stortingsvalget og sametingsvalget 09 09 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

§. STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013. FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim, 10. og 11.06.2013. §.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stortingsvalget og sametingsvalget 09 09 2013

§

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVEROG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic

Trondheim, 10. og 11.06.2013

§

slide2

Kort om valglovens bestemmelser om fylkesvalgstyrets ansvar og oppgaver

§

§ 4-3: Fylkesvalgstyret som valgmyndighet i fylket.

§ 6-6: Behandling av listeforslag til stortingsvalget og fylkestingsvalget. Tilsvarende valgstyrets behandling av listeforslag til kommunestyrevalget.

§ 7-1(1): Trykking av stemmesedler for alle godkjente lister før forhåndsstemmegivningen starter innenriks 10. august.

§10-7(3): Fylkesvalgstyret skal føre protokoll i forbindelse med kontrollen av stortingsvalget. Sørge for at bekreftet kopi av fylkesvalgstyrets protokoll sendes til Riksvalgstyret og Stortinget.

§10-8: Oversending av valgmateriell ved stortingsvalget. Behandles utførlig senere.

§ 10-9 (1): Kontrollere gjennomføring av stortingsvalget i kommunene og rette evt. feil i henhold til valglovens § 10-1, -2, -3, -4, -6 og -7.

kort om valglovens bestemmelser om fylkesvalgstyrets ansvar og oppgaver 2

§

Kort om valglovens bestemmelser om fylkesvalgstyrets ansvar og oppgaver - 2
 • § 11- 4,5 og -9: Foreta valgoppgjør ved stortingsvalget, med mandatfordeling, kandidatkåring og underretning til de valgte representanter. Opplyse om retten til å søke om fritak fra valg.
 • § 13-1:Motta evt. klager og sørge for at klagene blir fremstilt for riktig klageinstans.
 • § 14-1: Fylkesvalgstyret skal, etter pålegg fra Stortinget, foreta nytt valgoppgjør hvis en representantplass i Stortinget blir stående ubesatt og utferdige fullmakter til den nyvalgte.
 • § 15-7: Levere diverse valgstatistikk til departementet og Statistisk Sentralbyrå.

§

siste endringer i valgloven og valgforskriften mai 2013

§

Siste endringer i valgloven og valgforskriften - mai 2013
 • De fleste av endringene i valgloven som nettopp ble vedtatt
 • gjelder fra 24.05.2013.
 • En av endringene som ble vedtatt i valgloven gjelder først
 • fra neste valg i 2015 :
 • (Tidspunktet for innlevering av listeforslag settes til kl. 12.00
 • den 31.03 i valgåret og tidspunktet for tilbakekalling av
 • listeforslag settes til kl. 12.00 den 20.04.).
 • Som konsekvens av endringene i valglovenble det vedtatt
 • endringer i valgforskriften som gjelder fra 30.05.2013.
 • Valghåndboken vil snart bli oppdatert.

§

fylkesvalgstyrets oppgaver status pr 07 06 13
HVA HAR VI GJORT SÅ LANGT?

Inngått kontrakt med ANDVORD for trykking og distribusjon av stemmesedler;

I samarbeid med Trondheim kommune ingått avtale med EVRY ang. installasjon av utstyr mm.

Mottatt, behandlet og godkjent listeforslag fra partiene.

Mottatt og behandlet søknader om fritak.

Kunngjort godkjente valglister.

Mottatt og effektuert bestillinger av stemmesedler til kommunene, partiene, skolene og reservelagrene.

Sendt lister til leverandøren med informasjon om leveringssteder for stemmesedler til kommunene og partiene, samt mottakeres kontaktinformasjon.

HVA SKAL VI GJØRE VIDERE?

Teste, trykke og få distribuert stemmesedler til kommunene, partiene, skolene og reservelagrene.

Teste og lære tellesystemet i EVA, samt utvikle prosedyrene.

Etter valget 09.09.13:

Foreta kontroll av kommunenes telling og valgprotokoller/møtebøker.

Foreta videre valgoppgjør med mandatfordeling og kandidatkåring.

Føre protokoll for kontroll og valgoppgjør for stortingsvalget i S-T.

Legge fram valgprotokollen for fylkesvalgstyret til godkjenning.

Rapportere valgresultatene til dep. og Stortinget

Underrette valgte representanter.

Arkivere valgmateriellet for stortingsvalget

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVERStatus pr. 07.06.13.
slide6
17 GODKJENTE VALGLISTERtil stortingsvalget 2013 i Sør-TrøndelagGodkjent i fylkesvalgstyrets møte 07.05.13
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene i Norge
 • De Kristne
 • Det Liberale Folkepartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Samlingsparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
trykke og distribuere stemmesedler til kommunene partiene
Trykke og distribuere stemmesedler til kommunene, partiene
 • Trykking i juni ca. 2,2 mill. (1,9 mill. i 2009)
 • Distribusjon (uke 30-31)
 • Ansvarlig mottak og lagring i kommunen meget viktig
 • Liste over leveringssteder og mottaksansvarlige distribuert
ansvarlige mottakere av stemmesedler i kommunene

FRØYA

Mottaker stemmesedler uke 30-31

Mottakers stedfortreder:

Navn:

Frida Hanø Kvingedal

Annie Sørdal

Telefon arbeid:

72 46 32 00

72 46 32 00

Telefon privat:

72 46 32 00

Mobiltelefon:

415 54 678

E-postadresse:

annie.sordal@froya.kommune.no

Kommunens besøksadresse: Frøya herredshus, 7261 Sistranda

Nøyaktig angivelse av leveringsstedet Frøya herredshus , Offentlig servicekontor, Sistranda

ANSVARLIGE MOTTAKERE AV STEMMESEDLER I KOMMUNENE

415 42 079

frida.h.kvingedal@froya.kommune.no

ansvarlig mottak av stemmesedler i kommunene
ANSVARLIG MOTTAK AV STEMMESEDLER I KOMMUNENE
 • Personlig mottak og plassering.
 • Umiddelbar kontroll om leveransen stemmer med bestillingen.
 • Sikker lagring.
 • Snarest mulig beskjed til fylkesvalgstyret v/Zlatko/Hanne hvis manko/feil.
 • Evt. Nød-etterbestilling av stemmesedler hos leverandøren må skje snarest!

Stemme-sedler i juli-sept. er verdi-papirer!

tomt for stemme sedler hva da
Tomt for stemme-sedler – hva da!?
 • ForebyggendeLegg fram bare små seddelbunker ad gangen
 • VED MANGEL:
 • Spør nabo-kommunen
 • Bruk nærmeste reservelager: Fylkeshuset i Trondheim, Åfjord vgs., Hitra vgs., Røros vgs., Meldal vgs., Oppdal kommune
 • IKKE kopiér/bytte ut stemmesedler! Det er ikke lov!Det kan se ut som den beste akutt-løsningen der og da, men det fører til vanskeligheter/feil i elektronisk opptelling pga. unikt nummer på hver trykt seddel.
mye huske til valgdagen 09 september 2013
MYE Å HUSKE TILVALGDAGEN 09. SEPTEMBER 2013!
 • Husk også:
 • Svart stempelfarge for stempling av stemmesedlene (både på forhånd og på valgdagen!)
 • Ellers får vi problemer med skanningen!

S

valglovens 10 8 oversending av materiell ved stortingsvalg og fylkestingsvalg
Valglovens § 10-8: Oversending av materiellved stortingsvalg og fylkestingsvalg
 • (1) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal valgstyret så snart som mulig sende følgende materiell til fylkesvalgstyret:
 • a)alle godkjente stemmesedler, sortert på urettede og rettede, de som er avgitt på valgtinget og de som er avgitt på forhånd hver for seg,
 • b)alle stemmegivninger og stemmesedler valgstyret har forkastet,
 • c)alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen,
 • d)alle omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen,
 • e)bekreftet avskrift av det som er protokollert i forbindelse med valget, og
 • f)kopi av innkomne klager.
 • (3) Materiellet skal pakkes i god orden i forsvarlig forseglet emballasje, og sendes på hurtigst betryggende måte.
slide15

Fristen for innlevering til Fylkeshuset er tirsdag 10.09. kl. 20.00Etter arbeidstidens slutt 15.30 ring Hanne Kongsvik, mobil 924 50 368

 • ”Materiellet skal pakkes i god orden i forsvarlig forseglet emballasje, og sendes på hurtigstbetryggende måte.”
 • Hurtigst: Valghåndboka s. 84:
 • ”Der det er praktisk mulig, bør valgstyret organisere direkte transport til fylkesvalgstyret.”
 • Betryggende: For sikkerhet skyld må det være to om transporten av stemmesedlene.
slide16
Leveranse til Fylkeshuset, møterom Kleberstein i 5. etg., Erling Skakkes gt. nr.14 innen kl. 20.00 tirsdag 10.09.2013
 • Parkér nærmest mulig hoved-inngangen og ta heisen bak ekspedisjonen rett opp i 5. etg.
 • Der vil det være mottak av stemmesedler i møterom Kleberstein.

14

Fylkeshuset

3 trinns kvitterings opplegg for kommunens innlevering av valgmateriell til fylkesvalgstyret
3-trinns kvitterings-opplegg for kommunens innlevering av valgmateriell til fylkesvalgstyret
 • § 34a i valgforskriften: Krav til kvittering ved overlevering av valgmateriell mellom valgmyndigheter:
 • Sjekkliste for kommunens pakking og fylkeskom.s mottak av valgmateriell med kvittering for rett pakking og mottak.Meget viktig sjekkliste som kommunen bruker og fyller ut ved pakking for å sikre at alt blir rett pakket.
 • Kvittering til kommunen for innlevert valgmateriell til Fylkesvalgstyret.Kvittering for utført oppdrag for de som kom med valgmateriellet.
 • Fylkesvalgstyrets kvitteringsliste med underskrift av de som leverer inn kommunenes valgmateriell.Oversikt for Fylkesvalgstyret over alle innleveringer fra kommunene.
foreta valgoppgj r med mandatfordeling og kandidatk ring for stortingsvalget i s r tr ndelag
Foreta valgoppgjør med mandatfordeling og kandidatkåring for Stortingsvalget i Sør-Trøndelag
 • Samlet valgoppgjør for 9 av Sør-Trøndelags 10 mandater
 • Mandatfordeling - § 11-4:Fordele de 9 distriktsmandatene til partienes valglister med St. Lagues modifiserte metode.
 • Kandidatkåring - § 11-5: Fordele mandatene til kandidatene på den enkelte liste
 • Fylkesvalgstyrets møte- Godkjenning av valgoppgjør 17.09.2013
 • Riksvalgstyret kårer det 10 mandatet som utgjevningsmandat på landsbasis
arkivere valgmateriellet for s r tr ndelag
Arkivere valgmateriellet for Sør-Trøndelag
 • Valgmateriellet arkiveres iht. Riksarkivarens retningslinjer for arkivering og kassasjon.
 • Pkt. 5:
 • Stemmesedler kasseres når valgperioden er utløpt.
 • Utskrifter av valgbøker/protokoller for valgstyrer kasseres når valgperioden er utløp, forutsatt at møtebøker oppbevares.