Workshop Trajnues
Download
1 / 11

Workshop Trajnues Projekti -Trainimi i Oficerëve të Doganave për Monitorimin LOH Faza e parë - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Workshop Trajnues Projekti -Trainimi i Oficerëve të Doganave për Monitorimin LOH Faza e parë Prof. Gazmend Gjyli, kordinator i NOPIU-t, Ministria e Mjedisit. Projekti -Trainimi i Oficerëve të Doganave për Monitorimin LOH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Workshop Trajnues Projekti -Trainimi i Oficerëve të Doganave për Monitorimin LOH Faza e parë' - anastasia-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Workshop Trajnues

Projekti -Trainimi i Oficerëve të Doganave për Monitorimin LOH

Faza e parë

Prof. Gazmend Gjyli, kordinator i NOPIU-t, Ministria e Mjedisit


Projekti trainimi i oficer ve t doganave p r monitorimin loh

Projekti -Trainimi i Oficerëve të Doganave për Monitorimin LOH

●Kuvëndi i Republikës së Shqipërisë me ligjin nr. 8463, datë 10.03.1999 ka vendosur « Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Vjenës “Për mbrojtjen e shtresës së ozonit” dhe Protokollin e Montrealit “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit”dhe duke filluar prej 7 Janarit 2000 është palë në to.

●Shqipëria prej vitit 2001 ka Planin Kombëtar të Ozonit, në të cilin përfshihet Plani Kombëtar i Heqjes nga Përdorimi të Substancave që Dëmtojnë Shtresën e Ozonit(NPOP)

●Ky plan ka të bëjë me substancat e Aneksit A,B,C dhe E të Protokollit të Montrealit.


Monitorimin LOHNga qënia palë në Konventën e Ozonit burojnë detyrimet e saj.

● Qëllimi i Planit është që të plotësoj detyrimet e këtij protokolli konform marrëveshjes së Qeverisë Shqiptare me Komitetin Ekzekutiv të Fondit Shumëpalësh .

● Në marreveshje përcaktohen koutat e uljes së konsumit të ODS në vitet 2003-2010 deri në heqjen e plotë të tyre nga përdorimi.

● Kosto totale e projekteve për ozonin është 653125 US$ ( pa përfshirë Projektin e Forcimit Institucionaldhe mbështetjen e Agjensive Implementuese).

● Për të realizuar Planin Kombëtar dhe gjithë aktivitet që janë parashikuar në të (NPOP) është krijuar Njësia Kombëtare e Ozonit dhe Implementimit të Projekteve (NOPIU).

● Impakti më i madh pritet nga trainimi i teknikëve me praktikt e mira të ftohjes, trainimi i oficerëve të doganave për monitorimin LOH, programet e riciklimit, rikuperimit dhe retrofiting.


Projekti -Trainimi i Oficerëve të Doganave për Monitorimin LOHRealizohet në kuadrin e marrëveshjes së M.M , NOPIU dhe UNEPTë përgjithëshme


Monitorimin LOHKy projekt është pjesë e rëndësishme e NPOP dhe i kushtohet sigurisë së vlefshmërisë të të dhënave të mbledhura dhe të raportuara P.M.

● Janë 17 pika doganorë në vënd. Megjthëatë kontrolli është shumë i centralizuar.

● Ka një laborator që analizon produktet e importuara në Shqipëri.

● Departamenti i doganave ka detyrë problemet për identifikimin e LOH dhe të raportimit


Objektivat Monitorimin LOH

 • Objektiva kryesore e këtij projekti është të forcojë kapacitetet e departamentit të doganave në kontrollin e import /eksportit të substancave që dëmtojnë shtresën e ozonit dhe pajisjeve që i përmbajnë ose i përdorin ato nërmjet trajnimit të oficerëve të doganave.


Rezultatet e pritëshme Monitorimin LOH

 • Përmirësi i kontrollit të importit dhe eksportit të LOH dhe pajisjeve që i përmbajnë ose i përdorin ato në Shqipëri.

 • Vendosja e një database të import / eksportit, të importuesve, eksportuesve dhe përdoruesve të LOH (nga stafi i departamentit të statistikës së Drejtorisë së Doganave.)

 • Përmirësimi i besueshmërisë të sistemit të mbledhjes dhe raportimit të të dhënave të P.M. nga NOPIU, duke krahasuar dhe analizuar importet e mara nga dogat me ato të ispektorëvë vendor.

 • Ulja e konsumit te LOH me reth 3 ton/vit.


Projekti do të zbatohet në dy faza Monitorimin LOH

Faza I: Trainimi i trajnerëve

Workshopi do të mbahet në tre ditë.

Numuri i përgjithshëm i pjesmarësve në workshop do të jetë reth 30.

Këto do të shërbejnë si trajnerë në fazën e II.

Faza e II: Trainimi i Oficerëve të doganave.

Trainerët e trajnuar në fazën e parë do të shërbejnë si trajnerë për oficerët e doganave që nuk kanë marë pjesë në fazen e parë.

Pikat më të rëndësishme doganore do të pajisen me pajisje identifikuese për LOH.

Informacion special në formë instruksioni do të pregatitet për oficerët e doganave.


Grupi që ka objektiva Monitorimin LOH

 • Oficerët e doganave

 • Stafi Laboratorit Qëndror të

 • Doganave dhe departamenti i statistikave të doganave

 • Inspektorët vendor

 • Stafi i NOPIU


Monitorimi dhe kontrolli. Trainimi i vazhdueshëm. Monitorimin LOH

 • NOPIU do të kordinojë zbatimin e këtij projekti që të arrihen rezultatet e mëposhtëme:

 • Laboratori Qëndror i Doganave duhet të angazhohet në një trajnim të vazhdueshëm për identifikimin dhe raportimin e LOH.

 • Përfaqësuesit e departamentit të doganave duhet të jenë në workshop për legjislacionin dhe për identifikimine problemeve kryesore .

 • NOPIU duhet të marrë pjesë për të zgjithur problemet e implementimit dhe për të inkluduar këtë informacion në raportin e UNEP-it.

 • NOPIU duhet të koordinojë aktivitetet me inspektorët vendor që të sigurohet se ata periodikisht mbledhin të dhëna reale të LOH në bazë.

 • NOPIU periodikisht duhet të vizitojë pikat doganore dhe departamentin e doganave për të monitoruar dhe kontrolluar importin e LOH dhe të konfrontojnë statistikat e departamentit të doganave me të dhënat e inspektorëve vendor.

 • Bazuar në të dhënat e importeve dhe përdorimit të tyre NOPIU raporton tek UNEP-i.


Faleminderit Monitorimin LOH


ad