slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKUT ROMATİZMAL ATEŞ ( ARA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKUT ROMATİZMAL ATEŞ ( ARA)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ ( ARA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1220 Views
 • Uploaded on

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ ( ARA). Akut Romatizmal Ateş. Grup A streptokok (GAS) infeksiyonuna karşı otoimmün bir yanıt Akut hastalık: morbidite ve mortalite Kronik hastalık: Romatizmal kalp hastalığı (RKH) Gelişmemiş ülkelerde ciddi bir halk sağlığı sorunu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKUT ROMATİZMAL ATEŞ ( ARA)' - Mercy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akut romatizmal ate
Akut Romatizmal Ateş
 • Grup A streptokok (GAS) infeksiyonuna karşı otoimmün bir yanıt
 • Akut hastalık: morbidite ve mortalite
 • Kronik hastalık: Romatizmal kalp hastalığı (RKH)
  • Gelişmemiş ülkelerde ciddi bir halk sağlığı sorunu
slide3
ARA eklemleri , kalbi ,daha az sıklıkla deri, deri altı dokuyu, MSS ve seröz yüzeyleri tutabilen multisistemik bir hastalıktır.
 • İlk hecmeyi geçiren kişi yetersiz tedavi almış ise proflaksi de verilmemişse tekrar boğ. enf. İle tekrarlama olasılığı %16-%50 civarındadır.
 • Deri yolu ve farinks dışı enfeksiyonlarda da ARA bildirimi olmuştur.
epidemiyoloji
Epidemiyoloji
 • DSÖ; 15.6 milyon kişide RKH
 • Yılda 233.000 kişi ARA ya da RKH nedeniyle ölmekte
 • Yaygınlık (prevalans): 5-15 yaş arası
  • Sahra-altı Afrika 5.7/1000
  • Avustralya ve Yeni Zelanda (yerli nüfus) 3.5/1000
  • Güney Asya 2.2/1000
  • Gelişmiş ülkeler 0.5/1000
epidemiyoloji5
Epidemiyoloji
 • En sık 5-15 yaş arasında
 • 5 yaş altı ve 35 yaş üzeri nadir
 • <2 yaş hiç bildirilmemiş
 • Ergenlik ve genç erişkinlik döneminde tekrarlayıcı olabiliyor
 • Her iki cinste eşit sıklıkta görülüyor
 • RKH;
  • genellikle tekrarlayan ataklar nedeniyle gelişir
  • tek atak da RKH gelişimi için yeterli olabilir
patogenez mikroorganizma
Patogenez: Mikroorganizma
 • Grup A streptokokların bazı suşları daha çok ARA’ya neden oluyor
  • M serotipleri
patogenez konak
Patogenez: Konakçı
 • Kalıtsal
  • HLA (?)
  • B hücresi alloantijenleri
   • Kalp, iskelet ve düz kas hücreleriyle çapraz reaksiyona girer
patogenez

Çevresel faktörler,

Özgül virülans etkenlerini taşıyan GAS ile infeksiyon

Yineleyen infeksiyonlar ve kalp kapağındaki infalamatuvar yanıtın sürmesi

Yineleyen GAS infeksiyonları

İlk ARA

episodu

Duyarlı

konak

RKH

İmmün yanıtın hazırlanması

Yineleyen ARA episodları

GAS antijenleri ve konakçı dokuları arasındaki moleküler benzerlik

T-hücre aracılı abartılı immün yanıt

Genetik olarak belirlenen konakçı faktörleri

Patogenez

ARA ve RKH patogenezi

Lancet 2005

patogenez mm n yan t
Patogenez: İmmün yanıt
 • Otoimmün yanıt
   • Patojen ve konakçı dokuları üzerindeki epitopların moleküler benzerliği

Streptokokal M proteiniyle miyosin arasındaki benzerlik (Romatizmal kardit)

patogenez11
Patogenez
 • ARA akut döneminde sinoviyal infiltrasyon ve seroz effüzyon vardır. Ancak eklem yüzeylerinde erozyon ve pannus oluşumu gözlenmez.
 • ARA pankardit kalbin üç tabakasının tutulumudur. Ençok mitral kapak tutulur. Romatizmal kardit sekel bırakabilir. MSS’de sellüler dejenerasyon ve hyalinizasyon görülebilir.
patogenez12
Patogenez
 • Romatizmal endokarditin en karekteristik lezyonu, posterior mitral kapagının üzerinde atriumdaki kalınlaşmış doku alanıdır. (MC Callum plakları).
 • Miyakarditin göstergesi Achoff nodülleridir.
g ncellenmi modifiye jones kriterleri
Güncellenmiş Modifiye Jones kriterleri
 • Majör kriterler
  • Kardit
  • Poliartrit
  • Kore
  • Eritema marginatum

(en çabuk kaybolan bulgudur )

  • Subkutanöz nodüller

www.health.gov.mt/.../ issue11/1231/1231.htm

g ncellenmi modifiye jones kriterleri14
Güncellenmiş Modifiye Joneskriterleri
 • Minör kriterler
  • Artralji
  • Ateş
  • Sedimentasyon ve CRP artışı
  • EKG’de PR aralığında uzama
 • Geçirilmiş streptokok infeksiyonu kanıtı
  • Boğaz kültürü ya da hızlı antijen testiyle streptokok saptanması
  • ASO titresinin artması
g ncellenmi modifiye jones kriterleri15
Güncellenmiş Modifiye Jones kriterleri
 • ARA tanısı için;
  • İki majör ya da
  • Bir majör iki minör kriterle birlikte
  • Geçirilmiş streptokok infeksiyonu kanıtı bulunması
 • ARA geçirmiş bir hastada yineleyen ARA tanısı için;
  • Geçirilmiş streptokok infeksiyonu kanıtının yanı sıra bir majör kriter ya da birden fazla minör kriter bulunması
d nya sa l k rg t ara kriterleri
Dünya Sağlık Örgütü ARA kriterleri
 • ARA tanısı için;
  • Jones kriterlerinin aynısı
 • ARA geçirmiş bir hastada yineleyen ARA tanısı için;
  • Geçirilmiş streptokok infeksiyonu kanıtının yanı sıra (kızıl dahil) iki minör kriter ya da birden fazla minör kriter bulunması
slide17
SYDENHAM KORESİ ARA İÇİN TEK

BAŞINA TANI KOYDURUCU !!

artrit
Artrit
 • Poliartrit (ayırıcı tanı)
  • Septik artrit
  • Bağ dokusu hastalıkları
  • Reaktif artropati
  • Lösemi, lenfoma
 • ARA’da en sık görülen major kriterdir. Asimetriktir, gezici steril bir artrittir.
 • Salisilat çok iyi cevap verir. Bu özelliği karakteristiktir.
kardit
Kardit
 • Kardit(ayırıcı tanı)
  • Masum üfürümler
  • İnfektif endokardit
  • Viral miyokardit
 • Karditin 4 major bulgusu vardır.
  • Yeni ortaya çıkmış üfürüm
  • Kardiyomegali
  • KKY
  • Perikardiyal Efüzyon
kardit20
Kardit
 • Miyokardit : En sık ölüm nedenidir.
 • Perikardit : En az tutulan yerdir.
 • Endokardit : En sık tutulan yerdir. En sık mitral kapak ikinci sıklıkla aort kapak tutulur. Akut dönemde MY daha sıktır. Mitral odakta sistolik karakerde ve en az 2/6 şiddetinde koltuk altına yayılan MY üfürümü işitiler. Bazen de middiyastolik Corey-Coombs üfürümü işitiler.
kardit21
Kardit
 • MY’den yaklaşık on yıl sonra mitral stenoz gelişebilir.
 • Aort yetmezliğine bağlı apekste geç diastolik üfürüm (Austin – Flint üfürümü) duyulur.
 • EKG de PR uzaması vardır.( en sık EKG

bulgusudur.)

syndenham koresi
Syndenham koresi
 • Ayırıcı tanı
  • Sistemik lupus eritematozus
  • Wilson hastalığı
  • Tik bozuklukları (PANDAS)(Streptokok infeksiyonuyla ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluk)
  • Ensefalit
  • Ailesel kore (Huntington hastalığı)
laboratuar
Laboratuar
 • Sedim 60 – 120 mm/saate çıkabilir.
 • Tedavinin başarısını takipte en önemli kriter.
 • CRP (+) Lökositoz ve anemi vardır
 • PR uzamıştır.
 • ASO < 100 ARA yı ekarte ettirir.
komplikasyonlar
Komplikasyonları
 • KKY
 • Pulmoner emboli
 • Kapak lezyonları
 • Pnömoni
 • Aritmi
 • Perikard efüzyonu
tedavinin ama lar
Tedavinin amaçları
 • Streptokok infeksiyonunu penisilin tedavisi kullanarak eradike etmek
 • Akut karditin tedavisi
 • Kalp dışı bulguların tedavisi (artrit, kore)
 • Konjestif kalp yetersizliğinin tedavisi
tedavi
Tedavi
 • Akut Romatizmal Ateş etkili biçimde tedavi edilebilir mi?
 • Penisilin (GAS infeksiyonunun eradikasyonu için)- ARA seyrini değiştirmez
  • Salisilatlar (Aspirin)(Artrit için)
   • 80-100 mg/kg/gün (max 4 gr), 3-4 hafta
  • Kortikosteroidler (Kardit , KY varlığında)
   • 2 mg/kg prednisone, 2 haftadan sonra doz azaltılır 3-4 ayda kesilir
tedavi27
Tedavi
 • Penisilin
  • 10 gün 800.000Ü prokain IM ya da
  • IM tek doz (1.200.000Ü benzatin penisilin)
 • Yatak istirahati
  • 2-3 hafta
tedavi28
Tedavi
 • Kore tedavisi
  • Valproik asit ya da haloperidol
nleme
Önleme
 • Yineleyen ataklar önlenerek kapak hastalığının ilerlemesini durdurmak
 • Birincil (primer) önleme
  • Semptomatik farenjit tedavisi
  • İnfeksiyonun başlangıcından sonraki

ilk 9 gün

nleme31
Önleme
 • İkincil (sekonder) önleme

Benzatin penisilin 3-4 haftada bir

  • Kardit yoksa, 5 yıl ya da 21 yaşına kadar (hangisi daha uzun sürerse)
  • Kardit varlığında ömür boyu