Minoritetsgrupper i Norge - PowerPoint PPT Presentation

MikeCarlo
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minoritetsgrupper i Norge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minoritetsgrupper i Norge

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Minoritetsgrupper i Norge
265 Views
Download Presentation

Minoritetsgrupper i Norge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. Minoritetsgrupper i Norge En minoritet er en folkegruppe som er tallmessig liten i samfunnet

    2. Minoritetsgrupper i Norge Samer (urfolk som har levd i det nordlige Norge, Sverige, Finland og p Kolahalvya i mange hundre r) Jder (ble nektet adgang til Norge inntil den skalte jdeparagrafen i Grunnloven ble opphevet i 1851) Kvener (etterkommere av innvandrere fra omrder nordvest i dagens Finland og Tornedalen p svensk side holder til i Nord-Troms og deler av Finnmark) Kolahalvya (russisk: ???????? ??????????, Kol'skij poluostrov) er ei geografisk halvy i Nordvest-Russland. Den grenser i nord mot Barentshavet og i st og sr mot Kvitsjen. Kolahalvya (russisk: ???????? ??????????, Kol'skij poluostrov) er ei geografisk halvy i Nordvest-Russland. Den grenser i nord mot Barentshavet og i st og sr mot Kvitsjen.

    3. Minoritetsgrupper i Norge fortsetter Romanifolket tatere og sigynere de reisende (er en etnisk gruppe, et vandrerfolk, med opphav fra India) Skogfinnene (holder til p stlandet, stammer fra utvandring fra Finland p midten av 1500- til midten av 1600-tallet , kom til grenseomrdene som i dag kalles Finnskogen - bde personlige, konomiske, politiske og samfunnsmessige rsaker til at de reiste fra Finland) Finnskogen ligger ca to timer kjring med bil, nord for OsloFinnskogen ligger ca to timer kjring med bil, nord for Oslo

    4. Noen begreper Assimileringspolitikk: Politikk som har som ml at mennesker med minoritetsbakgrunn skal legge vekk eget sprk og kultur og i stedet lre seg norsk sprk og norske skikker. Dette var gjeldende politikk i Norge fram til 1960 Flyktning: En person som har blitt innvilget beskyttelse mot forflgelse i henhold til FNs flyktningkonvensjon av 1951 Asylsker: En person som selv kommer til Norge uten frst ha blitt anerkjent som flyktning av FNs hykommissr for flyktninger og som sker om beskyttelse (asyl) ved ankomst eller kort tid etter ankomst