Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA rok 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Sprawozdanie z dzia alno ci turkowskiej unii rozwoju t u r za rok 2012
Download
1 / 65

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA rok 2012. Turek, dn. 20.03.2013 r. WALNE ZEBRANIE. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R. TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R. DZIAŁA NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH UMÓW:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA rok 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sprawozdanie z dzia alno ci turkowskiej unii rozwoju t u r za rok 2012

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCITURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R.ZA rok 2012

Turek, dn. 20.03.2013 r.

WALNE ZEBRANIE


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R. DZIAŁA NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH UMÓW:

 • O warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z dnia 26 czerwca 2009 r. (aneksowano 09.03.2011r. , 20.07.2010 r. oraz 20.12.2011r, 25.04.2012 r., 03.10.2012 r.)

 • Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja z dnia 21 lutego 2011 r. (aneksowano w dniu 21 lutego 2011 r., 08.03.2012 r. , 31.07.2012 r.19.10.2012)

 • Realizacja projektu współpracy z dnia 29.11.2012 r.(umowa zawarta 29.11.2012 r.)


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r1

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

Zarząd Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w składzie:

 • Magdalena Ciołek – Prezes

 • Ewa Dygas – Wiceprezes

 • Łukasz Mielcarski – Skarbnik

 • Małgorzata Szurgot – Sekretarz

 • Ewelina Buda – Członek

 • Piotr Szewczyński – Członek

 • Wojciech Krzyczkowski - Członek

 • Rafał Biskupski – Członek

 • Artur Nowicki - Członek

  Obradował w 2012 roku - 8 razy

  Zarząd stowarzyszenia odpowiedzialny był za realizację zadań wynikających z umów zawartych z samorządem województwa oraz innymi instytucjami, a także inicjowanie działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczności oraz promocji i szeroko pojętego rozwoju regionu.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r2

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wyjazd studyjny do SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH w Godzieszach Wielkich i w Odolanowie w dniu 10.07.2012 r. reprezentantów gmin: Brudzew, Kawęczyn, Kościelec, Przykona i Turek.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r3

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SZKOLENIA LIDEREK

Udział lokalnych Liderek w konferencji ,,KOBIETY ZMIENIAJĄ POLSKĄ WIEŚ’’ – 8 grudnia 2012 r.Podsumowanie działań Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego.

Konferencja organizowana w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.W konferencji wzięło udział 10 lokalnych liderek, mieszkanek obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r4

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ T.U.R.

 • Zorganizowanie szkolenia z zakresu: „ROLA W PODEJMOWANIU INICJATYW SPOŁECZNYCH” – 10 uczestników, 23 – 24 kwietnia 2012 r.

 • Zasady ubiegania się o wsparcie oraz wypełniania wniosku w ramach PROW OŚ IV LEADER – MAŁE PROJEKTY, 27 lutego 2012 r.

 • Zasady ubiegania się o wsparcie oraz wypełniania wniosku w ramach PROW OŚ IV LEADER – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ –18 maja 2012 r.

 • Zasady ubiegania się o wsparcie oraz wypełniania wniosku w ramach PROW OŚ IV LEADER – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW- 18 maja 2012 r.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r5

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Organizacja 3-dniowego

KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO z lokalnym rękodziełem w Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Udział wzięło ponad 30 wystawców.

7 – 9 grudnia 2012 r.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r6

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

DZIAŁANIA Z GMINAMI:

 • WIOSENNY PIKNIK T.U.R.a– 3 czerwca 2012 r.impreza integracyjno – plenerowa w gminie Turek (park przy Bibliotece Gminnej w Słodkowie)

 • Przejazd bryczkami, szkoła wizażu oraz warsztaty

  kulinarne prowadzone przez Grzegorza Łapanowskiego


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r7

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

DZIAŁANIA Z GMINAMI:

 • Impreza plenerowa – 20 sierpnia 2012 r.

 • warsztaty rękodzielnicze dla dzieci (wikliniarskie, rzeźbiarskie, garncarskie, bibułkarskie) DOŻYNKI w miejscowości KOLNICA, gmina BRUDZEW


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r8

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

 • Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Nadleśnictwem Turek oraz gminami: Kawęczyn, Brudzew, pod tytułem ZIELONE WSIE WZDŁUŻ POLSKICH DRÓG – SADZIMY WIERZBY

  w ramach dorocznej, ogólnopolskiej akcji DZIEŃ WIERZBY, marzec 2012


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r9

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

Projekt „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” w ramach którego zarejestrowano lokalne pieśni, przyśpiewki i utwory ludowe oraz wydano publikację książkową wraz z płytą (1000 szt.).


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r10

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

Projekt „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

- spotkania z mieszkańcami i zespołami ludowymi naszego obszaru.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r11

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

Projekt

„SZANUJMY WSPOMNIENIA – CZYLI ZIEMIA TURA W OBIEKTYWIE WCZORAJ I DZIŚ”– konkurs fotograficzny.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, dotacja w kwocie 10.000 zł.

W wyniku oceny Komisji Konkursowej nagrodzono:

 • 3 pary zdjęć, mające tę samą punktację (ex aequo I miejsce) – każda nagroda w wysokości 800,00 zł.

  Dodatkowo wyróżniono:

 • 5 par zdjęć – każda nagroda w wysokości 400,00 zł.(przy czym 4 z nich uzyskały tę samą liczbę punktów, zaś 1 z par uzyskała o dwa punkty więcej i otrzymała nagrodę w wysokości 500,00 zł.)


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r12

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

Projekt „SZANUJMY WSPOMNIENIA – CZYLI ZIEMIA TURA W OBIEKTYWIE WCZORAJ I DZIŚ”– konkurs fotograficzny.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r13

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROMOCJA LGD T.U.R.

UDZIAŁ W TARGACH:

Uczestnictwo w Targach Agroturystyki Wiejskiej AGROTRAVEL w Kielcach (20 – 22 kwietnia 2012 r.)


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r14

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROMOCJA LGD T.U.R.Uczestnictwo w TARGACH TOUR SALON POZNAŃ(24 – 27 października 2012 r.)

Podczas targów miało miejsce odebranie nagrody RÓŻA REGIONÓW 2012 r. w II edycji konkursu redakcji Wiadomości Turystycznych, w kategorii najlepszego wydawnictwa promocyjnegogminy/miasta/regionu – za PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

wydany przez LGD T.U.R.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r15

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROMOCJA LGD T.U.R.Uczestnictwo w TARGACH TOUR SALON POZNAŃ (24 – 27 października 2012 r.)


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r16

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROMOCJA LGD T.U.R.

Wydanie KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH na 2013 r.


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r17

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

Rozpoczęcie rozmów z Lokalnymi Grupami Działania MAS Nizky Jesenik i MAS Opavskow ramach późniejszego projektu współpracy .

Wizyta przedstawicieli LGD T.U.R w Czechach (1 – 2 lutego 2012 r.)


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r18

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

Wizyta studyjna reprezentacji czeskich LGD MAS Opavsko i MAS Niski Jesenik z Czech w dniach 7 – 9 września 2012 r.

 • Powitanie w gminie PrzykonaZwiedzanie Zespołu Szkoły w Podstawowej – Gimnazjum i zbiornika Przykona


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r19

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

 • Kolacja powitana w Wigwamie Russocice, gmina Władysławów


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r20

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

 • warsztaty kulinarne tradycyjnej polskiej kuchni Koło Gospodyń Wiejskich- Tokary, gmina Kawęczyn


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r21

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

Wizyta studyjna reprezentacji czeskich LGD - MAS Opavskoi MAS Niski Jesenik z Czech w dniach 7 – 9 września 2012 r.

 • Spotkanie ze stowarzyszeniem Koła Gospodyń Wiejskich DOBROWIANKI, prezentacja dorobku stowarzyszeniaDobrów, gmina Kościelec


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r22

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

 • Prezentacja dorobku artystycznego Zespołu ,,Znad Swędrni’’ połączona z ogniskiem – gmina Goszczanów


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r23

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

 • Warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych, Gminny Ośrodek Kultury w Kolnicy, gmina Brudzew


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r24

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

 • Prezentacja gminy, przejażdżka bryczkami na terenie gminy wiejskiej Turek


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r25

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

PROJEKT WSPÓŁPRACY

 • Udział w ,,Dożynkach'‘, gmina Brudzewstoisko gości z rękodziełem i produktami regionalnym


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r26

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

POZA PROJEKTEM WSPÓŁPRACY

Wizyta przedstawicieli T.U.R. u czeskich partnerów podczas Dożynek, na zaproszenie MAS Opavsko i MAS Nizky Jesenik, (7 – 9 września 2012 r.)

Konferencja LEADER BREZ GRANIC (21 – 23 listopada 2012 r.)


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r27

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

USŁUGI DORADCZE

 • Dla beneficjentów ogłaszanych konkursów świadczono usługi doradcze, w tym:

 • Przez specjalistę zewnętrznego zrealizowano 40 usług

 • Przez pracowników biura zrealizowano 42 usługi


Dzia alno stowarzyszenia turkowska unia rozwoju t u r28

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R.

REALIZACJA PROGRAMU DZIAŁANIA NA ROK 2012 – CZEGO NIE UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ

 • Aktywizacja lokalnej społeczności w ramach spółdzielni socjalnej – brak środków na powołanie spółdzielni, brak gotowości grupy do funkcjonowania w zorganizowanej formie

 • Brak dofinansowania II edycji projektu „Akademia zdrowia TUR-a” konkurs ogłoszony został na przełomie 2012/2013 (projekt złożony, po pozytywnej ocenie formalnej)

 • Warsztaty z agroturystyki – złożony projekt nie uzyskał wsparcia, obecnie projekt dotyczący produktu regionalnego, w tym szkoleń z agroturystyki oczekuje na 1 miejscu na liście rezerwowej utworzonej przez ministra sportu i turystyki


Obrady organu decyzyjnego

OBRADY ORGANU DECYZYJNEGO

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR.

Ilość posiedzeń: 4

Skład organu decyzyjnego:

1. Mirosław Broniszewski – Przewodniczący

2. Barbara Anastaziak – Członek

3. Krzysztof Andrzejewski – Członek

4. Andrzej Ciemniewski – Członek

5. Marta Ilkowska – Nowak – Członek

6. Aleksandra Karbowska – Członek

7. Cezary Krasowski – Członek

8. Gerard Krzeszewski – Członek

9. Urszula Lament – Członek

10. Krystyna Łuczak – Członek

11. Jolanta Kosoń – Członek

12. Jan Nowak – Członek

13. Karol Mikołajczyk – Członek

14. Sylwester Chęciński – Członek

15. Elżbieta Tomczak – Członek

16. Krzysztof Zając – Członek


Nab r w ramach dzia ania odnowa i rozw j wsi

Nabór w ramach działaniaODNOWA I ROZWÓJ WSI

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

29 grudnia 2011 r. -26 stycznia 2012 r.

 • Alokacja: 1 179 206,00 zł

 • Wnioski złożone – 8

 • Wnioski wybrane – 8

 • Wnioski odrzucone – 0


Odnowa i rozw j wsi

ODNOWA I ROZWÓJ WSI


Nab r w ramach dzia ania ma e projekty

Nabór w ramach działaniaMAŁE PROJEKTY

MAŁE PROJEKTY

15-29 marca 2012 r.

Alokacja: 400 000,00 zł

 • Wnioski złożone – 21

 • Wnioski wybrane – 20

 • Wnioski odrzucone – 1

  MAŁE PROJEKTY

  8 października – 2 listopada 2012 r.

  Alokacja: 405 756,63 zł

 • Wnioski złożone – 21

 • Wnioski wybrane – 21

 • Wnioski odrzucone - 0


Ma e projekty

MAŁE PROJEKTY


Nab r w ramach dzia ania tworzenie i rozw j mikroprzedsi biorstw

Nabór w ramach działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

04-22 czerwca 2012 r.

Alokacja: 500 000,00 zł.

 • Wnioski złożone – 6

 • Wnioski wybrane – 6

 • Wnioski odrzucone – 0


Tworzenie i rozw j mikroprzedsi biorstw

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW


Nab r w ramach dzia ania r nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej

Nabór w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

4-22 czerwca 2012 r.

Alokacja: 300 000,00 zł

 • Wnioski złożone – 2

 • Wnioski wybrane – 1

 • Wnioski odrzucone – 1


R nicwanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej

RÓŻNICWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ


Wp yw realizacji strategii na zidentyfikowane problemy s abe strony obszaru i zagro enia

WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA

Przewiduje się, iż operacje wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonych w 2012 r. konkursów będą mieć wpływ na niwelowanie zidentyfikowanych i określonych w LSR następujących słabych stron:

 • Niewykorzystane dla rekreacji i turystyki zasoby naturalne (lasy, fauna, flora).

 • Brak infrastruktury i oferty turystycznej oraz rekreacyjnej

 • Słabe oznakowanie terenu

 • Niewielka liczba punktów i informacji turystycznej

 • Niska aktywność w zakresie produkcji wyrobów lokalnych

 • Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (gospodarstwa o niekorzystnym rozłogu gruntów) - ograniczone możliwości rozwoju małych gospodarstw rolnych

 • Mała aktywność młodzieży w działalności na rzecz społeczności lokalnych

 • Brak specjalistów w zawodach rzemieślniczych

 • Niewykorzystana infrastruktura jako miejsce spotkań (integracyjno-kulturalnych) lokalnej społeczności

 • Niski odsetek nowych produktów i usług wprowadzanych na rynek przez okoliczne podmioty w zakresie turystyki i działalności pokrewnych oraz nawiązujących do tradycji i specyfiki regionu

 • Niskie dochody mieszkańców

 • Ograniczona liczba działań o charakterze innowacyjnym

 • Emigracja ludzi młodych i wykształconych (brak chęci i motywacji do pozostania na wsi)

 • Nieadekwatna pula środków zewnętrznych do liczby projektów

 • Słaba współpraca zagraniczna samorządów

 • Niewielka liczba przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie o szerszym zasięgu oddziaływania


Wp yw realizacji strategii na zidentyfikowane problemy s abe strony obszaru i zagro enia1

WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA

Przewiduje się, iż operacje wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonych w 2012 r. konkursów będą mieć wpływ na niwelowanie zidentyfikowanych i określonych w LSR następujących zagrożeń:

 • Wyczerpywanie się zasobów naturalnych dla kopalni węgla brunatnego (zagrożenie bezrobociem strukturalnym)

 • Ograniczenia wynikające z NATURA 2000 i występowania obszarów objętych szczególną ochroną

 • Położenie na peryferiach województwa

 • Zawiłe procedury korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania

 • Niż demograficzny

 • Starzenie się społeczeństwa

 • Bariery instytucjonalne dla rozwoju MSP (wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej)

 • Rozluźnienie więzi społecznych

 • Zmniejszające się zainteresowanie młodego pokolenia aktywnym uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności

 • Brak młodych ludzi z wykształceniem zawodowym


Trwa o w czasie osi gni tych efekt w oraz mo liwo ich kontynuowania w przysz o ci

Trwałość w czasie osiągniętych efektów oraz możliwość ich kontynuowania w przyszłości

 • Z uwagi na trwający proces oceny wniosków w ramach ogłoszonych konkursów „Małych projektów” i „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” (przewidywane efekty złożonych projektów nie zostały jeszcze osiągnięte) możliwość dokonania oceny trwałości osiągniętych efektów i możliwości ich kontynuowania w przyszłości jest utrudniona.

 • Na podstawie prognozowanych efektów operacji należy stwierdzić, iż projekty o charakterze inwestycyjnym – ujęte w dokumentacji konkursowej wnioskodawców w ramach działań Małe projekty i Odnowa i rozwój wsi – służyć będą lokalnej społeczności, realizując zarazem zadeklarowane cele operacji.

 • Wnioskodawcy podejmujący działania na rzecz integracji lokalnej społeczności – planują kontynuację przewidywanych projektami form aktywizacji. Realizowane operacje przyczyniają się do „ożywienia” zainteresowania mieszkańców integracją i współdziałaniem na rzecz regionu, aktywizować będą w zakresie podejmowania działalności, służącej generowaniu dodatkowych dochodów.

 • Operacje czynią region bardziej atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych turystów.


Sprawno funkcjonowania biura lgd

SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BIURA LGD

PRACOWNICY BIURA

 • Magdalena Ciołek – umowa o pracę, KOORDYNATOR BIURA (nadzór postępu rzeczowo-finansowy, koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem biura)

 • Jakub Kiciński – umowa o pracę, ASYSTENT KOORDYNATORA (odpowiedzialny za obieg dokumentów i informację w biurze)

 • Anna Leszczyńska – umowa o pracę ANIMATOR/KONSULTANT (obsługa strony internetowej LGD, zapewnienie wysokiego standardu obsługi klientów)

 • Magdalena Bartnicka – umowa o pracę, SPECJALISTA DS. FUNDUSZY (przygotowanie i rozliczanie wniosków o przyznanie pomocy oraz doradztwo w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków na rzecz beneficjentów)


Sprawno funkcjonowania biura lgd1

SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BIURA LGD

PRACOWNICY BIURA

Na mocy zawartej z PUP w Turku umowy o pracę na rzecz stowarzyszenia zaangażowano stażystę, który wspierał działania podejmowane przez pracowników. Zgodnie z zapisami umowy po ustaniu stażu zatrudniano stażystów w ramach umowy cywilno – prawnej.

 • Marzena Wójcik – umowa zlecenie do 28.02.2012

 • Dariusz Soszyński – umowa zlecenie od 02.11.2012


Sprawno funkcjonowania biura lgd2

SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BIURA LGD

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

 • Uczestnictwo pracowników biura w konferencji „DZIEDZICTWO DLA PRZYSZŁOŚCI” Gospodarstwo Agroturystyczne „Ania i Filip” 16 października 2012 r., Izabelin.

 • Uczestnictwo w szkoleniu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DROBNE PRZETWÓRSTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH. INNOWACYJNE PROJEKTY W ZAKRESIE PRODUKCJI I SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ. LGD PARTNEREM PRZEDSIĘBIORCY – DOBRE PRAKTYKI”. – 11 – 13 września 2012 r., Poznań.

 • Uczestnictwo w szkoleniu ,,WSPARCIE ROZWOJU SIECIOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ ORAZ PROCESU ICH KOMERCHJALIZACJI JAKO ISTOTNNEGO ELEMENTU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH’’, 11 – 13 kwietnia 2012 r., Kraków.


Ewaluacja wdra ania lokalnej strategii rozwoju lata 2009 2012

Ewaluacja WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJULATA 2009 - 2012

Stan na dzień 01.12.2012 r.

Oś 4 LEADER


Id jad p yn jestem silny jak tur odnowa i rozw j wsi produkt

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TURODNOWA I ROZWÓJ WSIPRODUKT


Id jad p yn jestem silny jak tur odnowa i rozw j wsi rezultat

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TURODNOWA I ROZWÓJ WSI REZULTAT


Id jad p yn jestem silny jak tur ma e projekty produkt

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TURMAŁE PROJEKTYPRODUKT


Id jad p yn jestem silny jak tur ma e projekty rezultat

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TURMAŁE PROJEKTYREZULTAT


Id jad p yn jestem silny jak tur r nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej produkt

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJPRODUKT


Id jad p yn jestem silny jak tur r nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej rezultat

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJREZULTAT


Id jad p yn jestem silny jak tur tworzenie i rozw j mikroprzedsi biorstw produkt

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TURTWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWPRODUKT


Id jad p yn jestem silny jak tur tworzenie i rozw j mikroprzedsi biorstw rezultat

IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TURTWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWREZULTAT


Od historii do wsp czesno ci odnowa i rozw j wsi produkt

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCIODNOWA I ROZWÓJ WSIPRODUKT


Od historii do wsp czesno ci odnowa i rozw j wsi rezultat

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCIODNOWA I ROZWÓJ WSIREZULTAT


Od historii do wsp czesno ci ma e projekty produkt

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCIMAŁE PROJEKTYPRODUKT


Od historii do wsp czesno ci ma e projekty rezultat

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCIMAŁE PROJEKTYREZULTAT


Od historii do wsp czesno ci r nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej produkt

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCIRÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJPRODUKT


Od historii do wsp czesno ci r nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej rezultat

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCIRÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJREZULTAT


Od historii do wsp czesno ci tworzenie i rozw j mikroprzedsi biorstw produkt

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCITWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWPRODUKT


Od historii do wsp czesno ci tworzenie i rozw j mikroprzedsi biorstw rezultat

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCITWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWREZULTAT


Realizacja lsr wp yw na zdiagnozowane probelmy

REALIZACJA LSR WPŁYW NA ZDIAGNOZOWANE PROBELMY

BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE SŁABYCH STRON

BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE ZAGROŻEŃ

 • brak kontynuacji badań naukowych (gównie archeologicznych, przyrodniczych itp.)

 • Słaba znajomość języków obcych

 • Ograniczona liczba upraw ekologicznych

 • Położenie na peryferiach województwa

 • Brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz cen energii i paliw


Realizacja lsr wp yw na zdiagnozowane probelmy1

REALIZACJA LSR WPŁYW NA ZDIAGNOZOWANE PROBELMY

BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE SŁABYCH STRON

BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE ZAGROŻEŃ

 • brak kontynuacji badań naukowych (gównie archeologicznych, przyrodniczych itp.)

 • Słaba znajomość języków obcych

 • Ograniczona liczba upraw ekologicznych

 • Położenie na peryferiach województwa

 • Brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz cen energii i paliw


Dzi kujemy za zaanga owanie i wsp prac

DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I współpracę


 • Login