Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บริษัท เอไอเยลโล(ประเทศไทย)จำกัด PowerPoint Presentation
Download Presentation
บริษัท เอไอเยลโล(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท เอไอเยลโล(ประเทศไทย)จำกัด

483 Views Download Presentation
Download Presentation

บริษัท เอไอเยลโล(ประเทศไทย)จำกัด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. บริษัท เอไอเยลโล(ประเทศไทย)จำกัด

 2. ชาติชาย วรรณสุทธิ์International Director รักชาติ ภาพลงาม national Director จุดเริ่มต้นธุรกิจ เมื่อบริษัทฯ ทราบข่าวว่าไทยจะมี3g-4gใช้ และ10ประเทศจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้เข้ามาตั้งศูนย์กลางในประเทศไทย เป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสมุดหน้าเหลือง ที่วันนี้ไม่ใช่ตีพิมพ์เป็นภาค....เป็นประเทศ แต่เป็นการทำให้คนทั้งโลกเห็น..ทางออนไลน์

 3. ชื่อบริษัท ในประเทศไทย คือ เอไอเยลโล(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อในอเมริกา คือ AI Yellow Corporation Limited 2. บริษัทตั้งอยู่ที่ไหน

 4. มีสำนักงานอยู่ 1 แห่งปัจจุบันเพิ่มเป็น กว่า 50 แห่ง ทุกทวีปทั่วโลก ขาดเพียงทวีปเอชีย เพราะเหตุผล คือ การสื่อสาร ยังไม่ทันสมัย การใช้Internet ยังไม่ครอบคลุม ในทุกพื้นที่

 5. 3. เข้ามาในเอเชีย และในประเทศไทยได้อย่างไร เข้ามาในอินเดีย เป็นประเทศแรก เพราะ อินเดียเป็นประเทศที่ คนมีความรู้ทางด้านการใช้Internetมากที่สุด และ เข้ามาใน “ประเทศไทย” เป็นประเทศแรกในอาเซียน

 6. 4.ใครเป็นคนก่อตั้ง

 7. คุณมาร์ติน นากา ประธานบริษัท มาประชุมร่วมกับผู้บริหารในประเทศไทย ที่โรงแรมดุสิตธานี เดือน พฤศจิกายน 2555

 8. คุณรักชาติ..รับใบแต่งตั้งให้เป็น National DirectorของAI Yellow Co.,Ltd. มีหน้าที่ขยายงานในประเทศไทยและประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

 9. ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทมอบเหรียญเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณรักชาติ.. ที่ได้รับตำแหน่งNational Director

 10. บริษัท AI Yellow คือ • ผู้รวบรวมนำเอารายชื่อบริษัท/สินค้า ในสมุดหน้าเหลืองทั่วโลกมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้คนทั้งโลกค้นหาได้อย่างสะดวก ในระบบออนไลน์ • บริษัทเปลี่ยนระบบจากการจ้างพนักงาน(sales)ขายโฆษณา เป็นการเปิดโอกาสให้คนทั้งโลกร่วมทำธุรกิจด้วย โดยการช่วยแนะนำลูกค้าให้มาซื้อโฆษณากับบริษัทฯ ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเมื่อบริษัทฯจำหน่ายพื้นที่โฆษณาได้ สินค้าของเรา คือ พื้นที่โฆษณา ใน www.aiyellow.com แบบSTANDARD และแบบ PREMIUM

 11. โลกเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เครื่องเขียนในอดีต เครื่องเขียนในปัจจุบัน

 12. การสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในอดีต 1-3วัน..ถึง 1-3วินาที..ถึง

 13. เฟรนชิฟปัจจุบัน เฟรนชิฟในอดีต เขียนได้วันละ 1 คน เขียนได้ไม่จำกัด

 14. สมัยก่อน..เราจะหาอะไร?..เปิดหาได้ในสมุดหน้าเหลืองสิ่งที่ได้คือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ กับที่อยู่และข้อความโฆษณา

 15. หาได้ทันใจ หาอะไร หาที่ไหน

 16. สมัยนี้..เราสามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ IPAD NOTEBOOK ข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น.. ใครครอบครองสื่อ ข้อมูล ข่าวสาร ผู้นั้นได้ชื่อว่า..ได้ครอบครองโลก ใครมีเครือข่ายครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองในครอบครัว มีเครือข่ายครอบครอง เหมือนมีทองอยู่รอบตัว

 17. ธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้เพราะ..ธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้เพราะ.. การสื่อสารที่ทันสมัยก้าวทันโลก การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน + เราจะได้อะไร..และเราได้เตรียมตัวอย่างไร.. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ..ครั้งนี้

 18. ข้อมูลจากผลสำรวจของรัฐบาล และสถาบันต่างๆ พบว่า • ประชากรของประเทศไทยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป • กว่า 50% มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์น้อยมาก • (แต่คนเหล่านี้ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 20-30 ปี) • สาเหตุมาจาก • ไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็ก • ไม่ได้เรียนเพราะยุ่งกับการประกอบอาชีพ • ไม่ได้เรียนเพราะไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน • วันนี้ท่านสามารถเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ได้ฟรี! ที่นี่..แถมมีรายได้ไปกับการเรียนด้วย

 19. “เราจะได้อะไร” เมื่อ “ประเทศไทย” เปิดประตู..สู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”(AEC)

 20. ชาติ คือ ประชาชน จะทำอย่างไร? เมื่อคุณก็เป็นส่วนหนึ่ง.... ในการสร้างชาติ ให้เจริญรุ่งเรือง ...สืบต่อไป

 21. โครงการ..เพื่อคนไทย ลูกหลานไทย ก้าวไกลสู่..ประชาคมอาเซียน • เราขอมอบสิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านก้าวทันโลก...ด้วยการ • ...เปิดสอน..ฟรี..! • การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และวิธีท่องไปในโลกออนไลน์ที่กว้างใหญ่ • การสร้างเว็บไซต์ให้เป็นของตนเองอย่างง่ายๆ • การนำสินค้าของคุณออกขายทางอินเตอร์เนต(e-commerce) • ติดต่อขอระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่.. • ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด-อำเภอ-ตำบล..ทั่วประเทศ FREE! ด่วน!..รับสมัครศูนย์ขยายงานทั่วประเทศ ซึ่งท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากเรา..ด้วยการทำงานอย่างง่ายๆ และกำหนดรายได้ด้วยตัวท่านเอง ติดต่อขอข้อมูลได้ที่..ผู้แนะนำท่าน..วันนี้!

 22. การแข่งขันที่สูงในวงการธุรกิจทำให้เราต้องมี 2 ประการ..นอกเหนือจากการมีเงินทุน 1.ต้องมีความรู้เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญ ใครตกข่าว..จะตกเป็นรองทางธุรกิจทันที 2.ต้องมีการวางแผนในการนำเสนอสินค้า หรือบริการของตนเองให้โลกได้รู้จัก คอมพิวเตอร์จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน เรา ต้องมีเพื่อน ต้องมีเครือข่าย

 23. การนำเสนอสินค้าให้โลกรู้จัก..มีหลายช่องทางการนำเสนอสินค้าให้โลกรู้จัก..มีหลายช่องทาง • 1.ทีวีนาทีละ 50,000-250,000 บาท (คนดูแล้ว..จะซื้อหรือไม่ซื้อ..เป็นอีกเรื่องหนึ่ง) • 2.วิทยุ เอเอ็มเอฟเอ็ม สถานีใหญ่(ของรัฐ/สัมปทาน) สถานีเล็ก(วิทยุชุมชน) • 3.สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ • 4.ป้ายข้างทาง เสาไฟฟ้า สี่แยก มีทั้งแบบกระดาษแปะเสาไฟ-ผนัง ป้ายไวนีล ป้ายดิจิตอล • 5.โฆษณาทางอินเตอร์เนตทำเว็บไซต์ ฝากโพสต์ในเว็บดังๆ facebookyoutube • 6.ใช้ดีแล้วบอกต่อ ใช้ทุนน้อยที่สุด ให้ลูกค้าโฆษณาให้ด้วยการบอกต่อๆกันไป

 24. จากความคิดของเด็กคนหนึ่ง เริ่มต้นจากหนึ่งไปสอง..สองไปสี่.. บอกต่อ..แนะนำกันไปเรื่อยๆ..และขณะนี้มีสมาชิก 1 พันล้านคน เรียนไม่จบ อายุก็น้อย รถยนต์ไม่มี เงินทุนไม่มี ออฟฟิศไม่มี มหาเศรษฐีของโลกเขาทำงานด้วยความสนุก รู้ว่าสิ่งไหนดี ลงมือทำทันที