introduktion til kompetencebroen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion til Kompetencebroen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion til Kompetencebroen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Introduktion til Kompetencebroen - PowerPoint PPT Presentation


 • 548 Views
 • Uploaded on

Introduktion til Kompetencebroen. Internat Danmarks Forvaltningshøjskole. Baggrund. ”Sandheden” om den organisatoriske kompleksitet kan ikke hverken planlægges eller overskues rationelt i sin helhed (del 1, s 12) Derfor må helheden konstrueres af aktørerne i fællesskab – det betyder:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduktion til Kompetencebroen' - giovanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduktion til kompetencebroen

Introduktion til Kompetencebroen

Internat

Danmarks Forvaltningshøjskole

baggrund
Baggrund
 • ”Sandheden” om den organisatoriske kompleksitet kan ikke hverken planlægges eller overskues rationelt i sin helhed (del 1, s 12)
 • Derfor må helheden konstrueres af aktørerne i fællesskab – det betyder:
  • Kompleksitet
  • Mangfoldighed
kompetencebroen som koncept
Kompetencebroen som koncept
 • Forudsætter kompetencen til at kunne:
  • Iagttage
  • Italesætte
  • Analysere
  • Reflektere
 • Forskelle og forandringer som udviklingspotentialer og nye muligheder
 • I stedet for som fejl ifht rationelt planlagte processer eller resultatmål
udvikling af den kommunikative kompetence
Udvikling af den kommunikative kompetence
 • Er en integreret del af implementeringen af kompetencebroen
 • Det er ikke en given forudsætning
 • Eller ”noget man kan arbejde med senere”
 • Kompetencebroen bygges sammen med medstuderende i en proces, hvor man hver især udvikler sine egne kompetencer til reflekterende kommunikation
bygning af kompetencebro
Bygning af Kompetencebro
 • Brohoved bygges ude i fremtiden
 • Brohoved i nu-et ses fra fremtiden
 • Mål og planer lægges

Scenario/Vision

Nu-situation

Bropiller/Delmål

Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

den virtuelle kompetencebro
Den virtuellekompetencebro
 • Skal konstant konstrueres, nedbrydes og skabes igen – som strategisk reflekterende kommunikation
 • Omstilling er dermed kompetencen til at kunne orientere sig og positionere sig reflekterende i disse processer
konceptet kompetencebroen
KonceptetKompetencebroen

Formålet med dette internat:

 • Vise og beskrive hvordan man i praksis iscenesætter arbejdet med konceptet
 • Udvikle deltagernes kompetence til at praktisere reflekterende kommunikation
 • Anskueliggøre hvordan man efterfølgende kan arbejde videre
introduktion til arbejdet med kompetencebroen
Introduktion til arbejdet medKompetencebroen

Indhold og forløb:

 • I skal i teams træde i ”kompetencerelationer” til hinanden ved at iscenesætte samtaler med fokus på:
  • Ressourcetænkning og fremtid
  • Anerkendende gensidig nysgerrighed
  • Italesættelse af tavs viden
  • Håndtering af forskelle, der gør en forskel
scene 1 scenen s ttes
Scene 1- scenen sættes

Mangeltænkning og fortid:

 • ”Når blikket rettes bagud og tanker gøres om, hvor vi kunne have været, hvis vi havde været foruden en masse fortidige barrierer, stivner vi i bevægelsen og bliver hængende i nuet. Det kalder vi mangeltænkning.”

(Kompetencebroen del 1 s 27)

scene 1 scenen s ttes1
Scene 1- scenen sættes

Ressourcetænkning og fremtid:

 • ”Når blikket rettes fremad, og når visionen om, hvordan fremtidens relationer kunne se ud, italesættes som konkrete scenarier, frigøres ny energi. Det kalder vi ressourcetænkning”

(Kompetencebroen del 1 s 27)

kompetencebroens brohoved i fremtiden
Kompetencebroensbrohoved i fremtiden
 • Scene 2, 3, 4 og 5
 • Beskriv dit scenario

Lineært deskriptiv (hvem, hvad)

Orientering

Scenario/Vision

scene 2 sp manden ved h nden
Scene 2- spåmanden ved hånden
 • Vi beder jer nu om at slippe fortid og nutid med alt dens bøvl og brok.
 • Vi er nu ude i fremtiden med Spåmanden ved hånden:
  • Formuler 3 spørgsmål om den måde i ønsker at være kompetente på ude i fremtiden
  • Husk at I er på jobbet!
  • Vær omhyggelige – 3 spørgsmål er lidt!
 • Brug min. 25 minutter på at finde det helt centrale
scene 2 eksempler p sp rgsm l
Scene 2- eksempler på spørgsmål
 • Hvordan får jeg gjort mig selv overflødig?
 • Hvordan får jeg medarbejderne til at elske deres arbejde, lige så meget som jeg selv gør det?
 • Hvordan kan jeg på én gang være en empatisk leder og så samtidig have gennemslagskraft?
 • Hvordan får jeg medarbejderne til at se på organisationen, som om den var deres egen?
 • Hvordan får jeg skabt den rigtige balance mellem arbejds- og privatliv?
skriv dine sp rgsm l p en flip over
Skriv dine spørgsmål på en flip-over

Ide

 • Udtryk dig så klart og kort som muligt
 • Skriv dine 3 antagelser på en flip-over
 • Hæng den op på

”Galleri Intro”

til fernisering!

scene 2 efter fernisering justering
Scene 2- efter fernisering: justering

At udtrykke ressourcetænkning i sine

spørgsmål – tænk på ordenes kraft:

 • Hvordan får jeg medarbejderne til at brænde for at opfylde deres egne mål?
 • Hvordan får jeg kunderne/brugerne til at opleve at vi som organisation bobler af overskud?
 • Hvordan kan jeg basere min gennemslagskraft på tanker om udvikling af ressourcer
scene 2 eksempler p nye energi ord
Scene 2- eksempler på nye energi-ord
 • Opnå arbejdsglæde
 • Udvikle kompetencer
 • Skabe rummelighed
 • Fokus på samarbejde/fællesskab
 • Få glæde af forskelle
 • Skabe samhørighed
 • Vise troværdighed
 • Fokus på tilvalg
scene 3 v r din egen sp mand
Scene 3- vær din egen spåmand
 • Kun du selv kan svare på dine egne 3 spørgsmål
 • Ingen andre er mere kompetent til at svare på dine spørgsmål!
  • Skriv dit svar og/eller
  • Tegn en tegning og/eller
  • Find en metafor
 • Brug min. 25 minutter på dette
scene 4 fort l din historie til naboen
Scene 4- fortæl din historie til naboen
 • Fortæl om dit fremtids-scenarie til naboen – der er to fordele ved det:
 • 1. Du bliver selv inspireret til at få øje på noget nyt!
 • 2. Evnen til at lytte kan styrkes (specielt hos ledere!)
scene 4 anerkendende aktiv lytning
Scene 4- anerkendende aktiv lytning
 • Fortælleren taler i nutid om sin fremtid
 • Fortælleren har fokus på beskrivelser (ikke på hvordan man er kommet der)
 • Lytteren spørger til det man hører

(ikke til det man gerne vil høre!)

 • Lytteren bruger og genbruger fortællerens ord til inviterende spørgsmål
 • Pauser betyder at fortælleren tænker!

(15 minutter til hver (i alt 30 minutter))

bygning af kompetencebro1
Bygning af Kompetencebro

Scene 5+6

Scene 9+10+11

Scene 8

Scenario/Vision

Nu-situation

Scene 12+13

Scene 14

Bropiller/Delmål

Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

scene 5 udvikling af scenariet
Scene 5- udvikling af scenariet

Samtaleposition 1:

 • Fokusperson: Fortæller
 • Interviewperson: Spørger ”lyttende”

Hvad, hvem, hvilke, hvor?

 • Observatører: Følger med i samtalen tavse og aktivt lyttende fra sidelinien
scene 5 udvikling af scenariet1
Scene 5- udvikling af scenariet

Scene 5 starter således:

Interviewer

Fokusperson

OBS! Vender ryggen til

Observatører – lytter efter åbninger i samtalen, noterer og forholder sig tavse

scene 5 udvikling af scenariet2
Scene 5- udvikling af scenariet

Scene 5: Interviewer søger støtte / observatører intervenerer

Fokusperson lytter, reflekterer og er tavs

(vender ryggen til)

Interviewer lytter til observatørernes iagttagelser af åbninger i samtalen

Observatører – fortæller individuelt om åbninger som intervieweren bør spørge ind til – ud fra hvad de selv tænker om det

scene 5 udvikling af scenariet3
Scene 5- udvikling af scenariet

Scene 5 fortsætter som før:

Interviewer

Fokusperson

OBS! Vender ryggen til

Observatører – lytter efter åbninger i samtalen, noterer og forholder sig tavse

scene 5 udvikling af scenariet4
Scene 5- udvikling af scenariet

For sig selv

Scene 5 refleksion:

Interviewer

Fokusperson

Observatører

scene 5 udvikling af scenariet5
Scene 5- udvikling af scenariet

Scene 5 Meta-refleksion:

Interviewer

Fokusperson

Observatører

scene 5 udvikling af scenariet6
Scene 5- udvikling af scenariet

Intervieweren styrer samtalen:

 • Spørg så Fokuspersonen kommer til at tænke og tale om sin fremtid fra nye vinkler
 • Skift indhold i spørgsmålene i retning af noget du mener kan være interessant
 • MEN følg åbninger i samtalen så langt som muligt dvs.:
 • Spørg ind til og gå i dybden for at forstyrre!
 • MEN stadig: hvem, hvad, hvilke, hvor?
scene 5 interviewers rolle
Scene 5- Interviewers rolle

Vejledende principper for IP:

 • Hold fokusperson og scenariet adskilt
 • Husk scenariet er ikke objektivt men er et udtryk for den måde FP tænker fremtiden på
 • Husk at det er FP´s forståelse som IP skal lytte sig ind til – IP skal ikke give udtryk for sin egen forståelse!!
sp rgefelter
Spørgefelter
 • Hvad sker der?
 • Din og andres roller?
 • Dine og andres kompetencer?
 • Holdninger og værdier?
 • Relationer – kun beskrivende
 • Fremtids fremtid
scene 5 slagets gang
Scene 5- slagets gang!

15 minutter:

 • Interviewer og Fokusperson starter (slide 23)
 • Midtvejs søger interviewer støtte til at finde åbninger i samtalen (slide 24)
 • Samtalen fortsætter (slide 25)

5 minutters refleksion: (slide 26)

 • Fokuspersonen tænker over samtalen og gør supplerende noter til sit fremtidsscenarie
 • Imens udveksler observatører og interviewer tanker om interviewet

2 minutters metarefleksion: (slide 27)

 • Hele teamet udveksler tanker om forløbet
scene 5 fortid nutid fremtid og fremtids fremtid
Scene 5- fortid, nutid, fremtid og fremtids fremtid
 • Naturlig rækkefølge:
 • Tal og bliv i fremtiden!

5 år frem!

3 år frem

Nutid

Fremtid

Fremtids

fremtid

Fortid

bygning af kompetencebro dag 2
Bygning af KompetencebroDag 2

Dagens hovedpunkter:

 • Afklaring af scenariet

(anvendelse af cirkulære spørgsmål som forstyrrelser)

 • Erfaringer med Reflekterende Team
 • Nutiden som fremtids fortid!
 • Start på byggeprocessen
scene 6 fortsat udvikling af scenariet
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet
 • Scene 6
 • Refleksion
 • Cirkulært deskriptiv
  • Hvilken betydning har det….
  • Hvem andre er med….
 • Cirkulær refleksiv
  • Hvordan tror du aktør A ser på det…
  • Hvad / hvordan tænker omgivelserne …

Scenario/Vision

refleksion fra tanker til scenario
Refleksion:Fra tanker til scenario

1. Fra tanker til scenario

2. Fra tanker

Til scenario

2008

2011

scene 6 fortsat udvikling af scenariet1
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet
 • 3 vigtige samtalepositioner:

Samtaleposition 2:

Cirkulært deskriptive (hvorledes, hvordan) Orientering om omgivelser/andre

Samtaleposition 1:

Lineært deskriptiv (hvem, hvad) Orientering om omgivelser/andre

Samtaleposition 3:

Cirkulært reflekterende (hvorledes, hvordan) Forstyrrende om omgivelser/andre

scene 6 fortsat udvikling af scenariet2
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet

Samtaleposition 2:

 • Cirkulært deskriptive: inviterer fokuspersonen til at fortælle om hvordan omgivelser/andre inddrages i scenariet – set med egne øjne!
  • Hvilken betydning har det for dig at ...
  • Hvilke andre personer er vigtige …
  • Hvordan gør og siger …

(Orienterende)

scene 6 fortsat udvikling af scenariet3
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet

Samtaleposition 3:

 • Cirkulært refleksive: Inviterer fokuspersonen til at forestille sig hvordan omgivelserne/andre inddrages i scenariet – låne andres øjne!
  • Hvordan tror du A ser på det …
  • Hvad / hvordan tænker omgivelserne …
  • Hvorledes tænker andre om scenariet …

(Forstyrrende)

scene 6 fortsat udvikling af scenariet4
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet

Samtaleposition 4:

 • Reflekterende Team:
 • Som ved scene 5 afbrydes dialogen mellem interviewer og fortæller (ca. midt i forløbet)
 • Observatører og interviewer udgør derefter sammen et reflekterende team, dvs.:
 • Teamet taler anerkendende (ikke-dømmende), reflekterende og nysgerrigt sammen for at finde nye åbninger
scene 6 fortsat udvikling af scenariet5
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet

Scene 6: Reflekterende team (ca. midtvejs i interview)

(Samtaleposition 4)

Fokusperson vender ryggentil, lytter, reflekterer, noterer og er tavs

Interviewer og observatører har en reflekterende kommunikation om åbninger i samtalen

Teamet taler anerkendende (ikke-dømmende), reflekterende og nysgerrigt sammen for at finde nye åbninger, som intervieweren bør spørge ind til – ud fra hvad de selv tænker om det

scene 6 samtaleemner for refl team
Scene 6- samtaleemner for refl. team
 • Relationer
 • Situationer og konteksten
 • Kompetencer
 • Initiativtager
 • Styring
 • Organisering
 • Værdier
 • Kommunikation
 • Mangel / ressourcetænkning

(del 1 side 54-55)

scene 6 fortsat udvikling af scenariet6
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet

Samtaleposition 4:

 • Det reflekterende team kan evt. i stedet bruges som afslutning på dialogen
 • Efter det reflekterende team har talt sammen bør fokuspersonen have tid til at notere og reflektere for sig selv
 • Som afslutning bør alle have en dialog om forløbet
scene 6 fortsat udvikling af scenariet7
Scene 6- fortsat udvikling af scenariet

Livliner = respekt for integritet:

 • Undgå at ”male fokuspersonen op i en krog”
 • Spørg åbent og anerkendende
 • Skab rum for refleksion
 • Skab mulighed for at undgå øjenkontakt
 • Det er ok at sige fra!
scene 6 slagets gang
Scene 6- slagets gang

15 minutters interview:

 • IP interviewer FP

Midtvejs:

 • FP vender ryggen til
 • IP og obs reflekterer (reflekterende team)

5 minutters refleksion:

 • FP reflekterer for sig selv og IP+obs er reflekterende team

5 minutters metarefleksion:

 • FP og IP+obs udveksler refleksioner

5 minutters notepause:

 • FP noterer det, der skal fastholdes til det videre arbejde
scene 6 fortid nutid fremtid og fremtids fremtid
Scene 6- fortid, nutid, fremtid og fremtids fremtid
 • Tal og bliv i fremtiden!

5-7 år frem

10 år frem!

Nutid

Fremtid

Fremtids

fremtid

Fortid

scene 7 organisatorisk refleksionsrum
Scene 7- organisatorisk refleksionsrum
 • Iscenesættelse af fremtidsforum:
 • Hele holdet samlet
 • 5 stole i midten med taleret
 • Alle andre lytter
 • ”Flydende” udskiftning på stolene
 • Emne: Refleksioner over scenarierne og processen
scene 8 nutiden set med fremtidsblik
Scene 8- nutiden set med fremtidsblik
 • Nutiden set med fremtidens ”briller”
 • Eller: Nutiden som fremtids fortid!
 • Hvordan ser nutiden ud set med scenariets blik?
 • Hvad kan man gøre for at bygge bro mellem nutid og fremtid?

1. Scenario/Vision

Nu-situation

scene 8 nutiden set med fremtidsblik1
Scene 8- nutiden set med fremtidsblik
 • Fremtidsscenariet er nu blevet skarpere og klarere (men er meget komplekst)
 • Hvordan ser nutiden ud set med scenariets blik?
 • Hvad kan man gøre for at bygge bro mellem nutid og fremtid?
scene 8 nutiden set med fremtidsblik2
Scene 8- nutiden set med fremtidsblik
 • Afgræns og fokuser det mest centrale i fremtidsscenariet
 • Det giver et par gode ”briller” til at se på nutiden med!
 • (Almindeligvis bruger man nutidens ”briller” til at se på fremtiden!!)
scene 8 nutiden set med fremtidsblik3
Scene 8- nutiden set med fremtidsblik

Trin 1:

 • I overskriftsform formulerer du tre centrale antagelser om dit fremtidsscenarie – f.eks.:
  • I mit scenarie har vi respekt for …
  • I mit scenarie bruger vi konflikter som ressourcer …
  • I mit scenarie kan studerende selv …
scene 8 nutiden set med fremtidsblik4
Scene 8- nutiden set med fremtidsblik

Udfyld trin 1 for alle tre antagelser først

scene 8 nutiden set med fremtidsblik5
Scene 8- nutiden set med fremtidsblik

Trin 2:

 • Marker væsentligheden i spørgerammen
  • Marker fremtid og nutid med kryds
  • Skriv stikord og små noter
 • Her får du et billede af spændet mellem nutid og fremtid
scene 8 nutiden set med fremtidsblik7
Scene 8- nutiden set med fremtidsblik

Trin 3:

 • Støt hinanden i jeres teams ved
 • Udarbejdelse af antagelser og udfyldelse af spørgerammen
 • Find den antagelse du mener har højest prioritet ud fra dimensionen væsentlighed
 • Det er din første bropille!
byggearbejdet er begyndt
Byggearbejdet er begyndt!
 • Kompetencebroens scenarie er afklaret
 • Nutiden er analyseret med fremtidens blik
 • Spændet mellem nutid og fremtid er fundet
 • Bropillerne er projekteret!
 • Håndværket kan begynde!
bygning af kompetencebro2
Bygning af Kompetencebro
 • Brohoved bygges ude i fremtiden
 • Brohoved i nu-et ses fra fremtiden
 • Mål og planer lægges

Scenario/Vision

Nu-situation

Bropiller/Delmål

Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

introduktion til arbejdet med kompetencebroen1
Introduktion til arbejdet medKompetencebroen

Indhold og forløb:

 • Dette var hvad vi skitserede fra start:
 • I skal i teams træde i ”kompetencerelationer” til hinanden ved at iscenesætte samtaler med fokus på:
  • Ressourcetænkning og fremtid
  • Anerkendende gensidig nysgerrighed
  • Italesættelse af tavs viden
  • Håndtering af forskelle, der gør en forskel
fortsat arbejde med kompetencebroen
Fortsat arbejde medKompetencebroen
 • Vi har nu oplevet konceptet på egen krop ifht fremtidsscenariet
 • Efterfølgende skal det hele gentage sig:
  • Ved at sætte nutiden i spil i reflekterende team
  • Finde forskelle mellem scenariet og nu-situationen
  • Udforme handleplaner/beslutte projekter
  • Arbejde med nærmeste udviklingszone NUZO
  • Koble det til organisationen
bygning af kompetencebro3
Bygning af Kompetencebro
 • Brohoved i nu-et reflekteres cirkulært
 • Mål og planer lægges

Scenario/Vision

Nu-situation

Bropiller/Delmål

Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

den virtuelle kompetencebro1
Den virtuellekompetencebro
 • Skal konstant konstrueres, nedbrydes og skabes igen – som strategisk reflekterende kommunikation
 • Omstilling er dermed kompetencen til at kunne orientere sig og positionere sig reflekterende i disse processer
projektering af kompetencebroen
Projektering afKompetencebroen
 • Nu er du trænet i konceptet bag kompetencebroen
 • Nu er det op til dig og dit team at få resten af projekteringen af kompetencebroen i stand
 • God arbejdslyst!