slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerinde Mevcut Durum v e Gelecek için Öneriler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerinde Mevcut Durum v e Gelecek için Öneriler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerinde Mevcut Durum v e Gelecek için Öneriler - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerinde Mevcut Durum v e Gelecek için Öneriler. Mehmet Onarcan Evde Bakım Derneği. Terminoloji. Home Care Evde Bakım. Evde Sağlık Bakımı. Evde Sosyal Bakım ve Destek Hizmetleri. DÜNYADAN BAKIM HİZMET MODELLERİ. Residential Care Community Care

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerinde Mevcut Durum v e Gelecek için Öneriler' - alida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerinde Mevcut Durum

ve Gelecek için Öneriler

Mehmet Onarcan

Evde Bakım Derneği

slide2

Terminoloji

Home Care

Evde Bakım

Evde Sağlık Bakımı

Evde Sosyal Bakım ve Destek Hizmetleri

slide3

DÜNYADAN BAKIM HİZMET MODELLERİ

Residential Care

Community Care

Nursing Home

Assisted Living Facilities

Elderly Home

Residential Home

Senior House

Sheltered Housing

Hospice

Palliative Care

Home Care

Home Health Care

Domiciliary Care

Supported Discharge

Hospital at Home

Day Care Centre

Extra Care

Respite Care

Private Duty Services

lkemizde mevcut durum

Ülkemizde Mevcut Durum

HİZMET SUNUCULAR

lkemizde mevcut durum2

Ülkemizde Mevcut Durum

MEVZUAT ve HİZMETLERİN İŞLEYİŞİ

slide7

Türkiye’de kaç kişinin evde bakım ihtiyacı var?

Sağlık Bakanlığı Hedefi: 150.000 kişi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 500.000+ kişi

Evde bakım aylığı alan özürlü ailesi sayısı: ~400.000

Yalnızca Alzheimer hastası sayısı: 400.000

Toplam özürlü nüfus: 8,5 milyon

Kronik hastalık sahibi kişi sayısı: +22 milyon

slide8

Ülkemizde Mevcut Durum

HİZMET SUNUCULAR

slide9

ÖNERİLER - Makro

Hizmet Sunumu

 • Evde sağlık hizmetleri ile sosyal bakım ve destek hizmetlerinin entegrasyonu sağlanmalıdır
 • Hizmet sunucuların rolleri netleştirilmelidir
 • Hizmet alanlarına göre standartlar, uygulama prosedürleri oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır
slide11

ÖNERİLER - Makro

Hizmet Sunumu

Hizmetlerin Entegrasyonu

 • Temel Sağlık ve Tedavi Edici Hizmetlerin Entegrasyonu;
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin kapsamına girecek evde bakım hizmetleri tanımlanmalı, bu tanımlamaya uygun olarak hizmet sunumu sağlanmalıdır.
 • Evde bakım hizmetleri koruyucu ve tedavi edici hizmetleri içerecek şekilde yürütülmelidir
slide12

ÖNERİLER - Makro

Hizmet Sunumu

 • Evde bakım hizmeti sunan, bu alana yönelik çalışma yapan Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, Özel Kuruluşlar teşvik edilmelidir
 • Yurt dışında sağlık ve sosyal hizmet alanlarında sıkça görülen “kar amacı gütmeyen kuruluş” altyapısının ve buna dair mevzuatın ülkemizde de oluşturulması
slide13

ÖNERİLER

Hizmet Sunumu

Hizmet Sunucular Arası Koordinasyon

 • Hizmetlerin koordinasyonu açısından Koordinasyon Merkezi önem kazanmaktadır.
 • Merkez, hem sağlık hem sosyal hizmetleri koordine etmelidir.
 • İl koordinasyon merkezinde sağlık müdürlüğü ve sosyal hizmetler müdürlüğünden temsilciler bulunmalı, koordinasyon içinde çalışmalıdır
 • Koordinasyon merkezi, evde bakımın gerektirdiği multi disipliner yapıya sahip olmalıdır.
slide14

ÖNERİLER

 • Koordinasyon Merkezi;
 • Bölgede hizmet sunan yerel yönetim ve STK’lar varsa, bunların temsilcileri de merkezde yer almalıdır.
 • Evde bakıma çok kanallı başvuru olabilmelidir.
 • Hastalar evde bakıma hastanedeki müdavi hekim veya aile hekimi dışında farklı kanallardan da sevk edilebilmelidir.
 • Hizmet ihtiyacına ve bölgenin koşullarına göre hizmetin nerden alınacağını belirlemeli ve yönlendirme yapmalıdır.
 • Farklı hizmet sunucular ile koordinasyonu sağlamalıdır.
 • İhtiyaç sahipleri için başvuru noktası olarak çalışmalıdır.
slide15

ÖNERİLER

Hizmet Sunumu

Ortak Veritabanı

 • Ortak bir veritabanı; ihtiyaç belirleme, etkinlik, verimlilik ve ileri yönelik planlama için faydalı olacaktır
 • İhtiyaç sahiplerini ve ihtiyaçların belirlenmesi
   • Hizmet etkinliği
   • Verimlilik
   • Mükerrerliği önleme
   • Ulaşılabilirlik
   • Planlama
slide16

ÖNERİLER

Hizmet Sunumu

 • Yeni Teknolojilerin kullanımı, yaygınlaştırılması teşvik edilmeli
slide17

ÖNERİLER - Makro

Finansman

 • Uzun vadede evde bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, hizmet sunumunun yaygınlaşarak süreklilik arz edebilmesi için ek kaynaklar oluşturulmalıdır.
 • SGK bünyesinde bir Bakım Sigortası sistemi oluşturulmalıdır
 • Evde sağlık hizmetleri GSS kapsamından, uzun süreli bakım hizmetleri ise bakım sigortası kapsamından ödenmelidir.
 • Evde sağlık hizmetleri için ek prim alınmamalıdır
 • Bakım sigortası için ek prim alınabilir veya mevcut primlerden aktarma yapılabilir, ayrıca vergiler, diğer kaynaklar ve fonlarla desteklenmelidir
slide18

ÖNERİLER - Makro

Finansman

 • Özel bakım sigortalarının oluşumu teşvik edilmelidir.
 • Mevcut Bireysel Emeklilik Sigortalarından Özel Bakım Sigortasına geçişe imkan sağlanabilir
 • Yapılan finansman düzenlemeleri sadece Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sunumunu finanse edecek şekilde sınırlandırılmamalı, Üniversiteler ve Özel Evde Bakım Merkezleri de plana alınmalıdır.
 • Mevcut ödeme uygulamalarının daha verimli hale getirilmesi için çalışma yapılmalıdır.
 • (...evde bakım aylığı, tıbbi cihaz temini, ilaç ödemeleri, vb...)
slide21

ÖNERİLER - Makro

Finansman

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın evde bakım ücreti uygulaması;
 • - profesyonel bakım hizmetleri,
 • - bakım verenler için eğitim,
 • - rehabilite edici uygulamalar
 • - koruyucu, önleyici ürünlerin temini
 • gibi uygulamalarla desteklenmeli
slide22

ÖNERİLER - Makro

Finansman - Tıbbi Cihaz ve Ekipman Temini

 • Salt cihaz temini olarak görülmemelidir.
 • Cihazların eve temini;
  • danışmanlık, eğitim
  • periyodik bakım ve kontrol
  • enfeksiyon kontrolü, hijyen
  • 7/24 teknik destek ve takip
  • kalibrasyon
  • hizmetleriyle ve koruyucu, önleyici ve rehabilite edici bir yaklaşımlabir bütün olarak düşünülmeli ve sunulmalıdır.
  • Evde güvenli ortamın sağlanması, kazaların önlenmesi, hasta ve çalışan güvenliği, ayrıca tedavi ve bakımdan istenen sonuçların alınabilmesi için bu yaklaşım önemlidir.
slide25

ÖNERİLER - Makro

Finansman - Tıbbi Cihaz ve Ekipman Temini

 • Sadece tedavi edici değil koruyucu, önleyici ve rehabilite edici ürünlerde ödeme kapsamına alınmalı
 • Evde sağlık ve bakım alanında kullanılan ürünlerde gümrük vergisi ve KDV’de indirim sağlanmalı

Reçete ve Rapor Uygulamaları

 • Evdeki hasta/yaşlı/engellilere yönelik reçete ve rapor uygulamalarında iyileştirmeler yapılmalı
slide26

ÖNERİLER - Makro

Mevzuat ve Denetim

 • Farklı devlet kurumlarının ilgili mevzuatları arasında uyum sağlanmalıdır.
 • Hizmet sunumuna ilişkin mevzuat standartlaştırılmalı, kamu ve özel hizmet sunumu için farklı standartlarda mevzuat olmamalıdır.
 • İlgili meslek gruplarının mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır
 • Yerel yönetimler de ilgili mevzuata uygun hizmet sunmalı ya da hizmet alımında buna dikkat etmelidir.
slide27

ÖNERİLER

Mevzuat ve Denetim

 • Mevzuat, asgari gereksinime dayalı, organizasyon yapısını dikkate alan ve hizmet standartlarını içerecek şekilde oluşturulmalıdır
 • Mevzuat farklı tipte evde bakım hizmet sunucularının oluşumuna imkan sağlamalıdır. Ölçeklendirme ve branşlaşma için sunulacak hizmetlere göre asgari standartlar belirlenmeli, ruhsatlandırma/onay süreci de buna uygun olmalıdır.
 • (merkez birimi, ilçe birimi gibi ölçeklendirme ve sadece hemşirelik girişimleri, sadece fizyoterapi, vb gibi branşlaşma)
slide28

ÖNERİLER - Makro

Mevzuat ve Denetim

   • Mevzuat uluslararası standartlarla uyumlu ve ülke gerçeklerine uygun olarak düzenlenmelidir.
 • Denetim için evde bakım hizmetlerine özel bir Ulusal Akreditasyon Sistemi geliştirilebilir.
 • Etkin denetim uygulanmalıdır. Kaçak işçilik, kayıt dışı hizmet sunumu önlenmelidir
 • İstihdam bürolarının evdeki hastalar için hemşire ve hasta bakıcı temini durdurulmalıdır
slide32

ÖNERİLER

Eğitim

   • Görev tanımları netleştirilmelidir
   • Eğitim ve sertifikasyon standartları oluşturulmalıdır
 • Evde bakımda rol üstlenen farklı disiplinlere özel eğitim programları oluşturulmalıdır
 • Sağlık ve sosyal disiplinler için mevcut eğitim programlarında evde bakıma daha çok yer verilmelidir
 • Destek personel için eğitim programları standart hale getirilmelidir.
 • Bakımda önemli rol üstlenen hasta yakınlarına, ailelere yönelik eğitim ve destek programları geliştirilmelidir.
slide33

ÖNERİLER

İstihdam Politikaları

   • Bugün ve gelecekteki bakım ihtiyacı öngörülerek istihdam planlaması yapılmalıdır
 • İhtiyaca yönelik istihdam politikaları ve programları geliştirilmelidir
 • Çok disiplinli yaklaşım benimsenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır
 • Evde bakım alanında çalışacak personel teşvik edilmelidir
slide34

ÖNERİLER

Mevcut Uygulamalara Yönelik Diğer Öneriler

 • Evde bakım gereksiniminin belirlenmesi ve hizmet planlaması multidisipliner ekip yaklaşımı ile gerçekleştirilmelidir.
 • Taburculuk planlaması evde bakım hizmetleri dikkate alınarak etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
 • Kamuda yapılandırılmış evde bakım ünitelerinde çalışan ekip elemanlarına özendirici nitelikte düzenlemeler yapılmalıdır.
slide35

TEŞEKKÜRLER...

Mehmet Onarcan

mehmeto@lifeevdebakim.com

www.evdebakim.org.tr