vplyv polohy a iska na v kony lietadlovej techniky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vplyv ??a??iska na v??konnos?? lietadlovej techniky PowerPoint Presentation
Download Presentation
vplyv ??a??iska na v??konnos?? lietadlovej techniky

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

vplyv ??a??iska na v??konnos?? lietadlovej techniky - PowerPoint PPT Presentation

Peter8814
446 Views
Download Presentation

vplyv ??a??iska na v??konnos?? lietadlovej techniky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vplyv polohy ťažiska na výkony lietadlovej techniky Peter Kollár Jakub Kratochvíl Michal Kazáni

 2. Zaťaženie lietadla • Väčšina moderných lietadiel je navrhnutých tak že pokiaľ sú všetky sedadlá obsadené, plne naložené batožinou a všetky nádrže sú plné, lietadlo je veľmi preťažené. Toto vyžaduje zhodnotenie požiadaviek pre let. Ak je požadovaná maximálny dolet, potom nemôže byť lietadlo plne vyťažené cestujúcimi a batožinou. Ak je požadované maximálne zaťaženie lietadla, množstvo paliva na palube musí byť zredukované. • Problémy spôsobené preťaženým lietadla: • Lietadlo potrebuje vyššiu vzletovú rýchlosť – predĺženie dráhy potrebnej pre vzlet • Nižšia letová rýchlosť • Nižší dolet • Znížená manévrovateľnosť • Vyššia pristávacia rýchlosť – potrebná dlhšia dráha • Väčšie opotrebovanie konštrukcie – hlavne podvozku.

 3. Ťažisko • Je bod, ktorý sa pohybuje, ako keby v ňom bola sústredená celá hmotnosť sústavy a pôsobili v ňom všetky sily pôsobiace na sústavu • bod, v ktorom je lietadlo stabilne po pozdĺžnej aj priečnej osi = statický rovnovážny bod

 4. Stabilita • ťažisko vzadu = menšia stabilita, pretože ťažisko je bližšie ku pôsobisku vztlaku , čo spôsobuje pozdĺžnu nestabilitu

 5. Ťažisko vpredu = väčšia stabilita, pretože vzdialenosť ťažiska od pôsobiska vztlaku je väčšia

 6. Pozdĺžna stabilita • Symetrickýprofil má nulový klopivý moment okolo aerodynamického stredu (AS) - MAS. Pretože pôsobisko vztlaku je v AS, musíme krídlo vyvážiť tak aby ťažisko bolo tiež v AS. • Profil s jednoduchým tvarom prehnutia strednej krivky má záporný klopivý moment voči svojmu AS (na hlavu). Aby sme docielili rovnováhu momentov, ťažisko krídla musí ležať za AS. • Autostabilnýprofil používaný aj na závesných klzákoch má vďaka esovitému prehnutiu strednej krivky kladný klopivý moment voči svojmu AS (na chvost). Pre dosiahnutie momentovej rovnováhy musí ťažisko ležať naopak pred AS.

 7. Obnova stability • ťažisko vzadu = zložitejšia obnova stability, pretože ťažisko je bližšie k výškovke a moment sily medzi ťažiskom a výškovkou je menší.

 8. Cestovná rýchlosť • ťažisko vzadu = vyššia cestovná rýchlosť, pretože chvostové plochy produkujú menej vztlakovej sily, čo ma za následok menší odpor.

 9. Pádová rýchlosť • ťažisko vpredu = vyššia pádová rýchlosť, pretože pri takomto umiestnení ťažiska je potrebné, aby chvostové plochy vytvárali viac prítlačnej sily, ktorá ale musí byť vyrovnaná zvýšením vztlakovej sily na krídlach, ktoré dosiahneme zvýšením uhlu nábehu.

 10. Bočná stabilita • Bočná stabilita môže byt narušená nerovnomerným natankovaním alebo spotrebovaním paliva. Priečna poloha ťažiska nie je pre lietadlo obvykle počítaná, ale pilot si musí byť vedomý nepriaznivých vplyvov, ktoré sú výsledkom zlého vyváženia. Toto sa koriguje použitím krídelka, kým sa nevyčerpá dostatok paliva z nádrže na ťažšej strane lietadla. Krídelko vytvára dodatočný vztlak, ale taktiež odpor, takže lietadlo letí neefektívne.

 11. Využitie zmeny ťažiska pre ovládanie závesného klzáku • Závesný klzák sa ovláda len zmenou ťažiska, čo je vyvolané pohybmi tela pilota. Aby mohol ovládať smer pohybu klzáka, zmenu ťažiska vyvoláva rukami – odtláčaním sa od riadiacej hrazdy, ktorá je pevne spojená s konštrukciou. V prípade motorového závesného klzáku, pilot najčastejšie sedí na ľahkej trojkolke s motorom, ktorá je zavesená na konštrukcii krídla

 12. Letecká katastrofa v Kongu

 13. +

 14. =

 15. 25.9. 2010 - letadlo české výroby L-410 místních aerolinek Filair - let na lince z Konga z Kinshasy do provinčního města Bandungu - 19 cestujících + 2 piloti (angličan a nizozemec) - 1 cestující přežil + krokodýl - letoun se zřítil na dům ve kterém naštěstí v tu dobu nikdo nebyl - citace závěrečné zprávy vyšetřovatelů: "Vyděšené letušky se utíkaly ukrýt do pilotní kabiny. Za nimi běželi pasažéři„

 16. Lietadlo môže lietať bezpečne a dosiahnuť efektivitu, pre ktorú bolo dizajnované iba ak je riadene a udržiavané spôsobom, akým to dizajnéri zamýšľali. • táto bezpečnosť a efektivita je do značnej miery určená tým že drží váhu lietadla a vyváženie parametrov v stanovených medziach pre jeho dizajn

 17. Ďakujeme za pozornosť