INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION - PowerPoint PPT Presentation

aradia
inre omst llning en introduktion n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION PowerPoint Presentation
Download Presentation
INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION
120 Views
Download Presentation

INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION • Inre bilder: the inner game of transition • Vad vi kommunicerar för stories • Hur visioner fungerar i omställning • Den kulturen vi lever i • Vad kulturen gör till oss • Hur vi kan växa • Hur vi kan skapa den kulturen vi vill ha • Referenser, mer läsning, nästa steg Torsdagen den 16 januari, kl 19:00 på din data Transitionsweden.se

 2. Vad vill du uppnå? Hur fungerar det nu? Vad verkar fungera? Vad stoppa det från att fungera? Vad kan du göra nu?

 3. Klarhet över det du vill Fokusera på det som händer Var med i nuet Fokus på hur andra ser dig, priset,osv stör din förmåga att lära dig

 4. Vad vill du uppnå? Hur ser din värld ut när omställningen till fossilt - fritt är färdigt?

 5. Where are we going? Techno-Fantasy Climax Green-Tech Stability Energy & Resource Use Population Pollution Industrial Ascent (Modernism) Creative Descent (Permaculture) Earth stewardship Pre-industrial sustainable culture Mad Max Historical Time Future Time Baby Boom Agriculture 10.000yrs BP Industrial Revolution Great Grand Children

 6. Ledarskap: att hålla en vision. Visionen drar en.

 7. Relaxed • Secure to • explore • the world • All is well SAFE! FEARFUL! • Fight • Flight • Freeze

 8. ÅTERHÄMTNING RESPONS RISK REDUCERING BEREDSKAP

 9. ÅTERHÄMTNING Logik Mål Smal fokus Närmaste familj Kortsiktigt Tar kommandot Hierarki Klara roller Organisation Fokus på fara Fokus på brist Beredd på våld Snabb sjukvård Snabba Beslut Kortsiktiga vinningar Inte prioritera alla Holistiskt tänkande Process inte mål Kärlek Djupt Helande Förlåtande Cirklar inte hierarki Community, mänsklighet Focus på mångfald Långsiktighet All bidrar med sina gåvor Barnens välmående Fokus på bygga upp kapital Fokus på beredskap RESPONS RISK REDUCERING BEREDSKAP

 10. Från Robert Gilman PlanetaryContext

 11. Common Cause: http://valuesandframes.org/

 12. Tre giftiga myter Dominationskulturen • Det finns inte tillräckligt • Mer är bättre • Det är som det är Barndoms Trauma Brist, Meningslöshet, Maktlöshet, Osäkerhet, Separation

 13. Från upplevelse till världsbild. • Jag måsteanpassamigförattbliaccepterad • Detärbästattintekänna (smärta, ilska, glädje) • Jag måstegömma,-kreativitet, glädje, känslighet, livlighet “Ond” verklighet: Anpassad verklighet: God verklighet: • Världenärtrygg& • jag kanlitapåandra • Jag ärälskadochaccpeterad • som den jag är • Detär ok att visa känslor • Livet ärriktoch • meningsfullt • Världenaccepterarintemig • som jag är! • Jag ärensam, ingenkan • älskamig! • Andraharmakt • Livet ärfarligt

 14. Reaktion och anpassning. • Lärattvara “lyckad” • Förträngaminnen • Svårtatt visa helakänslorsomglädje, sorg, kreativitet och närvaro Negativ erfarenhet: Anpassadpersonlighet: Positiv erfarenhet: • Trygg • Hållen • Del av • Detfinnstillräckligt • Värdesatt och accepteradsom den jag är! • Ickeuppmärksammad • Attackerad • Svältföddpåkänslor • Kritik/värdelös • Brist på empati

 15. DIE culture DOMINATION INDIVIDUALISM EXCLUSION

 16. Beroende kraftfull tillfredställd anknuten Mot Mål a-typ, arbets-narkoman.. Shopping, äta, resa, visa upp.. relationer,sex droger, TV.. Nytt jobb/uppdrag: Jag känner mig inte värdelös Ny romans Jag känner mig inte ensam Ny måltid. Ny pryl Jag känner mig inte tom Fly smärtan I E D makt o värde- löshet tomhet ensam

 17. Potential till healing Potential Försvarsmekanismer minskarsmärtan men minskarpotentialen Medvetenhet Våga inte! AnpassadPersonlighet Riskera inte! Smärta

 18. Mer att utforska • RianeEisler: The Chalice and the Blade • Vision: The law of attraction • The Great Turning: Joanna Macy • Kommunikation: Common Cause WWF • Affärsvärldens repons: CommonSharedValue • Historia: Robert Gilman DynamicPlanetaryContext • ….. Och vår 2 dagars kurs i omställning!