slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญà - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ. วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 18 มิถุนายน 2551. หัวข้อนำเสนอ. ความมุ่งหมาย ปรัชญาการบริหารการจัดการแบบยั่งยืน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญà' - merrill


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ

การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัฒนา โอภานนท์อมตะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

18 มิถุนายน 2551

slide2

หัวข้อนำเสนอ

 • ความมุ่งหมาย
 • ปรัชญาการบริหารการจัดการแบบยั่งยืน
 • วัฒนธรรม
 • แนวทางการบริหารจัดการที่มี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ประโยชน์
slide3

ความมุ่งหมาย

ในปี 2528 บริษัท บางจากฯ ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้มีภาระกิจสำคัญในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยบริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยวัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการ เพราะทุกคนที่บางจากฯ เรียนรู้จากความจริงว่า ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้โดยลำพังทุกสิ่งในโลกนี้ต้องพึงพิงอิงอาศัยกันจึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข

slide4

ความมุ่งหมาย

เป็นบริษัทไทย ที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจพลังงานสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม

เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

slide5

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมของบางจากฯ ที่ผ่านมา

ยอดขาย (ล้านลิตร/เดือน)

สิ่งแวดล้อม / สังคม

ธุรกิจ

2528 เริ่มธุรกิจโรงกลั่น 2534 เปิดปั๊มบางจากแห่งแรก

slide6

ความเป็นมา

2528 - รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ก่อตั้ง บริษัท บางจากฯ ขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

2534 - เปิดสถานีบริการน้ำมันแห่งแรก

 • - สร้างหน่วยกลั่นใหม่ (REBUILT) โดยเน้นกระบวนการกลั่นที่ให้น้ำมันสะอาดมีกำลังกลั่น
 • 120,000 บาร์เรลต่อวัน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในประเทศ

2537 - จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระดมทุนจากประชาชน

ปัจจุบัน - มีเครือข่ายตลาด มีปั๊มมากกว่า 1,100 แห่ง โดยเป็นปั๊มชุมชนกว่า 500 แห่ง และเริ่มดำเนินการ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) ในปี 2549 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2551

slide7

ปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

 • พอเพียง
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • ผสมผสาน “มูลค่า” กับ “คุณค่า”

ผลประกอบการ

สิ่งแวดล้อมและสังคม

slide8

มูลค่า

ธุรกิจ

ยั่งยืน

สมดุลย์

สังคม

สิ่งแวดล้อม

คุณค่า

คุณค่า

สมดุลย์: มูลค่ากับคุณค่า ยั่งยืน

slide9

วิสัยทัศน์

“ เป็นบริษัทไทยชั้นนำ ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนมีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีการจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง”

slide10

วัฒนธรรมธุรกิจ

“ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

slide11

วัฒนธรรมพนักงาน

“ เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

slide12

แนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

AFTER PROCESS

IN PROCESS

 • วัตถุดิบ
 • กระบวนการผลิต
 • สิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์
 • โครงการอาหารกลางวัน
 • โครงการทุนการศึกษา
 • โครงการฟุตซอลเยาวชน/ชุมชน
 • แว่นแก้ว /ดูนก ฯลฯ

ธุรกิจโรงกลั่น

 • เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • สู่สังคมเมือง
 • พลังงานทดแทน
 • แก๊สโซฮอล์ / ไบโอดีเซล
 • โครงการประกวดนิทรรศการ
 • และพี่ไบโอ- น้องแก๊สซี่
 • โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว
 • เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล
 • โครงการเพาะกล้าคืนป่าให้ภูหลง

ธุรกิจการตลาด

slide13

บางจากฯ เน้นการทำ CSR in process แปรงบดำเนินการให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไปพร้อมๆ กัน

 • บางจากเน้นการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่าง
slide14

BangchakCSR Area

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพชีวิต

slide15

ความภาคภูมิใจ

รางวัลBest Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards

slide17

ประโยชน์จากการทำ CSR

องค์กร

 • เติบโต
 • มั่นคง
 • ยั่งยืน
 • ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
 • มั่นใจ
 • ภูมิใจ

ผู้ถือหุ้น

 • ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
 • ภูมิใจ ร่วมสร้าง
 • สินค้าบริการที่พอใจ
 • ไว้วางใจ
 • มั่นใจ

ลูกค้า

พนักงาน

คู่ค้า

ชุมชน สังคม

 • ไว้วางใจ/มั่นใจ
 • เชื่อใจ
 • ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
 • เติบโต
 • สนับสนุน
slide19

CSR เป็นต้นทุนหรือไม่ ?

In process

 • เป็นต้นทุนตามปกติของการดำเนินธุรกิจ
 • เช่น การส่งเสริมการขายด้วยสินค้าชุมชน

After process

 • เป็นต้นทุนการดำเนินงาน
 • ถ้า “ลดกำไร” ก็ไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่ม
 • ถ้า “คงกำไร” ก็จะทำให้ต้นทุนเพิ่ม
slide20

ปัจจัยสำคัญสำหรับความยั่งยืน

 • มีกำไรที่เป็นธรรม
 • 2. พนักงานเข้าใจ มีจิตสำนึกร่วมกัน
 • 3. ผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่าง
slide21

วิถี CSR แบบไทยๆ

 • คิดดี ทำดี
 • มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ
 • ช่วยเหลือ
 • อยากเห็นผู้อื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • รู้สึกผิด ละอายใจที่จะทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน เป็นทุกข์
 • ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
 • ไม่แสวงหาผลกำไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคม
slide22

เฉลี่ยราคาน้ำมันย้อนหลัง 5 ปี

มูลค่านำเข้า

460,000 ล้านบาท

มูลค่านำเข้า

752,783 ล้านบาท

มูลค่านำเข้า

376,792 ล้านบาท

slide24

การนำเข้าพลังงานมีผลต่อดุลการค้าและเศรษฐกิจการนำเข้าพลังงานมีผลต่อดุลการค้าและเศรษฐกิจ

ล้านบาท

ข้อมูลปี 2550

900,000

ถ่านหินและไฟฟ้า3%

น้ำมันสำเร็จรูป 6%

ก๊าซธรรมชาติ 9 %

750,000

น้ำมันดิบ 82%

500,000 ล้านบาท

200,000

สินค้าเกษตร

10 อันดับแรก

ยางพารา

100,000

ข้าว

50,000

มันสำปะหลัง

นำเข้าพลังงาน

มูลค่า 900,000 ล้านบาท

40,000

กุ้งแช่แข็ง

สินค้าเกษตรส่งออก

ไก่แปรรูป

30,000

ที่มา: กระทรวงพลังงาน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

slide25

“บางจาก ผู้นำพลังงานทดแทน”

แก๊สโซฮอล์ (ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 20)

เริ่มจำหน่ายในปี 45 และได้ยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 95 ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 50

เริ่มจำหน่ายเป็นรายแรกในปี 47 และเร่งขยายจำนวนปั๊มจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 อย่างต่อเนื่อง

เริ่มจำหน่ายวันที่ 1 ม.ค. 51 ปัจจุบันมีจำหน่าย 20 แห่ง

ปั๊ม,แห่ง

ล้านลิตร

slide26

“บางจากกับ พลังงานทดแทน”

พลังงานทดแทนเพื่อชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อม

slide29

นโยบายไบโอดีเซลในเอเชียนโยบายไบโอดีเซลในเอเชีย

ฟิลิปปินส์ : เริ่มB1เม.ย.ปีที่แล้วแผนบังคับB2 ปี2552

จีน อินเดีย : ไม่มีความชัดเจน

ญี่ปุ่น : อนุญาติให้ผสมได้ร้อยละ 5

เกาหลีใต้ : แผนบังคับใช้ B3 ภายใน 2555

ไทย: ผู้นำด้านพลังงานชีวภาพ

- บังคับใช้ B2 ปี 2551

- แผนบังคับ B5 ในปี 2554 (โดยมี B10 เป็นทางเลือก)

slide30

บางจากฯ พร้อมพัฒนาจำหน่าย E-85

E85

BANGCHAK

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

slide31

สถานีบริการจำหน่าย E-85 ในต่างประเทศ

E85 ในประเทศอังกฤษ

E85 ที่ประเทศสวีเด็น; 260 แห่ง (2007)

E85 จำหน่ายต่ำกว่าเบนซิน 55 cents Minnesota; USA

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

slide32

พิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซลพิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล

20 มี.ค. 2551พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รมว. ก.พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล 3 แสนลิตรต่อวัน ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง บจ.บางจากไบโอฟูเอล กับธนาคารกรุงไทย ผู้ให้สินเชื่อ บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บจ.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

บจ.ยูนิปาล์มอินดัสทรี ซึ่งเป็นผู้ขายวัตถุดิบ ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์

slide33

พิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซลพิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล

slide34

รณรงค์ถึงโทษของน้ำมันพืชทอดซ้ำรณรงค์ถึงโทษของน้ำมันพืชทอดซ้ำ

สิ่งแวดล้อม

ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว

บริษัท IBMประเทศไทย

กรมโยธาและผังเมือง

slide35

สิ่งแวดล้อม

ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว

slide36

โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ปี 2551

500 โรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียน 1,000,000 คน

 • โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน
 • ประกวดบอร์ดนิทรรศการพลังงานทดแทน
 • ประกวด “พี่ไบโอ – น้องแก๊สซี่”
slide38

แนวความคิดการพัฒนาปั๊มชุมชนแนวความคิดการพัฒนาปั๊มชุมชน

กำไร

ปั๊มน้ำมันทั่วไป

เกษตรกร

ซื้อน้ำมันใช้

เดิม

กิจกรรม

ทางการเกษตร

กำไร

ปั๊มน้ำมัน

สหกรณ์การเกษตร

เกษตรกร

ซื้อน้ำมันใช้

ปัจจุบัน

กิจกรรม

ทางการเกษตร

“เงินปันผลประจำปี”

slide39

เศรษฐกิจ

สินค้าชุมชนที่ปั๊มบางจาก (1)

slide41

แนะถิ่น กิน เที่ยว

นวดผ่อนคลาย สร้างรายได้

เศรษฐกิจ

การให้บริการจากชุมชนในปั๊ม

BACK

slide42

กระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

slide43

สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดูนก

ส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยจัดกิจกรรมดูนกที่โรงกลั่นบางจากฯ

slide44

เปิดเผยข้อมูล >> รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report)

จัดทำบัญชีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMA)