f nansal tablolar anal z tekn kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 206

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 639 Views
 • Uploaded on

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ. Prof. Dr. Nalan Akdoğan Başkent Üniversitesi Mart 2013. FİNANSAL TABLOLAR. Bilanço(Finansal durum tablosu) Gelir tablosu;Kapsamlı Gelir Tablosu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ' - finola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f nansal tablolar anal z tekn kler

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ

Prof. Dr. Nalan Akdoğan

Başkent Üniversitesi

Mart 2013

f nansal tablolar
FİNANSAL TABLOLAR
 • Bilanço(Finansal durum tablosu)
 • Gelir tablosu;Kapsamlı Gelir Tablosu)
 • Öz Kaynak Değişim Tablosu;
 • Nakit Akış Tablosu; ve
 • Dipnotlar.
f nansal tablolarin amaci
FİNANSAL TABLOLARIN AMACI
 • kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkanı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine , genel olarak bir işletmenin finansal durumu , faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır.
 • Finansal tablolar ayrıca , yöneticilerin idarecilik performanslarını , yani kendilerine emanet edilen kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verebilirlik düzeylerini gösterir
ger e e uygun sunum ve tfrs lariyla uyum
GERÇEĞE UYGUN SUNUM VE TFRS’LARIYLA UYUM
 • Finansal tablolar bilgileri gerçeğe uygun bir biçimde sunmalıdır.
 • gerçeğe uygun sunum, işlemlerin, diğer olaylar ve koşulların Finansal Tabloların Hazırlanışı ve Sunumu Çerçevesinde sıralanmış olan aktiflerin, pasiflerin, gelir ve giderlerin tanımına ve tahakkuk kriterlerine uygun olarak sunulmasıdır.
f nansal tablolarda yer alan kalemler n neml l ve b rle t r leb l rl
FİNANSAL TABLOLARDA YER ALAN KALEMLERİN ÖNEMLİLİĞİ VE BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ
 • Varlıklar (Aktifler), Kaynaklar (pasifler) ve gelir, giderler birbirleriyle mahsup edilip birleştirilemezler.
 • İSTİSNALAR:
 • Kalemlerin önemli olmaması;
 • Duran varlık elden çıkarma kar/zararının, elde edilen gelirden net defter değerinin düşülerek hesaplanması;
 • Kur farkı kar ve zararlarının, kar veya zarar olarak raporlanması.
f nansal durum
FİNANSAL DURUM
 • Finansal durumun ölçümlemesiyle doğrudan ilgili unsurlar varlıklar, borçlar ve özkaynaklardır
 • Varlık, geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve halihazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir.
 • Borç, (Yükümlülük) geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi işletmenin ekonomik fayda sağlayabilecek değerlerinde bir çıkışa neden olacak mevcut yükümlülüklerdir
 • Özkaynaklar, işletmenin varlıklar toplamından yabancı kaynakların indirilmesi suretiyle kalan kısımdır
f nansal durum tablosu b lan o
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

DÖNEN VARLIKLAR

 • 1. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, satılması ve tüketilmesi beklenenler;
 • 2. Ticari amaçla elde bulundurulanlar;
 • 3. Bilanço tarihinden sonra oniki ay içinde paraya çevrilmesi beklenenler; ve
 • 4. Nakit veya nakit benzeri varlıklar.
slide8

Dönen varlıklar, bilanço tarihinden sonra oniki ay içinde paraya çevrilmeleri beklenmiyor olsa bile normal faaliyet dönemi içinde satılan, tüketilen veya paraya çevrilen stoklar ve ticari alacaklar gibi varlıkları da içerir.

slide9

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 • İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödenecek olanlar;
 • Özellikle ticari amaçla elde bulundurulanlar;
 • Bilanço tarihinden sonra oniki ay içinde ödenecek olanlar; ve
 • İşletmenin, bilanço tarihinden itibaren en az oniki ay içinde ödemeyi erteleyecek bir hakka sahip olmadığı borçlar.

9

slide10

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İÇİNE ALINACAK DİĞER BORÇLAR

Bilanço tarihinden itibaren oniki aydan daha uzun bir sürede ödenecek olsalar bile, işletmenin normal faaliyet dönemi içinde kullanılan ve işletme sermayesinin bir parçası olan ticari borçlar, personelle ilgili bazı tahakkuklar ve diğer faaliyet maliyetleri gibi bazı kısa vadeli borçlar.

10

kapsaml gelir tablosu ve gelir tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu
 • Dönem net kar zarar tutarı ile kapsamlı gelir tablosunun sonucu olan toplam kar zarar , ana ortaklık payı ve kontrol gücü olmayan paylara paylaştırılarak raporlanır.
 • Olağandışı gelir ve karlar olağan dışı gider ve zararlar gelir tablosunda ayrı grup olarak raporlanmaz. Ancak arızi nitelik taşıyan kalemler ayrı kalem olarak diğer gelir ve karlar veya gider ve zararlar içinde raporlanır.

Nalan Akdoğan

zet gelir tablosu rne i
Özet Gelir Tablosu Örneği

A. BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ

1. Brüt Satışlar

2. Diğer Esas Faaliyet Gelirleri

B. İNDİRİMLER (-)

C. NET ESAS FAALİYET GELİRLERİ

C1. Net satışlar

C2. Diğer net esas faaliyet gelirleri

D. ESAS FAALİYET MALİYETLERİ(-)

1. Satışların Maliyeti

2. Diğer Esas Faaliyet Maliyetleri

BRÜT KÂR VEYA ZARAR

E. FAALİYET GİDERLERİ (-)

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

Nalan Akdoğan

slide13

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

F. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR (+)

G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)

H. FİNANSMAN GELİRLERİ(+)

I. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI (ZARARI)

İ. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

- Yasal Vergi Karşılığı (+)

- Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)

- Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)

(I) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

Nalan Akdoğan

slide14

I. CARİ DÖNEM NET KÂR (ZARARI)

II. CARİ DÖNEMDE ÖZKAYNAKLARA KAYDEDİLEN DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDERLER)

A. Kâr- Zarara Aktarılamayan Diğer Kapsamlı Gelirler ( Giderler)

 • 1. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (KOBİ TFRS uygulayanlar kullanmaz)
 • 2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (KOBİ TFRS uygulayanlar kullanmaz)
 • 3. Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
 • 4. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Kâr veya Zarara Aktarılmayan Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Payları (±)
 • 5. Yabancı Para Çevrim Farkları (Tam set TMS/TFRS’leri uygulayanlar kullanmaz)
 • 6. Kâr veya Zarara Aktarılamayan Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
 • 7. Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi (±)

Nalan Akdoğan

kapsaml gelir tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu

B.Kâr- Zarara Aktarılabilen Diğer Kapsamlı Gelirler ( Giderler )

 • 1. Yabancı Para Çevrim Farkları (±) (KOBİ TFRS uygulayanlar kullanmaz)
 • 2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçların Etkin GUD Farkları (±)
 • 3. Fayda Planlarındaki Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar (±)
 • 4. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Kâr veya Zarara Aktarılabilen Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Payları (±)
 • 5. Kâr veya Zarara Aktarılabilen Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) (±)
 • 6. Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi (±)

Nalan Akdoğan

slide16

C. ÖZKAYNAK YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENEN YATIRIMLARDAN GELEN ÖZKAYNAK PAYLARI

 • 1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Kâr veya Zarara Aktarılamayan Diğer Kapsamlı Gelir Payları (+)
 • 2. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Kâr veya Zarara Aktarılabilen Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Payları (±)
 • 3 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Diğer Özkaynak Payları
 • 4. Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi (±)

Nalan Akdoğan

slide17

TOPLAM KAPSAMLI KARLAR(ZARARLAR)(I+II)

Hisse Başına Kapsamlı Kâr (Zarar) (Anonim ortaklıklarında)

Seyreltilmiş Hisse Başına Kapsamlı Kâr (Zarar) (Anonim ortaklıklarında)

Nalan Akdoğan

zkaynaklar de i im tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Bir raporlama döneminin kâr veya zararını, dönem için doğrudan Öz kaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerini, dönem içerisinde muhasebeleştirilmiş muhasebe politikalarındaki değişikliklerin ve hataların düzeltilmesinin etkilerini ve dönem içerisinde ortakların yatırım tutarları ile öz kaynak yatırımcılarına verilen temettü ve diğer dağıtım tutarlarını sunar.

Nalan Akdoğan

f nansal tablolarin okunmasi ve anal z
FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE ANALİZİ
 • NEDEN ANALİZ YAPILIR ?
 • KİMLER ANALİZ YAPAR? (İç-Dış Analiz)
 • YÖNETİM – KREDİ – YATIRIM ANALİZLER
 • STATİK – DİNAMİK ANALİZLER
f nansal tablolarin okunmasi ve anal z1
FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE ANALİZİ
 • NEDEN ANALİZ YAPILIR ?
 • KİMLER ANALİZ YAPAR? (İç-Dış Analiz)
 • YÖNETİM – KREDİ – YATIRIM ANALİZLER
 • STATİK – DİNAMİK ANALİZLER
f nansal tablolarin anal z tekn kler
FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZ TEKNİKLERİ

1-Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)

2-Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)

3-Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz)

4- Oran Analizi

kar ila tirmali tablolar anal z yatay anal z
KarşIlaştIrmalI Tablolar Analİzİ(Yatay Analİz)

Bir işletmenin iki veya daha fazla dönemlerine ilişkin finansal tablolarının birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi

ve

bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu değişikliklerin

incelenerek değerlendirilmesidir.

 • dinamik analiz türüne girmektedir
slide23

Karşılaştırmalı tablolar analizi iki şekilde yapılır:

- Önceki yılın “temel yıl” olarak alınması ve sonraki yılların temel yıla göre kıyaslanması

- Her yılın kendisinden önce gelen yıla göre kıyaslanması

kar ila tirmali tablolarin yorumu
KarşIlaştIrmalI tablolarIn yorumu:
 • yorum yaparken mali tablolarda yer alan verilerin yıllara göre “artış ve azalışları” dikkate alınarak ilgili olayda zaman içinde meydana gelen değişiklikler yorumlanarak, işletmenin gelişme yönü saptanmaya çalışılır.
y zde y ntem yle anal z d key anal z
Yüzde yöntemİyle analİz(Dİkey analİz)

Bu yöntemde finansal tablolarda yer alan verilerin, birikimli toplam içindeki yüzdeleri saptanır.

Finansal tablo toplamı 100 kabul edilir, analizi yapılacak kalem 100 sayısına göre oranlanır, grup ya da genel toplam içindeki tüm kalemler için aynı işlem yapılır.

Yüzde yöntemiyle analiz daha çok “Gelir tablosu” ve “Bilanço” analizleri için kullanılır.

slide26
İ

Finansal tabloların hesaplanan yüzdeleri

- Bir önceki finansal tablo verileriyle

- Bütçelenen/planlanan değerlerle

- Diğer firma verileriyle karşılaştırılarak analiz yapılır.

e l m y zdeler y ntemine g re anal z trend anal z
Eğİlİm yüzdelerİ yöntemine göre analİz(trend analİzİ)

Eğilim yüzdeleri yöntemine göre analizde, finansal tabloların biri, karşılaştırılan firmalardan biri veya karşılaştırılan sektörlerden biri 100 kabul edilir.

İzleyen yılların, firmaların veya sektörlerin verilerinin 100 temel sayısına göre yüzde olarak değişimleri hesaplanır.

slide28

Endeks yöntemi olarak da adlandırılan bu yöntem dinamik analiz yapılmasına olanak vermektedir.

Trend analizi ile temel yıla, temel firmaya veya temel sektöre göre farklılıklar saptanarak oran büyüklükleri ortaya çıkarılmakta, yapılan kıyaslamalarla işletmenin gelişme yönü saptanmaya çalışılmaktadır.

oran anal z y ntem
ORAN ANALİZ YÖNTEMİ

Finansal tablolar analizinde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi de oran yöntemi ile analiz tekniğidir.

Hesap veya hesap grupları arasında matematiksel ilişkiler kurulmak suretiyle işletmenin

ekonomik ve mali yapısı

karlılık,

çalışma durumu

hakkında bilgiler elde edilmeye çalışılmaktadır.

oran anal z
ORAN ANALİZİ

Oranların işletme amacı ile bütünleştirilerek yorumlanabilmesi için, işletme içinde hesaplanan oranların;

 • İşletmenin geçmiş dönemlerde hesapladığı oranlarla,
 • Deneyler sonucunda bulunan kabul görmüş ölçülerle,
 • İşletmenin içinde bulunduğu endüstri kolu için geliştirilen oranlarla,karşılaştırılması ve yorumlanması gerekir.
temel kavramlar
Temel kavramlar
 • Net İşletme Sermayesi: Dönen varlıklar – KVYK
 • EBT: Vergi Öncesi Kar
 • EBIT: Faiz ve Vergi Öncesi Kar
 • EBITDA: Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar
 • Katma Değer: Personel giderleri ve Amortisman hariç faaliyet karı
oranlarin siniflandirilmasi
OranlarIn sInIflandIrILmasI
 • Likidite oranları
 • Finansal yapı oranları
 • Faaliyet oranları
 • Karlılık oranları
 • Özel oranlar
l k d te oranlari
LİKİDİTE ORANLARI
 • işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde,
 • Çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır.

Likidite oranları ile işletme ilgilileri, yöneticiler, firmalara kısa vadeli kredi verecek olan bankalar “İşletme kısa vadeli borçlarını vadesi geldiği zaman, dönen varlıkları ile derhal ödeyebilecek midir?” sorusuna yanıt aramaktadırlar.

likitide oranlar
Likitide Oranları

Cari oran

Asit-test oranı

Nakit oran

Devamlı sermayenin bağımlılığı oranı

car oran
CARİ ORAN
 • Dönen varlıklar/ Kısa Vadeli Y.K.
 • İşletmenin genel likidite durumunu yansıtarak işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar.
 • Dönen varlıklar toplamı şüpheli alacaklar karşılığı, stok değer düşüklüğü gibi aktifi düzenleyici hesapların toplamdan düşüldükten sonraki tutarını yansıtmaktadır
car oran anal z
CARİ ORAN ANALİZİ
 • İşletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olabilmesi için cari oranın mutlaka 1’den büyük olması gerekir.
 • Oranın 1’den büyük olması işletmenin ödeme gücünün “emniyet marjı” olarak görülmektedir.
 • Genel bir kural olarak cari oranın 2 olması yeterli görülmektedir.
d kkat
DİKKAT!
 • Cari oran küçük olsa bile;
 • Stok devir hızı ile alacak devir hızı yüksek olan,
 • Dönen varlıkları içinde hazır değerleri ile süratle paraya çevrilebilir değerleri fazla olan, söz konusu varlık unsurları kaliteli olan, yani satışa çıkarıldığı zaman gerçek değerini bulan işletmeler borçlarını kolaylıkla ödeyebilecektir.
as t test orani
ASİT TEST ORANI

Asit test oranı:

(Dönen varlıklar- stoklar) KVYK

veya

Hazır değerler+ Süratle paraya çev. değerler

 • KVYK
as t test orani1
Asİt-Test oranI
 • Asit-test oranı; cari oranı tamamlayarak onu daha anlamlı bir hale getirmektedir.
 • Cari orandan farkı dönen varlıklardan paraya çevrilmesi uzun bir süreyi gerektirecek kalemlerin çıkartılması suretiyle, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara oranlanmasıdır.
slide40

İkinci formül ile birinci formül her zaman aynı sonucu vermeyebilir. İkinci formülde sadece hazır değerler(kasa, banka ve diğer nakit benzeri değerler) ve süratle paraya çevrilebilir değerler(menkul kıymetler+alacaklar) yer almaktadır.

 • Yani dönen varlıklar toplamından sadece stoklar kalemi değil gelecek dönemlere ait giderler de çıkarılmaktadır. İlk formülde ise dönen varlıklardan sadece stok kalemi çıkartılmaktadır.
as t test orani anal z
ASİT TEST ORANI ANALİZİ
 • Asit-test oranının 1 olması genelde yeterli sayılmaktadır.
 • Ancak cari oranda olduğu gibi asit-test oranının 1 olması veya 1’den büyük olması her zaman işletmenin likidite durumunun iyi olduğunun bir göstergesi değildir.
nak t oran
NAKİT ORAN

Hazır değerler/Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Hazır değerler= Nakit ve Nakit benzeri varlıklar

nak t orani d spon b l te orani
Nakİt oranI(Dİsponİbİlİte oranI)
 • Nakit oranı, faaliyetlerden sağlanan fon girişlerinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır.
 • Nakit oranı cari orana ve asit-test oranına göre daha duyarlı bir ölçüdür. Bu nedenle, birinci derece likidite oranı ismiyle de anılmaktadır.
nak t oranin anal z
NAKİT ORANIN ANALİZİ
 • Genel bir kural olarak oranın 0.2’nin altına düşmemesi arzulanmaktadır. Oranın 0.2’nin altına düşmesi durumunda işletmenin para durumunda sıkışık bir durum ortaya çıkar ve işletmenin yeni krediler bulma zorunluluğu doğar.
 • Nakit oranının büyük olması da arzulanılan bir durum değildir.
slide45

Likidite oranlarının analizinde daha önce anlatılan oranlar dışında;

  • Alacakların devir hızı,
  • Stok devir hızı,
  • Stok bağımlılık oranı,
  • Fon yaratma gücü
 • İncelenerek değerlendirilmesi uygun olur.
slide46

Stok bağımlılık oranı:

 • KVYK-(Hazır değerler+Süratle paraya çev. var.) Stoklar
stok ba imlilik orani
STOK BAĞIMLILIK ORANI
 • Asit-test oranının 1’den küçük olması durumunda borçların ödenmesinde işletmenin stoklara olan bağımlılığının ölçümünde kullanılan bir orandır.
 • Oranın paydasında yer alan stoklar verisi, satışa hazır stok kalemlerini içermektedir.
fon yaratma g c
Fon yaratma Gücü
 • EBT + Amortisman + Kıdem Tazminatları /

Net satışlar

mal yapi oranlari
MALİ YAPI ORANLARI
 • İşletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde mali oranlar kullanılır.
slide50

Mali oran hesaplamaları ile amaçlanan;

  • İşletmenin öz kaynağının yeterli olup olmadığı,
  • Kaynak yapısı içinde borç ve öz kaynak dengesi,
  • Öz kaynak olarak yaratılan fonların ne tür dönen varlık ya da duran varlıklara kullanıldığının ölçülmesi,
  • İşletmenin uzun vadeli borçlarının, anapara ve faizlerinin ödenip ödenemeyeceğinin analizi,
  • Kaynaklardan yararlanma derecesinin belirlenmesidir.
slide51

b)Mali Oranlar(Finansal Yapı Oranları)

-Yabancı kaynakların, aktif toplamına oranı

-Özkaynakların, aktif toplamına oranı

-Özkaynakların, toplam yabancı kaynaklara oranı

-Borçların, maddi öz varlığa oranı

-K.V.Y.Kaynakların, toplam kaynaklara oranı

-U.V.Y.Kaynakların, toplam kaynaklara oranı

İç kaynaklar(otofinansman oranı)

-Duran varlıkların, öz kaynaklara oranı

-Duran varlıkların, devamlı sermayeye oranı

-Maddi duran varlıkların, özkaynaklara oranı

-Varlıklar arasındaki ilişkilerde kullanılan oranlar

-Maddi duran varlıklar/toplam varlıklar

-Dönen varlıklar/toplam varlıklar

-Duran varlıklar/dönen varlıklar

f nansal kaldira orani
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI

Yabancı kaynaklar toplamı/ Aktif toplamı

veya

Yabancı kaynaklar toplamı / Yab. Kaynaklar+Özkaynaklar

(Pasif toplamı)

f nansal kaldira orani anal z
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI ANALİZİ
 • Bu oran varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.
 • İşletmeye kredi verenler bu oranın küçük olmasını; işletme ortakları ise sermaye maliyetinin minimum olduğu noktada olmasını tercih ederler
 • (Yab. Kaynak maliyeti < Özkaynak maliyeti ise)
f nansal kaldira orani anal z1
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI ANALİZİ
 • Finansal kaldıraç oranının büyük olması finansal kaldıracın etkisi ile işletme karlılığının artmasına ve ortakların daha fazla kar payı almalarına olanak verir.
 • Ancak borçlanma arttıkça mali risk artmakta ve yeni yabancı kaynaklar bulma olanağı zorlaştığından, yabancı kaynakların da maliyeti artmaktadır. Bu noktada mali kaldıracın negatif etkisi karlılık oranını azaltmaktadır.
zkaynaklarin akt f toplamina orani
ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI

Özkaynaklar / Aktif toplamı

veya

 • Özkaynaklar/

Yabancı kaynaklar+Özkaynaklar

slide56

Varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyar.

 • Oran, işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünü ortaya koyar. Oranın yüksek olması işletmenin uzun vadeli borçlarını ve bunların faizlerini ödemede zorluk yaşamayacağını gösterir.
slide57

Bu oranın zaman içerisinde yükselmesi genelde yönetimin başarısı olarak değerlendirilir.

 • Ancak, özkaynakların toplam kaynaklar içindeki payının yüksek olması işletmenin özkaynağa göre nispeten düşük maliyetli kredilerden yeterince yararlanmadığını gösterir.
slide58

Finansman oranı

 • Özkaynaklar/ Toplam borçlar
 • Borçlanma oranı
 • Toplam borçlar / Özkaynaklar
 • Bankalara borçlanma oranı
 • Finans kurumlarına toplam borçlar / Özkaynaklar
f nansman orani anal z
Fİnansman oranI analİzİ
 • Oranın en az 1 olması istenir.
 • Oranın 1’den küçük olması işletmeye kredi verenlerin, işletme sahip ve ortaklarına göre işletmeye daha fazla yatırım yaptıklarını gösterir.
d er mal oranlar
DİĞER MALİ ORANLAR
 • Borç devir hızı
 • Net Satışlar / Toplam borçlar
 • Banka Borçları Devir Hızı:
 • Net Satışlar / Finans kurumlarına borçlar
slide61

Borçların maddi özvarlığa oranı:

 • Yabancı Kaynaklar/ Maddi öz varlık*
 • Maddi öz varlık; özkaynak toplamından maddi olmayan duran varlıkların çıkarılması ile bulunur.
slide62

Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir tasfiye durumunda paraya dönüşemeyeceği için özkaynak toplamından çıkarılması uygun görülmüştür.

Oranın 1’den küçük olması arzulanmaktadır.

slide63

KVYK/ Pasif toplamı

  • UVYK/ Pasif toplamı

İç kaynaklar (Otofinansman oranı):

(Kar yedekleri-Birikmiş zararlar)

Ödenmiş sermaye

Normal olarak oran ne kadar büyük çıkarsa işletmenin durumu o kadar iyi sayılır.

slide64

Duran varlıkların özkaynaklara oranı:

Duran varlıklar/ Özkaynaklar

Oranın 1’den küçük olması arzulanır.

slide65

Duran varlıkların devamlı sermayeye oranı:

Duran varlıklar

(Özkaynaklar+UVYK)

Bu oranın mutlaka 1’den küçük olması arzu edilir.

faal yet oranlari
FAALİYET ORANLARI
 • Faaliyet oranları; işletme faaliyetlerinde kullanılan varlıkların etkili bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı ölçülmektedir.
 • Varlıkların kullanılmaları sırasındaki etkinlik derecesini gösteren bu oranlara verimlilik oranları da denilmektedir.
 • Bu oranlara devir hızı oranları da denmektedir.
slide67

Stok devir hızı oranı:

Satılan ticari malların maliyeti /

Ortalama ticari mal stoku

Ortalama ticari mal stoku = (DB Stok + DS Stok)/2

slide68

Stok kalemlerinin ne kadar bir süre içerisinde üretim faaliyetinde tükendiğini veya satış hasılatı unsuru haline dönüştüğünü ölçmeye yarayan oranlardır.

  • Yıl içinde stoklarda büyük dalgalanmalar görülmemesi durumunda, ortalama stok; dönem başı stok kalemi ile dönem sonu stok kaleminin ortalaması alınarak saptanabilir.
  • Ancak stok hareketlerinin yıl içinde büyük dalgalanmalar göstermesi durumunda, ortalama stok her ay sonundaki stok rakamlarının basit aritmetik ortalamasının alınması suretiyle saptanabilir.
slide69

Stok devir hızının işletme çalışma alanına göre normal sayılan ölçülerden farklı olması işletmenin iyi çalışmadığının veya talepleri karşılayamayacak duruma düştüğünün göstergesidir.

slide70
Stok devir hızının düşük olması
 • Stokların depolama giderlerinin artmasına
 • Stokların fiziki vasıflarının bozulmasına
 • Tüketici tercihlerinin değişmesi nedeni ile stokların demode olmasına yol açmaktadır.

Stok devir hızının yüksek olması;

 • Tüketici taleplerinin zamanında karşılanamamasına
 • Sürekli sipariş verilmesi işletmenin sipariş giderlerinin artmasına neden olmaktadır.
slide71

Mamul Stok devir hızı oranı:

 • Satılan mamulun maliyeti /
 • Ortalama mamul stoku
 • Yarı Mamul Stok devir hızı oranı:
 • Üretim maliyeti /
 • Ortalama yarı mamul stoku
 • İlk Mad. Mlz. Stok devir hızı oranı:
 • İlk Mad. Mlz. giderleri /
 • Ortalama İMM stoku
slide72

Alacakların devir hızı oranı

 • Kredili net satışlar tutarı/
 • Ortalama ticari alacaklar
alacaklar n dev r hizi
Alacakların devİr hIzI
 • Alacakların devir hızı, alacakların tahsil ve tedavül yeteneğini gösteren, ticari alacakların kalitesi ve likiditesi hakkında bir yargıya ulaşmak istenildiğinde başvurulan bir orandır.
 • Likidite oranlarında belirtildiği gibi alacakların devir hızı oranı, işletmenin likidite durumunun ölçülmesinde yararlanılan tamamlayıcı oranlardan birisidir.
 • Alacakların devir hızının artışı, işletmenin lehine yorumlanan bir durum olup, işletme sermayesinin alacaklara nispeten az miktarda bağlandığını gösterir.
slide74

Alacakların ortalama tahsilat süresi:

 • 365/ Alacakların devir hızı
 • veya
 • Ticari alacaklar/
 • Kredili satışlar/ 365
slide75

Genelde ortalama tahsilat süresi alıcılara tanınan satış vadesini fazla aşmamalıdır.

 • Üst sınır vadeli satışlardaki vadenin I/3 fazlasıdır.
slide76

Ticari borçların devir hızı:

 • Satıcılar+Borç senetleri / Ortalama ticari borçlar
 • Ticari borçların ortalama ödenme süresi:
 • 365 / Ticari borç devir hızı
slide77

Ticari borçların karşılanabilme oranı:

 • Satıcılar+Borç senetleri / Günlük peşin satışlar
 • Kredili satışların uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğinin belirlenmesinde kredili alışların ödenme sürelerine de bakmak gerekir.
slide78

Hazır değerler devir hızı oranı:

 • Net satışlar /Ortalama hazır değerler

Bu rasyo ile hazır değerlerin belli bir dönemde net satışlarla kaç ayda karşılandığı öğrenilir.

slide79

Dönen varlıklar devir hızı oranı:

 • Net satışlar / Ortalama dönen varlıklar

Bu rasyonun yüksek olması işletmenin dönen varlıklarının verimliliğinin iyi olduğunu gösterir.

slide80

Duran varlıklar devir hızı oranı:

 • Net satışlar /

Ortalama duran varlıklar

Bu rasyo işletmede duran varlıklara aşırı bir yatırım yapılıp yapılmadığını gösterir. Bu orana ilişkin belli bir norm olmamakla beraber, oranın 2 olması uygun görülmektedir.

slide81

Toplam aktifler devir hızı oranı:

 • Net satışlar /Ortalama toplam aktif

Bu rasyo işletmedeki varlıkların verimliliğini ölçmek için kullanılır. Oranının düşük olması kapasitenin etkin kullanılmadığı anlamına gelebilir.

slide82

Özsermaye devir hızı oranı:

 • Net satışlar / Ortalama özkaynaklar

Özsermaye verimliliği tespit edilir. Oran yükseldikçe, sermayenin vermli kullanılmakta olduğu düşünülür. Ancak bu durum özkaynakların yetersizliği sebebi ile de olabilir.

karlilik oranlar
KarlIlIk oranları
 • Karlılık oranları ile işletmenin geçmişteki kazanç gücü ve faaliyetlerinin etkinlik derecesi değerlendirilir.
 • İşletmenin gerek temel olarak tüm faaliyetlerinde karlı çalışıp çalışmadığının belirlenmesinde, gerekse her bir temel faaliyetinin verimliliğinin ölçülüp değerlendirilmesinde bu oranlardan yararlanılır.
slide84

c)Kârlılık Oranları

Kâr ile satışlar arasındaki ilişkileri gösteren oranlar

-Brüt satış kârı/net satışlar oranı

-Faaliyet kârı/net satışlar oranı

-Olağan kâr/net satışlar oranı

-Dönem kârı/net satışlar oranı

-Net kâr/net satışlar oranı

-Faaliyet giderlerinin/net satışlara oranı

Kâr ile sermaye arasındaki ilişkileri gösteren oranlar

-Net kâr/öz kaynak oranı

-Ekonomik rantabilite oranı

-Net karın toplam varlıklara oranı

br t sat kar net sat lar oran
Brüt satış karı/ Net satışlar oranı
 • Satılan malların satış fiyatı ile maliyeti arasındaki marjı yansıtan brüt satış karının net satış hasılatındaki yerinin önemlilik derecesini gösteren bir orandır.
 • Bu rasyonun yüksek olması işletme lehine olup bu rasyo ile işletmenin sektörel bazda gayri safi verimliliği hakkında bilgi sağlanır.
slide86

Faaliyet karı

 • Net satışlar
 • Bir işletmenin esas faaliyetinden ne ölçüde karlı olduğunun saptanmasında kullanılır.
 • Oranın yüksek olması işletmenin lehine yorumlanır.
 • Bu oranın yeterli olup olmadığının saptanmasında işletmenin geçmiş yıllardaki durumuna ve aynı endüstri kolundaki işletmelerin oranlarına bakmak gerekir.
slide87

Net kar

 • Net satışlar
 • İşletme faaliyetlerinin net rantabilitesi hakkında bilgi verir.
 • Bu oranda, işletmenin kuruluş amacı dışında kalan faaliyetlerinden doğan tüm faaliyet dışı gelir ve kar unsurları ile faaliyet dışı gider ve zarar unsurları dikkate alınmaktadır.
 • Bu oranda net kar vergiden sonraki karı yansıtmaktadır.
slide88

Faaliyet giderleri

Net satışlar

 • Faaliyet giderlerinin dönem karı üzerindeki ağırlık derecesinin ölçümünde kullanılan bir orandır.
 • Giderlerin net satışlar içindeki ağırlık derecesinin saptanmasında her bir gider unsurunun ayrı ayrı net satışlara oranlanması ve yüzdelerinin bulunması olanaklıdır. Gelir tablosunun yüzde yöntemi ile analizinden her kalemin net satışlara oranı bulunmaktadır.
slide89

Net kar

 • Özkaynak
 • İşletme sahip ve sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını göstermektedir.
 • Oranın hesaplanmasında, öz sermaye dönem başı, dönem sonu veya dönemin ortalama öz sermaye tutarı olabilir.
slide90

Net kar kalemi ise genelde vergiden sonraki net karı yansıtmaktadır.

 • Ancak hesaplamada vergiden önceki karın kullanılması vergi oranlarındaki değişmelerin net kar üzerindeki etkisinin ortadan kalkmasına ve hatalı bir yorumdan kaçınılmasına olanak sağlar.
slide91

Net kar/ Özkaynak oranı analizi

 • Mali rantabilite olarak da bilinen bu oranın yeterli olup olmadığının saptanmasında, özkaynakların alternatif kullanım olanaklarının bilinmesi gerekir.
 • Örneğin; işletmenin net kar/ özkaynak oranı %10 ise ve eğer işletme özkaynaklarını tahvil almak için kullansaydı sağlayacağı kar oranı % 38 ise bu işletmenin karlı olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır
slide92

Net kar/ Özkaynak oranı aslında işletmenin net rantabilitesi ile özkaynaklarının devir hızının çarpımına eşittir. İşletmenin net rantabilitesi ile özkaynak devir hızı arttıkça karlılık oranı da artmaktadır.

Net kar * Net satışlar = Net kar

 • Net satışlar Özkaynak Özkaynak
slide93

Net kar/ Özkaynak oranı ayrıca net kar/ toplam varlıklar oranının öz kaynak/ toplam varlıklar oranına bölünmesi ile de elde edilebilir.

Buna göre, işletmenin net kar/ toplam varlıklar oranı arttıkça karlılık oranı da yükselecektir. Buna karşın işletmenin özkaynak/ toplam varlıklar oranı arttıkça karlılık oranı azalacaktır.

slide94

Aktif devir hızı

 • Net satışlar
 • Aktif toplamı
 • Satışlar ile (mevcut değerleri ile) aktiflerin dönem içinde kaç kere yenilenebileceğini ifade eder
 • HER ZAMAN KULLANIŞLI BİR ORAN OLMAYABİLİR!
 • Aktiflerin mevcut değeri yanıltıcı olabilir.
 • Aktiflerin yenileme maliyeti ile yapılan oran analize daha uygun olacaktır!
slide95

Varlıkların karlılığı:

Net kar /Toplam varlıklar

İşletmelerin çalışma sermayesi unsurlarına ve duran varlık unsurlarına yaptıkları yatırımlardan ne kadar kar elde ettikleri bu oran yardımı ile ölçülmeye çalışılır.

Yatırımların karlılığı ile varlık unsurlarının devir hızları arasında ilişki vardır. Şirketin kar marjı ile yatırımların devir hızı oranının çarpımı varlıkların karlılığını gösterir.

slide96

Ekonomik rantabilite oranı:

 • Vergiden önceki kar+Faiz giderleri
 • Öz kaynaklar+ Yabancı kaynaklar
slide97

Ekonomik rantabilite oranı, işletmeye yatırılan fonların getirisini ölçmede kullanılan önemli bir orandır.

Yatırımların finansmanında kullanılan özkaynağın getirisi vergiden önceki kar olmaktadır.

Diğer taraftan vergiden önceki karın hesaplanmasında faiz giderleri indirim unsuru olarak dikkate alındığı için toplam kaynakların getirisinin ölçümünde faiz giderlerinin de vergiden önceki kar tutarına eklenmesi gerekir.

slide98

EBITDA Marjı:

EBITDA

Net Satışlar

slide99

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı:

 • Net Satışlar / Net İşletme Sermayesi
slide100

Güvenlik oranı:

 • Güvenlik payı
 • Net satışlar
 • Güvenlik payı= Gerçekleşen satış tutarı - Başa baş noktasındaki satış tutarı
slide101

Bir işletmenin güvenlik oranı arttıkça karlılık oranı da artmaktadır.

İşletmenin güvenlik payının % 34 olması demek, satışlarda %34’lük bir azalmaya kadar karlı olacağı bunun altına düşüldüğünde işletmenin zarara uğrayacağı anlamına gelmektedir.

zel oranlar hisse senedi ile ilgili oranlar
ÖZEL Oranlar (Hisse senedi ile ilgili oranlar
 • Hisse başına düşen kar oranı:
  • İmtiyazlı hisse senedi başına düşen kar payı:

Dağıtılacak kar

İmtiyazlı hisse senedi sayısı

slide103

Adi hisse senedi başına düşen kar payı:

Dağıtılacak kar- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenecek kar payı

Adi hisse senedi sayısı

slide104

Hisse başına düşen kar oranı

Oran anonim şirketlerde her bir hisse senedi başına düşen kar payını gösterir.

Oranı, imtiyazlı hisse senetleri ve adi hisse senetleri için ayrı ayrı hesaplamak gerekir.

slide105

Fiyat-Kazanç oranı:

Hisse senedi başına düşen kar payıHisse senedinin borsa fiyatı

İşletmeye yatırımda bulunan veya yatırımda bulunacak olan yatırımcıların hisse senetlerinin rantabilitesini öğrenmek için başvurduğu bir orandır.

slide106

Hisse senedinin plasman oranı:

Dağıtılacak kar Ödenmiş sermaye

Hisse senedinin nominal değerine kıyasla plasman oranının ne olduğunu gösterir.

Hisse senetlerinin maliyet bedeli veya borsa değeri ile karşılaştırılmasına olanak verir.

slide107

Hisse senetlerinin mali değeri:

Hisse senedi başına düşen kar payı Cari faiz oranı

 • Oran hisse senetlerinin mali değerini gösterir.
slide108

Faizleri karşılama oranı: (mali oran)

Vergiden önceki kar+ Faiz giderleri

Faiz giderleri

 • Bu oran ile işletmenin ödemek zorunda olduğu faizleri kaç kere kazandığı tespit edilir.
 • İşletmenin faiz giderlerini karşılayamaması, işletmeyi mali açıdan zor durumda bırakarak iflasına dahi neden olabilir.
slide109

Sabit giderleri karşılama oranı:

Vergiden önceki kar + Faiz giderleri + Sabit giderler Faiz giderleri+ Sabit giderler

Bu oran faizleri karşılama oranını destekleyen bir orandır.

Sabit giderler işletmenin sözleşmeler gereği düzenli olarak ödemesi gereken yıllık kira giderleri gibi kalemleri içermektedir.

Büyük sanayi işletmelerinde oranın en az 5 olması uygun görülmektedir.

slide110

Borç karşılama oranı:(mali oran)

Net kar+Fon çıkışına neden olmayan gider kalemleri+ Faiz giderleri /Anapara taksiti+ Faiz giderleri

slide111

İşletmenin kendi faaliyetleri sonucunda yaratmış olduğu kaynakları ile faiz giderleri ve anapara taksitlerini kaç defa karşıladığı ölçülmektedir.

Fon çıkışına neden olmayan giderler amortisman giderleri, itfa payları gibi kalemlerdir.

Genel olarak oranın 2 olması arzulanmaktadır.

oran anal z1
ORAN ANALİZİ

A)LİKİTİDE ORANLARI

Net İşletme Sermayesi=Dönen V-KVYK

2010 Yılı = 183.227.937-160.759.854=22.468.083

2011 yılı=269.835.561 - 224.136.578= 45.698.983

2012 yılı= 220.164.974 - 145.685.423= 74.479.551

.

likidite oranlar
Likidite oranları

Cari Oran :Dönen Varlıklar/K.V.Y.K.

2010: 183.227.937 / 160.759.854= 1.14

2011: 269.835.561 / 224.136.578= 1.20

2012:220.164.974 / 145.685.423= 1.50

YORUM:

Net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir.İşletmenin kısa vad borçlarını ödeme yeteneğini gösterir. İşletmenin 1 TL lik kısa vad borcuna karşılık kaç lira dönen varlığı olduğunu gösterir.

Sadece bu orana bakılarak yorum yapılamaz. Dönen varlıkların nakde dönüştürülebilir unsurlar içermesi gerekir. Stok devir hızınında yüksek olması avantajlı olacaktır. Cari oranın 1,5-2 olması beklenir. Bu durum da şirketimizin en iyi 2012 verilerinde olduğu görülüyor.

slide132
Asit-Test Oranı:(Dönen Varlıklar-(Stoklar+G.A.A.Gid.)/K.V.Y.K.

2010: ((183.227.937 – (64.642.338+ 0)) /160.759.854= 0.74

2011: ((269.835.561 – (63.230.045 + 0)) / 224.136.578= 0.92

2012: ((220.164.974 – (69.636.726 + 0)) / 145.685.423= 1.03

YORUM:

işletmenin stoklarına bağlı olmadan kısa vad borç ödeme yeteneğini gösterir.Oranın 1 olması beklenir. 1 olması durumu, işletmenin kısa vadeli borçlarının tamamının nakit ve süratle paraya çevrilebilir değerlerle karşılanabileceğini gösterir. İşletme alacaklarının tahsilinde zorluk çekiyorsa 1 olması kötü durumu engellemez. Aynı şekilde stok devir hızı fazla olan bir işletme için asit test oranının 1’den küçük olması durumun kötü olduğunu göstermez. İşletmenin stoklarına bağlı olup olmadığına bakılmalıdır. Örnekte 2012 yılının daha iyi olduğu görülmektedir.

slide133

Nakit Oran: (Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/K.V.Y.K.

Nakit ve benzerleri/ K.V.Y.K

2010: (2.072.101 + 0 ) / 160.759.854: 0.01

2011: (7.536.750 + 0 ) / 224.136.578: 0.03

2012: (2.364.662 + 0 ) / 145.882.884: 0.02

YORUM:

İşletmenin acil para durumunu yansıtmaktadır. Oranın 0,20’nin düşmemesi beklenir. Bu oranın çok yüksek olması da tercih edilmez., Oranın büyük çıkması işletmenin naktini işletme faaliyetinde kullanılmadığını,parayı mevduatta ya da menkul kıymetler de tuttuğunu gösterir. Örnekte 2011 yılının daha iyi duruda olduğu söylenebilir

slide134

Devamlı Sermayenin Bağımlılığı Oranı:

(Stoklar+Ticari Alacaklar)-Ticari Borçlar))/Devamlı Sermaye

Devamlı Sermaye: Özkaynaklar+U.V.Y.K.

2010: ((64.642.338 + 72.357.110) – 34.394.410)) / (146.583.753 + 17.996.699)= 0.6

2011: ((63.230.045 + 87.314.530) – 34.466.278)) / (144.657.090 + 30.642.703)= 0.7

2012: ((69.636.726 + 88.175.409) – 33.571.871)) / (155.706.018 + 47.097.521)= 0.6

YORUM:

Bu oran devamlı sermayenin ne kadarlık kısmının ticari borçlar düşüldükten sonra stoklara ve ticari alacaklara bağlı hale geldiğini gösterir.

b mal oranlar f nansal yapi oranlari
B)MALİ ORANLAR(FİNANSAL YAPI ORANLARI)

Borçların, Aktif Toplamına Oranı:

Finansal Kaldıraç Oranı=Yabancı Kaynaklar Toplamı/Aktif Toplamı

2010: (160.759.854+17.796.699) / 325.140.306= 0.55

2011: (224.136.578+30.642.703) / 399.436.371= 0.64

2012: (145.881.884+47.097.521) / 348.685.423= 0.55

YORUM:

Yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki yüzdesini ifade eder. İşletmeye kredi verenler oranın küçük olmasını arzularlar. Oranın 0,50 olması beklenir. Burada da işletmenin 2010 ve 2012 yıllarında daha iyi durumda olduğunu görüyoruz.

slide136

Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:

Özkaynaklar/Aktif Toplam

2010: 146.583.753 / 325.140.306 = 0.45

2011: 144.657.090 / 399.436.371= 0.36

2012: 155.706.018 / 348.685.423= 0.45

YORUM:

Oranın 0,50 olması beklenir. İşletme varlıklarının ne kadarının kendi özkaynakları ile finanse edildiği bulunur. Yüksek olması alacaklıların güvenini artırırken uzun vadeli yabancı kaynaklardan yeterince yararlanılmadığını gösterir. Bu durumda şirketin 2010 ve 2012 yıllarında daha iyi durumda olduğunu görüyoruz.

slide137

Özkaynakların, Toplam Yabancı Kaynaklara Oranı:

Finansman Oranı=Özkaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar

2010: 146.583.753 / (160.759.854+17.796.699) = 0.82

2011: 144.657.090 / (224.136.578+30.642.703) = 0.57

2012: 155.706.018 / (145.881.884+47.097.521) = 0.80

YORUM:

İşletmenin öz kaynakları ile yabancı kaynakları arasında uygun bir oranın olup olmadığını analize olanak verir. Oranın en az 1 olması istenir. Oranın yüksek olması; işletmeyi, alacaklı durumda bulunulan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Bu şirketin öz kaynaklarının yabancı kaynaklardan az olduğunu söyleyebiliriz.

slide138

Borçların, Maddi Öz Varlığa Oranı: Borçlar/Maddi Öz Varlık

Maddi Öz Varlık: Özkaynaklar-Maddi Olmayan Duran Varlıklar

2010: (160.759.854+17.796.699) / (146.583.753 - 261.397)= 1.22

2011: (224.136.578+30.642.703) / (144.657.090 – 283.289)= 1.76

2012: (145.881.884+47.097.521) / (155.706.018 – 531.856)= 1.24

YORUM:

Oranın 1’den küçük olması arzulanmaktadır. Bu şirkette 2010 yılını daha iyi durumda olduğu söylenebilir.

slide139

K.V.Y.Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı: K.V.Y.K./Pasif Toplam

2010: 160.759.854 / 325.140.306 = 0.49

2011: 224.136.578 / 399.436.371= 0.56

2012: 145.881.884 / 348.685.423= 0.42

YORUM:

İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranın yüksek olması, aktifin büyük bir bölümünün kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Genelde orarın 0,30’dan fazla olmaması arzulanır. Bu şirkette 2012 yılını daha iyi durumda olduğu söylenebilir.

slide140

U.V.Y.Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı:

U.V.Y.K./Pasif Toplam

2010: 17.796.699 / 325.140.306 = 0.05

2011: 30.642.703 / 399.436.371= 0.08

2012: 47.097.521 / 348.685.423= 0.14

YORUM:

Uzun vadeli kaynakların toplam pasif içindekipayını gösterir. Oranın yüksekliği işletmenin kullandığı kaynaklar arasında uzun vadeli borçların oransal öneminin fazla olduğunu ifade eder. Uzun vadeli yabancı kaynakların kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olması beklenir. Bu şirkette 2012 yılının daha iyi durumda olduğu söylenebilir.

slide141

İç Kaynaklar(Otofinansman Oranı): (Kâr Yedekleri-Birikmiş Zararlar)/Ödenmiş Sermaye

2010: (0 -0) / 36.251.712 = 0

2011: (6.191.886 – 0) / 40.000.000 = 0.15

2012: (6.191.886 – 0) / 40.000.000= 0.15

YORUM:

İşletmenin otofinansman yoluyla yaratmış olduğu kaynakların ölçülmesinde bu orandan yararlanılır. Oran ne kadar fazla çıkarsa işletme için o kadar iyidir. Bu şirket 2011 ve 2012 yıllarında oto finansmanda daha iyi durumdadır.

slide142

Duran Varlıkların, Öz Kaynaklara Oranı:

Duran Varlık/Özkaynaklar

2010: 141.912.369 / 146.583.753 = 0.97

2011: 129.600.810 / 144.657.090 = 0.90

2012: 128.520.449 / 155.706.018 = 0.83

YORUM:

Özkaynakların ne kadarının duran varlıkta kullanıldığını gösterir. 1’den küçük olması beklenir, büyük olması duran varlıkların yabancı kaynaklarla temin edildiğini gösterir. Burada da 2012 yılının daha iyi durumda olduğunu görüyoruz.

slide143

Duran Varlıkların, Devamlı Sermayeye Oranı:

Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye

2010: 141.912.369 / (146.583.753 + 17.996.699)= 0.86

2011: 129.600.810 / (144.657.090 + 30.642.703)= 0.74

2012: 128.520.449 / (155.706.018 + 47.097.521)= 0.63

YORUM:

Oranın küçük olması beklenir. Büyük olması işletmenin kısa vadeli yabancı kaynak kullanarak duran varlık aldığını gösterir. Burada da 2012 yılında işletmenin daha iyi durumda olduğunu görüyoruz.

slide144

Maddi Duran Varlıkların, Özkaynaklara Oranı:

Maddi Duran Varlık/Öz Kaynaklar

2010: 99.220.076 / 146.583.753 = 0.68

2011: 81.896.655 / 144.657.090 = 0.57

2012: 89.005.532 / 155.706.018 = 0.57

YORUM:

Maddi duran varlıkların ne ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiğinin saptanmasında kullanılan bir orandır. Oranın 1’den küçük olması arzulanır. Bütün yıllarda 1 in altında olması şirketimiz için iyidir.

varl klar aras ndaki li kilerde kullan lan oranlar
***Varlıklar Arasındaki İlişkilerde Kullanılan Oranlar:

-Maddi Duran Varlıklar/Toplam Varlıklar:

2010: 99.220.076 / 325.140.306 = 0.31

2011: 81.896.655 / 399.436.371 = 0.21

2012: 89.005.532 / 348.685.423 = 0.26

YORUM:

Maddi duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payını gösterir. Şirketimizde maddi duran varlıkların en büyük payı 2010 yılındadır.

slide146

- Dönen Varlıklar/Toplam Varlıklar:

2010: 183.227.937 / 325.140.306 = 0.56

2011: 269.835.561 / 399.436.371 = 0.68

2012: 220.164.974 / 348.685.423 = 0.63

YORUM:

Dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payını gösterir. Şirketimizde dönen varlıkların en büyük payı 2011 yılındadır.

slide147

- Duran Varlıklar/Dönen Varlıklar:

2010: 141.912.369 / 183.227.937 = 0.77

2011: 129.600.810 / 269.835.561= 0.48

2012: 128.520.449 / 220.164.974= 0.58

YORUM:

Bu oran dönen varlıklar ile duran varlıklar arasında ki dağılımı analiz etmeye imkan verir. Ticari işletmelerde oranın 1’den küçük olması beklenirken, üretim işletmelerinde, özellikle yatırımda bulunan şirketlerde oran 1’den büyük olabilir. Şirketimizde bütün yıllarda 1’in altındadır.

c k rlilik oranlari
C)KÂRLILIK ORANLARI

***Kâr İle Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

-Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı: Brüt Satış Kârı/Net Satışlar

2010:55.707.433 /182.852.424 = 0.30

2011:78.815.306 /221.400.812 = 0.36

2012:79.433.477 /233.628.736 = 0.34

YORUM:

Gelir tablosunda yer alan çeşitli kâr kalemleri ile net satışlar arasındaki ilişkileri analiz etmede kullanılır. Oranın yüksek olması beklenir. Şirketimizde en yüksek oran 2006 yılında olduğu görünüyor.

slide149

-Faaliyet Kârı/Net Satışlar Oranı: Faaliyet Kârı/Net Satışlar

2010:21.866.283 /182.852.424 = 0.12

2011:-6.243.277 /221.400.812 = -0.03

2012:12.691.866 /233.628.736= 0.05

YORUM:

İşletmenin esas faaliyetinden ne kadar kar sağladığı saptanır. Yüksek olması beklenir. Yeterlilik aynı faaliyeti yapan işletmelerle kıyaslanarak yapılır. Şirketimizde 2006 yılında esas faaliyetinden kar sağlamadığı görünmektedir.

slide150

-Olağan Kâr/Net Satışlar Oranı: Olağan Kâr/Net Satışlar

2010:48.948.589 /182.852.424 = 0.27

2011:41.894.033 /221.400.812 = 0.19

2012:60.914.717 /233.628.736= 0.26

YORUM:

Olağan kar faaliyet karından fazla olamaz, fazlaysa diğer olağan gelirler fazla demektir. Şirketimizde olağan karlar faaliyet karından 2006 yılında büyüktür.

slide151

-Dönem Kârı/Net Satışlar Oranı: Dönem Kârı/Net Satışlar

2010:21.886.283 /182.852.424 = 0.12

2011:-6.243.277 /221.400.812 = -0.03

2012:12.691.866 /233.628.736= 0.5

YORUM:

Her yüz liralık satış içinde vergiden önceki kar tutarını gösterir.

slide152

-Dönem Net Kârı/Net Satışlar Oranı: Net Kâr/Net Satışlar

2010:15.557.841 /182.852.424 = 0.09

2011:-1.072.323 /221.400.812 = 0,00

2012:11.048.928 /233.628.736= 0.05

YORUM:

Oran, işletme faaliyetlerinin net rantabilitesi hakkında bilgi verir. Ve net kârın, net satışlar içindeki yüzde payını göstermektedir.

slide153

-Faaliyet Giderlerinin/Net Satışlara Oranı: Faaliyet Giderleri/Net Satışlar

2010:47.586.306 /182.852.424 = 0.26

2011:56.738.925 /221.400.812 = 0.26

2012:71.507.037 /233.628.736 = 0.31

YORUM:

Faaliyet giderlerinin net satışlara oranını gösterir.

k r le sermaye aras ndaki li kileri g steren oranlar
***Kâr İle Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

-

Net Kâr/Öz Kayna (Mali Rantabilite Oranı)

2010:15.557.841 /146.583.753 = 0.11

2011:-1.072.323 /144.657.090 = -0.01

2012:11.048.928 /155.706.018 = 0.07

YORUM:

Mali rantabilite oranı diye de anılan söz konusu oranın yeterli olup olmadığının saptanmasında, öz kaynakların alternatif kullanılış olanaklarının bilinmesi gerekir. Şirket sermayesinin verimli kullanılıp kullanılmadığını gösterir.

slide155

-Ekonomik Rantabilite Oranı:

(Vergiden Önceki Kâr+Faiz Giderleri)/(Öz Kaynaklar+Yabancı Kaynaklar)

2010: (21.866.283+ 24.326.539) / (146.583.753 + 17.796.699) = 0.28

2011: (-6.243.277 + 37.233.954) / (144.657.090 + 30.642.703) = 0.21

2012: (12.691.866+ 33.069.421) / (155.706.018 + 47.097.521) = 0.23

YORUM:

İşletmeye yatırılan fonlardan yararlanmadaki başarısını gösterir.

slide156

-Net Karın Toplam Varlıklara Oranı:

Net Kâr/Toplam Varlık

2010:15.557.841 /325.140.306 = 0.05

2011:-1.072.323 / 399.436.371 = 0.00

2012:11.048.928 /348.685.423 = 0.03

YORUM:

Oran, varlıkların işletmede ne ölçüde verimli kullanılıp kullanılmadığının saptanmasında kullanılır.

devir h z oranlar al ma durumunun analizinde kullan lan oranlar faaliyet oranlar
Devir hızı oranları Çalışma Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar (Faaliyet Oranları)

.

 • Stok devir hızı
 • Mamul stok devir hızı
 • Ticari alacakların devir hızı , ortalama tahsilat süresi
 • Duran varlık devir hızı, özkaynak devir hızı vs
mamul stok devir h z
Mamul stok devir hızı:

Satışların Maliyeti/ort. Stok

154.195.259/63.230.045+69.636.726

2

hastanelerde kullan lan performans g stergeleri
Hastanelerde Kullanılan Performans Göstergeleri
 • 1. Ortalama Kalış Günü Oranı
 • Bir hastanın hastanede kaldığı ortalama gün sayısıdır. Dönem içinde yatılan toplam günün, dönem içinde taburcu olan ve ölen hasta sayısının toplamına oranlanmasıyla bulunur.
 • Ortalama Kalış Süresi = Yatılan Gün Sayısı
 • Taburcu Olan H.S. + Ölen H.S.
yatak gal oran
Yatak İşgal Oranı
 • Bir hastanede bulunan hasta yataklarının kullanımda olduğu ortalama sürenin oranıdır. Diğer bir ifadeyle hastane yataklarının hangi oranda kullanıldığını gösterir
 • Yatak İşgal Oranı = Hastanede Yatılan Gün Sayısı
 • Dönemdeki Gün Sayısı x Yatak Sayısı
yatak fiyat n n belirlenmesi
Yatak fiyatının Belirlenmesi
 • Yatak Fiyatı = İstenilen Odalar Bölümü Geliri

Yatak sayısı x Yatak İşgal Oranı x 365

poliklinik hizmeti oran
Poliklinik Hizmeti Oranı:
 • Hekimlerin verdikleri poliklinik hizmeti sayısını gösterir. Poliklinik Hizmeti Oranı = Poliklinik Hasta Sayısı / Toplam Hekim Sayısı
ameliyat operasyon doktor oran
Ameliyat (Operasyon) Doktor Oranı
 • Doktorların gerçekleştirdikleri operasyon hizmeti sayısını gösterir.
 • Operasyon Doktor Oranı = Toplam Operasyon Sayısı / Toplam Hekim Sayısı
hasta doktor oran
Hasta Doktor Oranı
 • Doktorların belirli bir dönemde baktıkları hasta sayısını gösterir. Bu oran her servis için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
 • Hasta Doktor Oranı = Toplam ayakta tedavi gören hasta sayısı / Toplam DoktorSayısı
yatak devir h z oran
Yatak Devir Hızı Oranı
 • Yatak başına düşen hasta sayısını belirleyen orandır. Hastane yataklarının etkin ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını analiz etmekte kullanılır.
 • Yatak Devir Hızı Oranı = Yatan Hasta Sayısı
 • Yatak Sayısı
yatan hasta oran
Yatan Hasta Oranı
 • Yatan hasta oranı, yatan hasta sayısının, ayakta tedavi edilen hasta sayısına oranlanmasıyla bulunur.
 • Yatan Hasta Oranı = Yatan Hasta Sayısı x100

Acil Servise ve Polikliniğe Başvuran

Hasta Sayısı

yatak devir aral oran
Yatak Devir Aralığı Oranı
 • İki yatak işgali arasında bir yatağın ortalama kaç gün boş kaldığını gösterir.
 • Yatak Devir Aralığı = Kullanılmayan toplam Hasta Bakım Gün S. / Taburcu Edlen Hasta

sayısı .

gelir gider oran
Gelir – Gider Oranı
 • Gelirin giderleri karşılama oranını gösterir.
 • Gelir/Gider Oranı = Yıllık Döner Sermaye Geliri / Yıllık Döner Sermaye Gideri
gider hasta g n oran
Gider/Hasta Günü Oranı
 • Hasta günü başına yapılan gideri gösterir.
 • Gider/Hasta Günü Oranı = Yıllık Döner Sermaye Gideri / Hasta Günü
kapasite kullan m oran
Kapasite kullanım oranı
 • Hastanelerde kapasite kullanım oranının da bilinmesi önem taşımaktadır. Kapasite kullanım oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:
 • Kapasite Kullanım Oranı= Yatan Hasta Sayısı x Ort.Yatış Süresi / Fiili Ya t.Say. x 365
slide171

Bin TL

 • Brüt satışlar 15.000
 • Satılan Hizmet Maliyeti 10.200
 • Genel Yönetim Giderleri 2. 600 ..
 • Diğer Olağan Gelirler 800
 • Diğer Olağan Giderler 300
 • Dönen Varlıklar 6.000 .
 • Duran Varlıklar 19.000 .
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.000
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklar 10.000
 • Öz Kaynaklar 11.000
slide172

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin Aktif toplamı kaç Tl dır?

 • İşletmenin Brüt satış karı tutarı nedir?
 • İşletmenin brüt satış karı oranı,faaliyet kar oranı dönem karı oranı, cari oranı kaçtır?
 • İşletmenin dönen varlıkların toplam aktif içindeki yüzdesi kaçtır?
 • İşletmenin , net işletme sermayesi, devamlı sermayesi tutarları kaç TL dır?
slide173

Hastanede dönem içinde acil servis ve polikliniğe başvuran hasta sayısı 30.000, bu hastalardan yatan hasta sayısı 6.000 kişi olmuştur. Hastanede acil ve poliklinikte çalışan doktor sayısı 5 kişidir. Hastanenin yatan hasta oranı kaçtır?

slide195

4. KARLILIK ORANLARI,

 • 4.1. KAR İLE SATIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÖSTEREN ORANLAR
 • 4.2. KAR İLE SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÖSTEREN ORANLAR