slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) PowerPoint Presentation
Download Presentation
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - PowerPoint PPT Presentation


  • 267 Views
  • Uploaded on

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน). เกี่ยวกับบริษัท

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งบริษัทฯ โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทคล้ายกับบริษัทอื่นๆทั่ว คือ มีการแบ่งระดับตำแหน่งของผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานออกเป็นฝ่ายย่อยๆเพื่อทำงานในแต่ละส่วนของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย

slide2
ขั้นตอนการผลิต

ในการผลิตมีขั้นตอนดังนี้

slide3
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯก็คือ ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์ ที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆไปมีหลายชนิดเพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ดังนี้

slide4
กลุ่มลูกค้า

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าปูนซีเมนต์ต้องนำไปใช้การก่อสร้างดังนั้นกลุ่มลูกค้าจึงเป็นภาคของอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดเล็กและใหญ่ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงมีความหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง

slide5
กลุ่มลูกค้าและคู่แข่งกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง

ในส่วนของคู่แข่งก็คือ บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทั่วๆไป เช่น บริษัทปูนตราเสือ บริษัทปูน TPI เป็นต้น

slide6
อนาคต

ในอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทฯอาจ กล่าวได้ว่าเครือข่ายของบริษัทฯได้เติบโตขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในองค์กร ที่ใหญ่ที่สุด และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก จากความสำเร็จในการร่วมมือและการสนับสนุนทางด้าน ความรู้ความชำนาญงานจากหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตปูน ซีเมนต์ของโลก "โฮลซิม" ทำให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯบนเวทีโลกเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นมาขณะที่บริษัทฯกำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่ง บริษัทฯก็จะพัฒนาที่จะเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ได้รับความไว้ วางใจมากที่สุด ด้วยการปรับปรุงการบริการให้เป็นที่พอใจ บริหารโครงสร้างทางการเงินให้มั่นคง พัฒนาคุณภาพบุคลากร อีกทั้ง ร่วมมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์สังคมไทยทุกขณะที่ทางบริษัทฯมุ่งมั่นสู่จุดหมายใหม่ที่สูงขึ้น และยังคงแน่วแน่ที่จะสนอง ตอบทุกความต้องการ

slide8
นโยบายเพื่อสังคม

ทำการชี้บ่งแง่มุมหรือประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นในหัวข้อที่สำคัญดังนี้

- มลภาวะทางอากาศ

- มลภาวะทางน้ำ

- การจัดการของเสีย

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

- และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นคุณภาพของเสียงและความร้อน เป็นต้น)

system analysis and design
System Analysis And Design

Name : Mr. Man Chantorn

Major : Information Technology 2

ID : 4531301051