Stortings og sametingsvalget 2005
Download
1 / 92

Stortings- og Sametingsvalget 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Stortings- og Sametingsvalget 2005. Valg2005 - Forarbeid til valgoppgjør. Tema for høstkurset. Forhåndsstemmegivninger Manntall Kommunebildet med tanke på valgoppgjør Valgstyrets møtebok Opptelling av stemmer lagt til side og i særskilt omslag Opptellingskretser/ samlekretser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stortings- og Sametingsvalget 2005' - dea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stortings og sametingsvalget 2005

Stortings- og Sametingsvalget 2005

Valg2005 - Forarbeid til valgoppgjør


Tema for h stkurset
Tema for høstkurset

 • Forhåndsstemmegivninger

 • Manntall

 • Kommunebildet med tanke på valgoppgjør

  • Valgstyrets møtebok

  • Opptelling av stemmer lagt til side og i særskilt omslag

  • Opptellingskretser/ samlekretser

 • Stemmer i særskilt omslag

 • Registrering av stemmetall

 • Stemmestyret

 • Overføring av stemmetall til fylket

 • Overføring til Valgnattsystem

 • Elektronisk møtebok for valgstyret

 • Utskrifter av møtebok med vedlegg


Valg2005
Valg2005

Behandling av

forhåndsstemme-givninger


Stemmesteder
Stemmesteder

Enten velger å benytte urner eller ikke

må det opprettes minst ett

forhåndsstemmested før registrering

av forhåndsstemmegivninger kan starte


Forh ndsstemmegivninger uten bruk av urner
Forhåndsstemmegivninger uten bruk av urner

Dersom det er opprettet mer enn ett

forhåndsstemmested, må det velges

hvor forhåndsstemmen skal registreres

Velg stemmested og klikk på

Til registrering

Dersom det er opprettet bare ett

forhåndsstemmested hopper systemet

over dette bildet


Forh ndsstemmegivninger uten bruk av urner1
Forhåndsstemmegivninger uten bruk av urner

Stemmetypen velges fra

nedtrekksmeny inne

i registreringsbildet

Her opprettes de ulike

forhåndsstemmestedene.

Det må opprettes minst ett

forhåndsstemmested

 • I Møtebok for valgstyret skal det rapporteres hvor mange forhåndsstemmer av

 • Innenriks = stemmetype A (sammen med B,C,D,F,G)

 • Utenriks = Stemmetype E

 • som er mottatt.

 • L må benyttes ved oppslag på stemmegiver og ev. oppdatering av stemmegivning

 • fra velger fra annen kommune.

 • L,M,N skal imidlertid IKKE rapporteres Det er heller ikke krav om å føre liste over

 • mottatte forhåndsstemmer fra velgere fra andre kommuner.


Forh ndsstemmegivninger med bruk av urner
Forhåndsstemmegivningermed bruk av urner

Velg forhåndsstemmested

fra nedtrekksmenyen.

Legg inn urneintervall for

de forhåndsstemmetypene

dere ønsker å benytte. Det

er plass til 200 stemmer i

en urne

Type A, og L må defineres

Det skal rapporteres antall

stemmer av type A

Type L benyttes for

Stemmegivninger fra personer

fra andre kommuner. Det er

ikke krav til rapportering av

disse.


Forh ndsstemmegivninger m bruk av urner
Forhåndsstemmegivninger m/bruk av urner

Velg forhåndsstemmested

fra nedtrekksmenyen

Skriv inn aktuelt urnenummer

for den forhåndsstemmetypen

som skal registreres

Velg forhåndsstemmested

fra nedtrekksmenyen

Skriv inn riktig urnenummer ut

fra hvilken forhåndsstemmetype

som skal registreres


Forh ndsstemmegivninger m bruk av urner1
Forhåndsstemmegivninger m/bruk av urner

Forhåndsstemmetypen kommer

automatisk opp når sted og

urnenummer er angitt.

Velgeren kan hentes fram ved

søk i manntallet ved hjelp av

strekkode, manntallsnummer

eller fullt fødselsnummer.


Forh ndsstemmegivninger
Forhåndsstemmegivninger

Når systemet finner personen

det er søkt etter, vises all nød-

vendig informasjon fra mann-

tallet.

Herfra kan det skrives ut

valgkort til velgere som ikke

medbringer dette til

forhåndsstemmemottaket.

I velgers påsyn legger

forhåndsstemmemottaker

valgkort og stemmeseddelkonvolutt

i omslagskonvolutten og limer igjen.

Oppdaterer deretter i Valg2005,

eventuelt fører protokollnummer på

omslagskonvolutten og legger

stemmegivningen i urnen.


Forh ndsstemmegivninger1
Forhåndsstemmegivninger

Valgkortet vises først på skjermen. Det kan deretter skrives ut på vanlig

stående A4 listepapir. Dersom en ønsker å få skrevet ut strekkode på

valgkortet må det legges inn en font i skriveren som kan skrive strekkoder.

Se vår INFO side for informasjon


Forh ndsstemmegivninger2
Forhåndsstemmegivninger

Dersom velgeren også er ført opp i

Samemanntallet vil det bli gitt beskjed

om det i registreringsbildet.

Dette vises med grønn skrift i bildet.


Forh ndsstemmegivninger3
Forhåndsstemmegivninger

Dette er kvittering på at forhåndsstemmen er registrert

Protokollnummer kan noteres på omslagskonvolutten


Pr ving av forh ndsstemmegivninger
Prøving av forhåndsstemmegivninger

Det er viktig å skille mellom

 • prøving av stemmegivninger – kontroll av valghandlingen

 • prøving av stemmesedler – kontroll av stemmeseddelen.

  Det er ulike forhold som prøves og ulike regler som gjelder.

  Før det blir aktuelt å prøve en stemmeseddel må altså velgerens stemmegivning være godkjent.

  Hvis stemmegivningen er forkastet, skal ikke stemmeseddelen prøves.


Pr ving av forh ndsstemmegivninger1
Prøving av forhåndsstemmegivninger

Kontrollen er ulik for stemmegivninger avgitt på forhånd og stemmegivninger avgitt på valgting.

Kontroll av en forhåndsstemmegivning innebærer at valgstyret avgjør om stemmegivningen er avgitt forskriftsmessig.

Det vil si om den er avgitt i henhold til de krav loven setter i §10-1.

Dersom lovens krav ikke er oppfylt må stemmegivningen forkastes.


Pr ving av forh ndsstemmegivninger2
Prøving av forhåndsstemmegivninger

Valglovens §10-1.

Godkjenning av stemmegivninger avgitt på forhånd.

 • En forhåndsstemme skal godkjennes dersom

  • velgeren er innført i manntallet i kommunen,

  • stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er,

  • stemmegivningen er avgitt til rett tid,

  • stemmegivningen er avgitt til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som brevstemme,

  • omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet,

  • velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning

  • stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 20 på valgdagen


Pr ving av forh ndsstemmegivninger3
Prøving av forhåndsstemmegivninger

I Valg2005 "krysses" det i manntallet når forhåndsstemmegivningen registreres/oppdateres i forhåndsstemmerutinen.

Absolutt alle mottatte forhåndsstemmegivninger må registreres for å få mest mulig korrekt grunnlag for elektronisk møtebok.

Dette gjelder også forhåndsstemmer som mottas i kommunen etter at avkryssingsmanntall er produsert.


Pr ving av forh ndsstemmegivninger4
Prøving av forhåndsstemmegivninger

Dersom en forhåndsstemmegivning som er registrert i Valg2005 blir forkastet, må den søkes fram fra basen hvor alle registrerte forhåndsstemmegivninger ligger.

Slettekoden, som beskriver begrunnelsen for at stemmegivningen er forkastet, kan dermed påføres.

Avkryssingen som ble satt i manntallet da stemmegivningen ble registrert og oppdatert i Valg2005, fjernes samtidig automatisk.

Stemmegivningen vil imidlertid fortsatt ligge i systemet med sitt protokollnummer.


Pr ving av forh ndsstemmegivninger5
Prøving av forhåndsstemmegivninger

I Valg2005 behandles forhåndsstemmene omvendt i forhold til praksisen som defineres

i lov og forskrift. Denne fremgangsmåten er nødvendig for å få skrevet ut mest mulig

korrekt elektronisk møtebok. Korrekt registrering i Valg2005 gir korrekt resultat i møteboken .

§10 -1 (1)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)


Pr ving av forh ndsstemmegivninger6
Prøving av forhåndsstemmegivninger

Hent fram

stemmegivningen

som skal forkastes

ved hjelp av

Protokollnummer

eller

Manntallsnummer

eller

Fødselsnummer

Klikk deretter på

Søk forh. stemmer


Pr ving av forh ndsstemmegivninger7
Prøving av forhåndsstemmegivninger

Forhåndsstemmegivningen

hentes, og nedtrekkmenyen

med gyldige slettekoder

vises i bildet


Pr ving av forh ndsstemmegivninger8
Prøving av forhåndsstemmegivninger

Velg aktuell slettekode

og klikk på oppdatère


Rapporter
Rapporter

Definer rapporten

med det utplukket

som er aktuelt å

hente fra,

hvilke felt som

skal være med og

i hvilken rekkefølge

og

hvilken sortering

som er mest

hensiktsmessig

Rapporten kjøres ved å klikke på Rapport


Rapporter1
Rapporter

Da kommer denne linken opp, klikk på den for å hente rapporten til skjerm


Rapporter2
Rapporter

 • Rapporten presenterer alle registrerte

 • forhåndsstemmer som ligger i basen

 • innenfor valgt utplukksområde,

 • med valgte felter/kolonner i valgt

 • rekkefølgen

 • og i ønsket sorteringsrekkefølge

Rapporten skrives til lokal skriver ved å klikke på


Hjelperapporter
Hjelperapporter

Rapport 1 og 2 viser

grunnlag for hvilke

forhåndsstemmer som

må slettes

(påføres slettekode)


Valg20051
Valg2005

Manntall


Manntall
Manntall

 • Manntallet oppdateres med relevante folkeregisterendringer daglig helt fram til valgdagen.

 • De politiske partier kan fortsatt bestille materiell fra manntallet.

 • Avkryssingsmanntall senere enn onsdag kan fortsatt bestilles.

  Distribusjon må avtales spesielt.

 • De som ønsker avkryssingsmanntall lokalt, vil bli kontaktet for nødvendig testing av skriverkvalitet og overføringslinje.


Valg20052
Valg2005

Kommuneopplysninger

 • Møtebok

 • Opptelling


Kommuneopplysninger
Kommuneopplysninger

En av gevinstene ved å benytte Valg2005 i forbindelse med avviklingen av Stortingsvalget er å få samlet all informasjon som skal rapporteres i Møtebok for valgstyret, slik at den kan skrives ut elektronisk.

I kapittel A Administrative forhold, rapporterer informasjon om bl.a valgstyrets administrasjon.

Informasjon til A1 valgstyret hentes fra kommuneopplysningsbildet,

Sjekk at det ligger korrekte data der!


Kommuneopplysninger1
Kommuneopplysninger

Data til

kapittel A1 i

Valgstyrets

møtebok


Kommuneopplysninger2
Kommuneopplysninger

Diverse valg som har betydning for å få korrekt utfylt møtebok


Kommuneopplysninger3
Kommuneopplysninger

Lagt til side

Stemmesedler som legges til side som "tvilsomme", må behandles og eventuelt godkjennes av valgstyret.

De som blir godkjent, skal registreres inn på aktuelt parti og telles med i den endelige opptellingen.

For å få full automatikk i utfylling av elektronisk møtebok, må disse sedlene registreres i egen krets.

Denne kretsen er definert som krets 9903 av systemet, og blir tilgjengelig i menyen over tilgjengelige kretser for registrering av stemmetall, når det velges "I egen krets" i kommuneopplysningsbildet.

"Tvilsomme" stemmesedler kan forekomme både blant forhåndsstemmer og valgtingsstemmer.


Kommuneopplysninger4
Kommuneopplysninger

Særskilt omslag 1

Stemmegivning avgitt på valgting av velger som ikke er manntallsført i kretsen, eller av velger som er avkrysset for allerede å ha avgitt stemme, må prøves/behandles av valgstyret.

Dersom en slik stemmegivning blir godkjent, skal stemmeseddelen registreres på aktuelt parti og telles med i den endelige opptellingen.


Kommuneopplysninger5
Kommuneopplysninger

Særskilt omslag 2

For å få full automatikk i utfylling av elektronisk møtebok, må disse sedlene registreres i egen krets.

Denne kretsen er definert som krets 9904 i Valg2005, og ligger i menyen som viser tilgjengelige kretser for registrering av stemmetall, når det velges "I egen krets" i kommunebildet.


Kommuneopplysninger6
Kommuneopplysninger

Særskilt omslag 3

Dersom det totalt for hele kommunen er færre enn 15 men flere enn 0 stemmesedler fra godkjente stemmegivninger i særskilt omslag som går til opptelling, anbefaler vi med bakgrunn i prinsippet om hemmelige valg, at disse IKKE telles/partifordeles i egen krets.

Disse må da telles/partifordeles "Sammen med kretsen", det vil si den opptellingskretsen de tilhører.

Kontrollen i Møtebok for valgstyret for C3.1.c vil da vise et avvik som må forklares med at stemmesedlene fra særskilt omslag er talt opp sammen med kretsen.

Alternativt kan partifordelingen av disse sedlene legges manuelt i den elektroniske møteboka.


Kommuneopplysninger7
Kommuneopplysninger

Opptelling av valgtingsstemmer

 • Sentral opptelling = Valgtingsstemmene telles sentral hos valgstyret og registreres på tellekrets 9901 (forhåndsdefinert i systemet).

  Det er ikke mulig å definere egne samlekretser.

 • Kretsvis opptelling = Valgtingsstemmene telles ute i kretsen og registreres på tellekretsene.

 • Valgstyrets kretsvis opptelling = Valgtingsstemmene telles sentralt hos valgstyret og registreres på tellekretsene.

  Det er ikke mulig å definere egne samlekretser.


Kommuneopplysninger8
Kommuneopplysninger

Sentral opptelling

Stemmestyrene bringer stemmeurnene inn til valgstyret. Valgstyret samler alle stemmesedlene fra stemmekretsene før opptellingen starter.

Stemmetallene registreres inn i Valg2005 for hele kommunen på krets nummer 9901 (forhåndsdefinert av systemet når sentral opptelling velges i kommunebildet)

Opptellingssted i kapittel C i Valgstyrets møtebok vil da bli Valgstyret.

Det er ikke mulig å benytte samlekretser.


Kommuneopplysninger9
Kommuneopplysninger

Kretsvis opptelling.

Stemmestyrene foretar foreløpig opptelling ute i stemmekretsen før stemmesedlene bringes inn til valgstyret.

Stemmetallene registreres inn i Valg2005 for den enkelte krets.

Stemmestyret legger inn telleresultatet i kapittel B3 i Møtebok for stemmestyret.

Det foreløpige telleresultatet legges inn i stemmetallsbildene i Valg2005.

Når elektronisk møtebok kjøres vil telleresultatet fra de enkelte stemmestyrer vises under kapittel C i Valgstyrets møtebok. "Sted for foreløpig opptelling" vil da bli I Kretsen.

Egne samlekretser kan opprettes.


Kommuneopplysninger10
Kommuneopplysninger

Valgstyret kretsvis opptelling

Stemmestyrene bringer stemmeurnene inn til valgstyret. Valgstyret teller stemmesedlene kretsvis.

Stemmetallene registreres inn i Valg2005 for den enkelte krets.

Opptellingssted i kapittel C i Valgstyrets møtebok vil da bli Valgstyret kretsvis.

Det er ikke mulig å benytte samlekretser.


Opptellingskretser
Opptellingskretser

Samlekrets(er) må opprettes

før det kan knyttes til kretser.

Samlekretsene nummereres

fra 8000-8999


Opptellingskretser1
Opptellingskretser

Tildel kretsnummer

innenfor serien, og gi

samlekretsen et navn

OppdaterOpptellingskretser3
Opptellingskretser

Skriv inn kretsnummeret

og

klikk på Koble til


Opptellingskretser4
Opptellingskretser

De to kretsene som er koblet

til samlekretsen er borte fra

menyen med tilgjengelige

tellekretser

Samlekretsen er blitt tilgjengelig

fra menyen


Opptellingskretser5
Opptellingskretser

Kretser kobles fra samlekretsen

ved å merke aktuell krets i

oversikten og klikke på Koble fra


Valg20053
Valg2005

Stemmer i særskilt omslag


Stemmer i s rskilt omslag
Stemmer i særskilt omslag

Forhold som kan føre til at en stemmegivning må legges i særskilt omslag:

 • Velgeren står ikke i manntallet i kretsenDette gjelder velgere som ikke står i manntallet i denne kretsen (fremmed), men som er manntallsført i en annen krets i kommunen. (B2.2a i Møtebok for stemmestyret.)

 • Velgeren var allerede avkrysset i manntallet/ikke manntallsført i kommunen(B2.2b i Møtebok for stemmestyret.)


Stemmer i s rskilt omslag1
Stemmer i særskilt omslag

Fremmed stemme

Velgere som er manntallsført i en annen krets i kommunen enn der de kommer for å avgi stemme har likevel anledning til å avgi stemme på dette stemmestedet.

Stemplet stemmeseddel skal da ikke legges i urnen, men i stemmeseddelkonvolutt som igjen legges i særskilt omslag.

Manntallsført i annen kommune

Velgere som er manntallsført i en annen kommune må henvises dit.

Dersom velgeren likevel ønsker å avgi stemme ved stemmestedet skal stemplet stemmeseddel ikke legges i urnen, men i stemmeseddelkonvolutt som igjen legges i særskilt omslag.

Velgeren må samtidig gjøres oppmerksom på at stemmegivningen ikke vil bli videresendt til vedkommendes kommune og at den derfor kan bli forkastet.


Stemmer i s rskilt omslag2
Stemmer i særskilt omslag

Forhåndsavkrysset.

Forhåndsavkrysset stemmegivning er stemmegivning fra velger som allerede var krysset av i manntallet da vedkommende kom for å stemme på valgdagen(e).

Vedkommende kan for eksempel ha avgitt godkjent forhåndsstemmegivning. En godkjent forhåndsstemme er endelig, men dersom velgeren likevel ønsker å avgi stemme på valgdagen, har vedkommende anledning til det.

Stemplet stemmeseddel skal ikke legges i urnen, men i stemmeseddelkonvolutt som igjen legges i særskilt omslag.

Det er valgstyret som tar stilling til om stemmegivninger i særskilt omslag skal godkjennes.


Stemmer i s rskilt omslag3
Stemmer i særskilt omslag

Stemmer i særskilt omslag

Dersom velgeren avgir stemme etter reglene for stemmegivning i særskilt omslag, se forskriften § 31, skal vedkommende legge den stemplede stemmeseddelen ned i en stemmeseddelkonvolutt.

Stemmeseddelkonvolutten legges i et særskilt omslag. Valgfunksjonæren kleber igjen omslaget og skriver velgerens navn, fødselsdato og adresse utenpå omslaget.

Disse stemmegivningene skal ikke legges i urnen sammen med ordinære stemmegivninger.

Det foretaes ingen manntallsavkrysning ved mottak av stemmegivning som legges i særskilt omslag.


Stemmer i s rskilt omslag4
Stemmer i særskilt omslag

Det er en forutsetning for å få skrevet ut korrekt elektronisk møtebok at absolutt alle stemmegivninger i særskilt omslag blir registrert i Valg2005.

Videre må alle stemmegivninger i særskilt omslag som blir forkastet av valgstyret, påføres korrekt slettekode i Valg2005


Stemmer i s rskilt omslag5
Stemmer i særskilt omslag

Sjekk at mottakskrets

er utfylt korrekt.

Hent velgeren fra

manntallet ved

hjelp av f.eks informasjon fra omslagskonvolutten,


Stemmer i s rskilt omslag6
Stemmer i særskilt omslag

Velg aktuell

stemmekategori fra

nedtrekksmenyen.

Dersom registrering

og prøving (godkjenning)

gjøres i samme operasjon,

føres eventuell slettekode

på før registreringen

oppdateres


Stemmer i s rskilt omslag7
Stemmer i særskilt omslag

Stemmegivningen får tildelt et fremmednummer. Dette har samme funksjon

for stemmer i særskilt omslag som protokollnummer har for forhåndsstemmene,

og benyttes til å søke frem stemmegivningen fra basen dersom registrering og

prøving/godkjenning skjer på forskjellig tidspunktValg20054
Valg2005

Møtebok for stemmestyret.

Stemmestyrets oppgave.


Stemmestyrets oppgave
Stemmestyrets oppgave

Valgloven § 10-7, jf. valgforskriften § 41

 • Stemmestyret er pålagt å bokføre alt som behandles på valgtinget.

 • Bokføringen skal skje på formular fastsatt av departementet; Møtebok for stemmestyret

 • Møtebok for stemmestyret kan hentes fra KRDs internettside valg.no


Stemmestyrets opptelling
Stemmestyrets opptelling

Når stemmegivning på valgdagen er avsluttet må antallet stemmesedler telles opp og føres i Stemmestyrets møtebok.

Når det her føres en oversikt over antallet mottatte ordinære stemmesedler, skal stemmestyret føre opp alt innhold i urnen(e).

Urnen(e) må åpnes og stemmesedlene telles selv om det ikke skal foretas foreløpig opptelling på stemmestedet.

Stemmestyret behøver ikke å vente til stemmegivningen i kretsen er avsluttet før registreringen av antall mottatte stemmegivninger starter. Registreringen kan eventuelt starte allerede på søndagen dersom det er to-dagersvalg.


Stemmestyrets opptelling1
Stemmestyrets opptelling

Merk at denne tellingen kun innebærer registrering av antall mottatte valgtingsstemmer (dvs. antall stemmesedler i urnen).

Det er IKKE tillatt å starte foreløpig opptelling av valgtingsstemmer (som fordeling på listene) før stemmegivningen på valgtinget er avsluttet, jf. valgloven § 10-5 (2).


M tebok for stemmestyret
Møtebok for stemmestyret

Nytt ved dette valget er at blanke stemmesedler skal protokolleres særskilt.

Dersom stemmestyret skal foreta foreløpig opptelling må ikke bare tvilsomme stemmesedler, men også blanke stemmesedler sorteres ut, før opptellingen starter. Protokollering skjer da i kapittel B3.1 i Møtebok for stemmestyret.


Stemmestyrets opptelling2
Stemmestyrets opptelling

Oversikten over stemmegivningene som er mottatt i kretsene og som er protokollert under kapitlene B1 og B2 i Møtebok for stemmestyret skal i neste omgang fremgå av kapittel C1 i Møtebok for Valgstyret.

For å få full utnyttelse av elektronisk utskrevet Møtebok for valgstyret, må disse opplysningen fra Møtebok for stemmestyret registreres inn i Valg2005.

Funksjonen for å registrere dette ligger under Stemmestyrene i menyen i Valg2005


Reg av m tebok for stemmestyret b1 og b2
Reg. av Møtebok for stemmestyret B1 og B2

Registrering av stemmegivninger mottatt i stemmekretsene


Reg m tebok for stemmestyret b1 og b2
Reg. Møtebok for stemmestyret B1 og B2

Velg den stemmekretsen det skal registreres for


Reg m tebok for stemmestyret b1 og b21
Reg. Møtebok for stemmestyret B1 og B2

Denne opplysningen

kommer fra Valg2005

og er avhengig av

hvilken opptellings-

variant som er valgt.

Dette feltet benyttes til å forklare en

eventuelt differanse mellom a og b.

Dersom det ikke er differanse, kvitterer

systemet med okValg20055
Valg2005

Registrering av stemmetall


Forh ndsstemmer
Forhåndsstemmer

Flest mulig av forhåndsstemmegivningene skal behandles før valgtinget åpner slik at avkrysningsmanntallene i de enkelte stemmelokalene er mest mulig korrekt i forhold kryss i manntallet.

Selv om de godkjente forhåndsstemmegivningene må krysses manuelt i avkrysningsmanntallene i dagene etter at disse er produsert, er det avgjørende for å få mest mulig korrekt elektronisk møtebok at ALLE forhåndsstemmegivningene også registreres i Valg2005, og at de som blir forkastet blir påført riktig slettekode.


Forh ndsstemmer1
Forhåndsstemmer

Dersom det ikke "strider mot prinsippet om hemmelige valg" skal foreløpig opptelling av forhåndsstemmer starte på valgdagen (mandag) senest 4 timer før valglokalene i kommunen stenger.

Valglovens §10-5 (1)

Valgstyret må imidlertid legge til side/holde unna minimum 20 stemmegivninger slik at stemmesedlene fra disse kan blandes med stemmesedlene fra sent innkomne stemmegivninger.

Stemmesedler fra disse stemmegivningene går altså ikke til den foreløpige opptellingen.

I Valg2005 skal stemmetall fra disse stemmegivningene registreres i krets 9904


Forh ndsstemmer2
Forhåndsstemmer

De sent innkomne forhåndsstemmegivningene som holdes unna, må IKKE registreres i Valg2005 før etter kl. 1600 på valgdagen (mandag).

Prøving av disse stemmegivningene kan ikke begynne før alle valglokalene er stengt mandag og valgstyret har fått inn alle kretsmanntallene fra stemmestyrene.

Ved å følge disse anbefalingene har en et godt utgangspunkt for å få korrekt føring av elektronisk møtebok når det gjelder:

 • Stemmeseddelkonvolutter som er med i foreløpig opptelling senest 4 timer før valglokalene stenger (B2.1)

 • Stemmeseddelkonvolutter som ble behandlet etter at valgtinget var stengt dvs sent innkomne + de minimum 20 (B2.2)


Registrering av forh ndsstemmetall
Registrering av forhåndsstemmetall

Tellekrets 9900

reg. av "ordinære" stemmesedler når det i

kommuneopplysningsbildet er valgt "Nei" på

kretsvis opptelling av forhåndsstemmer

Tellekrets 9903

reg. av "tvilsomme" stemmesedler som ble lagt

til side under opptellingen.

Tellekrets 9904

reg. av "ordinære" stemmesedler fra

sent innkomne stemmegivninger + de 20 som ble

"holdt unna".

Velg reg. forhånd fra menyen for stemmetall


Registrering i tellekrets 9900
Registrering i tellekrets 9900

Ingen felter i dette bildet for å

registrere "tvilsomme" stemmesedler

som ble lagt til side under opptellingen,

fordi det i kommunebildet er valgt å

telle disse i egen krets, for å få mest

mulig korrekt utfylt elektronisk møtebok


Registrering i tellekrets 9900 med lagt til side
Registrering i tellekrets 9900 med lagt til side

Stemmetallsbilde som benyttes når "Lagt til side" registreres sammen med kretsen.

Tilsvarende bilde benyttes for å registrer "Lagt til side" når de telles i egen krets (9903)


Registrering av valgtingsstemmer
Registrering av valgtingsstemmer

Menyen som viser aktuelle

opptellingskretser dersom det er valgt

kretsvis opptelling av valgtingsstemmer

i kommuneopplysningsbildet.

I kommuneopplysningsbildet er det valgt

å registrere stemmer fra godkjente

stemmegivninger i særskilt omslag

i egen krets. Krets 9902

Det er også valgt å registrere

"tvilsomme stemmer" som ble lagt til side

i egen krets. Krets 9903

Dersom det hadde vært valgt Sentral opptelling av valgtingsstemmer ville

Stemmekretsene vært byttet ut med krets 9901 Valgtingsstemmer valgstyret

i denne menyen


Registrering av valgtingsstemmer1
Registrering av valgtingsstemmer

Stemmetallsbilde for valgtingsstemmer når "Lagt til side" og "Særskilt omslag"

skal registreres i egne kretser, henholdsvis 9903 og 9902

Velges kretsvis opptelling må stemmetall fordelt på parti registreres inn for

en og en krets


Valgtingsstemmer lagt til side
Valgtingsstemmer lagt til side

Stemmesedler "Lagt til side" som blir godkjent fordeles på partiene i dette bildet.

Blanke sedler skal også registreres i dette bildet.

Tilsvarende bilde for krets 9903 for registrering av stemmesedler lagt til side

under opptelling av forhåndsstemmer


Registrering av stemmetall
Registrering av stemmetall

 • Valgloven § 10-4 (4) fastslår prinsippet om at forhåndsstemmer og valgtingsstemmer skal telles opp hver for seg.

 • Valgloven § 10-4(5) bestemmer at alle stemmesedler skal telles to ganger

  Kommunene skal altså foreta foreløpig opptelling av både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer, men opptellingen skjer på ulikt tidspunkt.

  Det er ikke krav om å sortere i rettede og urettede stemmesedler ved foreløpig opptelling.

  Regler for foreløpig opptelling finnes i Valgloven § 10-5

  Regler for endelig opptelling finnet i Valgloven § 10-6


Blanke stemmesedler
Blanke stemmesedler

Som blanke stemmesedler regnes:

 • Forhåndstrykket blank seddel uten påtegning for valgliste. Dersom en slik seddel er benyttet, MEN hvor velgeren har påført navn på parti/gruppe, skal seddelen godkjennes, dersom vilkårene for øvrig er til stede.

 • Forhåndstrykket seddel med registrerte politiske parti, der seddelen mangler avkryssing for valgt parti.

 • Blank seddel uten påtegning for valgliste.

 • Blank seddel der velgeren har påført teksten ”blank stemme”, eller lignende.


Tomme konvolutter
Tomme konvolutter

Tomme konvolutter regnes ikke som blanke stemmer. Det må fysisk finnes en seddel for at denne kan regnes som en blank stemme.

Dersom valgstyret er i tvil om seddelen skal regnes som blank, bør det ved tolkningen legges vekt på velgers vilje.

Eksempel: En blank seddel er benyttet og velgeren har påført parti. Partiet stiller ikke liste i fylket. Denne seddelen kan ikke regnes som en blank seddel.

Riktig forkastelsesgrunn er her at partiet ikke stiller liste, valgloven § 10-3 (1)d.Valg20056
Valg2005

Overføring til valgnatt


Rapportering til valgnatt
Rapportering til Valgnatt

Foreløpig uttrekk av forhåndsstemmetall sendes så snart

som mulig etter kl. 2000.

Stemmer "Lagt til side" skal ikke tas med.

Foreløpig uttrekk av stemmetall valgting må gjøres så

snart foreløpig opptelling er foretatt.

Endelig uttrekk kan gjøres så snart den endelige opptellingen

er klar. Hvis endelig opptelling for både forhåndsstemmer

og valgtingsstemmer er klar samtidig, kan uttrekket gjøres

under ett


Valg20057
Valg2005

Overføring til Fylket


Endelige stemmetall kommune
Endelige stemmetall kommune

Endelige stemmetall fra

valgting i Sørvik kommune

Disse finnes samtidig som

foreløpige stemmetall

Valgting for "krets" 9103

Sørvik kommune i fylkets

stemmetallsbilde


Forel pige stemmetall
Foreløpige stemmetall

Kommunene vises som

"opptellingskretser"

under fylket


Forel pige stemmetall fylke
Foreløpige stemmetall fylke

Endelig stemmetall fra den

enkelte kommune kommer

automatisk over i disse

kolonnene

Tallene kan overføres til

endelige tall, og eventuelt

Korrigeres av fylket etter

endelig opptelling

Endelig stemmetall fra den

enkelte kommune kommer

automatisk over i disse

kolonnene

Tallene kan overføres til

endelige tall, og eventuelt

korrigeres av fylket etter

endelig opptelling


Valg20058
Valg2005

Elektronisk

møtebok for valgstyret


M tebok for valgstyret
Møtebok for valgstyret

Valglovens §10-7, jfr. Valgforskriftens § 41, pålegger valgstyret å føre møtebok i forbindelse med "forberedelser og gjennomføring av valg".

Møteboken skal føres i samsvar med formular fastsatt av departementet.

EDB leverer departementets møtebok som et Excel regneark med macroer eller programinstruksjoner, slik at den kan fylles ut elektronisk med uttrekk av data som er registrert i Valg2005

For at den elektroniske utfyllingen skal bli korrekt er det en forutsetning at datagrunnlaget som er registrert inn i Valg2005 er korrekt.


M tebok for valgstyret1
Møtebok for valgstyret

Analyserapport bør kjøres før

møteboken framstilles.

Både analyserapport og datauttrekk

kan kjøres mange gangerM tebok fra valgstyret
Møtebok fra valgstyret

Velg datauttrekk til valgstyrets

møtebok.

Klikk på rapport

Klikk på linken til datauttrekket


M tebok for valgstyret3
Møtebok for valgstyret

Uttrekket inneholder data som dere har

registrert i Valg2005. Dette skal plasseres

under de enkelte kapitlene i Valgstyrets

møtebok ved hjelp av makroene

(programinstruksjonene) som ligger i regnearket.

Datauttrekket lagres som beskrevet,

og i samme katalog som den elektroniske møteboka.

Denne katalogen bør ligge så nær

"rota" som mulig, så reduseres faren

for å skrive feil sti når filen skal hentes

inn i regnearket


ad