slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Revisorernas uppdrag enligt KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Revisorernas uppdrag enligt KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Revisorernas uppdrag enligt KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2010-04-20. Revisorernas uppdrag enligt KL. Bedöma och uttala oss

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Revisorernas uppdrag enligt KL' - andren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Revisionsberättelse Årsredovisning förverksamhetsåret 2009 Marks kommunFöredragning kommunfullmäktige2010-04-20

revisorernas uppdrag enligt kl
Revisorernas uppdrag enligt KL

Bedöma och uttala oss

 • Om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan
 • Om rättvisande räkenskaper föreligger
 • Om balanskravet är uppfyllt eller ej
rsredovisning
Årsredovisning
 • I allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen
 • I allt väsentligt uppfyller kraven rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed
 • Resultatet uppfyller balanskravet
finansiella m l
Finansiella mål
 • Nettokostnadsandel når ej målet <98% varken för 2009 eller för hela perioden 2006-2009
 • Investeringar finansieras med egna medel 2009, liksom för hela perioden 2006-2009
 • Skattesats är oförändrad för hela perioden
driftsredovisning
Driftsredovisning
 • Avstämning mot MORP och prognos visar på sämre överensstämmelse än tidigare år
 • Uppföljningsarbete och prognossäkerhet fortsätter att förbättras
 • Majoriteten av nämnder klarar fullmäktiges beslut om positiv budgetavvikelse på 1,5%
god ekonomisk hush llning
God ekonomisk hushållning
 • För bedömningen om god ekonomisk hushållning ur verksamhetsmässigt perspektiv behövs jämförelse av indikatorer över längre tid
 • Kan i årsredovisningen ibland vara svårt att utläsa grad av måluppfyllelse
 • Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse per strategiskt mål bör tillföras
 • Enligt årsredovisningen uppnås en god ekonomisk hushållning
uppdrag till n mnder m fl
Uppdrag till nämnder m fl
 • Avstämning av uppdrag per nämnd enligt MORP görs ej i årsredovisningen
 • Uppföljning av uppdrag görs i respektive nämnds egen verksamhetsberättelse.Detta material tillställs ej fullmäktiges ledamöter inför ansvarsprövningen
investeringsbudget
Investeringsbudget
 • Utnyttjandegrad (%)200420052006200720082009

43 54 68 47 49 73

 • Realistisk investeringsbudget?
 • Osäkerhet i investeringsbudget medför även osäkerhet i driftbudget, framförallt kapitalkostnader
 • Driftkostnadseffekter av eventuell investering blir ytterst osäkra att budgetera
ansvarspr vning
Ansvarsprövning

Vi tillstyrker att

 • Nämnderna och kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet
 • Kommunens årsredovisning fastställs