bible
Download
Skip this Video
Download Presentation
BIBLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

BIBLE - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

BIBLE. Zatím pár námětů pro přemýšlení…. Příběh, který Bible vypráví. Současná podoba Bible. Kdo byl editor?  Jak Bibli vykládat? Mystifikace? Inspirace Biblí. Kritický pohled na Bibli… . http://www. youtube.com / watch ?v=qhdEz42PsIE. A teď už zase vážně!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIBLE' - anaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zat m p r n m t pro p em len
Zatím pár námětů pro přemýšlení…
  • Příběh, který Bible vypráví.
  • Současná podoba Bible. Kdo byl editor? 
  • Jak Bibli vykládat?
  • Mystifikace?
  • Inspirace Biblí
kritick pohled na bibli
Kritický pohled na Bibli… 
  • http://www.youtube.com/watch?v=qhdEz42PsIE
a te u zase v n
A teď už zase vážně!
  • Bible(z řeckého ta biblia) je soubor knih, které křesťanství a judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.
  • Bůh byla bytost, která měla ohromnou potřebu lásky. Stvořil tedy člověka, který by mohl jeho lásku opětovat. Jenže lidé zhřešili a Boží plán odmítli. Proto Bůh povolal Abraháma a jeho potomky (Izraelity) , aby se stali prostředkem záchrany lidstva. Prostřednictvím Mojžíše dal izraelskému lidu zákon a uzavřel s ním smlouvu. Prohloubené poznání tohoto zákona přinesl Ježíš Kristus spolu s pozváním do Božího království. Svou smrtí a vzkříšením získal Ježíš těm, kdo v něho věří, záchranu a smíření s Bohem. Vybral si své učedníky (apoštoly) a vybudoval Boží lid, který s nadějí očekává Ježíšův příchod na konci časů a naplnění jeho zaslíbení.
star z kon
STARÝ ZÁKON

Sbírka posvátných knih (tanach), základní kniha judaismu, kterou převzalo i křesťanství.

Nejstarší texty vznikaly už okolo roku 1000 př. Kr.

Psán hebrejsky, aramejsky, v závěru starořecky.

1./ 5 knih Mojžíšových (Pentateuch): Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deutronomium

2./ historické knihy

3./ mudroslovné spisy

4./ prorocké knihy

nov z kon
NOVÝ ZÁKON

Navazuje na Starý zákon

Základní kniha všech křesťanských církví

Vznikal cca v letech 50 – 150 po Kr.

Psán starořecky

1./ Čtyři evangelia (podle Marka, Matouše, Lukáše, Jana)

2./ Skutky apoštolů

3./ 21 dopisů (epištol)

4./ Zjevení Janovo (Apokalypsa)

p eklady
PŘEKLADY

3. stol. př. Kr. – Septuaginta (překlad starozákonních textů do starořečtiny)

Sv. Jeroným (347 – 420) Vulgata (kompletní překlad Bible do latiny)

Cyril a Metoděj (862) překlad Bible do staroslověnštiny + Proglas

14. stol. – nejstarší české překlady

Bible kralická (1579 – 1594) – první český překlad z původních jazyků

Český ekumenický překlad (1961 – 1979)

Bible 21 (1994 – 2009), Alexander Flek, Jiří Hedánek

http://www.bible21.cz/

mystifikace
MYSTIFIKACE

„Blahoslaveni budiž chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“

Patří tedy Boží království blbcům?

k nony
KÁNONY

92: synoda v Jabne

325: první nicejský koncil

1456: tridentský koncil

Jednotlivé křesťanské církve se nicméně malinko liší.

Apokryfy

Kumránské svitky

st t se jedni kou nen snadn
Stát se jedničkou není snadné…

Apoštol Pavel z Tarsu

Konstantin I. Veliký (279 až 285 – 337) edikt milánský (313)

první nicejský koncil (325)

Theodosius I. (347 – 395) CunctosPopulos (380)

koncil v Konstantinopoli (381)

ad