vezet si ismeretek a vezet s fogalma kialakul sa fejl d se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VEZETÉSI ISMERETEK A VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VEZETÉSI ISMERETEK A VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

VEZETÉSI ISMERETEK A VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 545 Views
 • Uploaded on

VEZETÉSI ISMERETEK A VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc. A VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE. A vezetés fogalma A vezető feladatai Vezetői szerepek Vezetési iskolák és irányzatok. VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VEZETÉSI ISMERETEK A VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE' - gili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vezet si ismeretek a vezet s fogalma kialakul sa fejl d se

VEZETÉSI ISMERETEKA VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

a vezet s fogalma kialakul sa fejl d se
A VEZETÉS FOGALMA, KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
 • A vezetés fogalma
 • A vezető feladatai
 • Vezetői szerepek
 • Vezetési iskolák és irányzatok

HEFOP 3.3.1.

slide3

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

 • A vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait.
 • Ennek érdekében a szervezeten belül megteremti, a résztevékenységek összhangját.

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK
 • Milyen mértékű a vezetői munkának a tudatossága, tervszerűsége?
 • Ember (beosztott) tervez, Isten (főnök) végez!

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek1
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK
 • Manus agere: - kézzel fogva vezetni

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek2
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK
 • Mansionen agere: - háztartást vezetni

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek3
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK
 • To manage: - segíteni
 • Manager: - segítőkész
 • Vezető és manager relációs viszonyai

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek4
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

Ki a vezető!?

Vezető-e az értelmiségi?

„A vezető az, aki dönt.Néha jól dönt, de mindig Ő dönt.”

(Torgersen)

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek5
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

Megtanulható-e a vezetés?

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek6
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

„Arisztokratikus preformizmus”

Európai fejlődés

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek7
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

„Funkcionális demokratizmus”

Menedzser kapitalizmus

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek8
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

Alapvető vezetési feladatok

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek9
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

Henry Mintzberg: The Manager’s Job.

- Vezetői szerepek – szociális szerepek

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek10
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

A Mintzberg-féle vezetői szerepek

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek11
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

A vezetői szintek és vezetői képességek összefüggése

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek12
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

ÁLMODOZÓ

MESTERVEZETŐ

ÁLDOZAT

VÉGREHAJTÓ

HEFOP 3.3.1.

MEGVALÓSÍTÁS

vezet i feladatok s szerepek13
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

Lee Iacocca„Egy menedzser élete”

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek14

VEZETŐ

ÜGYINTÉZŐK

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

Jan Carlson

„Lapítsd le a piramist”

HEFOP 3.3.1.

vezet i feladatok s szerepek15
VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK

Makoto Kikucsi

„Japán csoda, japán szemmel”

HEFOP 3.3.1.

slide20

A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

 • Ókori birodalmak
  • az állam,
  • a hadsereg,
  • a munkavégzés,
   • írásbeliség?

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE
 • Középkor
  • az egyház szervezete
 • Újkor
  • szervezetek szintjei

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete1
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

1911: F.W. Taylor

Principles of Scientific Management

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete2
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Az önálló tudományág fejlődés fázisai

tapasztalat ismeret elmélet tan, iskola irányzat tudomány

Taylor, 1911. 1950.

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete3
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Az amerikai fejlődés sajátosságai

 • lehetőségek
 • szakképzetlenség
 • a tulajdonosi és a vezetői

réteg szétválása

 • a vezetés önálló szakma

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete4
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Az európai fejlődés sajátosságai

 • szakképzettség
 • szerves fejlődés
 • a tulajdonos és a vezetőiréteg nem válik szét
 • a vezetés nem szakma

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete5
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Klasszikus vezetési iskola

(1880-1920)

Tudományos vezetésF.W. Taylor

IgazgatástanH. Tayol

Bürokrácia elméletM. Wéber

(„Fordizmus”: Galamb József)

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete6
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Taylorizmus (scientific management)

 • munkatanulmányozás
 • mozdulat elemzés
 • betanítás
 • teljesítmény bérezés:accord bérezés, bónus
 • „homo oeconomicus”
 • normás, meós, technológus, karbantartó
 • természetes és szisztematikus lustaság

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete7
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Fayolizmus (igazgatástan)

„Ipari és általános vezetés”

 • rend, fegyelem
 • hierarchia
 • autokratikus vezetés
 • a munkaerő állomány stabilitása
 • paternalizmus
 • Fayoli funkciók: tervezés – szervezés –parancsolás – koordinálás - ellenőrzés

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete8
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Wéberizmus (bürokrácia elmélet)

„Gazdaság és társadalom”

 • stabilitás: nincs meglepetés, változás
 • szakképzettség: technokraták, bürokraták
 • szabályok: szakszerűség
 • aktaszerűség: írásbeliség
 • kiszámíthatóság: kapcsolatok,

szenvedélyek, érzelmek nélkül

 • védelmet nyújt az egyéni és társadalmi önkény ellen.

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete9
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Az emberi viszonyok tana, iskola

Hawthorne-i kísérletek

A tudósok agya világosodott meg

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete10
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Elton Mayo: Human relations

 • csoportviszonyok szerepe a termelésben
 • emberi tényezők: érzések, érzelmek, attitűdök, értékek
 • elégedettségi vizsgálatok
 • informális csoportok: informális vezetők
 • a szervezet alapegységei a csoportok és nem az egyének

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete11
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Az „objektív” racionalitás irányzatai

 • vezetési módszerek - Management by
 • társadalmi rendszerek - Barnard
 • - Maynard
 • kontingencia (szituáció) elmélet,technológia, nagyság, környezet
 • - Galbraith
 • - Fiedler
 • intézményi (institucionalista) elmélet
 • populáris ökológia - evolúciós elmélet

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete12
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Humanisztikus irányzatok

 • X, Y elmélet
 • magatartástudományi irányzat
 • motivációs elméletek - Maslow

- Herzberg

 • korlátozott racionalitás döntéselméleti irányzatok

- Simon

HEFOP 3.3.1.

a vezet studom ny fejl d se t rt nete13
A VEZETÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

Japán vezetési iskola

 • konfuncionizmus - engedelmesség és tanulás
 • feudális hagyományok - alázatosság

- hierarchia

 • „család” szellem – csoportközpontúság - hatalom és engedelmesség - odaadás és gondoskodás
 • konszenzusos döntéshozatal
 • Ouchi – Z elmélet: képességek

HEFOP 3.3.1.

el ad s sszefoglal sa
ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
 • A hallgatók megismerték a vezetés fogalmának értelmezéseit.
 • Az alapvető vezetési feladatokat, a mintzbergi vezetői szerepeket. A vezetéstudomány kialakulásának történetét.
 • Az alapvető vezetési iskolák és irányzatok bemutatása.

HEFOP 3.3.1.

el ad s ellen rz k rd sei
ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
 • A vezetés fogalma?
 • Alapvető vezetési feladatok?
 • A mintzbergi vezetői szerepek?
 • A klasszikus vezetési iskola irányzatai és képviselői?
 • Az emberi viszonyok tana iskola?

HEFOP 3.3.1.

el ad s felhaszn lt forr sai
ELŐADÁS FELHASZNÁLT FORRÁSAI

Szakirodalom:

 • Berde Cs. – Láczay M.: Menedzsment, Nyíregyházi Főiskola, 2005.
 • Roóz J.: Vezetésmódszertan, Perfekt Kiadó, Budapest 2006.
 • Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás, vezetés. Aula Kiadó, Budapest, 2007.

HEFOP 3.3.1.

k sz n m a figyelm ket k vetkez el ad s c me szervezeti form k s csoportmenedzsment
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKETKÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:Szervezeti formák és csoportmenedzsment

Előadás anyagát készítette:

Dr. Berde Csaba, tanszékvezető, egyetemi tanár

HEFOP 3.3.1.