slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Treningskontaktkurs Førde, mai 2014 Toril Moe Oslo universitetssykehus Klinikk psykisk helse og avhengighet. Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv. Folkehelsearbeid:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv' - yuri-dean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Treningskontaktkurs

Førde, mai 2014

Toril Moe

Oslo universitetssykehus

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Fysisk aktivitet og treningskontakter- sett i et folkehelseperspektiv
folkehelse
Folkehelsearbeid:

Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre, og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse!

Folkehelse….
 • handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen
 • er en kollektiv utfordring som krever en kollektiv løsning
 • er et felles ansvar – derfor blir ditt bidrag som treningskontakt enormt viktig!
livsfilosofi aktivitetsfilosofi
Livsfilosofi - aktivitetsfilosofi
 • «Tab for all del ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag den daglige velbefinnende til og går fra enhver sygdom… jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den…»

Søren Kirkegaard

(1813-1855)

helse er
Det er opplevelsen av helsen som er viktigst, ikke den objektivehelsetilstanden….

Helsen kan oppleves god på tross av sykdom….

Helse er….

I følge Peter F. Hjort:

 • ….å ha overskudd i forhold til hverdagens krav og utfordringer
begrep relatert til god helse
Begrep relatert til god helse

Definisjon på en med god helse i dag er en som ennå ikke er til-

trekkelig undersøkt…?

fysisk helse
Fysisk helse

- er god kroppslig helse som oppnås gjennom en god balanse mellom regelmessig mosjon, sunn diett og hvile.

Psykisk helse

- henger tett sammen med fysisk helse i den forstand at dårlig psykisk helse kan påvirke den fysiske tilstanden hos en person negativt.

Godt sagt av en gammel mann:

- helsa mi den holder i mi tid, men heller ikke en dag lenger!

slide7

Hadde jeg visst jeg skulle leve

så lenge hadde jeg tatt mer

vare på kroppen min!

Leon Eldred

psykisk helse en folkehelseutfordring
Psykisk helse - en folkehelseutfordring
 • Halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet

(Mykletun m. fl 2009)

 • 20 – 30 % har hatt en psykisk lidelse det siste året
  • 85 % knyttet til angst og depresjon
  • de aller fleste som blir syke, blir friske!
 • Trygder og pensjoner utgjør 40 % av statsbudsjettet
  • en av tre i arbeidsfør alder jobber ikke
  • 250 000 er utenfor arbeidslivet pga psykiske lidelser
   • Ca 1500 personer mellom 18 - 39 år uførepensjoneres årlig grunnet psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
  • En av tre dropper ut av videregående skole
   • Risikofaktorer: røyk, alkohol & inaktivitet
 • WHO har betegnet depresjon som ”vår tids alvorligste folkesykdom”

Helsedirektoratet, 2014

fakta
Fakta…
 • Fire av fem er inaktive (også blant 13 - 15 åringer)
 • Tre av ti er aktive mindre enn hver 14. dag
 • Inaktivitet krever 3,2 millioner liv i året
  • 4. ledende dødsårsak
   • øker med alder og mer vanlig i land med høy inntekt
  • omregnet dør 100 000 nordmenn av inaktiv livsstil
 • Eldrebølgen - en utfordring
 • Psykiske lidelser øker
  • en av fem er ensomme
fakta1
Fakta…
 • Fysisk aktivitet som nedlegges i fritiden kompenseres ikke for
  • den store reduksjonen av hverdagsaktivitet
  • økning av stillesittende aktiviteter
 • Trener mer enn før
  • likevel
   • blir vi fetere
   • mindre aktive
 • Fysisk inaktivitet like risikabelt som
  • høyt blodtrykk, røyking & ugunstig kolesterolprofil

Mål: - holde folk friske og aktive!

samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid
Samhandlingsreformen- rett behandling på rett sted til rett tid
 • Forbygge for å reparere mindre
 • Tenke helse i alt vi gjør
  • Redusere helseforskjeller
  • Bedre samarbeid
 • Økt ansvarsfordeling
  • Mer ansvar over på kommunene
hva er godt folkehelsearbeid hvor finner folk mening mestring livskvalitet fellesskap vennskap
Forebyggende tiltak

Allsidighet

Billig

Sosialt

Inkluderende

Fysisk aktivitet

Hva er godt folkehelsearbeid?- hvor finner folk mening, mestring, livskvalitet, fellesskap, vennskap….
 • Helsefremmende livsstil
 • Tilbud som når mange
  • gjerne hele familien
 • Fokus – ha det gøy
 • Lavterskel
 • Trygghet

Er svaret så enkelt, men likevel så vanskelig?

folkehelseprofil fhi no
Folkehelseprofilfhi.no
 • Om befolkningen
 • Levekår
 • Miljø
 • Skole
 • Levevaner
 • Helse & sykdom
  • psykisk helse
  • hjerte-karlidelse
  • kols
  • diabetes type 2
slide14

Hva er viktigst?- behovspyramiden

 • Lavest:
  • Mat, drikke varme og trygghet
 • Høyest
  • Finne mening i livet
 • Er det viktigere med godt selvbilde enn fravær av sykdom?
 • Er opplevd kjærlighet og nærhet viktigere enn yrkeskarriere?
 • Høyeste rangerte verdier for livskvalitet (4000 pers - 1999)
who 2010 fysisk inaktivitet den fjerde st rste globale risikofaktor for d delighet
(WHO 2010)Fysisk inaktivitet - den fjerde største globale risikofaktor for dødelighet

Økt fysisk aktivitet

• Økt livskvalitet

• Økt funksjonsnivå/

styrket overskudd

• Økt deltakelse i arbeidsliv

og sivilsamfunn

• Redusert sykelighet

• Redusert dødelighet

Økt

fysisk aktivitet

Redusert prevalens av:

• Overvekt og fedme

• Diabetes type II

• Muskel-skjelett sykdom

• Osteoporose

• Hjerte-kar sykdom

• Kreft

• KOLS

• Alzheimer/demens

• Depresjon

• Angst

Reduserte

samfunnsøkonomiske

kostnader

Lånt av Tommy A. Rehn

t rr vi erkjenne
Tørr vi erkjenne…
 • at vi som (med)mennesker og del av et samfunn bidrar til å skape helse og livskvalitet for noen og uhelse og sykdom for andre?
 • hva kan vi gjøre for å skape mer helse og livskvalitet og mindre uhelse og sykdom..?
  • redusere sosiale ulikheter..?
sosiale ulikheter knyttet til helse
Sosiale ulikheter knyttet til helse

Kan treningskontakttilbudet bidra til å redusere sosiale ulikheter?

vi er alle vaktmestre i v re liv og kan snu det meste
Vi er alle ”vaktmestre” i våre liv- og kan snu det meste!
 • Vi kan tenke oss syke
  • er det god tone å tenke seg sterk, frisk, lykkelig og vellykket?
 • Alle valg har et resultat
  • velger vi å være i de vonde opplevelsene, bremser vi på kroppens positive vibrasjoner og er mer mottakelig for problemer og negative utfordringer..…!
  • er tanken din trygghet, velvære og lykke, er det også det du vil se mer av i livet ditt

(Torill Schønberg)

Alt henger sammen med alt!

mye handler om
Det dreier seg om……

sympati

empati

personlig kjemi

Mye handler om å……
 • bli sett
 • bli hørt
 • bli akseptert og respektert

Kunnskap fra studier:

Psykiske lidelser fjerner ikke menneskers behov for sosiale relasjoner!

Sosiale relasjoner kan føre til bedre livskvalitet.

(Davidson et al 2001)

viktig med mestringsvett
Viktig med ”mestringsvett”!
 • Ha håp og optimisme!
 • Ta vare på selvbildet!
 • Bruke kroppen regelmessig!
 • Drive med noe som gir glede!
 • Ha omtanke for andre!

Peter F. Hjort

fysisk aktivitet vs fysisk trening
Fysisk aktivitet vs fysisk trening
 • Fysisk aktivitet:
  • er alle kroppslige bevegelser som resulterer i økt energi forbruk (McArdle m.fl.1996)
 • Fysisk trening:
  • er planlagt, strukturert og gjentakene aktiviteter som har til hensikt å forbedre eller opprettholde fysisk form eller prestasjonsnivå (McArdle m.fl. 1996)
summeoppgave fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv
Summeoppgave:- fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv
 • Hvem skal/bør ha ansvar for å tilrettelegge FA for de som trenger hjelp til å komme i gang?
  • helsevesenet
  • kommunen
  • idretten
   • kretsene
   • lagene
  • andre?
psykisk lidelse stigmatiserende
Behovene er

trygghet

glede

tillit

mestringsbehov

støtte

sosiale behov

forutsigbarhet

bedre fysisk form

Psykisk lidelse - stigmatiserende
 • Utfordringene er
  • tilbaketrekning
  • tiltakslyst
  • isolasjon
  • ensomhet
  • stabilitet & struktur
  • håp & tro for fremtiden
  • sårbarhet
  • forventninger

Fysisk aktivitet kan skape andre verdier

 • venner, vennskap/fellesskap/kameratskap
 • lag/avtaler ~ forventninger til å møte opp
 • åpne dører for deltakelse i samfunnet
slide24
All fysisk aktivitet gir helseeffekt. Den største helse-gevinsten oppnås når man går fra å være fysisk inaktiv til å bli litt fysisk aktiv.

Viktig:

 • Det er aldri for sent å begynne!
erfaring med fysisk aktivitet
Erfaring med fysisk aktivitet…
 • ”Fysisk aktivitet gjør meg glad. Jeg kjenner meg i bedre form og orker mer. Den mørke tunnelen jeg har vært i lenge, er ikke like mørk hele tiden. Jeg ler for første gang på ett år. Når vi spiller innebandy og leker, har jeg det gøy. Jeg kan være meg selv og får det til like bra som de andre”.

Deprimert kvinne, 29 år

slide26

”Den beryktede dørstokkmila er lang for mange.

Påse at hindringene ikke blir for store og for mange og innse at forandringer koster og tar tid.

Små steg kan bidra til store forandringer.

Gi brukeren ros og mulighet til å oppleve mestring.

Psykisk sykdom må ikke gjøres til en unødvendig dominerende faktor.

Store deler av kroppen er frisk, også når sjelen er syk og livet føles tungt”.

slide27

”Hvis vi kunne blandet alle de gode virkningene av fysisk aktivitet i en pille, ville den vært bestselger på pillemarkedet. Den ville også vært fri for bivirkninger”.

P.F. Hjort

motivasjon
Motivasjon
 • Om lag halvparten faller ut av treningsopplegg….
 • Vanskelig å endre livsstil
  • Samme problem ved andre helsefremmende tiltak
 • De som trenger det mest klarer det dårligst
  • derfor trenger mange treningskontakt!
 • Kunnskap, tro og holdninger medfører ikke nødvendigvis endret atferd……
 • Det er slitsomt og tungt i starten
  • en treningskontakt kan bistå i prosessen og fremme egenmotivasjon!
tenk fysisk aktivitet
Varier treningen

kjedelig trening – prøv noe nytt

positivt for kroppen

ulike aktiviteter – ulike muskler

tren når du vil

hjemmetrening

tredjemølle, ergometersykkel

step- & romaskin

handtler & treningsvideo

Vurder

trapp fremfor heis

sykle til steder….

hoppe av bussen tidligere

gå fremfor bilkjøring…

turmøter & tur-vennetreff

ha det gøy ..…

Tenk fysisk aktivitet….
 • Vær realistisk
  • start forsiktig
  • tenk progresjon
  • ned i vekt – tar tid!
  • komme i form – tar tid!
 • Prioritering
  • reduser tiden foran TV
  • tren sammen m/venner
   • prioritert vennetid
    • lettere å holde ut over tid
  • trett og sliten
   • får ikke overskudd v/å ligge på sofaene

Kjenn kroppen blir sterkere og sinnet lysere for hver treningsøkt!

hverdagslykkens 5 om dagen
Hverdagslykkens 5 om dagen

1. Knytt bånd til folk rundt deg og vær sosial!

(Seligman et al., 2005; Sin & Lyubomirsky, 2009)

2. Vær aktiv!

(Fox, 1999; Penedo, F. J. & Dahn, 2005)

3. Vær oppmerksom – legg merke til fine ting som gir gode opplevelser!

(Burke, 2010)

4. Lær noe nytt!

(Ryan & Deci, 2000)

5. Gi – støtte, tilgivelse, nærhet, oppmerksomhet…

(Harbaugh, Mayr, & Burghart, 2007)

Kilde: Ellinor F. Major, FHI, 2013

slide31
Alt blir bedre ved å være i aktivitet….

Størst gevinst for dem i dårligst form

Varierte aktiviteter som inkluderer store muskelgrupper anbefales

- ”gjør kroppen lettere å leve med..”- gjør valg for livet!All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet! Det er aldri for sent å begynne!
 • Bedre balanse
 • Økt energinivå
 • Økt følelse av velvære
 • Oppretthold funksjonsnivået

Gevinst:- økt humor,selvtillit & velvære, redusert angst & stress, sov bedre,mental avspenning,positivt syn på seg selv og kroppen!

konklusjon
Konklusjon
 • Fysisk aktivitet er viktig for å skape glede og oppnå overskudd og livskvaliteten for oss alle
 • Fysisk inaktivitet er risikabelt både for vår fysiske-, psykiske- og sosiale helse
 • Fysisk aktivitet kan forebygge psykiske helseplager
 • Fysisk aktivitet er virksom behandling ved en rekke sykdommer (inkl. psykiske lidelser).
 • Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstand enn fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet sammen med andre gir motivasjon og mening som kan vare livet ut!