disimpan secara peribadi yang tidak boleh dipaksakan untuk dimaklumkan kepada pihak lain.
 • Apakah maklumat tentang individu yang perlu disimpan dalam pangkalan data. Sejauh manakah selamatnya maklumat tersebut?

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

kerangka kod etika ketepatan maklumat
Kerangka Kod Etika: Ketepatan Maklumat
 • Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan, kesetiaan, ketepatan maklumat yang dikumpul.
 • Bagaimana memastikan meklumat diproses dengan sempurna dan dipersembahkan dengan tepat kepada pengguna?
 • Siapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralat dalam maklumat, bagaimana pihak yang terjejas boleh dipampas?

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

kerangka kod etika hak milik
Kerangka Kod Etika: Hak Milik
 • Siapa memiliki maklumat
 • Apakah harga yang adil dan berpatutan sebagai pertukaran maklumat.
 • Bagaimana mengendalikan cetak rompak perisian yang dilindungi hak cipta.
 • Bilakah seseorang boleh menggunakan pangkalan data yang mempunyai hak milik.
 • Bolehkah komputer korporat digunakan untuk tujuan peribadi.
 • Bagaimana pakar yang menyumbang ilmu pengetahuan untuk mencipta sistem pakar harus diberi pampasan.
 • Bagaimana akses kepada saluran maklumat diperuntukkan.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

kerangka kod etika capaian
Kerangka Kod Etika:Capaian
 • Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat.
 • Berapa bayaran perlu dikenakan kerana membenarkan capaian maklumat.
 • Bagaimana capaian kepada komputer disediakan kepada kaki tangan yang tidak berupaya.
 • Siapakah yang diberi peralatan yang diperlukan untuk mencapai maklumat.
 • Adakah hak yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk mendapat keistimewaan memperoleh maklumat dan di bawah keadaan apa dan jaminan apa?

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

kod etika profesional
Kod Etika Profesional
 • Mengelakkan kemusnahan dan kemudaratan kepada sesiapa misalnya menyebarkan virus.
 • Menyumbang kepada masyarakat seperti mereka bentuk produk baru yang memudahkan penggunaan berkomunikasi.
 • Menghormati sesuatu yang dianggap rahsia dan tidak menyebarkannya.
 • Bersikap adil dan tidak menindas.
 • Menghormati hak cipta orang lain.
 • Menghormati hak kebersendirian orang lain.

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk

slide18

Sekian. Terima Kasih

Lokman Abd Wahid, IPBMM, lokmanibmm@yahoo.co.uk