A m sodik es ly projekt pedag gus tov bbk pz si programjai
Download
1 / 13

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Gaál Gabriella Eszterházy Károly Főiskola. A kidolgozást megelőző kutatómunka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI' - sydney-fleming


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A m sodik es ly projekt pedag gus tov bbk pz si programjai

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI

VIII. Országos Neveléstudományi

Konferencia

2008. november 13.

Gaál Gabriella

Eszterházy Károly Főiskola


A kidolgoz st megel z kutat munka
A kidolgozást megelőző kutatómunka PROGRAMJAI

 • Szakirodalmak, források, dokumentumok feltárása, amelyek értelmezik a célcsoport személyes, családi és társadalmi problémáit

 • Pedagógiai folyóiratokban publikált hátrányos helyzetű tanulókról szóló esetek tanulmányozása

 • Hospitálások keretében a domináns iskolai gyakorlatok, eljárások és technikák megfigyelése

 • Pedagógusok véleményének megismerése


A kutat munka eredm nyei
A kutatómunka eredményei PROGRAMJAI

 • Az ismeretközpontú oktatás módszerei és eszközei meghatározóak

 • Legnagyobb problémák:

   az agresszív viselkedésekből adódó nevelési-helyzetek kezelése

   a szociális magatartás fejlesztése

   az alulmotiváltság arányának csökkentése

   a tanuláshoz való viszony alakítása

  *

 • 3x30 órás egymásra épített pedagógiai továbbképzési program kidolgozása, akkreditálása és nyomtatott taneszközeinek elkészítése


1 alapoz tr ning
1. Alapozó tréning PROGRAMJAI

Célja

 • Kommunikációs technikák elsajátítása

  Tartalma

 • Kommunikációs zavarokra visszavezethető és az agresszív viselkedésből adódó nevelési problémák kezelése

 • A meggyőző közlés használata

 • Befolyásolási stílusok és módszerek

 • Az együttműködésen alapuló készségek fejlesztése, a konszenzus létrehozásának folyamata


2 tanul i kompetenci k felt r sa s fejleszt se
2. Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése PROGRAMJAI

Célja

 • Elméleti és módszertani felkészítés a korosztály kompetencia-szintjének megítélésére, fejlesztésére

 • A pedagógusok attitűdjének formálása

  Tartalma – moduláris felépítés

  1. A kompetencia fogalma, a tanuló megismerésének lépései és módszerei

  2. Kommunikációs kompetencia - vizuális, nyelvi, formális, olvasási-szövegértési

  3. Szociális kompetencia - érzelmi nevelés, a hatékony együttműködés szintjei és készségei, életvezetési ismeretek és készségek

  4. Tanulási kompetencia - stílusok, stratégiák, technikák, módszerek


3 j gyakorlatok
3. Jó gyakorlatok PROGRAMJAI

Célja

 • Saját élményű tanulás segítségével a olyan eljárások és technikák megismerése, amelyek növelik az oktató munka hatékonyságát

  Tartalma – moduláris felépítés

  1. Problémaháttér - ifjúsági szubkultúrák, az iskolarendszer átalakulása

  2. Az iskolarendszeren kívüli példák - alternatív utak

  3. Új módszertani modellek - oktatási stratégiák

  4.Tanulás és a munka világa - az élethosszig tartó tanulás, felkészítés a munka világára

  5. A tanulás szociális tere - az iskola szervezete, társadalma, szerepek az iskolában

  6. Siker és eredményesség a szakképzésben - eredményes iskolák, tanulói sikertörténetek


Munkaform k m dszerek tev kenys gek
Munkaformák, módszerek, tevékenységek PROGRAMJAI

 • Tréning – saját élményen alapuló ismeretelsajátítás, kérdőívek feldolgozása, a résztvevők saját nevelési problémáinak kiscsoportos megbeszélése

  2.Előadás, magyarázat, kooperatív tanulásszervezés, saját élményű kérdőív kitöltése, megbeszélés, egyéni munka, megfigyelés

  3. Előadás, vita, szituációs játék, csoportmunka, megbeszélés, projekt


Nyomtatott taneszk z k
Nyomtatott taneszközök PROGRAMJAI

Alapozó tréning

 • Szöveggyűjtemény

 • Munkafüzet

  Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban

 • Elméleti ismeretek

 • Hallgatói munkafüzet

  Jó gyakorlatok

 • Szemelvénygyűjtemény

 • Munkatankönyv


A sz veg szemelv nygy jtem ny elm leti ismeretek tartalma
A szöveg-, szemelvénygyűjtemény, elméleti ismeretek tartalma

1.Társadalmi háttér

 • A magyar közoktatás eredményességi problémái

 • Évfolyamismétlők számának hazai alakulása és összehasonlítása a nemzetközi tapasztalatokkal

 • Negatív magatartási formák

  2.Válaszok a társadalmi változásokra

 • Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás kapcsolata

 • Az esélynövelő és a hátránykompenzáló iskolák sajátosságai

 • Nemzetközi programok tapasztalatai, adaptálásának lehetőségei

 • A tanulás jellemzőinek feltárása


Hallgat i munkaf zet munkatank nyv

2.2.3. Embléma leírása, pontosítása tartalma

A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti.

2.2.3. Embléma leírása, pontosítása

A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti.

Hallgatói munkafüzet, munkatankönyv

Tanulók körében is eredményesen alkalmazható feladatok

A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat.

A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat.


Kimeneti k vetelm nyek
Kimeneti követelmények tartalma

Alapozó tréning

 • „Reflexiós levél” kitöltése

  Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban

 • Esettanulmány készítése egy tanulóról, amely tartalmazza a szociális, kommunikációs és tanulási kompetenciák feltárásának eredményeit, és az ezekre alapozott fejlesztési tervet

  Jó gyakorlatok

 • Portfolió – a modulok feladatainak - tématerv, önértékelés és önfejlesztési terv, reflexiók, összegző esszé, tematikus terv, félig strukturált interjúk – gyűjteménye


V rhat eredm nyek
Várható eredmények tartalma

A hallgatók képesek lesznek

 • eddiginél eredményesebb kapcsolatot kiépíteni a tanítványaikkal, kollégáikkal, ill. külső környezetükkel

 • tudatosan használni a személyközi kommunikáció verbális és nonverbális módszereit;

 • a tanítványaik speciális nevelési problémáit hatékonyan kezelni;

 • tervszerű megfigyeléseket végezni a különböző kompetenciaterületeken;

 • a szociális- és kommunikációs kompetenciák összetevőinek feltárására és fejlesztésére

 • kooperatív módszerek és technikák alkalmazására;

 • értelmezni a korosztály szubkulturális sajátosságait;

 • az új elméleti és módszertani megoldásokat beépíteni a pedagógiai gyakorlatukba.


KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ tartalma

FIGYELMET!


ad