predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete. Realizator :. Ambasadori životne sredine Environmental Ambassadors www.ambassadors-env.org.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete' - moses


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENACRezultati i analiza ankete

Realizator :

Ambasadori životne sredine

Environmental Ambassadors

www.ambassadors-env.org

predpripremna faza leap a go savski venac
Anketa sprovedena na uzorku od 1650 ispitanika.Anketa je vršena u direktnom kontaktu, od vrata do vrata,telefonom, e-mailom,odbornicima slata uz skupštinski materijal.

Na anketu odgovorilo:

1000 građana Savskog venca

38 predstavnika javih, malih, i srednjih preduzeća, nacionalnih i međunarodnih institucija

11 NVO

14 odbornika

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC
predpripremna faza leap a go savski venac je
PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC JE

Dobar primer:

 • Upoređivanja stavova kod ključnih ciljnih grupa
 • Osnov za nastavak kreiranja LEAP-a
 • Razmene iskustva i resursa
 • Direktne komunikacije između NVO, građana,poslovnog sektora i odbornika
 • Partnerstva i saradnje NVO i opštine
znate li neku nvo koja se aktivno bavi re avanjem pitanja iz oblasti s na teritoriji op tine
Znate li neku NVO koja se aktivno bavi rešavanjem pitanja iz oblasti ž.s. na teritoriji opštine?
slide18
Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju ž.s. na teritoriji opštine i protokom informacija sa gradskog nivoa?
da li je potrebno ve e direktno u e e gra ana u dono enju odluka o s i po drugim pitanjima
Da li je potrebno veće direktno učešće građana u donošenju odluka o ž.s. i po drugim pitanjima?
slide22
Da li ste spremni da se dobrovoljno uključite u rešavanje nekih ekoloških i drugih poblema na teritoriji opštine?
da li elite da se ubudu e uklju ite u projekte unapre enja s u skladu sa va im mogu nostima
Da li želite da se ubuduće uključite u projekte unapređenja ž.s. u skladu sa vašim mogućnostima?
slide35
Da li je opštini potrebna nova strategija razvoja i da li ste upoznati sa nekim od ciljeva postojeće strategije razvoja?
postoji li u op tini inspekcija za za titu s i da li op tina ima ingerencije za inspekcijski nadzor
Postoji li u opštini inspekcija za zaštitu ž.s. I da li opština ima ingerencije za inspekcijski nadzor?
slide45
Da li ste spremni da se dobrovoljno uključite u rešavanje nekih od ekoloških i drugih problema na teritoriji opštine?
da li ste zainteresovani za podizanje kvaliteta i standardizaciju svog poslovanja
Da li ste zainteresovani za podizanje kvaliteta i standardizaciju svog poslovanja?
slide69
Da li ste spremni da se dobrovoljno uključite u rad na rešavanju ekoloških i drugih problema na teritoriji opštine?
slide72

Građani su aktivno učestvovali u sprovodjenju ankete;

 • Mali broj odbоrnika je odgovorio na anketu;
 • Većina stavova se podudara između svih ciljnih grupa
 • Pokazao se nizak nivo informisanja u vezi sa temama iz oblasti održivog razvoja i ž.sredine na opštini
treba ista i da
Treba istaći da:
 • U visokom procentu sve grupe su navele da je neophodna strategija održivog razvoja opštine;
 • Kao osnovu za budući razvoj opštine:
 • Građani na prvom mestu vide formiranje “Zelenog fonda”;
 • Odbornici i poslovni sektor na prvom mestu ističi stvaranje ambijenta za otvaranje novih malih i srednjih preduzeća(što je građanima na drugom mestu) a na drugom za njih je formiranje “Zelenog fonda”(što upućuje da su ti prioriteti usko povezani)
interesantno je da
Interesantno je da :
 • U visokom procentu sve ciljne grupe uključujući i odbornike ne znaju :
 • Da li opština ima prenete nadležnosti po pitanju ž.s. sa gradskog nivoa;
 • Postoji li u opštini osoba/ služba koja se bavi ž.sredinom;
 • Da li postoji opštinski inspektor;
 • Sadašnje ciljeve razvoja opštine;
 • Ime ili neku NVO koja se aktivno bavi pitanjima zaštite ž. sredine na teritoriji opštine.
va ne injenice
Važne činjenice:
 • Da je kod svih grupa istaknuta potreba o neophodnosti boljeg protoka informacija i bolja međusobna dvosmerna komunikacija;
 • Potrvđeno je da su svi identifikovali da je saobraćaj i kvalitet vazduha najveći problem na opštini Savski venac;
 • 88% ispitanika je istaklo da je potrebno veće i suštinsko uključivanje građana u procese donošenja odluka u GO Savski venac !
 • Kod građana i poslovnog sektora je prisutan veći procenat negativnog odgovora i odgovora “ ne znam” kad je u pitanju dobrovoljno uključivanje u rad na rešavanju nekih od ekoloških problema, za razliku od odbornika koji 69% odgovorili sa “Da”.
u procesu anketiranja na osnovu razgovora sa gra anima indentifikovano je slede e
1.Problemi čijem bi rešavanju trebalo posvetiti najviše pažnje su:

7. Uređenje fasada (11)

8. Divlja gradnja (10)

• Nehigijenska, Romska naselja (7)

9. Odrzavanje čistoće ulica, javnih površina (9) i pijaca (3)

10. Izgradnja sportskih rekreativnih centara i terena (5)

11. Staze za bicikliste, vožnju rolera, pešake (5)

12. Dečja igrališta (3)

U procesu anketiranja, na osnovu razgovora sa građanima indentifikovano je sledeće :

1.Saobraćaj (45 )

•(premeštanje autobuske i železničke stanice – 4 )

2.Aerozagađenje (36)

3.Obnova i zaštita zelenih površina (31)

•Park kod Ekonomskog fakulteta (2)

•Uređenje Savske obale (10)

4.Upravljanje otpadom, “bacanje smeća” (20)

•Medicinski otpad kod Kliničkog centra (7)

•Kanalizacija i otpadne vode (2)

5.Buka (21)

6.Parking (13)

sugestije gra ana iz neposrednih razgovora koje se odnose na va nost slede ih stavki
Sugestije građana iz neposrednih razgovora koje se odnose na važnost sledećih stavki :
 • komunalna policija
 • ekološki opštinski inspektor
 • kontejneri za reciklažu
 • uključivanje građana u proces odlučivanja
 • ekološke radionice
 • izgradnja bar dve linije metroa
 • gasifikacija
 • radne akcije građana
 • donošenje posebnih mera za vlasnike kućnih ljubimaca
 • kante za đubre na ulicama
 • zaustavljanje nepropisnog parkiranja na zelenim površinama
 • azil za pse
 • otvaranje javnih WC-a
 • ograđeni prostori za kućne ljubimce
op ti zaklju ak
Opšti zaključak
 • Pri komunikaciji i postavljanju široke lepeze pitanja vezanih za stanje ž.s.u našoj zajednici uočena je različitost u razumevanju i vrednovanju zaštite i očuvanja životne sredine između odabranih ciljnih grupa kao i prepoznavanje i doživljavanje problema zajednice i prioriteta kroz nužnost rešavanja svakodnevnih problema u oblasti komunalnih delatnosti, aerozagađenja, pojačanog inspekcijskog nadzora i sl.
 • Kako bi opštinu razvijali u skladu sa evropskim vrednostima uključujući i pitanja životne sredine, neophodno je veće razumevanje i angažovanje donosioca odluka kao lidera pozitivnih promena za bolji život građana.
ad